Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Амортизація основних фондів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Мiнiстерство науки i освiти України Нацiональний унiверситет харчових технологiй Кафедра економiки i права Контрольна робота з економiки пiдприємства Виконала студентка ЗЕК II-1 Коваленко Лiлiя Перевiрила: Жужукiна. Н.I. Київ-2007 Амортизація основних фондів Характерною особливістю застосовуваних основних фондів у процесі виробництва є їх відновлення. Для відновлення засобів праці у натуральному виразі необхідне їх відшкодування у вартісній формі, яке здійснюється шляхом амортизації. Об’єктом амортизації є всі основні фонди (крім землі). Амортизація — це процес перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції з метою їх повного відновлення. Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів підприємства відраховують певні суми грошей відповідно до розмірів їх зносу (фізичного та морального), які включають до собівартості новоствореної продукції. Ці відрахування називаються амортизаційними. Після реалізації створеної продукції частина грошової суми, що відповідає перенесеній вартості основних фондів відокремлюється i накопичується до повної величини, яка в основному відповідає первісній вартості основних фондів. Накопичені амортизаційні відрахування є джерелом відновлення основних фондів Амортизаційні відрахування здійснюють за певними нормами відносно 6алансової вартості об'єкта основних Фондів. Норма амортизації - це встановлений річний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів. Норми амортизації, які застосовуються на підприємстві, мають бути економічно обґрунтованими i спрямованими ха своєчасне відшкодування основних фондів. Під час їх розрахунку дуже важливо правильно визначити термін використання (експлуатації) основних фондiв який установлюється підприємством при зарахуванні об'єктів основних фондів на баланс. Визначаючи цей термін, слід ураховувати такі чинники: очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фiзичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Термін використання (експлуатації) об'єкта основних фондів переглядається в разі зміни очікуваних підприємством економічних вигод від його експлуатації. У такому разі відповідно до нового терміну використання i будуть визначатись норми амортизації об'єкта основних фондів. Важливими у системі амортизації є методи її нарахування, які дають змогу активно впливати на обсяг амортизаційних відрахувань, ступінь концентрації ресурсів у різні періоди функціонування фондів, що дає змогу динамічно підходити до створення основних фондів, ураховувати вплив чинника часу. Вибір методу амортизації визначається низкою об’єктивних чинників залежно від специфіки виробництва, темпів технічного прогресу, складності та особливостей розрахунків тощо. Відомі такі основні методи амортизації. ІІрямолінiйний (рівномірний) метод полягає в тому, що кожного року на собівартість виготовленої продукції переноситься однакова частина вартості основних фондів. Прямолінійний метод амортизації є простим, наочним, забезпечує рівномірні, стабільні амортизаційні накопичення протягом усього терміну служби.

Водночас цей метод має низку недоліків. По-перше, цей метод передбачає рівномірний знос основних фондів протягом усього терміну їх використання, але в реальному виробництві устаткування зношується нерівномірно (простої, поломки, неповне завантаження за зміну) i вартість основних фондів на вартість продукції переноситься нерівномірно. По-друге, прямолінійний метод амортизації не враховує морального зносу основних фондів, який зменшує вартість машин та устаткування або зменшує можливу їх вартість за рахунок введення в експлуатацію нових, більш досконалих, ефективних машин та устаткування. Це обумовлює дострокове виведення застарілої техніки з експлуатації, а значить, i недоамортизацію цієї техніки. 3битки від недоамортизації відбиваються на результатах діяльності підприємства. Мemoдu прискореної амортизації. Ці методи дають змогу протягом першої половини корисного строку використання основних фондів відшкодувати до 60-70% їх вартості завдяки застосовуваного в цей період підвищених норм амортизації. Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення суми амортизаційних відрахувань множенням залишкової вартості об'єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації на річну норму амортизації (у відсотках Кумулятивний метод ( метод суми чисел) характеризується також більш високими нормами амортизації в першій половині строку використання i поступовим їх зниженням у другій половині. Норма амортизації тут - величина змінна i розраховується діленням числа років (що залишились до кінця амортизаційного строку служби) на кумулятивне число, що являє собою суму чисел членів арифметичної прогресії (від 1 до 7, якщо строк служби сім років). Кумулятивне число розраховується як сума числових значень років служ6и устаткування. Досвід показує, що застосування методів прискореної амортизації основних фондів зумовлюється їх узгодженістю з конкретним механізмом ринкових відносин. Ці методи слугують для підприємств гарантією від втрат унаслідок знецінення основник фондів, посилюють роль амортизації як джерел нагромадження. Виробничий метод амортизації ґрунтується на передбаченні, що функціональна корисність основних фондів залежить не від часу, а від результатів їх використання. При цьому термін корисної служби визначається кількістю продукції та обсягом послуг, які підприємство плану виготовити або надати, використовуючи наявні засоби праці. Виробничий метод амортизації застосовується на промислових підприємствах з нерівномірним випуском продукції по періодах. Рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів підприємства приймають самостійно. Задача 1: Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві якщо відомо, що виробнича собівартість виробу за плановою калькуляцією становить 180 грн., у тому числі витрати на сировину та матеріали - 110 грн.;тривалість виробничого циклу – 3 дні, квартальний план випуску продукції - 2 тис. шт. Розв’язання: 1.Визначення середньоденного обсягу випуску товарної продукції за собівартістю: 2. Обчислення коефіцієнта наростання витрат у незавершеному виробництві: 3.

