Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Гідравлічні трубопроводи

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота Гідравлічні трубопроводи Вступ Гідравліка – це технічна (прикладна) наука, що вивчає закони рівноваги і руху рідини та розробляє способи застосування цих законів для розв’язування цих задач. Втрати напору в трубопроводах складаються з втрат по довжині і місцевих втрат. Залежно від впливу цих втрат трубопроводи поділяють на короткі і довгі. До довгих належать трубопроводи, в яких визначальними є втрати по довжині, а місцеві втрати не перевищують 10–15% загальних втрат, а до коротких – трубопроводи з великою кількістю місцевих опорів, у яких визначальними є місцеві втрати, а втрати по довжині не перевищують 10–15% загальних втрат. Довгі трубопроводи поділяють на прості і складні, Прості трубопроводи – це трубопроводи сталого діаметра, що не мають відгалужень. Складний трубопровід – це такий, що складається з окремих елементів: простих коротких або довгих трубопроводів. Прийнята класифікація трубопроводів дає змогу значною мірою спростити розрахунок їх. Гідравлічний розрахунок трубопроводів полягає у визначенні витрати рідини, напору, діаметра труб при заданих інших величинах. Іноді за заданими витратою Q, діаметром і довжиною трубопроводу визначають напір Н або за тих же умов визначають витрату Q якщо задано напір Н. Діаметр трубопроводу d визначають, коли всі інші параметри відомі. 1. Основні формули для гідравлічного розрахунку напірних трубопроводів при турбулентному режимі руху Гладкі труби Коефіцієнт гідравлічного тертя l, що входить в розрахункову формулу для визначення втрат натиску по довжині , для гладких труб знаходиться по емпіричних залежностях вигляду l=l(Re). Для потоків, що характеризуються числами Re від 2300 до 100000, застосовується така залежність: . (1) П.Н. Конаковим запропонована більш загальна формула, область вживання якої не обмежується величиною числа Re: (2) Може бути використана формула Р.К. Филоненко , (3) яка дає практично однакові результати з формулою П.Н. Конакова. Шорсткі труби Для визначення втрат натиску в круглих шорстких трубах у разі квадратичної області опорів звичайно використовуються так звані водопровідні формули, одержувані з залежності Шезі. Позначивши через l довжину труби, представимо формулу Шезі таким чином: . Отже, . (4) Помноживши у формулі (4) чисельник і знаменник на 2g одержимо остаточну формулу, яка може бути названа першою водопровідною формулою (формула Вейсбаха – Дарсі): , (5) де коефіцієнт гідравлічного тертя . Визначаючи С по формулі Н.Н. Павлівського, одержимо . Замінимо в залежності (4) швидкість &upsilo ; через , де Q – витрата рідини, що проходить через трубу; площа живого перетину труби. Одержимо формулу, яка може бути названа другою водопровідною формулою: ; (6) тут . (7) Для розрахунку труб рекомендується вживання коефіцієнтів шорсткості п, приведених в табл. 1. Таблиця значень коефіцієнта шорсткості п для труб Стан стінок труб і характерні умови експлуатації п Нові чавунні, металеві і гончарні труби при добрій укладці і з’єднанні 0,0110 90,9 Водопровідні труби в нормальних умовах експлуатації, бетонні труби в дуже гарному стані 0,0120 83,3 Трохи забруднені водопровідні труби, клепані стальні спіральні труби в дуже гарному стані, бетонні труби в гарному стані 0,0130 76,9 Забруднені водопровідні труби 0,0140 71,4 Клепані стальні спіральні труби в середніх умовах експлуатації 0,0150 66,7 Бетонні труби в поганому стані 0,0160 62,5 Азбестоцементні труби 0,0092 108,7 Поліетиленові труби 0,0086 116,4 Останнім часом рядом авторів складені таблиці значень коефіцієнта С, підрахованих по формулі Н.Н

