Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз впливів на суму витрат підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Контрольна робота З дисципліни: «Економічний аналіз» Задача 1 Проаналізуйте с/в виробленої продукції. Розрахуйте вплив чинників на загальну суму витрат. Зробіть висновки. види Випуск продукції Перемінні витрати план факт план факт сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн рівень, % сума, тис. грн рівень, % А 27840 28020 57,64 16285 В 22160 21830 59,73 12934 С 12440 13330 58,44 7766 Д 19440 19760 59,35 11904 Всього 81880 82940 X 48889 Постійні витрати по плану – 16720 тис. грн. фактично – 16850 тис. грн. Відповідь. Види Випуск продукції Перемінні витрати план факт план факт сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн рівень, % сума, тис. грн рівень, % А 27840 34; 0 28020 33,8 16047,0 57,64 16285 58,1 В 22160 27,1 21830 26,3 13236,2 59,73 12934 59,2 С 12440 15,2 13330 16,1 7269,9 58,44 7766 58,3 Д 19440 23,7 19760 23,8 11537,6 59,35 11904 60,2 Всього 81880 100,0 82940 100,0 48090,7 59,35 48889 58,9 Визначимо суму перемінних витрат за планом. А 27840 / 100% х 57,64 = 16047,0 тис. грн В 22160 / 100% х 59,73 = 13236,2 тис. грн С 12440 / 100% х 58,44 = 7269,9 тис. грн Д 19440 / 100% х 59,35 = 11537,6 тис. грн Всього 81880 / 100% х 59,35 = 48090,7 тис. грн Визначимо рівень перемінних витрат фактично. А 16285 / 28020 х 100% = 58,1 % В 12934 / 21830 х 100% = 59,2 % С 7766 / 13330 х 100% = 58,3 % Д 11904 / 19760 х 100% = 60,2 % Всього 48889 / 82940 х 100% = 58,9 % Питома вага кожного виду продукції: За планом А 27840 / 81880 х 100% = 34,0 % В 22160 / 81880 х 100% = 27,1 % С 12440 / 81880 х 100% = 15,2 % Д 19440 / 81880 х 100%. = 23,7 % Фактично А 28020 / 82940 х 100% = 33,8 % В 21830 / 82940 х 100% = 26,3 % С 13330 / 82940 х 100% = 16,1 % Д 19760 / 82940 х 100% = 23,8 % Відхилення в питомій вазі А 33,8 - 34,0 = – 0,22 % В 26,3 - 27,1 = – 0,74 % С 16,1 - 15,2 = 0,88 % Д 23,8 - 23,7 = 0,08 % За планом випуск продукції мав становити 81880 тис. грн. Фактично сталося зростання випуску і досягло 82940 тис. грн. Зростання становить: 82940 – 81880,0 = 1060,00 тис. грн., в динаміці: 82940 / 81880 х 100% = 101,3% 101,3 – 100,0 = 1,3% Тобто випуск продукції зріс на 1,3%, або на 1060 тис. грн. Питома вага виробу А фактично склала 34%, що на 0,2% менше запланованої величини. Питома вага виробу В фактично склала 27,1%, що на 0,7% менше запланованої величини. В той же час питома вага виробів С і Д зросла відповідно на 0,88% та 0,08% і фактично склали 15,2% та 23,7%. Загальна сума витрат. план 48090,7 16720 = 64810,7 тис. грн. факт 48889 16850 = 65739,0 тис. грн. Відхилення: 65739,0 – 64810,7 = 928,3 тис. грн. Загальна сума витрат зросла на 928,3 тис. грн. При цьому перемінні витрати зросли на: 48889 – 48090,7 = 798,3 тис. грн. Постійні витрати зросли на: 16850 – 16720 = 130,0 тис. грн. Розрахуємо вплив чинників на загальну суму витрат. 48090,7 16720,0 = 64810,7 тис. грн. Зміна постійних витрат 48090,7 16850 = 65739,0 тис. грн Зміна перемінних витрат 48889 16720 = 65609,0 тис. грн 48889 16850 = 65739,0 тис. грн 65739,0 - 64810,7 = 928,3 тис. грн 65609,0 - 65739,0 = -130,0 тис. грн Сумарний вплив факторів 928,3 -130,0 = 798,3 тис.