Розрахунок нормативу оборотних засобів у незавершеному виробництві: Задача 2: Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо протягом кварталу буде виготовлено 270 виро6ів, собівартість кожного з яких 420 грн. Тривалість виробничого циклу - 4 дні. У перший день виробничого циклу витрачається 550 грн. Розв’язання: 1. Визначення середньоденного обсягу випуску товарної продукції за собівартістю: 2. Обчислення коефіцієнта наростання витрат у незавершеному виробництві: 3. Розрахунок нормативу оборотних засобів у незавершеному виробництві: Задача 3: Продуктивність праці планується підвищити на 5%, а в минулому році було виготовлено продукції на суму 210 тис. гри. за кількості персоналу 300 чоловік. Визначити, яка кількість персоналу 6уде потрібна підприємству для виконання плану випуску продукції на суму 250 тис. грн. Розв’язання: 1.У минулому році було виготовлено продукції на 210 тис., 300 робітниками, тобто кожен робітник виробив на 700 грн. 2.При прогнозованому прирості 5% кожен робітник буде виробляти на 735 грн. за рiк. Потрібно 340 робітників для виконання плану у 250 тис. грн. Задача 4: Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо протягом кварталу буде виготовлено 1980 виробів, собівартість кожного з яких 420 грн. Собівартість партії виробів — 37 800 грн. Тривалість виробничого циклу — 4 дні. Протягом виробничого циклу витрати розподілені таким чином: перший день — 15 000 грн., другий день - 10 400 грн., третій — 7000 грн., четвертий день — 5400 грн. Розв’язання: У таблиці подано розподіл витрат підприємства за днями. День Щоденнi витрати грн. Сума витрат підприємства у незавершеному виробництвi за наростаючим пiдсумком, грн. 1-й 15 000 15 000 2-й 10 400 15 000 10400 = 25 400 3-й 7000 25 400 7000 = 32 400 4-й 5400 32 400 5400 = 37 800 Усього 37 800 110 600 1.Визначення середньоциклічної собівартості продукції: 2.Обчислення коефіцієнта наростаючих витрат у незавершеному виробництві: 3.Визначення нормативу оборотних засобів у незавершеному виробництві: Задача 5: Обсяг товарної продукції у минулому році становив 13 500 тис. грн. Частка витрат на виробництво в 1 грн. товарної продукції становить 0,89 грн. У плановому році передбачається збільшення обсягу виробництва на 11% за рахунок впровадження нової техніки. При цьому буде досягнута економія у 125 тис. грн. Умовнопостійні витрати в минулому році становили 3100 тис. грн., а в зв'язку зі зростанням обсягу виробництва вони збільшаться на 4.5%. З'ясувати вплив факторів на собівартість товарної продукції та зміну рівня витрат на виробництво 1 грн. товарної продукції. Розв’язання: 1.Визначення планового обсягу виробництва товарної продукції зційснюється за формулою: Qпл =Qбаз iQ , де Qпл , Qбаз - базовий та плановий обсяги товарної продукції відповідно, у вартісному вираженні, грн.; iQ — індекс приросту планового обсягу товарної продукції. 2.Обчислення собівартості товарної продукції за рівнем витрат на її виробництво минулого року: Сп= Qпл α баз, де α баз - частка витрат у 1 гри. товарної продукції.

