Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Курсова робота: студента 4 курсу 2 групи заочної форми навчання Мартиросян В.С. ЛУЦЬК – 2003 Зміст ВСТУП 1.  Характеристика наукових джерел 2.  Суть і завдання розумового розвитку старших дошкільників 3.  Роль і місце розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників Список використаної літератури ВСТУП Прийнята Декларація про державний суверенітет України, концепція української національної школи визначили потребу перебудови її роботи по-новому. Не втрачає актуальності питання розумового розвитку дошкільників. Зарубіжна класична та вітчизняна педагогіка, дослідження сучасності досягли чимало в обгрунтуванні змісту, завдань розумового розвитку. При цьому вчені опирались на багатющий досвід народної педагогіки. В народі кажуть: щаслива людина, яка має ясний і гострий розум: подвійно таланить тому, хто має ще й душу добру, серце чуйне. Формувати в дитячому садку, в сім’ї таку щасливу людину – завдання сьогодення. Тому не дивно, що проблема розумового виховання, інтелектуального розвитку займає чільне місце серед науково-методичного доробку та педагогічних досліджень. В загальнопедагогічному, психологічному, методичному планах проблема знайшла своє відображення в працях Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського, Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої. Окремі аспекти проблеми піднімали вчені М.Поддьяков, М.Веракса, Л.Парамонова, С.Ніколаєва. У контексті нашого дослідження значний інтерес викликали роботи Л.Артемової, Л.Жулідової, П.Поніманської. Цікавими і змістовними є роботи Л.Грегуля та Л.Шовкової (виокремлення значення різноманітних практичних дій в розумовому вихованні), Г.Альтшулера, Уільма Дж. Гордона (роль і місце розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників, суть та принципи методики ТРВЗ ). Аналіз опрацьованої літератури, спостереження за досвідом роботи працівників дошкільних закладів показали, що необхідною умовою формування гармонійної особистості є розумове виховання. 1.  Характеристика наукових джерел Розумовий розвиток дошкільників займає чільне місце в навчальному процесі дитячих садків. Видатні педагоги і психологи досліджували і продовжують робити це зараз в плані пошуку найоптимальніших шляхів розумового розвитку дітей. Сучасний стан розробки проблеми співвідношення навчання та розвитку дає можливість говорити про різні її напрямки. Л.С.Виготський, критично переглянувши наявні точки зору (В.Джеймс, К.Коффка, Ж.Піаже), створив теорію , згідно з якою навчання не підкоряється пасивному стану розвитку дитини, а навпаки, добре організоване навчання &quo ;веде за собою&quo ; розвиток. На основі цього положення В.В.Давидов, Л.В.Занков, Г.С. Костюк, О.М.Леонтьєв, В.О. Моляко, С.Л.Рубінштейн, Д.Б.Ельконін (37) та ін. висловлювали думки, що психічний розвиток в цілому, а розумовий зокрема, визначається змістом, системою і способами передачі інформації. Теорія розвивального навчання передбачає оптимістичну точку зору щодо можливостей розвитку всіх дошкільників.

