Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Загальна характеристика датчиків

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота Загальна характеристика датчиків 2008 1. Визначення та класифікація датчиків Датчиками називаються електронні прилади, які перетворюють параметр зовнішнього середовища у напругу, або струм, значення яких пов’язане з параметром зовнішнього середовища. Класифікація датчиків можлива за двома ознаками: 1. По тому параметру зовнішнього середовища, яке перетворюється у напругу або струм. Відрізняють датчики тиску (А), сили (Б), положення (по координаті або по куту) (В), переміщення (по координаті або по куту) (Г), швидкості (лінійної або кутової) (Д), прискорення (лінійного або кутового) (Е), вібрації (Ж), близькості (З), температури (І), газового складу середовища (К), оборотів (Л), деформації (М), вологості (Н) тощо. По тому фізичному принципу, за яким діє датчик. Відрізняють датчики ємнісні (ДА), п’єзоелектричні (ДБ), диференційно-трансформаторні (ДВ), термопарні (ДГ), тензорезистивні (ДД), потенціометричні (ДЕ), струмовіхрові (ДЖ), термісторні (ДІ), на ефекті Хола (ДК), п’єзорезистивні (ДЛ), оптоволоконні (ДМ), магніторезистивні (ДН), на поверхових акустичних хвилях (ДО), індукційні (ДП), на ефекті Віларі (ДР) тощо. Датчик, що працює на будь-якому фізичному принципі може працювати як датчик різних параметрів зовнішнього середовища. У табл.1 наведені сучасні дані по використанню датчиків різних типів (знаком Х позначається переважне використання, знаком О – можливе використання, якщо знаку немає, то не використовується). До речі, багатьох типів датчиків, які розглядаються нижче, в таблиці нема. Таблиця 1. Використання датчиків різних типів для перетворення різних параметрів зовнішнього середовища у електричний сигнал А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н ДА Х Х О Х Х О Х О О О О ДБ О О О Х ДВ О О О Х О О О Х ДГ О ДД Х Х О О ДЕ О О Х О ДЖ О О О О Х О ДІ О ДК О Х О Х Х ДЛ Х Х Х Х О О О ДМ О О О Х О Х Х Х О О О О О ДН О О Х О ДО О О О О О ДП Х О Х ДР О О О Х Х Датчики механічних величин Датчики положення або близькості У якості таких датчиків можуть використовуватись датчики, побудовані на різних фізичних ефектах. У табл.2 наведене порівняння характеристик цих датчиків по різних параметрах. Таблиця Порівняння характеристик датчиків положення або близкості Тип датчика Індуктивний або диференційно-трансформаторний Ємнісний Ультразвуковий Фотоелектричний Параметр Відстань спрацювання 100 мм 50 мм 12 м 100-200 м Максимальна температура середовища 250°С 70°С 70°С 300°С (з використанням світловодів Максимальна частота спрацювання 5 кГц 10 Гц 50 Гц 1,5 кГц Стійкість до зовнішнього впливу Висока Низька, чутливий до вологості та забруднення Середня, чутливий до температури, тиску Середня, чутливий до забруднення, конденсату Щодо простоти та стійкості до зовнішнього впливу найбільш привабливі індуктивні датчики. В найпростішому випадку індуктивний датчик складається з котушки з обмоткою, осердя з магнітом’якого заліза та магніта (рис.1). Рис.1. Конструкція індуктивного датчикаЦі три елементи складають статор датчика. Зі статором взаємодіє ротор у вигляді зубчатого диску або рейки з відповідною кількістю зубців.

