Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Прогнозування міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організації

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА” ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ Спеціальність – психологія РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ПСИХОЛОГІЯ” ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ НОВОВВВЕДЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ Веліканова Олена Cергіївна Група – 511 Науковий керівник: Ад’юнкт-професор (доцент) ГОЛЄВ С.В. Херсон 2010 ЗМІСТВступ Розділ 1.Теоретичні питання вивчення міжособистісних конфліктів 1.1 Феноменологія проблеми конфлікту, класифікація та структура конфліктів 1.2 Класифікація, структура, типи, причини, динаміка розвитку та деякі аспекти попередження міжособистісних конфліктів Розділ 2. Міжособистісні конфлікти на підприємстві в умовах нововведень 2.1 Сутність та психологічні фактори нововведень 2.2 Теоретичні підходи до проблеми міжособистісних конфліктів і нововведень 2.3 Психодіагностика міжособистісних конфліктів в умовах нововведень Розділ 3. Прогнозування міжособистісних конфліктів на підприємстві в умовах нововведень 3.1 Розробка та обґрунтування дослідження прогнозу міжособистісних конфліктів при інноваційних заходах 3.2 Обробка даних, аналіз та інтерпретація результатів 3.3 Висновки та пропозиції по результатам дослідження Висновок Список використаної літератури Додатки ВСТУП Спогади про конфлікти, як правило, викликають неприємні асоціації: погрози, ворожість, непорозуміння, спроби, іноді марні, довести свою правоту, образи. Як наслідок виникла думка, що конфлікт - це завжди явище негативне, небажане для кожного з нас, а зокрема для керівників, тому що їм доводиться зустрічатись з конфліктами частіше за інших. Представники ранніх шкіл управління, в тому числі прибічники школи людських стосунків, вважали, що конфлікт - це ознака неефективної діяльності організації та поганого керівництва. Проблема міжособистих конфліктів в трудовому колективі давно вивчається соціальними психологами , однак, у зв'язку з нововведеннями її актуальність зростає. Є підстави вважати, що в низці випадків суб'єктивні (психологічні) умови для виникнення міжособистих конфліктів існують до того, як реальні нововведення зіштовхують інтереси працівників з того або іншого питання. їх джерело - відношення, настанови, взаємні оцінки людей, які складаються в процесі спільної діяльності. Ці оцінки за звичайних умов можуть протягом тривалого часу залишатися невідомими членам трудового колективу. Міжособисті конфлікти зазвичай пов'язують з феноменами соціально-психологічного клімату та соціально - психологічної атмосфери . Однак цей зв'язок не є однозначним. В наш час в низці публікацій висловлюється думка, що присутність конфліктних ситуацій в колективі в умовах переходу на нові форми організації праці та управління виступає показником його оновлення, тобто може розглядатися як позитивна характеристика. Навпаки, відсутність конфліктних ситуацій може служити ознакою погоджувальності та формалізму, спробою провести нововведення, не торкаючись принципових питань . Чим більше конфліктів в колективі, чим вище негативна емоційно-психологічна напруга, тим вище вірогідність неприйняття нововведень.

