Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВАДИПЛОМНА РОБОТА магістра Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства “Облпаливо”Дніпропетровськ 2004 АНОТАЦІЯ Тема дипломної роботи – „САНАЦІЯ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ЗАХОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТАНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ОБЛПАЛИВО”” Науковий керівник Об’єкт досліджень: хронічнозбиткове Дніпропетровське обласне комунальне підприємство „Облпаливо”, яке займається оптовой та розничною торгівлею – продажем твердого палива юридичним особам та населенню негазифікованих сільських районів і приватного сектору міст Дніпропетровської області. Мета досліджень: вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності багатофілійного підприємства оптоворозничної торгівлі паливом з складів у Дніпропетровській області, оцінка причин хронічної збитковості діяльності та економічної ефективності санаційних заходів за рахунок реструктуризації шляхом об’єднання складів. Актуальність: На основі отриманих статистичних даних за 1999 –2002 роки розроблені рекомендації по оптимальним шляхам санації за рахунок об’єднання структури складів по області. КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАЛИВО, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, СОБІВАРТІСТЬ, ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ, ЗМІННІ ВИТРАТИ, ЗБИТКОВІСТЬ, БАНКРУТСТВО,САНАЦІЯ. ЗМІСТВступ Розділ 1. Теоретична частина. Прогнозування банкрутства та шляхи санації неплатоспроможних підприємств в Україні 1.1 Об’єкт дослідження – унітарне комунальне підприємство та особливості його статуса в Україні 1.2 Сутність банкрутства підприємства 1.2.1 Законодавча та економічна термінологія процесів банкрутства 1.2.2 Причини банкрутства підприємства 1.2.3 Оперативне виявлення причини доведення до банкрутства 1.3 Процедури та наслідки банкрутства підприємства 1.3.1 Досудова санація підприємства 1.3.2 Судове задоволення претензій кредиторів 1.3.3 Ліквідаційна процедура банкрутства Розділ 2. Аналітична частина. Аналіз динаміки фінансової діяльності та оцінка загрози банкрутства ДОКП “ОБЛПАЛИВО” в 1999 – 2002 роках 2.1 Загальна характеристика ДОКП “ОБЛПАЛИВО” 2.2 Джерела інформації для аналіза та управління фінансами підприємства 2.3 Структурний аналіз динаміки розвитку ДОКП “ОБЛПАЛИВО” 2.3.1 Аналіз составу та джерел майна (активів) підприємства 2.3.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2.4 Коефіцієнтний аналіз економічних показників діяльності 2.4.1 Аналіз рентабельності та делової активності 2.4.2 Аналіз платоспроможності та ліквідності 2.4.3 Аналіз фінансової стійкості Розділ 3. Проектна частина. Ефективність впровадження моделі санації та схем оптимізації структури і діяльності докп „Облпаливо” на відвернення загрози банкрутства 3.1 Аналіз ефективності функціонування структури реалізаційних складів в Дніпропетровській області в 1999 2001 роках 3.2 Схеми оптимізації структури реалізаційних складів при їх частковому об’єднанні 3.3

Розрахунки показників ефективності проекта об’єднання складів 3.4 Оцінка результатів фінансової досконалості проектних рішень 3.4.1 Метод розрахунку чистого приведеного ефекту 3.4.2 Метод визначення строку окупності інвестицій 3.4.3 Оцінювання результатів проекту об‘єднання складів за реальними CASHFLOW грошовими потоками та дисконтованими оцінками PV – грошових 3.5 Прогнозні характеристики підприємства після впровадження проекту санації Висновки та рекомендації Перелік використаних джерел ВСТУП У дипломній роботі на базі детального економічного аналізу діяльності обласного державного комунального підприємства „ОБЛПАЛИВО” за 1998 - 2002 рік виявлені основні проблеми його хронічнозбиткового економічного становища, виконані розрахунки економічної ефективності при моделюванні впливу реструктуризації складів підприємства на зниження загальної собівартості його діяльності та розроблені рекомендації усуненню загрози банкрутства при оптимальному об’єднанню складів по Дніпропетровській області. Фінанси підприємства - це сукупність грошових відносин, зв'язаних з формуванням і використанням грошових доходів і нагромаджень підприємства. Фінанси підприємства забезпечують кругообігу основного й оборотного капіталу і взаємовідносини з державним бюджетом, податковими органами, банками, страховими компаніями й іншими установами фінансовокредитної системи. При цьому вони виконують дві функції: Відтворювальна функція складається в обслуговуванні грошовими ресурсами кругообігу основного й оборотного капіталу в процесі комерційної діяльності підприємства на основі формування і використання грошових доходів і нагромаджень. Контрольна функція - це фінансовий контроль за виробничогосподарською діяльністю підприємства. Об’єкт досліджень: фінансовий стан та вибір заходів санації хронічнозбиткового Дніпропетровського обласного комунального підприємства „Облпаливо”, яке займається оптовой та розничною торгівлею – продажем твердого палива юридичним особам та населенню негазифікованих сільських районів і приватного сектору міст Дніпропетровської області. Мета досліджень: вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності багатофілійного підприємства оптоворозничної торгівлі паливом з складів у Дніпропетровській області, оцінка причин хронічної збитковості діяльності та економічної ефективності санаційних заходів за рахунок реструктуризації шляхом об’єднання складів. Методи досліджень: проведення горизонтального(індекснохронологічного) та вертикального(структурнохронологічного) аналізу баланса підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, прогнозування діяльності підприємства. На основі отриманих статистичних даних за 1999 –2002 роки проведено моделювання впливу реструктуризації складів підприємства на зниження загальної собівартості його діяльності та розроблені рекомендації по оптимальним шляхам санації за рахунок об’єднання структури складів по області. Актуальність досліджень в дипломній роботі заключається в тому, що банкрутство – це природній процесс ринкової економіки, який є наслідком впливу об'єктивних екзогенних (зовнішніх) факторів ринку та суб'єктивних ендогенних(внутрішніх) факторів менеджменту підприємством.