грн Висновок. Загальна сума витрат фактично зросла на 798,3 тис. грн. За рахунок зміни постійних витрат сталося їх зростання на 928,3 тис. грн, за рахунок зміни перемінних витрат сума витрат зменшилась на 130 тис. грн. Задача 2 На підставі запропонованого балансу провести розрахунок фінансових коефіцієнтів. Таблиця 1. Показники фінансової ліквідності, стійкості Показник і його призначення Розрахункова формула і джерела інформації На початок року На кінець періоду Відхилення Коефіцієнт абсолютної ліквідності (терміновості) – показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена негайно на дату складання звітності (0,2–0.3) Грошові кошти/ Поточні зобов'язання 0,003 0,08 0,077 Коефіцієнт термінової ліквідності – показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок наявних грошових коштів, але і очікуваних надходжень від дебіторів (0,7–0,8) (Грошові кошти дебіторська заборгованість)/ Короткотермінові зобов'язання 0,19 0,71 0,52 Коефіцієнт покриття загальний – дозволяє встановити, в якій мірі поточні активи покривають короткотермінові зобов'язання (2–2,5) Оборотні активи/ Короткотермінові зобов'язання 0,36 1,17 0,81 Маневреність грошових коштів Грошові кошти/ власний капітал 0,00 0,03 0,03 Коефіцієнт ліквідності матеріальних цінностей – показує, в якій мірі матеріальні цінності покривають короткотермінові зобов'язання Матеріальні цінності/ Короткотермінові зобов'язання 0,18 0,49 0,31 Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках – показує, в якій мірі очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення короткотермінової заборгованості Кошти в розрахунках/ Короткотермінові зобов'язання 0,18 0,63 0,45 Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості – показує розмір кредиторської заборгованості на 1 грн. дебіторської Кредиторська заборгованість/ Дебіторська заборгованість 5,43 1,61 -3,81 Коефіцієнт маневрування показує, яка частина власних коштів вкладена в найбільш мобільні активи (&g ;,=0,5) Грошові кошти/ Власний капітал 0,00 0,03 0,03 Коефіцієнт економічної незалежності (автономії) – характеризує частку власних коштів у загальній вартості майна (&g ; 0,5) Джерела власних коштів/ Валюта балансу 0,82 1,02 0,19 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу – характеризує ступінь участі позикових коштів у формуванні активів (0,5) Позикові кошти/ Валюта балансу 0,49 0,47 -0,01 Коефіцієнт фінансової залежності – характеризує ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування (&l ; 2) Валюта балансу/ Джерела власних коштів 1,21 0,98 -0,23 Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у валюті балансу – характеризує частку вартості основних засобів у валюті балансу (0,3–0,5) Залишкова вартість основних засобів/ Валюта балансу 0,63 0,29 -0,34 Коефіцієнт реальної вартості основних засобів і матеріальних оборотних коштів у валюті балансу – характеризує частку вартості основних засобів і матеріальних оборотних коштів у валюті балансу (0,8) (Залишкова вартість основних засобів матеріальні оборотні кошти)/ Валюта балансу 0,69 0,41 -0,28 Коефіцієнт фінансування – показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних коштів (&g ; 1) Джерела власних коштів/ Позикові кошти 1,69 2,15 0,46 Коефіцієнт заборгованості – показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок позикових коштів (&l ;1) Позикові кошти / Джерела власних коштів 0,59 0,46 -0,13 Таблиця 2.