. Павловского для різних коефіцієнтів шорсткості і гідравлічних радіусів R. Для спрощення обчислень по формулах (5) і (6) для стандартних діаметрів труб приводяться таблиці значень коефіцієнтів λ1 = f1 (d) і а = f2 (d), обчислених при різних п із застосуванням формули Н.Н. Павлівського. Формули (5) і (6) для розрахунків шорстких труб справедливі тільки для квадратичної області опорів. Відповідними дослідженнями встановлено, що труби великих діаметрів працюють переважно в доквадратичній області через малу їх відносну шорсткість. Квадратичний закон опору для труб великого діаметру буде справедливий тільки у випадку, якщо виступи шорсткості мають значну висоту. У результаті обробки експериментального матеріалу для доквадратичної області Ф.А. Шевелев рекомендує для визначення гідравлічного ухилу користуватися формулою , (8) де k – поправочний коефіцієнт, залежний від середньої швидкості &upsilo ;, причому Q виражається в м3/с, а d в м. Значення поправочного коефіцієнта k для сталевих і чавунних труб дані в табл. 2. Таблиця 2. Значення поправочного коефіцієнта для сталевих і чавунних труб &upsilo ;, м/с k &upsilo ;, м/с k &upsilo ;, м/с k 0,20 1,410 0,50 1,150 0,80 1,060 0,25 330 0,55 1,130 0,85 1,050 0,30 280 0,60 1,115 0,90 1,040 0,35 240 0,65 1,100 1,00 1,030 0,40 200 0,70 1,085 1,10 1,015 0,45 175 0,75 1,070 1,20 1,000 Приводимо експериментальні формули, що застосовуються для розрахунку: азбоцементних труб (формула Ф.А. Шевелева): ; (9)дерев'яних труб (формула Скобея): , (10) де &upsilo ; виражається в м/с, а d в м. 2. Класифікація трубопроводів і основні задачі по їх гідравлічному розрахунку Розглядатимемо турбулентний рух будь-якої рідини, що відповідає квадратичній області опору, маючи у вигляді при цьому тільки круглоциліндричні труби. Гідравлічний розрахунок трубопроводів проводиться або з метою визначення діаметру трубопроводу, призначеного для пропуску певної витрати рідини, або з метою встановлення гідравлічних характеристик трубопроводу: втрат натиску і витрати рідини, що пропускається (при відомих діаметрі і довжині труби). При гідравлічному розрахунку трубопроводів залежно від їх довжини і гідравлічних умов розрахунку розрізняють два типи трубопроводів: короткі і довгі. Короткими трубопроводами називаються трубопроводи порівняно невеликої довжини, в яких місцеві втрати опору є достатньо істотними, складаючи не менше 5–10% від втрат опору по довжині. Прикладами коротких трубопроводів можуть служити всмоктуюча лінія відцентрового насоса, напірна водопропускна труба під залізничним насипом і т.п. Довгими трубопроводами називають трубопроводи, що мають значну протяжність, в яких втрати опору по довжині є основними. У випадку довгих трубопроводів місцевими втратами звичайно нехтують, іноді ж їх приймають рівними 5–10% від втрат опору по довжині. Прикладами довгих трубопроводів можуть служити трубопроводи водопровідних мереж, а також трубопроводи, що використовуються при гідромеханізації і т.д. Залежно від гідравлічної схеми роботи трубопроводи розділяються на прості, не мають відгалужень, складні – з відгалуженнями.

Розрізняють також тупикові трубопроводи і замкнуті, або кільцеві. Замкнуті трубопроводи більш надійні в роботі, зокрема забезпечують безперебійне водопостачання при пошкодженні окремих ліній або виробництві ремонтних робіт. При гідравлічному розрахунку трубопроводів звичайно зустрічаються наступні три основні задачі: 1) визначення витрати трубопроводу Q при заданих l, d, hf; 2) визначення втрати опору hf при заданих l, d, Q; 3) визначення потрібного діаметру трубопроводу при заданних l, Q, hf. При рішенні цих і інших задач, пов'язаних з гідравлічним розрахунком трубопроводів, широко використовується поняття про витратну характеристику (про модуль витрати) труб. Витрата рідини при рівномірному русі визначається, по формулі. або Для труби постійного перерізу ω, С, R – величини постійні. Тоді величина також постійна. Вона називається витратною характеристикою, або модулем витрати: або (11) Витрата рідини (12) Оскільки ухил J – число безрозмірне, то витратна характеристика К повинна мати розмірність витрати рідини. З рівняння (12) виходить, що витратна характеристика є витратою рідини в трубі заданого діаметру при гідравлічному ухилі, рівному одиниці. Якщо розхідну характеристику виразити через діаметр труби, то, пам'ятаючи, що показник ступеня у формулі Н.Н. Павловського залежить від гідравлічного радіусу R і коефіцієнта шорсткості п: y=f ( , R), або y = fl ( , d) укладаємо наступне: при п = co s витратна характеристика є тільки функцією діаметра труби: . Показник ступеня y визначався по повній формулі Н.Н. Павловського при коефіцієнті шорсткості п = 0,012. Дані значення величини , які також необхідні при гідравлічних розрахунках трубопроводів. Нарешті, звертаючись до раніше одержаної формули (6), введемо в неї вираз для витратної характеристики К. Оскільки , то . Тоді , або . (13) Підставивши залежність (13) в другу водопровідну формулу (6), одержимо , (14) або . (15) 3. Гідравлічний розрахунок простого довгого трубопроводуЯк наголошувалося раніше, місцевими втратами опору у разі довгих трубопроводів звичайно нехтують, іноді не враховують і швидкісний натиск, причому вважають, що напірна лінія практично співпадає з п'єзометричною. Мал. 2 Розглянемо умови сталого руху рідини по трубопроводу, що сполучає два резервуари А і В (мал. 6.2). Намітимо площину порівняння 0–0, як показано на кресленні. Напишемо рівняння Бернуллі для перерізів 1–1 і 2–2, співпадаючих з рівнями рідин в резервуарах А і В: . При значних площах живих перерізів потоку в резервуарах швидкості в цих перерізах будуть малі, а різниця близька до нуля. Тоді . Отже, різниця рівнів Н в двох даних резервуарах повністю витрачається на подолання опорів в трубопроводі. Таке положення має місце за наявності резервуару В (коли закінчення рідини виходить під рівень). У разі ж закінчення рідини з трубопроводу в атмосферу одержуємо дещо іншу картину. Якщо простий трубопровід складається з труб різного діаметру (мал. 3), то в цьому випадку загальна втрата опору Σhf розділяється нерівномірно по довжині трубопроводу, а п'єзометрична лінія є суцільною ламаною лінією.

