Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Підвищення економічних показників державного підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу ст. гр. ЕК-03-1 Козиненко О.С. на тему: „Підвищення економічних показників державного підприємства «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»” На ДП «ДнМЕМ» розглядалася проблема зростання витрат на ремонт обладнання, а отже, і на загальні витрати. Єдиним способом знизити ці витрати є заміна старого обладнання на нове, а саме застарілих масляних вимикачів на сучасні повітряні або елегазові. Дане підприємство є обслуговуючим, тому для нього вигідно, щоб обладнання було новим та надійним. Масляні вимикачі використовують багато електроенергії та є досить шкідливими для навколишнього середовища.  Рецензенту, як користувачу, стала у пригоді пояснювальна записка, в якій доволі повно і прийнятно розкрита проблема зростання витрат на підприємстві. Наявність графічної ілюстрації допомагає сприймати результати розрахунків. В основі рішень, реалізованих у дипломній роботі, використане математичне моделювання, яке дозволяє отримати прогнозні дані для ефективного керування витратами та для визначення кількості е/е, яка буде передана у 2008 році. Економічна частина визначена на потрібному рівні, але, на мій погляд, економічна ефективність від впровадження системи може бути і вища за рахунок того, що можна збільшити термін окупності вимикача, що дасть змогу повільніше підіймати тарифну ставку. В цілому дипломна робота виконана в повному обсязі, достатньому для розкриття проблеми та шляхів її розв’язання. Даний дипломний проект заслуговує відмітки відмінно. Провідний економіст з фінансування ДП „ДнМЕМ” Коломицева О.М. Міністерство освіти та науки України Національний гірничий університет Інститут економіки ДОПОВІДЬ до дипломної роботи На тему: «Підвищення економічних показників державного підприємства «ДнМЕМ»». Виконала Козиненко О.С. Дніпропетровськ 2008 Електроенергетичний комплекс України – це основа функціонування та розвитку національної економіки. На даний час ситуація в електроенергетиці складна. По-перше через застаріле обладнання, по-друге через неплатежі за використану електричну енергію. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є державне підприємство «Дніпропетровські магістральні електричні мережі», яке створено з метою забезпечення передачі е/е та у зв’язку з цим ремонту та розвитку електричних мереж напругою 330-750 кВ. Витрати підприємства на обслуговування та ремонт електрообладнання зростають щорічно, це пов’язано з тим, що воно використовується дуже давно, застаріло, і є не тільки джерелом великих витрат на ремонт та експлуатацію, але і підвищеним ризиком як для великих підприємств-споживачів, які через перерви в енергопостачанні можуть понести великі збитки, так і для робітників, які це обладнання обслуговують. Витрати відображено у демонстраційному матеріалі на стор.2 – 3 Тому основною метою підвищення економічних показників підприємства є зниження витрат. Цього можна досягти введенням нового обладнання, яке можливе лише за умови економічної доцільності цього рішення. Отже метою дипломної роботи є розробка інвестиційного проекту по заміні як морально так і фізично застарілого обладнання на нове, сучасне.

Основними задачами, що необхідно вирішити для досягнення поставленої мети є: Ø& bsp;& bsp;& bsp; прогнозування витрат на 2008 рік; Стор.4 – 5 демонстраційного матеріалу Прогноз було виконано методом нелінійної апроксимації (поліноміальний тренд 3-го порядку), так як прогнозування саме за цим методом є найбільш достовірним, а отже, дає найточніший результат прогнозу. Враховуючи індекс інфляції, який згідно закону України „Про Державний бюджет” у 2008 рік складатиме 17%, можна побачити, що загальні витрати та витрати на ремонт зростатимуть кожного року. Далі було Ø& bsp;& bsp;& bsp; проаналізовано необхідність здійснення реального інвестиційного проекту на підприємстві Для того, щоб знизити витрати, пропонується виконати інвестиційний проект по заміні застарілих масляних вимикачів (які відпрацювали набагато більше усіх строків експлуатації, неодноразово піддавалися капітальним та поточним ремонтам) на нові повітряні або на елегазові. Для початку хочеться наголосити на тому, що ремонт та експлуатація масляних вимикачів економічно невигідні так як Ø& bsp;& bsp;& bsp; запасні частини до такого обладнання відсутні у зв’язку з припиненням їх випуску заводами-виробниками; Ø& bsp;& bsp;& bsp; технічні характеристики такого обладнання недосконалі; Ø& bsp;& bsp;& bsp; таке обладнання практично не піддається телемеханізації. Роботи з реконструкції планується здійснити за рахунок кредиту наданого Світовим Банком розвитку та реконструкції. В дипломній роботі проведено розрахунки витрати на ремонтно-експлуатаційне обслуговування повітряних та елегазових вимикачів: Розрахунок цих витрат виконується згідно Галузевого нормативного документу 34.05.835-2003 „Норми часу-розцінки на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж” Наведено на стор.6 – 7 демонстраційного матеріалу Також були розраховані капітальні витрати на установку вимикачів Наведено на стор.7 – 9 демонстраційного матеріалу Видно, що якщо брати до уваги тільки капітальні витрати на установку вимикачів, то більш вигідно встановлювати повітряний вимикач, але враховуючи витрати на подальше обслуговування видно, що поточні витрати (за рік) на обслуговування повітряного вимикача на 32 860 грн (344,44 – 311,58) або на 11% перевищують витрати на обслуговування елегазового вимикача. Отже приймаємо до установки на останній. Далі було Ø& bsp;& bsp;& bsp; оцінено ефективність здійснення реального інвестиційного проекту. Сума економії є досить малою, для того щоб вимикач було прийнято до установки (навіть якщо не враховувати відсоткову ставку, заміна вимикача окупиться лише через 21,5 рік (706,126 / 32,86 = 21,5 років)), тому було внесено пропозицію про збільшення тарифу на передачу е/е. З 1.04.08 тариф за передачу е/е складає 14,23 грн. за МВт год. Для визначення тарифної ставки, за якою введення нового обладнання буде економічно вигідним було виведено рівняння: наведене на стор. 9 демонстраційного матеріалу ФОРМУЛА (1) , де W –кількість переданої е/е за визначений термін (місяць, квартал, рік); Т1, Т2 – тарифна ставка за передачу е/е; Е – грошові надходження.

