Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Розділ 1. Живлення рослин: суть процесу та його особливості 1.1 Коренева система як орган поглинання та обміну речовин 1.2 Функції кореневої системи 1.3 Поглинання елементів мінерального живлення рослин 1.4 Фізіологічні основи використання мінеральних добрив Розділ 2. Класифікація добрив 2.1 Мінеральні добрива 2.2 Органічні добрива 2.3 Бактеріальні добрива Розділ 3. Агротехнічні вимоги до внесення органічних і мінеральних добрив Розділ 4. Екологічний стан ґрунтів Експериментальна частина Методика дослідження Результати дослідження Висновки Список використаних джерел Вступ У житті рослин важливу роль відіграє живлення рослин. Нові технології вирощування рослин базуються на використанні нових видів добрив. Оптимальне живлення рослинних організмів у сполученні з раціональним підвищенням ефективності застосування добрив і зменшенням забруднення навколишнього середовища продуктами хімізації дозволить підвищити врожай і поліпшити якість сільськогосподарської продукції. Умови мінерального живлення в значній мірі залежать від типу ґрунту. Тому при виявленні потреб рослини в мінеральному добриві необхідно виходити як з видових особливостей організму, так і зі специфічних особливостей даного типу ґрунту. Мета роботи: з’ясувати значення живлення рослин та залежність агрохімічних показників родючості від застосування добрив на прикладі Шосткінського району Сумської області. Предмет дослідження мінеральне живлення рослин. Об’єкт дослідження впливу використання добрив на врожайність окремих культур. Завдання даної роботи: З`ясувати суть та процеси мінерального живлення рослин; Охарактеризувати основні класи добрив; Проаналізувати агротехнічні вимоги до внесення добрив; Встановити залежність агрохімічних показників родючості ґрунту від використаних та внесених елементів мінерального живлення на прикладі Шосткінського району Сумської області. Встановити залежність врожайності сільськогосподарських культур від внесення добрив на прикладі Шосткінського району Сумської області. Робоча гіпотеза: внесення в грунт елементів мінерального живлення сприяє покращенню агрохімічних показників ґрунтів та зростанню врожайності сільськогосподарських культур. Розділ 1. Живлення рослин: суть процесу та його особливості 1.1 Коренева система як орган поглинання та обміну речовин У кореневому живленні рослин, як і в фотосинтезі, проявляється одна з найяскравіших властивостей рослинного організму — автотрофність, тобто здатність будувати своє тіло з неорганічних речовин. Крім того, саме живлення рослин забезпечує постійний кругообіг речовин і перенесення енергії, тісно поєднуючи мінеральний та живий світ. Коренева система, будучи спеціалізованим органом поглинання води, забезпечує також і надходження до рослини мінеральних речовин. Функція кореня не обмежується лише поглинанням і транспортуванням речовин у надземні органи, адже коренева система є також органом активного і спеціалізованого обміну речовин. Корінь забезпечує також виділення в навколишнє середовище різних за природою та біологічним значенням речовин. Фізіологічні функції кореня тісно пов'язані з його анатомічною будовою .

Сформована коренева система — досить складний орган з добре диференційованою внутрішньою структурою. Диференціювання клітин кореня розпочинається в зоні поділу клітин меристеми. В зоні росту розтягуванням ці процеси прискорюються — з'являється ризодерма (епіблема), перші провідні елементи прото- й метафлоеми, трициклу. Зони поділу та росту розтягуванням кореня — найактивніші ділянки поглинання води і мінеральних речовин. На зовнішній поверхні клітин ризодерми утворюються кореневі волоски, де найактивніше відбуваються процеси метаболізму і куди постійно надходять поживні речовини. Зона поглинання, де зосереджена основна маса кореневих волосків — найактивніша всмоктувальна частин;) кореня. В міру відмирання ризодерми з кореневими волосками на по верхні кореня з первинної кори формується нова покривна тканина — екзодерма. Клітини первинної кори активно і пасивно транспортують речовини до центрального циліндра кореня, а також виконують функцію синтезу і накопичення різних запасних речовин. На шляху речовин, що надходять із фунтового розчину, є ряд бар'єрів. Перший із них — це ризодерма, а другий — внутрішній шар клітин первинної кори — ендодерма, бічні стінки оболонок яких мають особливі потовщення — пояски Каспарі, просякнуті лігніном і суберином, а тому непроникні для йонів. Однак пояски Каспарі є не в усіх клітин ендодерми, серед них є так звані пропускні клітини, які не лігніфіковані. Вони локалізовані в місцях утворення бічних коренів і крізь них йони легко транспортуються. Зона ендодерми — фізіологічний бар'єр, де протопласт &quo ;контролює&quo ; потік йонів. Функція ендодерми цим не вичерпується, адже вона також затримує та регулює надходження речовин із центрального циліндра в периферійні тканини. Ще одним бар'єром на шляху до центрального циліндра кореня є перицикл, що складається з активних меристематичних клітин. Перицикл — зовнішній шар осьового центрального циліндра кореня. В ньому накопичуються різні речовини, в тому числі фітогормони, що стимулюють утворення бічних коренів. Завдяки таким фізіологічним бар'єрам розчин, який потрапляє в центральний циліндр кореня, значно трансформується, а тому відрізняється від ґрунтового розчину. В корені синтезуються &quo ;напівфабрикати&quo ;, які з часом легко залучаються до біосинтетичних процесів уже в стеблі чи листках . Центральний циліндр кореня характеризується радіальним розміщенням первинних провідних тканин — флоеми та ксилеми. Отже, особливості будови кореня багато в чому визначають його функції. Як відомо, листки та корені рослин полярно відрізняються за напругою окисно-відновного потенціалу. Листки мають низьку напругу, корені — навпаки. Утримання даного потенціалу на рівні, що відповідає нормальній життєдіяльності рослин, забезпечується відповідним обміном продуктами їх власної синтетичної функції. Ще в 1949 р. Д. А. Сабінін обґрунтував концепцію про синтетичну функцію кореня: корінь не лише поглинає мінеральні елементи, а й перетворює їх у процесі транспортування в надземні органи. Синтетична діяльність кореня ґрунтується на базі асимілятів, які надходять від донорів органів фотосинтезу.