Коли один з зубців ротора наближається до обмотки, напруга у ній швидко наростає та при збіганні з середньою лінією обмотки, досягає максимуму, а потім при віддаленні зубця швидко міняє знак та збільшується у протилежному напрямку до максимуму. На графіку рис.2 виразно видна велика крутизна зміну напруги, тому цей перехід може бути використаний для керування електронними системами. Рис. Вихідний сигнал індуктивного датчика. Така конструкція датчика може використовуватись для підрахування кількості обертів валу двигуна, або іншого обертаючого приладу. Коли потрібно реагувати на близькість сталевої (або взагалі металічної) деталі використовується індуктивний датчик, схема якого показана на рис.3. Рис.3. Індуктивний датчик, що реагує на близькість металевої деталіГенератор, у склад якого входить котушка без осердя, побудований таким чином, що він не працює взагалі, якщо поблизу котушки нема металічного предмету. Тому на виході генератора напруга дорівнює нулю і на виході детектора теж. Якщо металічний предмет наближається до котушки, генератор починає генерувати високочастотні коливання, на виході детектору з’являється напруга і логічний елемент замість лог.”0” генерує на виході сигнал лог.”1”, сповіщаючи про наближення металевого предмету. Такі датчики використовуються як пристрої, що сповіщають про закриття металевих дверей, люків, різних заслінок та кришок. Наприклад, на літаку „Boei g-747” налічується до 200 таких датчиків, виходи яких підключені до комп’ютера. Програма комп’ютера передбачає які саме двері та люки повинні бути закриті при злеті, при нормальному польоті, при посадці. Якщо є якісь відхилення, програма сповістить пілотів, або, наприклад, заборонить злет. Головним виробником таких датчиків є американська фірма Ho eywell. Схожі характеристики мають датчики Хола. Американський вчений Герберт Едвін Хол у 1879 р. відкрив фізичний ефект, який пояснюється на рис.4. Рис.4. Фізичне трактування ефекту ХолаЯкщо через пластину пропустити струм І та поперек цієї пластини пропустити магнітне поле з індукцією В, то на поперечних гранях пластини з’явиться напруга Vн = RBIsi j/d,де R – коефіцієнт Хола, який залежить від матеріалу пластини, В – магнітна індукція, І – струм, j - кут нахилу магнітної індукції до струму (він дорівнює 90°, якщо індукція поперечна до струму), d – товщина пластини. Зараз знайдені матеріали, які мають досить великий коефіцієнт Хола. Датчик Хола можна також використати у ситуації рис.1 як пристрій для підрахування кількості обертів. Датчики Хола, що їх виготовляє компанія Ho eywell поділяються на лінійні та цифрові. На рис.5 показана залежність вихідного сигналу від прикладеної до датчика напруги та магнітної індукції. Рис.5. Залежність вихідного сигналу від прикладеної до датчика напруги та магнітної індукції.Лінійні датчики можна використовувати для вимірювання відстані, параметрів магнітного поля, кутів обертання (наприклад, як електронний компас). Але дуже важливе його використання як датчика сили струму, товщини та інших величин. Цифрові датчики Хола видають на виході логічний „0” або логічну „1”, якщо параметри магнітного поля перевищують задані.

Причому поріг спрацювання може встановлюватись у мікросхемі датчика за допомогою програми. Ще один тип датчиків положення або близькості, що чутливі до магнітного поля – магніторезистивні датчики. У даний час вони виготовляються з пермалою, смуги якого чергуються зі смугами алюмінію (смуги Барбера). Електричний опір цих смуг залежить від прикладеного магнітного поля тому, що змінюється сумарний вектор намагнічування доменів магніторезистора (рис.6). Рис.6. Дія доменів у магніторезисторі.Для підвищення чутливості магніторезистори формуються у вигляді мостового включення чотирьох резисторів. Основні сфери використання магніторезистивних датчиків положення або близькості: контроль швидкості обертання; контроль положення; вимірювання струму; безконтактні перемикачі; компаси та гірокомпаси, визначення дефектів. Ємнісні датчики використовують залежність ємності плоского конденсатора від відстані між пластинами конденсатора. Як відомо, ємність плоского конденсатора визначається формулою:С = eS/d,Де С – ємність, e - діелектрична постійна ізоляції між пластинами, S – площа поверхні пластин, d – відстань між пластинами. Розглянемо схему рис.7. Рис.7,а. Ємнісний датчик, що реагує на відстань між пластинами Рис.7,б. Ємнісний датчик, що реагує на зміщення пластин. За допомогою імпульсу „Імп.1” відкриємо ключ і зарядимо конденсатор до напруги Uп (а це значить, що внесемо у конденсатор заряд q0 = CUп). Якщо ми будемо зміщувати вверх або вниз верхню пластину конденсатора (нижня залишається на місці), то при закритих ключах (незмінному заряді q0) напруга на конденсаторі Uвих = q0/C = dq0/eS і, таким чином лінійно зв’язана з відстанню d. Через деякий час за допомогою імпульсу „Імп.2” конденсатор розрядити. А потім знову зарядити, подавши імпульс”Імп.1”, бо конденсатор має властивість саморозряджуватись, бо його діелектрик має не безкінечний опір. Це перший варіант датчика положення. У другому варіанті пластини конденсатора зміщуються по горизонталі так, що площа пластин, що перекриваються змінюється, а відстань між ними не змінюється. А оскільки ємність прямо пропорційна площі пластин, то переміщення пластини пропорційно змінює ємність. В іншому варіанті, що зображений на рис.8 датчик ємності стає датчиком близькості. Рис.8. Ємнісний датчик близькостіУ даному випадку пластини конденсатора розведені. Якщо у електричному полі цих пластин з’являється річ, що має електричну провідність, то ємність конденсатора підвищується. Збільшення ємності можна відчути, коли ємність включена у генератор електричних коливань, частота коливань якого залежить від цієї ємності. По цій частоті можна не тільки виявити появу предмета, але і відстань до нього. На цьому принципі діють деякі прилади охоронної сигналізації. Як вказано у табл.2, ємкісний датчик нестабільний, бо на величину ємності впливають параметри зовнішнього середовища, зокрема вологість та забруднення. Ультразвукові та радіолокаційні датчики близькості працюють на принципі вимірювання відстані до предмету, що відбиває акустичні, або радіотехнічні сигнали.

