Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Географічне положення України

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Карта України  Україна має досить вигідне географічне положення. Вона є одночасно країною Центральної і Східної Європи, має сім безпосередніх сусідів із цих же регіонів, широкий вихід до двох морів. Загальна протяжність сухопутних кордонів України становить понад 5,6 тис. км, в т. ч. з Росією — 1955 км, Білоруссю — 1084 км, Польщею — 542 км, Словаччиною — 98 км, Угорщиною — 135 км, Румунією — 608 км, Молдовою — 1202 км. Значна протяжність кордонів України, їх доступність з погляду фізико-географічних умов, добросусідські стосунки з країнами, врегульовані спеціальними договорами, створюють передумови для розвитку всесторонніх економічних і політичних зв'язків. Правда, всі сусідні з Україною держави, як і вона сама, мають наданий час невисокі показники соціально-економічного розвитку, є постсоціалістичними країнами з перехідною економікою. Водночас західні сусіди — Польща й Угорщина — стали реальними претендентами на вступ до Європейського Союзу — найбільшої міждержавної економічної організації, в яку у перспективі прагне вступити й Україна. Ці держави стали також членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО) — військово-політичної організації, з якою активно співпрацює Україна. Сама ж Україна протягом останнього десятиріччя притримувалася нейтральної зовнішньої політики і не приєднувалась до жодного з двох військово-політичних блоків, які її оточують, — НАТО (на заході) і організації колективної безпеки країн СНД (на сході і на півночі). У 2002 р. Україна переглянула свій позаблоковий статус і заявила про намір увійти в НАТО. Адміністративна карта України  Щодо центральності розміщення обл. центру можна виділити: •області з центральним розміщенням обл. центру: Донецька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська; •області, з розміщенням обл. центру наближеним до центрального: Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська; •Області з нецентральним розміщенням обл. центру (обласний центр розміщений не в самому географічному центрі області а біля нього, в “центральному районі”): АРК, Вінницька, Рівненська, Кіровоградська, Полтавська, Житомирська, Київська, Луганська, Одеська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Черкаська; •Області з периферійним розміщенням обл. центру: Волинська, Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Щодо показників компактності та видовженості можна виділяти: •Компактні області: Волинська, Вінницька, Запорізька, Харківська; •Умовно компактні області: Чернігівська, Тернопільська, АРК, Житомирська, Львівська, Херсонська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Полтавська; •Некомпактні: Сумська, Київська, Івано-Франківська, Миколаївська; •Видовжені області (спостерігається переважаючий напрямок широтного чи меридіонального простягання): Хмельницька, Рівненська, Закарпатська, Чернівецька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська. 2.Граф регіонів України Аналіз одержаних карт ментального ландшафтного районування України дав змогу виявити доволі чіткі дві групи респондентів, які по-різному уявляють собі ландшафтні регіони України. Одну групу утворюють респонденти, ментальна карта України яких досить проста: вона поділена здебільшого на п'ять ландшафтних регіонів - &quo ;Північний&quo ;, &quo ;Південний&quo ;, &quo ;Східний&quo ;, &quo ;Західний&quo ; та &quo ;Карпати&quo ;.