Кругообіг речовин у рослині — важлива ланка кореневого живлення. Він зумовлений специфічними вимогами рослини до поживних елементів та джерелами живлення, які для неї доступні. Цей кругообіг тісно пов'язаний як із поглинальною, так і з видільною функцією кореня. Доведено, що через кореневу систему виділяються майже всі типи водорозчинних сполук. Логічно виникає запитання щодо екологічної доцільності таких виділень. Вони можуть бути пристосувальною реакцією на зміну умов середовища, поживними елементами для ризосферної та ґрунтової мікрофлори, частина їх реутилізується тим самим або поряд розміщеним рослинним організмом ценозу. Кореневі виділення зумовлюють явище алелопатії (взаємного впливу) рослин, що входять до складу фітоценозу. Активними алелопатичними агентами ґрунту є тритерпени: еритрородіол і сератіол. Зазначимо, що такі токсичні виділення рослин, як халкони та дигідрохалкони (флоридзин), у ґрунті швидко руйнуються, втрачаючи свою активність. Кількість і склад таких виділень (алкалоїди, глікозиди, сапоніни, кумарини, терпени, флавоноїди тощо) залежать від виду рослин . Розглядається навіть концепція алелохімікатів, тобто продуктів, що утворюються в разі взаємодії рослин і ґрунту, та можуть бути використані як форма природних гербіцидів. Створення такої системи природних гербіцидів може стати однією з біотехнологічних моделей, яка дасть змогу уникнути використання в рослинництві синтетичних гербіцидів із підвищеною токсичністю. Доведено, що у різних рослин спостерігається специфічність кореневих виділень, із якими пов'язують так звану ґрунтовтому. Це явище є типовою ознакою антропогенних змін в екосистемі ґрунту. Монокультура як екологічний фактор порушує природні процеси в масштабі екосистеми ґрунту. Втомлений ґрунт характеризується надмірним розвитком шкідливих для рослин мікроорганізмів. Встановлено, що 15.45 % виділених із таких ґрунтів мікроорганізмів продукують фітотоксини. В таких ґрунтах надмірно розвиваються бактеріофаги, що знищують бульбочкові бактерії, знижуючи продуктивність азотфіксації. Ґрунтовтома — одна з найбільших проблем світового землеробства, яка перебуває під контролем продовольчої комісії Організації Об'єднаних Націй (ФАО ООН). За даними цієї комісії внаслідок ґрунтовтоми щороку втрачається 25 % загальних біологічних втрат світового врожаю. Таке явище як ґрунтовтома у природних ценозах не спостерігається. Токсичність речовин, що виділяються коренем, найчутливіше проявляється в зоні ризосфери — шарі ґрунту (2—3 мм), що безпосередньо оточує кореневу систему рослин. Кореневі виділення, відмерлі кореневі волоски сприяють розвиткові в ризосфері різноманітних мікроорганізмів. Деякі з них забезпечують рослини азотом, синтезують біологічно активні речовини, які стимулюють ріст рослин, мінералізують органічні сполуки. Інші, навпаки, пригнічують рослини, виділяючи певні токсини. Взаємодія кореневих систем і мікрофлори проявляється у формі ризосферного ефекту, величина якого визначається відношенням кількості мікроорганізмів у ризосфері до вмісту їх у ґрунті за її межами. Кореневі виділення здатні змінити водний режим ґрунту й рослини, інтенсивність дихання, транспірації, засвоєння вуглеводів тощо.

