Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

смотреть на рефераты похожие на "Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій" Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с. 3-4 1. Економічна природа і зародження вільних економічних зон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 4-11 2. Вільні економічні зони як ефективний засіб залучення іноземних інвестицій. . . . . . . . . .с. 11-17 3. Принципи і особливості створення спеціальних економічних зон на території України. с. 17-21 Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с. 21-23 Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .с. 24-25 Вступ Спеціальні економічні зони у країнах з перехідною економікою мають сприяти швидшому становленню ринкових механізмів в окремих регіонах. І в даній роботі ставиться за мету не лише довести наскільки вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефективним засобом залучення інвестицій: Головна увага приділяється тому, якими мають бути ВЕЗ, щоб стимулювати інвестиції. Більше того, важливо визначити критерії, принципи і особливості створення таких зон на території України. При цьому необхідно враховувати різні точки зору щодо ролі ВЕЗ у перехідній економіці. Зокрема, на користь їх висуваються такі міркування: 1. спеціальна зона виступає як модель для цілої країни; 2. в процесі експеременту можна легко виправити помилки, перш ніж вони завдали збитків на рівні всієї країни; 3. в них швидше можуть бути запроваджені і введені в дію закони, що відповідають ринковим вимогам; 4. опір супротивників радикальних реформ можна ефективніше подолати на обмеженій території; 5. інвестори, які бажають розпочати господарську діяльність, але знають про ризик на рівні країни, отримують можливість спробувати в більш керованій ситуації; Водночас, проти створення ВЕЗ висуваються міркування, а саме: - рівні інвестиційні умови для всієї країни є альтернативою ВЕЗ; - заснування ВЕЗ тягне за собою значні витрати на створення різних органів і розвиток інфраструктури; - не гарантовані сподівання на успіх в діяльності ВЕЗ і мала довіра до них; В даний час стало зрозуміло, що організація СЕЗ мало чим відрізняється від інщих інвестиційних проектів, тобто потребує розробки продуманої концепції, проведення грунтовної передінвестиційної роботи, вимагає значних власних капіталовкладень при тому, що ефект можна очікувати роками, ейфорія навколо цього явища поступово спадає, що дає час для його осмислення в науковому та практичному плані. В Україні питаннями теорії та практики займаються В.О.Дергачов, Г.Г.Динис, О.С.Передерій, В.І.Піла, А.П.Румянцев, В.С.Савчук, В.Р.Сіденко, А.С.Філіпенко, О.С.Чмир, І.М.Чучка та ін. Значний науковий і пізнавальний інтерес з цієї проблематики представляють праці російських вчених Б.Замятіна, Н.Корнейчука, В.Шитова, І.Савєлової, І.Шанова, І.Дороніна, Є.Поліванної, В.Симчери тощо. У роботах науковців країн СНД визнано можливість та доцільність запровадження СЕЗ в умовах реформування господарства, показано шляхи адаптації світових параметрів розвитку зон для економік перехідного типу. На заході СЕЗ потрапили до сфери уваги науки приблизно з середини 70- х років, під час їх бурхливого зростання та прояву наслідків діяльності у країнах “третього світу”.