Межа між &quo ;Східною&quo ; та &quo ;Західною&quo ; Україною майже всіма проведена по Дніпру. Південний кордон &quo ;Північної&quo ; України здебільшого збігається з межею між Поліссям та лісостепом, а кордон &quo ;Південної&quo ; України - з ландшафтною межею між степовою та лісостеповою зонами. Цю групу респондентів становлять переважно студенти не-географи, а також значна частина студентів-географів Одеського університету. Ментальні карти респондентів другої групи складніші й на них виділено від 10 до 22 ландшафтних регіонів (в середньому - по 12-13). Цікаво й те, що цій групі респондентів також властивий поділ України на п'ять регіонів, які одностайно виділяють респонденти першої групи. Щоправда, деякі з цих регіонів представлені не &quo ;монолітно&quo ;, а декількома меншими регіонами. Так, наприклад, &quo ;Східна Україна&quo ; уявляється здебільшого як така, що складається з двох регіонів, - &quo ;Східної України&quo ; (&quo ;Лівобережжя&quo ;, &quo ;Слобожанщини&quo ;) та &quo ;Донбасу&quo ;. Рис.1. Граф вернакулярного ландшафтного районування України Хоча слід зазначити, що низка регіонів, які були виділені окремими респондентами, мають чітко виражену ландшафтну індивідуальність (напр., &quo ;Керченський півострів&quo ;, &quo ;Індустріальне Придніпров'я&quo ;, &quo ;Сиваш&quo ; тощо). Між графом схеми вернакулярного та наукового ландшафтного районування України існує чимало відмінностей. Не розглядаючи докладно це питання, варто звернути увагу на дві важливі розбіжності. По-перше, схема наукового ландшафтного (фізико-географічного) районування України детальніша і в ній виділено більше регіонів, аніж в схемі вернакулярного районування. Так, за схемою, територію України розбито на 79 ландшафтних регіонів різних рангів (від країн до областей), тоді як респонденти в Україні виділяють лише 23 ландшафтних регіони. Друга відмінність полягає у тому, що ієрархія ландшафтних регіонів різних рангів, виділених за принципами фізико-географічного районування, більш струнка, ніж вернакулярних ландшафтних регіонів. Стрункість першої схеми проявляється в тому, що її граф майже в усіх своїх гілках не має пропущених рівнів, тобто регіон рангу &quo ; &quo ; розбито на декілька регіонів рангу &quo ; 1&quo ;. Граф вернакулярного ландшафтного районування хоч і є графом-деревом, тобто описує наявну ієрархію регіонів, однак це дерево значно менш структуроване за ієрархічними (таксономічними) рівнями (див. рис.1). Накладання карт ментального районування України за вищеописаною методикою дало можливість отримати схему її вернакулярного районування (рис. 2). Рис. 2. Вернакулярне ландшафтне районування території України Світлим фоном виділені ядра регіонів, затемненим - їхні перехідні (периферійні) зони. Регіони першого рівня: І - &quo ;Північ&quo ; (&quo ;Полісся&quo ;), ІІ - &quo ;Західна Україна&quo ;, ІІІ - &quo ;Східна Україна&quo ;, IV - &quo ;Південь&quo ; (&quo ;Степ&quo ;). Регіони другого рівня: Вл(2) - &quo ;Волинь&quo ;, Пд.(2) - &quo ;Поділля&quo ;, Дб(2) - &quo ;Донбас&quo ;, КГ(2) - &quo ;Кримські гори&quo ; (&quo ;Крим&quo ;).

Регіони третього рівня: ЗК(3) - &quo ;Закарпаття&quo ;, Гал(3) - &quo ;Галичина&quo ;, Бук(3) - &quo ;Буковина&quo ;, Бес(30 - &quo ;Бессарабія&quo ;, ПрДн(3) - &quo ;Придніпров'я&quo ;. Регіони четвертого рівня: ЖП(4) - &quo ;Житомирське Полісся&quo ;, КП(4) - &quo ;Київське Полісся&quo ;, ЧП(4) - &quo ;Чернігівське Полісся, ПК(4) - &quo ;Передкарпаття (Прикарпаття&quo ;), Ц(4) -&quo ;Центр&quo ;, СЛ(4) - &quo ;Слобожанщина&quo ; (&quo ;Лівобережжя&quo ;), Зон(4) - &quo ;Задністров'я&quo ;), ПрА(4) - &quo ;Приазов'я&quo ;, СКр(4) - &quo ;Степовий Крим&quo ; (&quo ;Рівнинний Крим&quo ;), ПБК(4) - &quo ;Південний Берег Криму&quo ; Порівняння схеми вернакулярного ландшафтного районування України (рис. 2) зі схемою її наукового фізико-географічного районування свідчить, що на рівні країн, зон і навіть країв вони загалом подібні. А в уяві респондентів ландшафтні регіони Полісся виявилися такими самими, як і його області у схемі фізико-географічного районування (щоправда, жоден із респондентів не виокремив такого регіону, як Новгород-Сіверське Полісся). На відміну від схеми фізико-географічного районування України, в якій Донецький край належить до степової зони, в очах усіх респондентів цей регіон сприймається як належний до &quo ;Східної&quo ; України. І загалом, як степ ними сприймається не степова фізико-географічна зона, а його середньо- та південностепові підзони. В очах респондентів &quo ;Поділля&quo ; виявилося зміщеним на схід від його положення на схемі фізико-географічного районування. Ядром цього вернакулярного регіону став Середньобузький лісостеп і захід Придніпровської височинної області. Поділля ж у межах Хмельницької та Тернопільської адміністративних областей (цій його частині відповідають Західно- та Східноподільска області фізико-географічного районування) більшістю респондентів сприймаються як &quo ;Західна Україна&quo ; або такий її регіон, як &quo ;Галичина&quo ;. Очевидно, на такому просторовому сприйнятті Поділля позначилися історичні та політичні чинники. Своєрідний статус має Передкарпаття. Половина респондентів відносить його до &quo ;Західної України&quo ;, друга половина - до &quo ;Карпат&quo ;. Також &quo ;екотонний&quo ; між Карпатами та Західною Україною статус має і Буковина. Найбільш чіткі межі проведено між Східною та Західною Україною (вздовж Дніпра). Лінійною є також межа Задністров'я (його межа - Дністровський лиман). Найбільш розмитою є межа такого регіону, як &quo ;Південь&quo ; (&quo ;Степ&quo ;). Його перехідна смуга охоплює середньо- та північностепову підзони фізико-географічного районування України, а ядро становить Задністров'я, Причоронморсько-Приазовський сухостеповий край та Кримський степовий край. Межа &quo ;Північного&quo ; (&quo ;Поліського&quo ;) регіону проведена більш узгоджено й загалом відповідає фізико-географічній межі зони мішаних лісів. Проте, більшість респондентів включає лісостепове Волинське Опілля до &quo ;Півночі&quo ;, а область Малого Полісся - до &quo ;Західної України&quo ; чи до &quo ;Галичини&quo ;. Розмитість межі &quo ;Полісся&quo ; зростає із заходу на схід.

