Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Мохоподібні України

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ Розділ 1. Загальна характеристика мохоподібних та їх різноманітність на Україні 1.1 Дослідження Мохоподібних на Україні 1.2 Умови зростання та географічне походження мохоподібних Розділ 2. Характеристика відділу Мохоподібні 2.1 Особливості відділу Мохоподібні 2.2 Особливості основних класів відділу Мохоподібні Розділ 3. Роль мохоподібних в житті людини та природи та охорона Висновок Список використаних джерел Вступ Мохоподібні - велика група зовнішньо надзвичайно різноманітних рослин. Представники цього відділу - найдавніші сучасні вищі рослини. Вони є найпримітивнішими серед спорових рослин і викликають певний науковий і методичний інтерес. Серед вищих рослин за кількістю видів мохоподібні займають друге місце після квіткових. В усьому світі зростає від 2200 до 27000 видів мохоподібних (за різними джерелами) , в тому числі біля 8500 печіночників (280 родів), біля 14500 (18000 видів) листкостеблових мохів і біля 300 видів (3 чи 6 родів) антоцеротових. В Україні зустрічається близько 580 видів. На поліссі зростають 368 видів мохів, в Лісостепу знайдено їх майже вдвічі менше, а в Степу й ще менше, лише Карпати можуть зрівнятися в цьому з Поліссям . Мохоподібні своєрідні і неповторні за своєю організацією та способом життя, тому й заслуговують на певну увагу в шкільному курсі біології. Актуальним питанням сучасної методики біології є шляхи підвищення розвитку розумових та творчих здібностей школярів, підвищення пізнавальної активності учнів, вивчення ефективності інноваційних підходів навчання і виховання, що дають змогу не тільки дати учням основи знань, але й навчити їх обробляти, аналізувати, синтезувати потік сучасної інформації. Цю групу рослин ми пропонуємо для вивчення з використанням різних підходів, а саме: 1) Активного впровадження незвичайних, нетрадиційних ситуацій на уроці. 2) Створення на уроці моментів активного включення учнів в процес пізнання природи, закономірностей її розвитку. 3) Використання в більшій мірі матеріалу, що доводять втілення біологічної теорії в практику. Мета даної роботи: систематизувати відомості про відділі Мохоподібні, їх різноманітність, значення та принципи охорони. Об'єктом дослідження виступають мохоподібні та їх поширення на території України. Предмет – використання мохоподібних людиною . Методи дослідження: аналітичний огляд літератури. Для досягнення мети і доказу або заперечення гіпотези нами були поставлені такі завдання: 1. Провести аналіз відділу Мохоподібні 2. Узагальнити відомості про біологічні дослідження Мохоподібних. 3. Проаналізувати поширення окремих видів відділу. 4. З’ясувати значення мохоподібних для людини. Розділ 1. Загальна характеристика мохоподібних та їх різноманітність на Україні 1.1 Дослідження Мохоподібних на Україні Біологічні дослідження на території України беруть початок, в основному в середині XIX ст. вони розвивались повільно, інколи залишались незакінченими. В них приймали участь і небріологи, які займались вивченням мохоподібних поступово, переходячи потім до інших груп рослин чи до інших питань. Роботи по біології проводились майже виключно в університетах - Харківському (Т.А