Питанням діяльності СЕЗ присвячені праці зарубіжних економістів-науковців Н.Жек’є (Швейцарія), Я.Монкевича (Польща), Ж.Дюшена (Франція), Е.Лоувена (Німеччина), Р.Боліна (США), К.Міягіви та С.Наїто (Японія) та ін. Західними вченими розроблені основні моделі діяльності зон у розвинених країнах та державах, що розвиваються, подано класифікацію зональних утворень, охарактиризовано їхню взаємодію з регіональною, національною та світовою економіками. Незважаючи на те, що ідея запровадження СЕЗ в Ураїні отримала широкий розголос не тільки в наукових колах, але і в усьому суспільстві, питання практичної реалізацїї виявилося значно складнішими, ніж схвалення ідеї вцілому. Згодом, з розробкою конкретних проектів, постало багато питань методологічного та прикладного змісту. Виявилося, що чинним законодавством неврегульовані значні блоки економічних та правових відносин, воно є надто загальним і неконкретизованим. Нажаль, порядок організації зон є таким, що жодна з оголошених до створення зон різного типу не працює. Склалася ситуація, що поки ідея не може довести свою практичну цінність, хоча саме отримання практичних наслідків дозволило б рухатися далі в пізнанні явища, спостерігаючи його розвиток від простого до складного. Економічна природа і зародження вільних економічних зон. Поняття “спеціальна економічна зона” (далі СЕЗ) з’явилося у вітчизняній економічній науці з сердини 80-х років, коли в колишньому СРСР розпочалася “перебудова”. Ідея спеціальних економічних зон якнайкраще відповідала концепцїї реформи планово-директивної економіки без змін підвалин її устрою. На прикладі Китаю та деяких соціалістичних країн Східної Європи доводилася практична можливість своєрідного “симбіозу” двох протилежних систем господарювання. Як відомо, політика косметичних змін радянської економіки зазнала поразки, і згодом поняття “спеціальна економічна зона” набуває іншого забарвлення. Мало не кожен район в Ураїні та Росії, а подекуди навіть цілі області, намагалися проголосити себе спеціальними економічними зонами. Поняття СЕЗ неоднаразово ставало предметом дискусій серед країн засновників спеціальних економічних зон. Всього нараховується більш ніж 30 різних дефініцій, які визначають поняття спеціальної економічної зони (Чмир 1993, с.130-144). Це трапилось тому, що подекуди, в кожній з країн, де засновувалося зональне утворення, цьому явищу надавалася власна назва і визначалося власне правове та економічне тлумачення цього терміну, які відзеркалювали особливості орієнтації зон. В законі України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” (30 жовтня 1992р.) подано офіційне тлумачення спеціальної економічної зони(СЕЗ), як частини території України, “.на якій встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території СЕЗ запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.” Вони є ”. одним з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світові і стимулювання міжнародного економічного співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій.

У поєднанні з іншими елементами загальної стратегії економічного розвитку країни, спеціальні економічні зони спроможні забеспечити активізацію підприємницької діяльності, залучення нових технологій, розвиток ринкових методів господарювання, а в остаточному підсумку – збільшення виробництва і постачання високоякісних товарів та послуг як на внутрішній, так і на зовнішній ринки.” (“Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні” (14 березня 1994р.)). В усіх державних документах прийнято офіційне найменування поняття як “спеціальна (вільна) економічна зона”, що є своєрідним компромісом при існуючих розбіжностях в назвах. Оскільки в науковій економічній літературі, а також в спеціальних виданнях має місце багатоваріантність підходів до визначення поняття спеціальної економічної зони і тлумачення його сутності, то класифікуючи зональні утворення здається обгрунтованим дотримуватися однорідних критеріїв. Тому можна погодитися з думкою Є.С.Чмир, що такими критеріями повинні бути особливості функціонального спрямування, географічного розташування, характеру організації та взаємовідносин з національною економікою (Чмир 1993, с.135). Якщо розглядати регіональний рівень, то сюди можна віднести регіональні спеціальні економічні зони і прикордонні територіальні комплекси, які утворюються завдяки існуючим зв’язкам та умовам господарювання. Спеціальні економічні зони, як один із аспектів підвищення активності зарубіжних інвестицій, набули особливого поширення у другій половині XX століття, причому, формувалися вони в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Цілком впевнено можна констатувати, що у своренні спеціальних економічних зон однаковою мірою зацікавлені як країна приймаюча, яка створює нове виробництво, так і країна, яка інвестує капітал. Для повного уявлення про місце і роль спеціальних економічних зон у формуванні інвестиційного клімату держави необхідно простежити історію виникнення і розвитку цього явища. Перша згадка про застосування ідеї спеціальної економічної зони(СЕЗ) відноситься до 167 року до н.е. Тоді у давній Греції був зафіксований факт створення і діяльності вільної митної зони на о.Делос, за час існування якої економіка острова набула небаченого розквіту. Більш тривалим був період існування центрів вільної торгівлі у вигляді вільних портів у середні віки, зокрема, Генуя у 1595 році отримала подібний статус однією з найперших. Статус вільного порту давав право складувати на власній території товари без сплати відповідного мита. З розвитком капіталістичних відносин вільні порти дозволили поряд з складування проводити безподаткову, безмитну дообробку в цілях підвищення якості товарів. Саме таких функцій набули вільні порти Російської Імперії дев’ятнадцятого століття – Владивосток (1862р.), Одеса (1817р.), Батумі (1878р.). Хоча Одеса мала статус “вільного порту” лише протягом 60 років, але саме на період дії правил вільної торгівлі припадає економічний розквіт міста – будівництво нових житлових районів, розвиток переробної промисловості і, зрозуміло, торгівлі. На території України перша вільна зона була створена ще в квітні 1817 року і мала вигляд “порто-франко” в Одесі.