Фактично, ті самі історики, що наголошують на специфічному контексті кожного окремого різновиду націоналізму, ставлять такі загальні питання і проводять історичні порівняння, і це таки справді бажано робити, якщо ми хочемо хоч трохи розуміти такий невловний і складний феномен, як націоналізм. По-третє, «контекстуалістський» аргумент обминає фундаментальне завдання вивчення націоналізму в усій його феноменологічній складності: потребу створення типологій націоналістичних ідеологій і (або) рухів. Такі типології визнають важливість украй різних контекстів, не жертвуючи можливостями побудови загальних порівнянь. Показуючи, що націоналізмові властиве розмаїття в єдності, ці типології визначають головні різновиди ідеології та руху, враховуючи історичну добу, географічне становище, рівень економічного розвитку, філософські погляди, класовий контекст, культурне середовище й політичні прагнення. Саме цієї стратегії я й пропоную дотримуватись. Мета книжки - не розгляд різних типологій, запропонованих ученими. Я тільки згадаю одну або дві і стисло сформулюю власну типологію як вступ до аналізу культурних матриць націоналізму і його впливу в Європі

1. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

2. Геоботанічне районування України

3. Економічне становище України в роки Хмельниччини

4. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

5. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

6. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України
7. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення
8. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

9. Атомна енергетика України і РПС

10. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

11. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

12. Політичні права і свободи громадян України

13. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

14. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

15. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

16. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Історія України

18. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

19. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

20. Період гетьманщини України

21. Центральна Рада і пролетаріат України

22. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
23. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
24. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

25. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

26. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

27. Загальна характеристика конституції України

28. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

29. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

30. Поняття, форма та функції Конституції України

31. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

32. Суверенітет України

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Бюджет України: актуальні проблеми

34. Державній бюджет України

35. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

36. Управління фінансами України

37. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
40. Інтеграція України у світове господарство

41. Використання трудових ресурсів Західної України

42. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

43. Місце України в глобалізаційних процесах

44. Машинобудівний комплекс України

45. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

46. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

47. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

48. Грошовий обіг України

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Органи внутрішніх справ України

50. Грошові розрахунки в господарському обороті України

51. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

52. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

53. Інформаційна політика України

54. Конституційні засади виконавчої влади України
55. Судова система України
56. Грошова система України

57. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

58. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

59. Хімічна промисловість України

60. Чорна i кольорова металургія України

61. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

62. Законодавство України про військову службу

63. Діяльність уряду України в галузі екології

64. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

65. Легка промисловість України укр

66. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

67. Клімат Криворіжжя

68. Ґрунти України

69. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

70. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України
71. Етикет України та Росії
72. Методики оцінки фінансового стану банків України

73. Національний банк України

74. Національний Банк України

75. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

76. Ринок цінних паперів України

77. Страховий ринок України

78. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

79. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

80. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Функції Національного банку України

82. Банківська система України

83. Банківська система України та проблеми її реформування

84. Державний ощадний банк України

85. Негативні фактори, що впливають на населення України

86. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України
87. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
88. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

89. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

90. Сільськогосподарські регіони України

91. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

92. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

93. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

94. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

95. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

96. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

97. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

98. Законодавство України про цивільну оборону

99. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.