Аналіз фінансової стійкості підприємства Показники На початок року На кінець року Відхилення в сумі Динаміка Відхилення в % 1. Джерела власних коштів 12712,7 11959,7 -753 94,08 -5,92 2. Необоротні активи 12696,7 5368,6 -7328,1 42,28 -57,72 3. Наявність власних оборотних коштів (стр. 1 – стр. 2) Ес 16 6591,1 6575,1 41194,37 41094,37 4. Довгострокові зобов'язання 0 120,3 120,3 5. Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат (стр. 3 стр. 4) Ет 16 6711,4 6695,4 41946,25 41846,25 6. Поточні зобов'язання 7500,4 5433 -2067,4 72,44 -27,56 7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (стр. 5 стр. 6) Ео 7516,4 12144,4 4628 161,57 61,57 8. Загальна величина запасів і витрат 2728,8 6379,5 3650,7 233,78 133,78 9. Надлишок ( ), нестача (–) власних оборотних коштів (стр. 3 – стр. 8) Е с -2712,8 211,6 2924,4 -7,80 -107,80 10. Надлишок ( ), нестача (–) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (стр. 5 – стр. 8) Е т -2712,8 331,9 3044,7 -12,23 -112,23 11. Надлишок ( ), нестача (–) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стр. 7 – стр. 8) Е о 4787,6 5764,9 977,3 120,41 20,41 Тип фінансової стійкості: Кризове становище абсолютно стійкий Е с &g ; 0; Е т Е т &g ; 0; Е о &g ; 0 нормальна стійкість Е с &l ; 0; Е т &g ; 0; Е о &g ; 0 нестійке становище Е с &l ; 0; Е т &l ; 0; Е о &g ; 0 кризове становище Е с &l ; 0; Е т Е т &l ; 0; Е о &l ; 0 На початок року підприємство мало нестійке становище. На кінець – абсолютно стійкий стан. Таблиця 3. Показники майнового стану Показник і його призначення Алгоритм розрахунку по балансу На початок року На кінець періоду Відхилення в сумі Сума господарських коштів, що є в розпорядженні підприємства Валюта балансу 15429,6 11751,3 -3678,3 Питома вага активної частини основних засобів Вартість активної частини основних засобів/Вартість основних засобів 100% 62,2 37,2 -25,1 Коефіцієнт зносу основних засобів Знос/ Первинна вартість основних засобів 0,4 0,6 0,3 Коефіцієнт оновлення основних засобів Балансова вартість 03, що надійшли/ Балансова вартість 03 на кінець періоду -0,51 -0,5 Висновок Провівши аналіз показників можна зробити висновки щодо фінансового стану підприємства. Коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить, що на початок року підприємство вільних грошових коштів має недостатню кількість. Тому воно на початок року свої поточні зобов'язання в разі потреби за рахунок грошових коштів погасити зможе на 0,3%. Станом на кінець року негайно може бути погашено лише 8% короткострокових зобов'язань, що є досить негативним. В світовій практиці вважають теоретично достатнім, якщо величина цього коефіцієнту перевищує 0,2–0,3. Як видно із таблиці, підприємство прагне вкласти свої грошові кошти в господарську діяльність, а це може призвести в подальшому до недостатньої платоспроможності. Значення коефіцієнту термінової ліквідності нормальним вважається у діапазоні 0,7–0,8. Якщо на початок року цей коефіцієнт складав 0,19, а на кінець – 0,71, то видно, що цей показник на кінець року близько критичних значень і підприємство може за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів на кінець року погасити вже 71% короткострокових позичкових коштів проти 19% на початок періоду.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

2. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

4. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

5. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

6. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
7. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
8. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

9. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

10. Аналіз програмного забезпечення підприємства

11. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

12. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

13. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

14. SWOТ-аналіз підприємства

15. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

16. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

18. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

19. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

20. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

21. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

22. Аналіз фінансового стану підприємства
23. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"
24. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

25. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

26. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

27. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

28. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

29. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

30. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

31. Аналіз активів підприємства

32. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

33. Аналіз діяльності підприємства

34. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

35. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

36. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

37. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

38. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""
39. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
40. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

41. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

42. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

43. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

44. Інформаційні системи і технології підприємства

45. Планування діяльності підприємства

46. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

47. Корпоративні підприємства

48. Планування діяльності підприємства

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

49. Фінанси підприємства

50. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

51. Інноваційна діяльність підприємства

52. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

53. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

54. Персонал підприємства
55. Рентабельність підприємства
56. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

57. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

58. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

59. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

60. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

61. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

62. Економічна оцінка активу балансу підприємства

63. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

64. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Організація і методика аудиту доходів підприємства

66. Організація облікової політики підприємства

67. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

68. Формування облікової політики підприємства

69. Аудит підприємства

70. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
71. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
72. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

73. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

74. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

75. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

76. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

77. Асортиментна політика підприємства

78. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

79. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

80. Непрямі податки підприємства

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

81. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

82. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

83. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

84. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

85. Розробка маркетингової стратегії підприємства

86. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
87. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"
88. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

89. Ціноутворення та цінова політика підприємства

90. Збутові стратегії підприємства

91. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

92. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

93. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

94. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

95. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

96. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

97. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

98. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

99. Мотивація робітників промислового підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.