Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація процесу творчого розвитку дитини

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Курсова робота на тему: Організація процесу творчого розвитку дитини ПланВступ 1.Поняття творчості і творчої активності 2. Розвиток творчої активності в дошкільному віці 3. Умови для успішного розвитку творчої активності 4. Роль музично–ритмічної діяльності у процесі творчого розвитку дитини 5. Значення музично-ритмічної діяльності в розвиток творчої активності дошкільників Список використаної літератури Вступ По своїй дивній здатності викликати в людині творчу активність, мистецтво займає, безумовно, перше місце серед всіх багатообразних елементів, складових складну систему виховання людини. Комплексний підхід до виховання творчої особи охоплює широкий круг питань, що відносяться до проблем спільно-естетичного і етичного виховання. Нерозривна єдність ідейно-світоглядного, духовного і художнього є невід'ємною умовою особи підростаючої людини, різносторонності і гармонійності її розвитку. Цінність творчості, його функції, полягають не лише в результативній стороні, але і в самому процесі творчості. Під творчою активністю ми розуміємо розвиток творчих умінь в сприйнятті (слухацькій діяльності), виконання, імпровізації, роздуму про музику. Це також уміння інтонації ритмопластики і вільне володіння музичними знаннями, уміннями і навиками в різних областях учбової діяльності. Багато таланту, розум і енергія вклали в розробку педагогічних проблем, пов'язаних з творчим розвитком особи, насамперед особи дитяти, такі видатні дослідники як Л.С. Виготський, Б.М. Теплов, До. Роджерс, П. Едвардс. В даний час дослідженням проблем креативности займаються також Г.В. Ковальова, Н.Ф. Вішнякова, Л. Дорфман, Н.А. Терентьева, А. Мелік-пашаєв, Л.Футлік. Наше століття комп'ютеризації і інформації вимагає від особи великої творчості, пошуку, пізнань. Саме музика і рух формують у дитяти свободу в творчому мисленні, дають можливість імпровізувати, віддаючи взамен дитяті емоційні реакції – радість, задоволення. Музика і рух допомагають виховувати дітей, дають можливість пізнати мир. Через музику і рух у дитяти розвивається не лише художній смак і творча уява, але і любов до життя, людини, природи, формується внутрішній духовний світ дитяти. Музично-ритмічні і танцювальні рухи виконують функцію психічної і соматичної релаксації, відновлюють життєву енергію людини і його самовідчуття як індивідуальності. Видатні педагоги Л.С. Виготський і Н.А. Ветлугина вважали, що дітей слідує, якомога раніше спонукати до виконання творчих завдань. Одін з видів музичної діяльності, який більшою мірою сприяє розвитку творчості – є музичний рух. Музичні рухи – це найбільш продуктивний вид музичної діяльності з погляду формування у дошкільників музичної творчості і творчих якостей особи. Організовуючи роботу по розвитку творчих здібностей дітей в умовах Дошкільної освітньої установи виникла необхідність в наданні більшої уваги музично-ритмічним і танцювальним рухам. Головна лінія – лінія образних музично-рухових етюдів, які сприяють корекції особи, її розкріпаченню. Перед дитям ставляться завдання втілення того або іншого образу, при цьому використовується не лише пантоміма, але і мова жестів і міміки.

