Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ &quo ;КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ&quo ; Факультет електроніки Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації КУРСОВИЙ ПРОЕКТ на тему &quo ;Пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску&quo ; з курсу &quo ;Проектування пристроїв реєстрації та збереження інформації&quo ; РЕФЕРАТ Курсова робота містить основну частину на 34 аркушах, 11 рисунків. Об’єктом дослідження являється пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску. Метою роботи є проектування пристрою для вимірювання температури та артеріального тиску зі збереженням інформації на змінній карті пам’яті ММС. Методом дослідження є теоретичне дослідження можливостей реалізації пристрою для вимірювання температури та артеріального тиску з використанням доступної елементної бази. В результаті виконання курсового проекту була розроблена функціональна схема пристрою для вимірювання температури та артеріального тиску з можливістю запису даних на змінній карті пам’яті ММС. Також було здійснено вибір елементної бази для реалізації пристрою та розроблено його принципову схему. Область використання: медицина, побут. НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ, ДАТЧИК ТИСКУ, МІКРОКОНТРОЛЕР, ТОНОМЕТР, КАРТА ПАМ’ЯТІ, РКІ ДИСПЛЕЙ, ІНТЕРФЕЙС, ДРАЙВЕР КЕРУВАННЯ, ТОНИ КОРОТКОВА. ЗМІСТ Перелік умовних скорочень та позначень Вступ 1. Аналітичний огляд 1.1 Методи вимірювання температури тіла 1.1.1 Загальні відомості про вимірювання температури тіла 1.1.2 Вимірювання температури за допомогою термопар 1.1.3 Безконтактна термометрія 1.1.4 Оптоволоконні термодатчики 1.1.5 Напівпровідникові датчики температури 1.2 Методи вимірювання артеріального тиску 1.2.1 Загальні відомості про вимірювання артеріального тиску 1.2.2 Аускультативний метод 1.2.3 Пальпаторний метод 1.2.4 Осцилометричний метод 1.2.5 Прямий метод 1.2.6 Вимірювання артеріального тиску за допомогою датчиків тиску 1.3 Мікропроцесори та мікроконтролери 2. Обґрунтування способу побудови функціональної схеми пристрою 3. Розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою 3.1 Вибір номіналу обмежуючого резистора 3.2 Розрахунок резистора підствітки РК дисплею 3.3 Розрахунок дільника напруги Література Додатки ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ DC–direc curre ; MMC–mul imedia card; RS –rese ; АТ–артеріальний тиск; АЦП–аналогово-цифровий перетворювач; АЧТ–абсолютно чорне тіло; БВТ–безконтактне вимірювання температури; ДАТ–діастолічний артеріальний тиск; ІС–інтегральна схема; КП –картка пам’яті; МК–мікроконтролер; РКІ–рідкокристалічний індикатор; САТ–систолічний артеріальний тиск; ФВЧ–фільтр верхніх частот. ВСТУП Пристрої для вимірювання температури тіла є одними з найстаріших діагностичних пристроїв. Вимірювання температури внутрішніх органів та шкіри дає лікарю важливу інформацію про фізіологічний стан пацієнта. Коли температуру не потрібно реєструвати безперервно, стандартним засобом вимірювання все ще залишається ртутний термометр. Проте у випадках, коли необхідно забезпечити безперервне спостереження за температурою пацієнта, вимірювальний пристрій не повинен створювати дискомфорту.

Тому електронні термометри часто замінюють ртутні. Ці пристрої, що мають зручні для використання датчики, дозволяють отримати відлік температури значно швидше, а самі показання зчитувати значно зручніше, ніж на звичайному термометрі. Для вимірювання температури можна використовувати термопари, оптоволоконні термодатчики, напівпровідникові датчики температури та ін. Визначення тиску крові пацієнта є стандартним клінічним вимірюванням, що здійснюється як в амбулаторних умовах, так і в умовах стаціонару. Знання артеріального тиску пацієнта допомагає лікарю оцінити стан серцево-судинної системи хворого. Для визначення тиску у людини використовуються різні прямі (інвазивні) та непрямі (неінвазивні) методи вимірювання. Для кожного з методів повинні бути оцінені ступінь його придатності в даній клінічній ситуації і точність вимірювання. Метою виконання даної роботи є проектування пристрою для вимірювання температури та артеріального тиску, вивчення методів вимірювання цих параметрів та засвоєння принципів функціонування цифрових пристроїв. Дана робота є актуальною, оскільки через надзвичайну важливість таких параметрів організму, як температура та артеріальний тиск, пристрій, що проектується, є необхідним в медицині та побуті. 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 1.1 Методи вимірювання температури тіла 1.1.1 Загальні відомості про вимірювання температури тіла Вимірювання температури тіла дає лікарю важливу інформацію про фізіологічний стан пацієнта. Зовнішня температура тіла є одним з параметрів, що використовуються для оцінки стану пацієнта при інфекційних захворюваннях, шоці, артриті, хронічних запаленнях та ін. Прилад для вимірювання температури людського тіла дуже мало відрізняється від приладів, що використовуються в різноманітних галузях промисловості, але для фізіологічних вимірювань температури необхідний вузький діапазон температур і спеціальні розміри і форма елементів чутливості. У людського тіла можна вимірювати температури двох основних типів: системну (температура внутрішніх органів тіла) і поверхневу або шкіряну. Обидва вимірювання дозволяють отримати цінну діагностичну інформацію, хоча ширше використовується вимірювання системної температури. Нижче описуються методи вимірювання температури за допомогою термопар, термісторів, оптоволоконних детекторів, а також шляхом реєстрації випромінювання . 1.1.2 Вимірювання температури за допомогою термопар Вимірювання температури за допомогою термоелектрики засноване на відкритті, зробленому Зеєбеком в 1921 році: якщо спаї двох різнорідних металів, що створюють замкнутий електричний ланцюг, мають неоднакову температуру, то в ланцюзі протікає електричний струм. Зміна знаку у різниці температур спаїв супроводжується зміною напряму струму. Під термоелектричним ефектом розуміється генерування термоелектрорушійної сили (термоЕРС), що виникає через різницю температур між двома з'єднаннями різних металів і сплавів. Таким чином, термопара може утворювати пристрій (або його частину), що використовує термоелектричний ефект для вимірювання температури. У поєднанні з приладом електровимірювання термопара утворює термоелектричний термометр.