Розумове виховання у першій в історії педагогіки фундаментальній праці у галузі дошкільного виховання &quo ;Материнська школа&quo ; Я.Коменського (37), розглядалося як важливий засіб формування особистості дитини. Провідним у розумовому розвитку засновник дошкільної педагогіки, вважав розвиток мислення, формування самостійної розумової діяльності, щоб діти не дивилися чужими очима, не мислили чужим розумом. На його думку, розумове виховання потрібно починати якомога раніше, щоб розвивати у малюка здібності до споглядання речей, оскільки протягом усього життя йому доведеться багато пізнати, зазнати і зробити. Я.Коменський запропонував системй знань - елементарних уявлень про оточуючий світ, за допомогою якої дитину від найближчого оточення послідовно переводять у світ природи, людських взаємин. Необхідна умова розумового розвитку, за його визначенням, - розвиток чуггєвих основ мислення: пізнання починається з відчуття, відчуття передає пам’яті образи дійсності, яка зберігає їх на все життя. Починати навчання вчений рекомендує не із словесного пояснення про речі, а з реального спостереження за ними. Відчуття і уявлення, думки і слово, мова і дії розглядаються як умови процесу розумового виховання. Якщо він відповідає досягнутому рівню розумового розвитку, то можна розраховувати на позитивні результати виховної роботи. Й.Г.Песталоцці (37) вважав за необхідне для всіх дітей зробити можливим розвиток фізичних, розумових і моральних здібностей. Вважаючи, що природним силам дитини властиве прагнення до розвитку, видатний педагог створив теорію елементарної освіти. Педагог встановив, що існують найпростіші елементи будь-якого знання, засвоюючи які людина пізнає світ: це число, форма і слово. Елементарне навчання - вміння дитини лічити, вимірювати і говорити. Методику навчання Песталоцці розробив так, щоб її могла використати у розумовому вихованні своєї дитини кожна мати. Засновник дитячого садка Ф.Фребель (37) вважав за необхідне розвивати органи чуття дітей, знайомити їх з природою, життям людей, готувати до школи, використовуючи різноманітні ігри. Педагог розробив дидактичний матеріал для формування уявлень про форму, величину, просторові відношення, числа - так звані дари, а також систему занять ігор, спрямовану на розвиток сенсорики. Дитина, на його думку, наділена, крім основних інстинктів, інстинктом пізнавальним, дослідницьким, який лежить в основі навчальної діяльності. У дошкільному віці розвиток прагнення до пізнання повинен здійснюватися через безпосереднє споглядання предметів навколишнього світу. Розумове виховання як важливий чинник формування особистості у дошкільному віці розглядав К.Ушинський. Вчений створив теорію виховання розумових здібностей дітей відносно до розвитку мовлення, бо розвивати мовлення окремо від думки неможливо ( навіть розвивати його переважно перед думкою досить шкідливо ). Самостійні думки витікають лише з самостійно здобутих знань про ті предмети і явища, які оточують дитину. Обстоюючи принцип наочності у розумовому вихованні, педагог вказував на необхідність того, щоб предмет безпосередньо відображався у душі дитини, і, так би мовити, на очах учителя та під його керівництвом відчуття дитини перетворювалися на поняття, з понять складалась думка, яка втілюється у слові.

К.Д.Ушинський (39) був противником формальних, догматичних методів навчання, які дають дітям знання в &quo ;готовому вигляді&quo ;, позбавляючи цим їх самостійного мислити. На його думку, такі методи навчання розвивають лише поверхневе мислення, виробляють лінощі, пасивність, негативно впливають на розумовий розвиток. Педагог радить тісно пов’язувати знання з практичною діяльністю дошкільнят, вчити їх спостерігати, порівнювати, думати, тобто &quo ;жити розумово&quo ;. Велике значення надавав правильному регулюванню мислительної і в цілому усієї пізнавальної діяльності дошкільників. Мислення дитини повинно розвиватися одночасно з вихованням волі, емоцій, почуттів, пам’яті, фантазії, характеру. К.Д.Ушинський звертав багато уваги на використання у роботі з дітьми усної народної творчості - особливо цінного матеріалу, що сприяє розвитку мислення і мови. У прислів’ях і приказках &quo ;є дещо цікаве, корисне, що слід дитині зрозуміти, воно являє собою маленьку розумову задачу&quo ; ( 39, 18 ). Навчання, за &quo ;твердим&quo ; переконанням педагога, повинно не тільки озброїти дітей системою знань, а й &quo ;вчити їх вчитися&quo ;. Розумова активність дошкільників збуджується і підтримується перш за все з допомогою методів навчання. В якості ефективного методу радив використовувати бесіду, яка, на його думку, активізує розумову діяльність. Ідеї К.Ушинського про розумове виховання знайшли своє втілення у концепціях Є. Водовозової. У книзі &quo ;Розумове і моральне виховання дітей від першого прояву свідомості до шкільного віку&quo ; вона розглядає розумове виховання в єдності з моральним, естетичним, фізичним вихованням. Турбота про виховання розуму повинна перш за все полягати в удосконаленні зовнішніх органів чуття та у вихованні процесу уявлень. Процес сенсорного виховання автор розглядає у зв’язку з розвитком вищих психічних функцій, пізнавальних процесів, що сприймаються у єдності з розвитком мислення, мови, пам’яті. Для досягнення позитивних результатів дитину потрібно вчити усвідомлено сприиймати навколишній світ у процесі активної пізнавальної діяльності, розвивати таку важливу якість, як спостережливість: &quo ;Якщо вихователь не зумів зробити цього в ту пору, коли в дитини починає пробуджуватись спостережливість до навколишнього, яка має таке величезне значення для психологічного життя людини, то розумові здібності дитини поступово притуплюються, і, ставши школярем, вона буде байдуже дивитись на світ&quo ; ( 37, 209 ). С.Русова вважала за необхідне розвивати природну дитячу допитливість і наполегливо працювати над формуванням інтересів дошкільнят. На її думку, важливо уникати диктату у явищах, які пропонуються дітям для спостереження, розвивати самостійність мислення, швидкість думки. З цією метою потрібно вивчати особливості розвитку кожної дитини, сприяти розквіту її індивідуальності, оскільки виховання повинне &quo ;дати змогу виявитися самостійним творчим силам дитини&quo ; ( 43, 4 ). Проблемі розумового виховання дітей дошкільного віку присвячені роботи педагогів Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Т