В цьому випадку вкрай важливим було б навчитися прогнозувати можливі конфліктні ситуації заздалегідь, тобто виявити умови, за яких вони виникають. Об'єктом дослідження виступають міжособисті конфлікти в умовах нововведень в колективі підприємства (на базі підприємства &quo ;СОКОС&quo ; (сучасна віконна система м. Херсон, головною діяльністю якого є виробництво та установка пластикових вікон), який було поділено на групи та діади (2 групи та п’ять бригад-діад-виробників) (всього 14 чоловік). Предмет дослідження - прогнозування та профілактика міжособистих конфліктів на підприємстві в умовах нововведень. З вище зазначеного випливає мета нашого дослідження: визначення методу, який надав би можливість прогнозувати та попереджати міжособисті конфлікти в умовах нововведень. Завдання дослідження: вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з зазначеної проблеми; вивчення досвіду практичних вітчизняних та зарубіжних психологів; дослідження різних підходів вітчизняних та зарубіжних соціальних та промислових психологів; підбір вітчизняних та зарубіжних методик для власного дослідження; складання плану проведення психологічного експерименту; проведення експерименту; складання рекомендацій та висновків по експерименту, який було нами проведено. Гіпотеза дослідження: міжособисті конфлікти на підприємстві в умовах нововведень можливо прогнозувати та попереджати, якщо використовувати спеціальний метод прогнозування конфліктних ситуацій для вирішення соціально-психологічних проблем переходу трудового колективу на нові форми організації і оплати праці. Дана робота переслідує такі взаємопідлеглі цілі: 1.Розглянути проблему міжособистих конфліктів у виробничому колективі в умовах нововведень. Визначити метод прогнозування конфліктних ситуацій для вирішення соціально-психологічних проблем переходу трудового колективу на нові форми організації та оплати праці. Проаналізувати питання прогностичної валідності метода, навести основні математичні формули для статистичної обробки отриманих даних. 4.Довести прогностичну силу методу, що дозволяє передбачити міжособисті конфлікти до проведення інноваційних заходів. Практичне значення цієї роботи в тому, що нами було доведено прогностичну силу методу, що дозволяє передбачити міжособисті конфлікти до здійснення нововведень. Завдяки практичному доведенню корисності методу, він може використовуватися психологами-практиками в будь-якому трудовому колективі до проведення інноваційних заходів з метою виявлення потенційних міжособистих конфліктів між членами даного трудового колективу. Запропонована методика дозволяє виявляти умови, при яких можуть виникати конфлікти. Тому заздалегідь можуть бути прийняті заходи для зниження напруженості, особливо в умовах групового прийняття рішень; може проводитися спеціальна робота з потенційно конфліктними працівниками, а також робота з удосконалення самих нововведень. В цій роботі нами розглядаються теоретичні питання вивчення міжособистих конфліктів та феноменологія і психологічні фактори нововведень; аналізуються теоретичні підходи міжособистих конфліктів і нововведень; розглядаються можливості психодіагностики в діагностуванні міжособистих конфліктів в умовах нововведень.

В практичній частині цієї роботи описується розробка та проведення експериментального дослідження, яке доводить прогностичну силу методу, що дозволяє передбачити міжособисті конфлікти в трудовому колективі до проведення інноваційних заходів. Структура роботи: вступ, 3 розділи, додатки, таблиці, графіка, діаграми, використано 78 літературних джерел, висновок. Загальний обсяг роботи на 100 сторінках Розділ 1. Теоретичні питання вивчення міжособистісних конфліктів 1.1 Феноменологія проблеми конфлікту, класифікація та структура конфліктів Поняття &quo ;управління&quo ; широко використовується в різних науках, означаючи функцію, що притаманна організованим системам (біологічним, технічним, соціальним). Науковість управління соціальними системами зумовлена тим, наскільки враховуються при цьому суспільні закони та використовуються у відповідній практичній діяльності. В наш час необхідність відокремлення науки управління в якості самостійної галузі знань загальновизнана (роботи В.Г. Афанасьева, А.А. Годунова, О.А. Денейко, О.В. Козлової, Г.Х. Попова, Д.І. Правдіна, В І. Терещенко та ін.). Уточнимо основні поняття, які зустрічаються в нашій роботі. Психологічний клімат - це сукупність внутрішніх умов, що їх створюють у процесі розвитку і життєдіяльності групи, колективу. Істотним показником психологічного клімату є рівень згуртованості групи. Соціально-психологічний клімат (від гр. klima os - ухил) - це якісний бік міжособистих стосунків, який виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності і всебічному розвиткові особистості в групі. Синонімами цього поняття є такі вислови: психологічна атмосфера колективу, морально-психологічний клімат, психологічний клімат; у непрофесійних розмовах часом вживають вислів &quo ;мікроклімат у колективі&quo ;, опускаючи слово &quo ;психологічний&quo ;. У наведених вище поняттях часто вживають слово &quo ;колектив&quo ;. Відомо, що в західній термінології таке поняття відсутнє. Проте воно стало широковживаним і традиційним для нашої ділової культури. На заході вживають слова &quo ;персонал&quo ;, &quo ;організація&quo ;. Наведемо одне із визначень: Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети. А тепер, якщо відкинемо у визначенні поняття &quo ;колектив&quo ;, розробленому нашими фахівцями, абзац, який починається словами &quo ;Поняття колектив є категорією радянської соціальної психології.&quo ;, - то побачимо, що в західне поняття &quo ;організація&quo ; і вітчизняне &quo ;колектив&quo ; покладено майже тотожний смисл. Отже, надалі вживатимемо поняття &quo ;колектив&quo ; як синонім слів &quo ;організація&quo ;, &quo ;персонал&quo ;. Наведемо раціональний варіант визначення поняття &quo ;колектив&quo ;. Колектив (від лат. collec ivus - збірний) - вищий рівень розвитку і функціонування соціальної групи. Відзначається єдністю ідейних, організаційних, ділових і міжособистих стосунків&quo ;. Для колективу характерна єдність цілей, високий рівень спілкування. Термін &quo ;виробничий колектив&quo ; зазвичай використовується для характеристики відповідної спільності людей, яка функціонує в галузі матеріального (промислового або сільськогосподарського) виробництва.