Друга лінія – оволодіння основними рухами: різними видами ходьби, бігу, стрибків, техніки рухів. Третя лінія – танцювальні рухи і танці, особлива увага в них – спілкування. Четверта лінія – орієнтування в просторі. П'ята – основна – індивідуальний творчий прояв дітей в русі – імпровізація. Кращі варіанти, відібрані самими дітьми, стають основою групових композицій. Проблема розвитку творчих здібностей у дітей полягає в тому, що нам необхідно продовжувати розвивати у дошкільників музично-ритмічні і танцювальні рухи, закладені природою, оскільки музично-ритмічна творчість може успішно розвинутися тільки за умови цілеспрямованого керівництва з боку педагога, а правильна організація і проведення даного виду творчості допоможуть дитяті розвинути свої творчі здібності. Мета. Визначення рівня розвитку у дітей творчих здібностей через розвиток музично-ритмічних і танцювальних рухів. Завдання дослідження Виявити, якими творчими знаннями, уміннями і навиками володіють діти для виконання музично-ритмічних і танцювальних рухів. Досліджувати зміни показників музично-ритмічних і танцювальних рухів в період проведення експерименту. Визначити рівень розвитку творчих здібностей у дітей після проведення експерименту. Об'єкт дослідження. Музично-ритмічна діяльність дітей старшого дошкільного віку. Предмет дослідження. Рівень музично-ритмічної і танцювальної діяльності. Гіпотеза пропонуємо, що якщо змінити рівень засвоєння завдань по розвитку музично-ритмічних і танцювальних рухів і технологію їх рішення, то розвиток творчих здібностей в умовах Дошкільної освітньої установи відбуватиметься найуспішніше. 1.Поняття творчості і творчої активності Творчість визначається як діяльність людини, що створює нові матеріальні і духовні цінності, що володіють новизною і суспільною значущістю, тобто в результаті творчості створюється щось нове, до цього що ще не існує. Поняттю «творчість» також можна дати і ширше визначення. Філософи визначають творчість, як необхідну умову розвитку матерії, утворення її нових форм, разом з виникненням яких міняються і самі форми творчості. Творчість — це процес створення суб'єктивно нового, заснованого на здатності породжувати оригінальні ідеї і використовувати нестандартні способи діяльності. По суті справи, творчість - це &quo ;здатність створювати будь-яку принципово нову можливість&quo ; (Г.С. Батіщев). У тому числі відмітною ознакою інтелектуальної творчості є удосконалення способів вирішення вже відомих проблем. У дослідженні А. Г. Віноградова було показане, що здатність відшукувати (відкривати) способи власної діяльності в різних типах проблемних ситуацій є наслідком організації індивідуального понятійного знання, яке може виступати як одне з джерел індивідуальних відмінностей в здібності до процедурної творчості. Важливу роль в інтелектуальній творчості грає можливість трансформувати інтуїтивні, виражені в незвичайному, часто достатньо смутному вигляді суб'єктивні уявлення в придатні для людського спілкування форми (словесно-мовні, категоріальні, комунікативні). Поняття природи творчості пов'язане з питанням про критерії творчої діяльності.

Творчість може розгледіти в різних аспектах: продукт творчості - це те, що створене; процес творчості - як створено; процес підготовки до творчості - як розвивати творчість. Продукти творчості - це не лише матеріальні продукти - будівлі, машини і так далі, але і нові думки, ідеї, рішення, які можуть і не нейти відразу ж матеріального втілення. Іншими словами, творчество- це створення нового в різних планах і масштабах. При характеристиці суті творчості поважно враховувати різноманітні чинники, ознаки, властиві процесу створення. Творчість має ознаки технічні, економічні (зниження собівартості, підвищення рентабельності), соціальні (забезпечення умов праці), психолого-педагогические - розвиток в творчому процесі психічних, етичних якостей, естетичних відчуттів, інтелектуальних здібностей людини, придбання знань і ін. З погляду психології і педагогіки особливо цінним є сам процес творчої роботи, вивчення процесу підготовки до творчості, виявлення форм, методів і засобів розвитку творчості. Творчість є цілеспрямованою, наполегливою, напруженою працею. Воно вимагає розумової активності, інтелектуальних здібностей, вольових, емоційних рис і високої працездатності. Творчість характеризується як вища форма діяльності особи, що вимагає тривалої підготовки, ерудиції і інтелектуальних здібностей. Творчість є основою людського життя, джерелом всіх матеріальних і духовних благ. Спільні проблеми дослідження механізмів творчості можна сформулювати таким чином: Аналіз творчості, як конкретного явища з метою виявлення в нім специфічних сторін і вказівки на спільний характер відповідних ним закономірностей. Синтез підсумків спеціальних досліджень кожній з виділених сторін з метою створення можливостей раціонального управління ходом конкретної творчої діяльності, розрахунком творчого потенціалу. У спільній структурі творчої діяльності, що розглядується, як системі, можна виділити декілька основних підсистем. Це - процес творчої діяльності, продукт творчої діяльності, особа творця, середа і умови, в яких протікає творчість. У свою чергу в кожній з названих підсистем можна виділити їх складові. Процес діяльності може мати такі основні складові, як формування задуму і його реалізація. Особа творця характеризується здібностями розуму, темпераментом, віком, характером і так далі Середа і умови є фізичним оточенням, колективом, стимуляторами і бар'єрами в творчій діяльності і так далі Творчість відвіку ділять на наукове і художнє. Побудова спільної теорії творчості, тобто перехід від емпіричних до фундаментальніших досліджень цього складного феномену привів до того, що всі наполегливі почали шукати спільні риси, властиві як науковій, так і художній творчості. Складання багатьох схем дозволяють укласти, що творчий акт і звичайне вирішення проблем мають однакову психологічну структуру, яка виражається у вигляді етапів, що включають ланцюг розумових завдань. Процес творчої діяльності можна розбити на етап знаходження принципу рішення і етап застосування рішення. Причому вважається, що найбільш вираженим предметом психологічного дослідження є події першого етапу.