У цих, власне, фактах криється її непереможність, бо вона має високу ідею, юридично-моральні основи та діє за добре продуманими плянами та має героїчно-відважне та авторитетне командування. Україна стоїть в тяжкій борні проти таких двох тоталітарних світових потуг, як Росія Сталіна та Німеччина Гітлера, тільки тому, що вона глибоко вірить в свою перемогу. Не розчаровуйтесь, коли ви тієї перемоги не бачите ще сьогодні. Вона прийде завтра напевно. На все приходить свій історичний час. — Кров мучеників і героїв, що полягли за волю рідної землі, як сказав Симон Петлюра, не засихає. Навпаки, вона залишається вічно ятріючою раною, що будить цілу націю до дальшої боротьби, до помсти за всі народні кривди, до перемоги покривджених, до побудови нового справедливого ладу. Але цього нового справедливого ладу нам ніхто не дасть, тому ми повинні всіма силами боротися за нього самі. Щоб завести справедливий лад, нам треба визволити свою землю з-під чужого ярма, збудувати свою вільну державу, впорядкувати її нутро, забезпечити її кордони, або іншими словами — з нації-раба стати нацією-сувереном

1. Факультативні заняття з біології

2. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

3. Психофізіологічні і біохімічні фактори швидкості

4. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

5. Основи фізіології харчування

6. Фізіологія системи крові
7. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин
8. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

9. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

10. Методи психофізіологічних досліджень

11. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

12. Фізіологія дихання, енергетичного обміну, терморегуляції

13. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

14. Психофізіологічна реабілітація

15. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

16. Фізіологія фізичних вправ

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Біологічна дія радіації

18. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

19. Концепція еволюції в біології

20. Людина: біологія й соціологічні проблеми

21. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

22. Біологічні особливості веслоноса
23. Біологія та екологія бактеріофагів
24. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

25. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

26. Біологічна зброя. Ураження при вибухах

27. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

28. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

29. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

30. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

31. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

32. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

33. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

34. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

35. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

36. Учені-біологи України

37. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

38. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
39. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції
40. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

41. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

42. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

43. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

44. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

45. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

46. Еколого-біологічні дослідження місцевості

47. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

48. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Конспект учебника Новицкого И.Б., "Римское право", 1993

50. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

51. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"

52. «Человек на войне». По произведениям В.Быкова «Сотников» и Б.Васильева «В списках не значился»

53. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"

54. Взаимоотношения учителя и ученицы в пьесе Б. Шоу "Цезарь и Клеопатра"
55. Как И.В. Сталин установил личную диктатуру в ВКП(б)?
56. Факультативные признаки субъективной стороны преступления

57. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

58. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

59. Инженерно-экологические изыскания по строительству автомобильной дороги на участке А-Б Новосибирской области

60. Военно-психологические вопросы в сочинениях Джона Б. Уотсона - как основоположника бихевиоризма

61. В.Б. Кирьянов "Задача равновесия"

62. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

63. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

64. Бій у Катеринославі, 1917 рік

Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры

65. Реформы Б.Н. Ельцина

66. Попытки кабинета Б. Нетаниягу урегулировать отношения с Иорданией и Палестинской Национальной автономией

67. Школа Б.И. Рамеева, универсальные ЭВМ

68. Подводнаяч лодка "Сом" (б. "Fulton")

69. Д.Б. Эльконин. Психология игры

70. Изучение эпохи бронзы Уральского региона в работах Б.Г. Тихонова
71. Мифологические мотивы в повести А. и Б. Стругацких Понедельник начинается в субботу
72. О "праздной мозговой игре" в "Санкт-Питер-Бурхе" Б. А. Пильняка

73. Человек и революция (по роману Б. Пастернака «Доктор Живаго»)

74. «Февраль. достать чернил и плакаты» (лирика Б.Пастернака)

75. Тема революции и гражданской войны в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»

76. «Сестра моя — жизнь» Б. Л. Пастернака

77. Поэтический мир Б. Л. Пастернака (рецензия)

78. Пейзаж в лирике Б. Пастернака

79. «Быть знаменитым некрасиво» (тема поэта и поэзии в творчестве Б. Л. Пастернака)

80. Стихотворение Б.Л. Пастернака «Про эти стихи»

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

81. Б.Л. Пастернак "Доктор Живаго"

82. Своеобразие поэтического восприятия Б. Л. Пастернака

83. Журнально-публицистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина

84. Изображение гражданской войны в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго»

85. Художественное своеобразие романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»

86. Тема революции и гражданской войны А.А.Фадеева, И.Э.Бабеля, Б.Л.Пастернака, М.А.Булгакова.
87. Историософия Б. Пильняка
88. Обзор литературы, посвященной жизни и творчеству Б.Л. Пастернака

89. Личность и историческое время в романе Б.Зайцева «Золотой узор»

90. Еще раз о лейтмотиве свечи в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»

91. «Пушкинский след» в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»

92. Стихотворения Б. Л. Пастернака “Чудо”, “Дурные дни” и “Гефсиманский сад” и произведения изобразительного искусства

93. Цветовые эпитеты в поэзии Б. Окуджавы

94. Быть женщиной (по роману Б. Ёсимото «Кухня»)

95. Трагизм судьбы русского крестьянства в романе Б. Можаева «Мужики и бабы»

96. Творческий путь Б. А. Можаева

Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Коллективизация в русской литературе ( по роману Б.Можаева «Мужики и бабы»)

98. «Московский текст» в русской поэзии ХХ в.: М.Цветаева и Б.Окуджава

99. Я хочу рассказать о книге (По роману А. Б. Чаковского «Свет далекой звезды» )


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.