По толкованию причин мы разошлись. Сам Цециор объяснил это вибронеустойчивостью платформы. Возникли явления резонанса элементов платформы с колебаниями ее основания при вибрациях, вызванных двигателем. Двигатель был существенно форсирован по сравнению с РД-100 ракеты P-1, поэтому и интенсивность вибраций увеличивалась. Несмотря на самокритику Цециора, Пилюгин считал, что виноваты рулевые машины. Линейный участок их характеристики, по его мнению, был слишком мал для законов управления, заложенных в автомат стабилизации, разработанный НИИ-885. Я стоял на том, что никакая линейность нам не поможет, пока он, Пилюгин, будет насыщать помехами команды, управляющие рулевыми машинами. Вибрации приводят к таким высокочастотным колебаниям датчиков на гироплатформе, что возникают помехи, забивающие полезный сигнал, и весь автомат оказывается нелинейной системой. Кроме того, я упрекал Пилюгина в том, что он в усилителе-преобразователе заменил лампы на магнитные усилители, не разобравшись до конца с переходными процессами, возникающими в электрических цепях, содержащих обмотки с железными сердечниками

1. Загальна характеристика конституції України

2. Сравнительный Анализ Конструкций и Характеристик Датчиков Давления

3. Загальна характеристика типу Земноводні

4. Загальна характеристика Австралії

5. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

6. Загальна характеристика права власності
7. Загальна характеристика системи органів влади
8. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

9. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

10. Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP

11. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

12. Форми державності та їх загальна характеристика

13. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

14. Загальна характеристика хімічних властивостей Купруму

15. Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"

16. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

18. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

19. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

20. Загальна патологічна характеристика пухлин

21. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

22. Характеристика звезд
23. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
24. Характеристики ВМС Великобритании

25. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

26. Экономико-географическая характеристика Юга США

27. Австралия - экономико-географическая характеристика

28. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

29. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

30. Характеристика Австралии

31. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

32. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

33. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

34. Экономико-географическая характеристика Японии

35. Комплексная характеристика Бразилии

36. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

37. Общая характеристика Туниса

38. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
39. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
40. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

41. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

42. Комплексная характеристика Словении

43. Китай. Характеристика страны

44. Социально-экономическая характеристика Индии

45. Экономическая характеристика Псковской области

46. Характеристика политико-географического положения Китая

47. Страноведческая характеристика Грузии

48. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

50. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

51. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

52. Сравнительная характеристика средневековых государств

53. Характеристика налоговой системы Великобритании

54. Характеристика источников Конституционного права
55. Характеристика Конституции Франции
56. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

57. Политический режим как сущностная характеристика государства

58. Характеристика Чикаго

59. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

60. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

61. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

62. Характеристика Иудушки Головлева

63. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

64. Загальна структура мовної системи

Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

66. Характеристика арго и жаргонов

67. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

68. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

69. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

70. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач
71. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение
72. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

73. Стандартные интерфейсы подключения датчиков и исследовательских приборов

74. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

75. Общая характеристика MS-DOS

76. Характеристика Microsoft Excel

77. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

78. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

79. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

80. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Система комплемента (подробная характеристика)

82. Характеристика и значение деловых игр в медицине

83. Общая характеристика и классификация органов чувств

84. Общая характеристика эндокринной системы

85. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

86. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана
87. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни
88. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

89. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

90. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

91. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

92. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

93. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

94. Неосторожная преступность: общая характеристика

95. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

96. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты

97. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

98. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

99. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.