Порвняння та аналог варто використовувати для зрозумння специфки  мсця ОУН в полтичнй стор Украни чи ґвропи, вдмовляючись вд звично, але непродуктивно практики застосування деологчних клше, до того ж досить задавнених, в сучасних чи то наукових чи то полтичних дискусях. Друга свтова вйна: ревзя деолог Серед рзномантних наслдкв розколу ОУН 19391941 pp. одним з найбльш очевидних став розрив у темпах деологчно еволюц двох вдгалужень руху. Якщо «мельниквц» за часи вйни фактично не змнили свох деологчнопрограмних настанов (можливо, це не було для них важливим з огляду на хню тактику дй в умовах окупацйного режиму), а псля вйни цей процес розтягнувся на десятилття, то «бандервська» фракця виявила значно бльше динамзму у цй сфер (зрозумло, це стосуться т частини «бандервцв», як були здатн на такий динамзм. Визначальним для змни ряду принципових полтикопрограмних та деологчних настанов став III Надзвичайний збр ОУН (2125 серпня 1943 p.). Як свдчить його учасник, Мирослав Прокоп, нцаторами нововведень в програм ОУН стали або представники схдноукранських земель, або провдн члени органзац, яким довелося там працювати у пдплл в перш роки вйни, або т делегати, як брали участь у розробц полтично платформи УПА[42] отже, це були люди, як мали нагоду на практиц зясувати чиннсть нацоналстичного деалу та вдповднсть попереднх програмних настанов життю  практичним завданням в реальних, досить жорстких умовах

1. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

2. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

3. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

4. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

5. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

6. Теоретичні основи порушень репродукції і конфліктів мати – дитина
7. Особливості конфліктів на початку ХХІ ст. Можливості їх врегулювання
8. Корпоративний конфлікт

9. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

10. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

11. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

12. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

13. Політика та соціальний конфлікт

14. Конфлікт – вид взаємодії людей

15. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

16. Особливості подружніх конфліктів

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

17. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

18. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

19. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

20. Конфлікт

21. Філософія й ідеологія. Головний конфлікт

22. Суспільна організація життя слов
23. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
24. Організація праці

25. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

26. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

27. Організаційна система управління природокористуванням України

28. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

29. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

30. Організація евакуаційних заходів

31. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

32. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

34. Організація банківської справи

35. Організація біржової торгівлі

36. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

37. Організація діяльності "ПриватБанку"

38. Організація кредитної роботи в комерційному банку
39. Організація та планування кредитування
40. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

41. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

42. Організація будівельного майданчика

43. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

44. Організація робочого місця бухгалтера

45. Рівні організації організму людини

46. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

47. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

48. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

50. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

51. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

52. Етапи організації бухгалтерського обліку

53. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

54. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"
55. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
56. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

57. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

61. Організація документаційного забезпечення установи

62. Організація і методика аудиту

63. Організація і методика аудиту доходів підприємства

64. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Організація облікового процесу на підприємстві

66. Організація обліку

67. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

68. Організація обліку власного капіталу підприємства України

69. Організація обліку запасів на підприємствах

70. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
71. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
72. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

73. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

74. Організація праці бухгалтера

75. Організація складського обліку запасів в установах

76. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

77. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

78. Організація управлінського обліку на підприємстві

79. Основи організації бухгалтерського обліку

80. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

81. Ревізійні комісії підприємств і організацій

82. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

83. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

84. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

85. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

86. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
87. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
88. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

89. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

90. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

91. Організація роботи Верховної Ради України

92. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

93. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

94. Правова організація працевлаштування громадян

95. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

96. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

98. Організація баз даних

99. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.