Передовые люди действовали, как подобает сынам Просвещения: создали комиссию под руководством другого доктора, Антуана Луи. Тот поддержал коллегу: надо рубить головы специ­альной машинкой! После ряда удачных опытов на трупах, а потом и на жи­вых, в апреле 1792 года на Гревской площади произвели первую публичную казнь новой машиной. Назвали ее по именам обоих «айболитов» — «луизеттой» или «малышкой Луизеттой» в честь Луи или гильотиной в честь Гильотэна. Тяжелый косой нож весом до 100 кг поднимали вдоль вертикальных направляющих на высоту 2-3 метра и удер­живали веревкой. Голову убиваемого «врага народа» поме­щали в специальное углубление у основания механизма, закрепляли сверху деревянной планкой с выемкой. Палач отпускал веревку, веревка переставала удерживать нож, и он падал на шею жертвы с большой силой. Среди легенд есть и такая, что сам Гильотэн был казнен на собственном изобретении. К сожалению, здесь только мифология. Эта сволочь сдохла своей смертью в 1814 году. Развал страны Естественно, далеко не всем французам нравилась «дехристианизация», фруктитозы и нивозы, дамы в ноч­ных рубашках, спускаемые на алтарь Высшего Существа в роли «Богинь Разума», беспрерывная работа гильотины и всеобщий контроль всех за всеми, голод и нехватки всего на свете, соревнование в «революционности» и прочие чу­деса революции

1. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

2. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

3. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

4. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

5. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

6. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
7. Проблеми залучення іноземних інвестицій
8. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

9. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

10. Роль власності у соціально-економічних процесах

11. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

12. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

13. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

14. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

15. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

19. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

20. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

21. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

22. Україна та міжнародні економічні організації
23. Економічні та правові основи управління організацією
24. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

25. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

26. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

27. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

28. Економічні системи

29. Право як спеціальне соціальне явище

30. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

31. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

32. Економічні і законодавчі питання охорони праці

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

34. Економічні злочини

35. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

36. Українська спеціальна лексика

37. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

38. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
39. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
40. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

41. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

42. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

43. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

44. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

45. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

46. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

47. Міжнародні економічні відносини

48. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

49. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

50. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

51. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

52. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

53. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

54. Економічні чинники регіональної політики в Україні
55. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків
56. Категорія раціональності та її роль у релігійному дискурсі

57. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

58. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

59. Характеристика спеціальних митних режимів

60. Теорема Остроградського-Гаусса, потенціальний характер електростатичного поля та діелектрики в електричному полі

61. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

62. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

63. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

64. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

66. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

67. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

68. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

69. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

70. Філософсько-економічні аспекти підприємництва
71. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки
72. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

73. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

74. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

75. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

76. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

77. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

78. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

79. Економічна та торгово-політична роль митного збору

80. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Соціальні ролі та особистість

82. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

83. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

84. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

85. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

86. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7
87. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику
88. Свободные экономические и оффшорные зоны и их роль в экономике

89. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

90. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

91. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

92. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

93. Роль и место свободных экономических зон в Российской Федерации

94. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

95. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

96. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

97. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

98. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

99. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.