Для того, щоб визначити суму підвищення тарифу було спрогнозовано з урахуванням сезонності кількість переданої електроенергії на 2008 рік При прогнозуванні на основі часового ряду потрібно враховувати сезонні коливання. Це пов’язано з тим, що у холодну пору року (з грудня по квітень) кількість спожитої, а отже і переданої електроенергії більша за кількість е/е, яка споживається у літню пору року. Отже сезонні коливання мають період 12 місяців. Процедура, яка дозволяє виконати прогноз з урахуванням сезонних змін складається з наступного: За допомогою методу нелінійної апроксимації (поліноміальний тренд 2-го порядку) спрогнозовано кількість переданої е/е на 2008 рік; Знайдено похибку між фактичними та прогнозованими значеннями; Знайдено сезонну компоненту, яка дорівнює середньому значенню похибки за місяцями; Будуємо модель з урахуванням сезонної компоненти. Демонстраційний матеріал стор.10 Так як умовою надання будь-яким банком грошей для здійснення інвестиційного проекту є те, що він має окупитися не більше як за рік, було встановлено термін окупності – 11 місяців Виходячи з цього було визначено щомісячні грошові надходження, які повинні бути рівними 95& bsp;000 грн. Відсоткова ставка рівна 7%. Далі було знайдено показники ефективності інвестиційного проекту Демонстраційний матеріал стор. 11. Знайшовши показники ефективності інвестиційного проекту була розрахована тарифна ставка. За  - взято середню кількість переданої е/е за 2008 рік (94& bsp;742,396 / 4 = 23685,592 МВт год) Демонстраційний матеріал стор. 11 Розрахунок показників інвестиційного проекту говорить про те, що заміна вимикача для підприємства є вигідним. Цей висновок було зроблено на основі того, що чистий приведений ефект проекту на дату закінчення проекту є позитивним числом. Це свідчить про те, що проект окуповується та починає приносити прибуток ще до його закінчення. Термін окупності проекту складає 11 місяців, так як саме на 11 місяці ЧПС пересікає вісь Х, при умові, що буде підвищена тарифна ставка за МВт год. Нами було виявлено, що вона повинна складати 26,26 грн, тобто кожного кварталу тарифна ставка повинна підвищуватися на 12,03 грн. Розрахунок індексу рентабельності показав, що на кінець проекту він складає 8,27%. Важливо замітити, що саме власники підприємств, що продають е/е повинні перейматися цим питанням та перераховувати кошти на модернізацію електричних підстанцій. У третьому розділі дипломної роботи була створена інформаційна система для підприємства. Елементи інформаційної системи були об’єднані між собою за допомогою інтерфейсу користувача, який забезпечує швидкий перегляд вихідних, проміжних даних та результату та містить у собі заставку, основне меню та основні, розроблені на робочих листах, підсистеми інформаційної таблиці у вигляді графіків та таблиць. Демонстраційний матеріал стор. 12 Дана система була розроблена для більш наглядного вивчення витрат підприємства за періодами (поквартально), прогнозованих витрат підприємства на 2008 рік, а також усіх розрахунків для визначення ефективності інвестиційного проекту У четвертому розділі “Техніка безпеки та охорона праці” було розглянуто основні методи безпечного обслуговування та експлуатації вимикачів, а також розглянуто основні міри безпеки при використанні елегазу.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

2. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

3. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

4. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

5. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

6. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
7. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою
8. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

9. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

10. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

11. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

12. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

13. Економічна оцінка активу балансу підприємства

14. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

15. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

16. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

18. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

19. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

20. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

21. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

22. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
23. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
24. Економіка підприємства

25. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

26. Основи економіки підприємства

27. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

28. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

29. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

30. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

31. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

32. Планування діяльності підприємства

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

34. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

35. Розробка підприємства LOMAPAK

36. Фінанси підприємства контрольна

37. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

38. Інноваційна діяльність підприємства
39. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
40. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

41. Персонал підприємства

42. Рентабельність підприємства

43. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

44. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

45. Управління утворенням прибутку підприємства

46. Правове регулювання вільних економічних зон

47. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

48. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

50. Автомазація виробничих процесів підприємства

51. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

52. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

53. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

54. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
55. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
56. Облік основних засобів підприємства

57. Облік створення підприємства

58. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

59. Організація обліку власного капіталу підприємства України

60. Попередній фінансовий аналіз підприємства

61. Фінансова звітність підприємства

62. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

63. Аудит підприємства

64. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Правове регулювання вільних економічних зон

66. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

67. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

68. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

69. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

70. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
71. Математичне моделювання економічних систем
72. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

73. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

74. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

75. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

76. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

77. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

78. Асортиментна політика підприємства

79. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

80. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

82. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

83. Організація роботи підприємства

84. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

85. Розробка маркетингової стратегії підприємства

86. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
87. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"
88. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

89. Ціноутворення та цінова політика підприємства

90. Збутові стратегії підприємства

91. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

92. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

93. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

94. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

95. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

96. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

98. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

99. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.