Опанування нацональною революцю укранського мста зсередини вимага уперто послдовно революцйно дяльности серед укранського мського населення в усх перодах революцйного процесу. Ця дяльнсть значно важчою, нж серед монолтного патротичного селянства. Поперше, через концентрацю ворожо большевицько сили активности у мст. Подруге, через велику кльксть чужого ворожого населення, яке вплива деморалзуючо депримуючо на укранське населення. ¶ потрете, тому, що в наслдок д двох попереднх факторв пересчний моральний патротичний рвень мського елементу значно нижчий, нж на сел. Та, не зважаючи на це, чи якраз через це саме треба з найбльшою наполегливстю над ним працювати, не зважаючи на жодн труднощ жертви. Особлив якост висок квалфкац приднаного мського революцйного елементу та його важлива роля в цлому розвитку революцйно боротьби, а зокрема в виршнй стад, варта поважних трудв жертв. ¶де про розгорнення в мст деологчно- полтично пропаAан-дивно роботи, про ведення революцйних акцй та про органзацйно-кадрову працю

1. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

2. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. Організація облікового процесу на підприємстві

5. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

6. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
7. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
8. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

9. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

10. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

11. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

12. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

13. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

14. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

15. Організація приймання товару в аптеці

16. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

17. Організація праці менеджера

18. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

19. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

22. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
23. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
24. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

25. Рельєф та ландшафтна організація

26. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

27. Організація банківської справи

28. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

29. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

30. Організація касових операцій у банківських установах

31. Організація ресурсної бази банків в Україні

32. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

34. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

35. Організація охорони праці на виробництві

36. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

37. Організація охорони праці на виробництві

38. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
39. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
40. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

41. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

42. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

43. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

44. Етапи організації бухгалтерського обліку

45. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

46. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

47. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

48. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

49. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

53. Організація документаційного забезпечення установи

54. Організація і методика аудиту
55. Організація і методика аудиту доходів підприємства
56. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

57. Організація облікової політики підприємства

58. Організація обліку в магазині "Світанок"

59. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

60. Організація обліку доходів

61. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

62. Організація обліку на підприємстві

63. Організація обліку орендних операцій

64. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

66. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

67. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

68. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

69. Організація управлінського обліку

70. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
71. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
72. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

73. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

74. Становлення професійних бухгалтерських організацій

75. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

76. Аудит в організації

77. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

78. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

79. Організації (органи) господарського керівництва

80. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

81. Організація захисту державної таємниці в Росії

82. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

83. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

84. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

85. Правова організація працевлаштування громадян

86. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи
87. Організація видавничій справи
88. Організація баз даних

89. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

90. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

91. Військова організація Запорізької Січі

92. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

93. Поява робітничих організацій в Україні

94. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

95. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

96. Організація роботи шкільної їдальні

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

98. Лексико-граматична організація українських військових команд

99. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.