Говорят, что его педагогическая практика далеко отстаёт от красивой теории. Д-р Филипп Шифлин, второй старший учитель,P самый дельный педагог школы. Быть может, никто в Германии не проник так глубоко в грамматическую структуру современного французского языка, как он. В основу он положил не старороманский язык, а классический язык прошлого века, особенно язык Вольтера, и от него перешёл к стилю новейших авторов. Результаты его исследований представлены в написанном им «Руководстве к изучению французского языка, в трёх курсах», из которых первый и второй уже вышли в нескольких изданиях, а третий выйдет теперь к пасхе. Это, без сомнения, наряду с кнебелевским, лучший учебник французского языка, каким мы располагаем; сразу же после выхода первого курса этот учебник встретил всеобщее одобрение и уже теперь пользуется почти беспримерным распространением по всей Германии и далее вплоть до Венгрии и прибалтийских провинций России. Остальные учителя юноши, только что окончившие семинарию, из которых одни получили основательное образование, другие же обременены хаосом всякого рода знаний

1. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

2. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

3. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

4. Екологічне виховання в школі

5. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

6. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів
7. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку
8. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

9. Екологічне землеробство

10. Екологічне право як галузь права

11. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

12. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

13. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

14. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

15. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу і Україна"

16. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

17. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

18. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

19. Міжнародне екологічне судочинство

20. Екологічне нормування забруднень

21. Екологічне страхування

22. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
23. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
24. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

25. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

26. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

27. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

28. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

29. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

30. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

31. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

32. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки

33. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

34. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

35. Діяльність дошкільника

36. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

37. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

38. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника
39. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика
40. Сучасна індустрія гостинності в контексті розвитку туризму

41. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

42. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

43. Екологічні аспекти економічного розвитку

44. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

45. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

46. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

47. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

48. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

50. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

51. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

52. Слобожанщина - історія розвитку

53. Історія розвитку криміналістики в Україні

54. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
55. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
56. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

57. Мотивація робітників в сучасних умовах

58. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

59. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

60. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

61. Україна в сучасному геополітичному просторі

62. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

63. Психодiагностика iнтелектуального розвитку студентiв

64. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

65. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

66. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

67. Екологія

68. Екологія та охорона навколишнього середовища

69. АПК в сучасних умовах господарювання

70. Етапи розвитку валюти
71. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства
72. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

73. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

74. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

75. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

76. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

77. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

78. Соціальна екологія

79. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

80. Екологічна криза та форми її прояву

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

81. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

82. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

83. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

84. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

85. Від стародавніх до сучасних теорій руху планет

86. Місце товарної біржі в сучасній економіці
87. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
88. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

89. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

90. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

91. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

92. Сучасні види страхування в Україні

93. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

94. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

95. Оздоровчі системи. Можливості людського організму

96. Концепція біосфери й екологія

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль

97. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

98. Біологія та екологія бактеріофагів

99. Екологічні завантаження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.