. Алексенко), Київському (А. Покровський і інші), Новоросійському (А.А.Сапегин), а також в Львові . Результати вивчення бріофлори України висвітлені в малочисленних роботах і опубліковані переважно в виданнях Київського, Харківського і Новоросійського товариства природовипробувачів, в &quo ;Известиях&quo ; Петербурзького ботсаду і інших джерелах. Відомості про мохи представлені в них в вигляді окремих списків чи разом з списками інших груп рослин. Ці дослідження торкнулися окремих місцевостей України . Деякі данні про мохи районів Кам'янець-Подільського і Радомишля приводить Г.Бельке в 1858, 1866 рр., І.Плутенко опублікував в 1871р. матеріали до флори мохів і лишайників Полтавської губернії, які містять список із 36 видів мохів. В.В.Совінскім в &quo ;Материалах для флорьі водорослей и отчасти мхов некоторьгх уездов Киевской и Полтавской губернии&quo ; (1875) описано 17 видів мохів. АДокровський вперше для околиць Києва вказує 137 видів мохів (1892 р.). В двох роботах М.А.Алексенко представлені списки мохів для північної частини Харківської (1897) і для Чернігівської (1898-1899) губернії . На початку XX ст. К.Шафнагелем згадується ряд видів мохів із району Житомира і районів Кам'янець-Подільської губернії (1908). Відомості до бріофлори південно-сходу України приводить Н.А.Мосолов в вигляді списку, який містить 3- види печіночників і 27 видів мохів. І.Ширяєв в описах сфагнових боліт в околицях Харкова (1909) дає перші відомості про сфагнових мохів району, потім - при описі гіпнових і сфагнових боліт в Лебединському уїзді (1910 р.) А.Матушевський повідомляє про мохи Шепетівських лісів (1913) р.) Н.Н.Чікілевський розглядає екологію моху Poly richum commu e на пісках в південно-західній частині Чернігівщини (1909). В.В.Дотуровський в 1916 р. для поліської частини Волинської губернії приведено 111 видів мохоподібних. В ряді публікацій представлені матеріали по флорі мохоподібних Криму. За даними Н.Зеленського, відомо було 38 видів мохоподібних, в тому числі 6 видів печінкових мохів: 13 видів були вказані вперше (1896) Е.В.Цикендрат приводить 1 вид печіночників і 13 видів мохів (1900); О.А. і Б.А.Федченко - 18 видів мохоподібних (1905). До того часу для Криму були відомі 45 видів. Особливий інтерес представляє робота А.А.Сапегіна &quo ;Мхи горного Крьіма&quo ; (1910) написана по матеріалах зборів автора і колекціям А.Н.Криштофовича, Ф.М.Каменського і інших. В ній наведено 195 видів мохів, описано 4 нових види . В роботі вперше в бріології виражено географічне направлення і закладені основи наукової бріогеографії. Бріологічні дослідження в Карпатах були початі також з середини XIX ст. і проводились в основному польськими ботаніками, а також угорськими і чехословацькими вченими. Перші відомості про мох регіону зустрічаються у роботах професора Львівського університету Я. Лабажевського. По його матеріалах опубліковано ряд робіт. Значно поповнюються відомості з другої половини 19 ст. В 1860 р. з'являється повідомлення угорського ботаніка Ф. Гашлинського про два види печіночників: Riccia flui a s і Ricciocarpus a ars із околиць Ужгорода.Е

. Гюккель в роботі 1868 р. приводить список видів мохоподібних в основному для Цівнічно-Західного Прикарпаття. В роботі Е.Волощака, присвяченій флорі Покутських Карпат (1888), є і список мохоподібних А.Гееба вказує декілька видів для східних Карпат, два із них вперше для регіону. Ф.Ліліенфельдівна в 1911р. приводить повідомлення про 25 видів печіночників із району Косова і 20 видів в основному з хр. Черногора . Бріологічні дослідження на території України в XX ст. продовжились в таких напрямках: 1) інвентаризація гербарних фондів; 2) опис рідкісних і зникаючих видів та їх охорона; 3) дослідження екологічних особливостей мохоподібних: ролі абіотичних факторів у житті мохів; адаптації до них; антропогенного впливу на мохоподібні; 4) дослідження мохоподібних заповідних об'єктів України; 5) мохоподібні як індикатори та монітори забруднення середовища. 1.2 Умови зростання та географічне походження мохоподібних Представники мохоподібних були знайдені на всіх континентах і зростають вони майже всюди, хоча в різних географічних областях різняться систематичним складом та кількістю . Кріофіти, які живуть у водоймі, поділяються на дві великі групи: вільно плаваючі на поверхні та повністю занурені. Перших порівняно небагато. Це головним чином не чіпкові. Других набагато більш - десятки видів. Говорячи про водні мохоподібні, необхідно зазначити, що всі вони зростають лише у прісних водоймах. В морській воді вони майже відсутні . Крім водних є ще такі мохоподібні, які ведуть напівводяний спосіб життя. До них належать багато болотних видів, які зростають на берегах річок, на камінні в їх руслах. Коливання рівня води призводять до того, що такі види то занурюються у воду, то повністю на камінні. Мохоподібні, які зростають на камінні мають дві форми росту - маленькі кустики з прямих пагін та гілок і пагінів з перпендикулярними гілками. Це не паразит, він використовує гумус, який накопичується в тріщинах кори дерев, вологу, яка збігає по стовбуру під час дощу. Два фактори обмежують розповсюдження епіфітів - температура і вологість. Епіфіт, який знаходиться на стовбурі дерева в декількох метрів від землі, як правило, не може бути схований на зиму шаром снігу, який захищає рослини від холоду. Це різко зменшує можливість зростання епіфітів в холодних областях. Епіфіти майже всю необхідну їм вологу отримують із атмосфери, а не з субстрату, який майже не містить вологи. Тому водозабезпечення для них по ступеню вологості стоїть на першому місці. Ще один субстрат, на якому знаходяться мохоподібні - листки. Звичайно, листки завжди зелених рослин. Більшість зростаючих на листях мохоподібних - печіночні мхи, їх називають епіфіпами Але найбільш цікавим субстратом із всіх, що використовують кріофіти, є раковини молюсків, цей вид - фісіденса, зростає ще на іншому субстраті, нерухомому - прісноводні губки. Ще один приклад субстрату, на якому зростають представники родини Splach aceae. Представники його ростуть на субстратах тваринного походження. Це експерименти самих різних тварин, як диких, так і домашніх. Всі ці субстрати в умовах теплого або жаркого клімату дуже швидко розкладаються.