За 1994 год прибыль госбюджета при экспорте на 50 млрд. долларов составила всего около 6 миллиардов! Теорема Под свободным мировым рынком понимается ситуация, когда товары и капиталы могут свободно перемещаться по всему миру, валюты свободно конвертируются, пошлины на границах невелики, или вообще ни пошлин, ни границ нет, и предприятия, независимо от формы собственности, торгуют самостоятельно. В свободном рынке готовая продукция стоит примерно одинаково во всем мире. А вот расходы (затраты, издержки) в разных местах разные. Поэтому капиталы и перетекают из одной страны в другую. Туда, где расходы меньше. Так вот:в конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведется по правилам свободного мирового рынка, почти любое российское предприятие заведомо обречено на проигрыш. Это и есть так называемая «горькая теорема» А.П. Паршева. Доказательство ее заключается в следующем. Рассматриваются затраты на производство, а это: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация основных фондов; прочие затраты

1. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

2. Амортизация основных фондов

3. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

4. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами

5. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

6. Финансирование воспроизводства основных фондов
7. Амортизация основных средств предприятия
8. Основные фонды и оборотные средства предприятия

9. Переоценка основных фондов

10. Основные фонды и оборотные средства строительной организации

11. Оптимизация использования основных фондов

12. Статистическое изучение основных фондов предприятия

13. Основные фонды

14. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

15. Анализ эффективности использования основных фондов

16. Бухгалтерский учет и аудит основных фондов

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

17. Износ основных фондов. Их восстановление (на примере ОАО Черногорэнерго)

18. Основные фонды гражданской авиации и их использование

19. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

20. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

21. Основные фонды предприятия

22. Амортизация основных средств в условиях налогового и бухгалтерского учетов
23. Эффективность использования основных фондов государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Элитное"
24. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

25. Методы начисления амортизации основных средств

26. Основные фонды предприятия в условиях перехода к рыночной экономике

27. Порядок расчета и учет амортизации основных средств

28. Рациональное использование основных фондов

29. Учет и способы начисления амортизации основных средств

30. Учет основных фондов

31. Бухгалтерский учет амортизации основных средств

32. Амортизация основных средств

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Аудит амортизации основных средств

34. Переоценка в основных фондах на предприятиях. Перепись населения

35. Основные фонды автотранспортного предприятия и повышение эффективности их использования

36. Анализ эффективности использования основных фондов

37. Инвестиционное обеспечение обновления основных фондов

38. Оценка основных фондов и налоги
39. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов
40. Амортизация основных средств фирмы

41. Анализ эффективности использования основных фондов в СХПК "ХХХ"

42. Исследование эффективности использования основных фондов на предприятии пищевой промышленности

43. Определение стоимости основных фондов

44. Основные фонды

45. Основные фонды и их оценка (статистика)

46. Основные фонды коммерческого предприятия

47. Основные фонды организации и эффективность их использования

48. Основные фонды предприятия

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Основные фонды предприятия

50. Основные фонды предприятия

51. Основные фонды предприятия

52. Основные фонды предприятия

53. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности

54. Основные фонды предприятия общественного питания
55. Основные фонды, их формирование и эффективность использования
56. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

57. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

58. Понятие об основных фондах

59. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

60. Учет и оценка основных фондов предприятия

61. Экономическая сущность основных фондов предприятий и их характеристика

62. Эффективность использования основных фондов

63. Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения

64. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути её повышения

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Анализ состояния и использования основных фондов

66. Амортизация основных средств

67. Расчет оборотных и основных фондов

68. Учет основных средств /фондов/

69. Страхование основных производственных фондов предпринимательских фирм

70. Анализ и использование основных производственных фондов и оборудования
71. Основные производственные фонды
72. Основные принципы кредитной деятельности междунар. валютного фонда.

73. Основные производственные (сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения) и непроизводственные фонды предприятия

74. Учет амортизации и износа основных средств

75. Учет основных средств и их амортизации на базе хозяйства ОАО "Ружаны-Агро" Пружанского района

76. Амортизація основних засобів

77. Анализ состава и технического состояния основных производственных фондов предприятия

78. Поиск информации в Интернете по теме "Учет амортизации (износа) основных средств"

79. Изучение основных технологических процессов, состава и структуры фондов строительной организации

80. Инвестиции в основные производственные фонды и другие внеоборотные активы организации

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

81. Анализ использования основных производственных фондов

82. Анализ использования основных производственных фондов предприятия

83. Анализ эффективности использования основных производственных фондов на предприятии и поиск направлений улучшения их использования на примере ПУВКХ г. Енакиево

84. Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці

85. Основные производственные фонды

86. Основные производственные фонды предприятия
87. Оценка влияния метода начисления амортизация на основные экономические показатели организации
88. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

89. Статистика основних виробничих фондів

90. Эффективность использования основных производственных фондов предприятия

91. Анализ состояния основных производственных фондов предприятия ООО "Северстройинвест"

92. Анализ основных производственных фондов

93. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

94. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

95. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

96. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

97. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

98. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

99. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

100. Негосударственные пенсионные фонды в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.