Своєчасна ідентифікація ознак банкрутства та застосування заходів по уникненню негативних наслідків, знання та вміння застосування заходів антикризового управління підприємством – основа діяльності сучасних економічних менеджерів підприємств в ринковій економіці України. Рекомендації, розроблені в роботі, доцільно використовувати для санаційних заходів по запобіганню банкрутства ДОКП “Облпаливо”. При виконанні дипломного проекту використані: а)Методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності підприємства (горизонтальновертикальні розрізи); б) Фінансовоекономічна звітність ДОКП “Облпаливо” за 1998 –2002 роки. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ САНАЦІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 1.1 Об’єкт дослідження – унітарне комунальне підприємство та особливості його статуса в Україні Згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ „Про місцеве самоврядування в Україні” (Стаття 60. Право комунальної власності) : Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Вместе с тем региональные и функциональные различия науки, обусловленные уровнем экономического, технологического развития, природными ресурсами, вносят определенную спецификацию в совокупный потенциал развития науки. Безусловно то, что в современном мире основой технологического могущества становится именно наука. Она мыслится и как надежный инструмент распространения информации для обеспечения государственно-корпоративного уровня управления, и как сфера, с которой связывают надежды предотвращения экологической катастрофы. Одним из бесспорных мировоззренческих итогов науки начала XXI в. является сам факт существования научного миропонимания, которое стало доминирующим в ареале технократической цивилизации. В основе научного мировоззрения лежит представление о возможности научного постижения сущности многообразных явлений современного мира, о том, что прогресс развития человечества связан с достижениями науки. Но всеобъемлющее господство научного мировоззрения есть также проблема, ибо сам Человек не может быть только и исключительно рациональным существом, большая часть его импульсов и влечений, как сказали бы психоаналитики, в прихожей бессознательного

1. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

2. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

3. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

4. Стратегія управління як основа менеджменту

5. Текст як основа службового документа

6. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
7. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
8. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

9. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

13. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

14. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

15. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

16. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Аналіз фінансового стану підприємства

18. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

19. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

20. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

21. Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

22. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм
23. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку
24. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

25. Оцінка фінансового стану підприємства

26. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

27. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

28. Фінансова санація та банкрутство підприємства

29. Фінансовий стан підприємства

30. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

31. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

32. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

34. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

35. Основи економіки підприємства

36. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

37. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

38. Фінансова санація підприємства
39. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
40. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

41. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

42. Культурні памятки Дніпропетровська

43. Реструктуризация предприятий санаторно-курортного комплекса на основе концепции маркетинга

44. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

45. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

46. Теоретические основы реструктуризации предприятий

47. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

48. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Бідність – як глобальна проблема людства

50. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

51. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

52. Сравнительная характеристика процедур оздоровления и реструктуризации компании

53. Штукатурные работы с основами охраны труда

54. Экологические основы устойчивости растений
55. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/
56. Основы ведения наступления подразделениями и частями

57. Гамма – каротаж. Физические основы метода

58. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

59. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

60. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

61. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

62. Основы конституционного права Франции

63. Основы конституционного строя Великобритании

64. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

65. Правовая основа СНГ

66. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

67. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

68. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

69. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

70. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ
71. Финансовые основы местного самоуправления
72. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

73. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

74. Основы делопроизводства (Контрольная)

75. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

76. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

77. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

78. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

79. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

80. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

81. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

82. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

83. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

84. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

85. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

86. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)
87. Космоцентризм как основа философии Древней Греции
88. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

89. Основы информационных технологий

90. Основы построения сетей

91. ПК на основе процессора INTEL 80286

92. Платежная система на основе смарт-карт

93. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

94. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"

95. Учебник по основам PHP

96. Основы ПЭВМ

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

98. Основы автоматики и управления

99. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.