За всю свою жизнь мы с Джитендрой не ели ничего подобного, даже не пробовали столь вкусных блюд! --Это, действительно, еда для принцев, почтенная мать! Невозможно представить, чтобы какие бы то ни было дела могли оказаться для ваших царственных покровителей более срочными, чем этот пир! Мы будем помнить о нем всю жизнь. Поскольку Антанта требовал от нас молчания, мы не смогли объяснить доброй госпоже, что наша благодарность имеет двойной смысл. Но наша искренность была, по крайней мере, очевидной. Мы распрощались, сопровождаемые благословениями госпожи и приятным приглашением посетить ашрам еще раз. За воротами стояла беспощадная жара. Мы укрылись под величественным деревом кадамба у ворот ашрама. Вновь раздались резкие слова Джитендры; он был полон опасений. --В хорошую штуку ты втянул меня! Наш завтрак был просто удачным совпадением! Как мы сможем осмотреть город без единой пайсы? И как, во имя всего святого, мы вернемся к Ананте? --Быстро ты забываешь Бога--едва лишь наполнится твой желудок!--Мои слова, хотя и не были резкими, всеже содержали осуждение

1. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

2. Несправжня вагітність сук

3. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

4. Звітність бюджетних установ

5. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

6. Фінансова звітність в Україні
7. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)
8. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

9. Податковий облік і звітність

10. Характеристика підродини Шпротоподібні, або Звичайні оселедці (Clupeinae)

11. Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці

12. Кому потрібні – шифрувальні засоби

13. Анализ системы маркетинга ООО "БН-Сервис"

14. Формування попиту споживчих товарів у роздрібній торгівельній мережі

15. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

16. Биология

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Биология

18. Общая биология

19. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

20. Шпаргалки по биологии

21. Биология в 21 веке

22. Тесты по биологии для школы
23. Курс биологии за 11 класс
24. Патологические формы простейших и их биология

25. Ответы на билеты по биологии 11 класс

26. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл

27. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

28. Несколько рефератов по культурологии

29. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

30. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

31. Таблица по биологии (амебы и прочие твари)

32. Биология раневого процесса

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Что такое дьявол с точки зрения биолога

34. Биология и гуманизм

35. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

36. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

37. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

38. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
39. Химия в биологии, медицине и производстве лекарственных веществ
40. Химия в биологии , медицине, производстве лекарственных веществ

41. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

42. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

43. Реферат по теме “Человек на войне”

44. Реферат по биографии Виктора Гюго

45. Биология раневого процесса

46. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

47. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

48. Хирургия (биология раневого процесса 2)

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

49. США и Канада в АТР: набор рефератов

50. Программа вступительных экзаменов по биологии в 2004г. (МГУ)

51. Значение биологии

52. Билеты по биологии для 10-11 классов

53. Биология в ХVIII в. - первой половине ХIХ века

54. Конспект урока по биологии - белки
55. Конспект урока по биологии - гликолиз
56. Открытый урок по биологии

57. Конспект урока по биологии-биосинтез белков

58. Как написать хороший реферат?

59. Сборник рефератов о конфликтах

60. Семинарские занятия по общей биологии: нетрадиционный подход к организации и проведению

61. Сборник рефератов о конфликтах

62. Реферат по экскурсоведению

63. Перспективы биологии спорта в XXI веке

64. Современная философия биологии о интеграции биологических знаний

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Коэволюционная парадигма и современная биология

66. Теоретическое и эмпирическое. Аспекты проблемы в биологии и медицине

67. Биология. Экосистема пустыни

68. Биология и глобальные проблемы современности

69. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

70. Реферат для выпускных экзаменов
71. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД
72. Возможна ли теоретическая биология?

73. Биология с основами экологии

74. Билеты на экзамен по биологии 9 класс

75. Билеты по биологии 10 класс

76. Билеты по биологии за 9 класс (повышенный уровень)

77. Билеты по общей биологии за весенний семестр 2001 года

78. Зарождение биологии как науки

79. Ответы на экзаменационные билеты по биологии за 11 класс медицинского лицея

80. Таблица по биологии

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Шпаргалки (биология) для выпускных экзаменов в 11 классе

82. Чем закончилась попытка создать пролетарскую биологию

83. Геронтология и эволюционная биология

84. Биология опухолевых клеток

85. Биология орхидей

86. Биология грибов
87. Достижение современного естествознания в биологии
88. Биология лишайников

89. К биологии балтийского лосося (salmo salar l.) И кумжи (salmo trutta l.) Водоемов Калининградской области

90. Концепция современного естествознания. Краткая история биологии как науки.

91. Реферат о США

92. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

93. Н. Винер и биология

94. Новітні технології в банківських послугах

95. Общая биология

96. Общая характеристика биологии в додарвиновский период

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Основные понятия молекулярной биологии

98. Основы биологии

99. Применение наглядности на уроках биологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.