Холиок и общими пригородами 530 тыс. жителей). Международный аэропорт. Традиционный центр производства (с 1794) стрелкового оружия. Радиоэлектронная, приборостроительная, химическая и др. промышленность. Производство игрушек, спортивного инвентаря. Музей оружия. Основан в 1636. СПРИНГФИЛД - город в центральной части США, шт. Миссури. 140 тыс. жителей (1990, с пригородами 241 тыс. жителей). Промышленный и торгово-транспортный узел. Радиоэлектронная, пищевая (мясная, молочная), бумажная промышленность. Университет. Спрингфилд - важный религиозный центр (85 церквей). СПРИНГФИЛД - город на востоке США, шт. Огайо. 70,5 тыс. жителей (1990, с пригородами 190 тыс. жителей). Крупный центр сельскохозяйственного машиностроения (с 1855). Университет. СПРИНКЛЕР (англ. sprinkler - разбрызгиватель) - оросительная головка, устанавливаемая на трубопроводах систем водного и пенного пожаротушения. Снабжена тепловым замком-клапаном, закрытым легкоплавким припоем. Автоматически начинает действовать при повышении температуры. СПРИНТЕР (англ. sprinter) - спортсмен, специализирующийся в преодолении коротких дистанций

1. Определение диаметра короткого трубопровода при истечении в атмосферу

2. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

3. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

4. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

5. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

6. Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин
7. Експериментальна аерогідродинаміка та гідравліка
8. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

9. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

10. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

11. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

12. Словарь по уборочным машинам и комбайнам

13. Электронные словари и их применимость для традиционного машинного перевода

14. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

15. Цифровые вычислительные машины

16. Вычислительные машины и системы

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

18. История развития ЭВМ. Механические и электромеханические счетные машины

19. Принципы реализации машин БД

20. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

21. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

22. Разработка конструкции импульсной формовочной машины. Опока 1600х1200х500
23. Цифровые машины фирмы Indigo NV
24. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

25. Надежность машин: станки, промышленные роботы

26. Водоснабжение (дождевальные и поливные машин)

27. Эксплуатация машин в пустынно-степной местности

28. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

29. Расчет сборочной машины для сборки детали "Пластина контактная"

30. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов

31. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

32. Детали машин (Расчётно-пояснительная записка к курсовой работе)

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

33. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

34. Расчёт параметров режима, элементов сварочного контура и трансформатора машины для контактной точечной сварки

35. Детали машин

36. Краткая классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС) строительных и дорожных машин

37. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

38. Несколько рефератов по Исламу
39. Словарь по уборочным машинам и комбайнам
40. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

41. Проблемы взаимоотношений человека и машины

42. Вычислительные машины и мышление

43. Реферат по информационным системам управления

44. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

45. Коротко о Донецке

46. Забытая "Мыслительная машина" профессора А.Н.Щукарева

47. Быстродействующая Электронная Счетная Машина

48. ИТМ и ВТ. Машины 1 и 2 поколений

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. История машинного перевода

50. Устройство и классификация метательных машин

51. Василь Стефаник – майстер психологічної новели

52. реферат

53. Реферат по теме “Человек на войне”

54. Реферат по биографии Виктора Гюго
55. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)
56. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

57. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

58. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

59. США и Канада в АТР: набор рефератов

60. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

61. Применение гидролокатора бокового обзора для прокладки и контроля положения подводного трубопровода

62. Паровые машины

63. Оценка риска для сегмента трубопроводов

64. Машины с электрическим приводом

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Страх перед умной машиной

66. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

67. Гидроцилиндры в лесозаготовительных машинах

68. Как написать хороший реферат?

69. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

70. Сборник рефератов о конфликтах
71. Оптимизация сайтов для поисковых машин и каталогов
72. Сборник рефератов о конфликтах

73. Диплом по технологии машин

74. Курсовой проект по деталям машин

75. Машины постоянного тока параллельного возбуждения

76. Подъемно-транспортные машины в пищевой промышленности

77. Строительные машины

78. Технология строительства магистральных трубопроводов: анкерное закрепление трубопроводов

79. Механизмы передвижения подъемно-транспортных машин

80. Основні механізми кривошипних машин

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Взаимодействие коротких акустических импульсов с неоднородностями на поверхности твердого тела

82. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

83. Возможна ли "творческая машина"?

84. Машины, их определение и их социальная роль в трактовке Маркса

85. ХХ век: короткий век - длинная эпоха

86. Історія єкономічної теорії
87. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
88. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

89. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

90. Анализ издержек производства в коротком и длительном периоде

91. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

92. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

93. Моделирование состава машинно-тракторного парка

94. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

95. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

96. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

97. «Философия» машинного перевода

98. Реферат для выпускных экзаменов

99. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.