Вимірювальний прилад або електронну вимірювальну систему підключають або до кінців термоелектродів або в розрив одного з них. Використання термопар має наступні переваги: малий час відгуку (постійна часу може досягати 1 мс), малі розміри (до 12 мкм в діаметрі), простота виготовлення і довготривала стабільність, дешевизна, зручність монтажу, можливість вимірювання малих різниць температур. Термопари можуть забезпечувати високу точність вимірювання температури на рівні ±0,01°С. До недоліків можна віднести малу напругу на виході, низьку чутливість і необхідність мати опорну температуру. Термопари можна зробити настільки малими за розмірами, що вони вміщатимуться всередині катетера або підшкірної голки . 1.1.3 Безконтактна термометрія Метод безконтактного вимірювання температури (БВТ) (пірометрії) заснований на відомому співвідношенні між температурою об'єкту і характеристиками його випромінювання. Ця властивість дозволяє проводити вимірювання температури тіла без фізичного контакту з ним. Медична термографія дає можливість вимірювати температуру різних ділянок тіла з точністю до декількох десятих кельвіна. Важливість отриманої інформації пояснюється тим, що температура шкіри в даній точці залежить від локальних клітинних процесів і від кровопостачання даної ділянки тіла. Термографія використовується для локалізації і визначення ступеня порушень при артриті, для визначення глибини ураження тканин при обмороженнях і опіках і для виявлення різних порушень периферійного кровообігу, таких як венозний тромбоз, оклюзія сонної артерії та ін . У реальних умовах на достовірність результатів БВТ впливають неідеальність об'єкту вимірювань, середовище поширення випромінювання, наявність паразитних джерел та ін. У структурі радіометричного ланцюга (рис. 1.1) реальний об'єкт представлений у вигляді абсолютно чорного тіла (АЧТ), сигнал якого проходить через ланку з коефіцієнтом випромінювання &epsilo ; (λ, Т, φ, х, у) &l ; 1, що визначається станом поверхні, формою, матеріалом об'єкту і є складною функцією довжини хвилі, температури, напрямку поширення для даної координати поверхні. Рисунок 1.1 – Структурна схема радіометричного ланцюга При поширенні випромінювання з корисним сигналом сумується випромінювання фону і завад (широкосмугові при наявності інших нагрітих тіл або вузькосмугові від газів, що горять). Параметри середовища поширення, що вносить вибіркове ослаблення сигналу в різних спектральних інтервалах, і їх флуктуації залежать від температури, тиску, компонентного складу і концентрації газів, наявності дисперсних включень і т. п. Необхідно враховувати також характеристики оптичної системи і приймача випромінювання. Через велику кількість чинників підходити до рішення задачі визначення температури найбільш доцільно зі статистичної точки зору . 1.1.4 Оптоволоконні термодатчики На рис. 1.2 зображено схему напівпровідникового зонда для вимірювання температури на основі арсеніда галію GaAs. Невеликий монокристал бездомішкового GaAs, виготовлений у вигляді призми, закріплений за допомогою епоксидної смоли на кінці двох сполучених разом оптоволоконних світлопроводів.

А клограм води «це майже клограм кисню. Якщо на Мсяц знайдуть породи, що мстять водень, то можна дяти накше: плавити базальт у присутност водню й метану. Тод мнерал вддасть у десять разв бльше кисню «все, що вн ма в хмчно сполученому вигляд. Вже розробляють також конструкц скафандрв для космонавтв, що полетять на Мсяць. Один з скафандрв ма цилндричну форму  закритий зверху пвсферою, в якй зроблено вкно. В такому одяз космонавт буде забезпечений киснем, зможе пдтримувати радозвязок з своми товаришами, освтлювати дорогу. За температурою та очищенням повтря стежитиме спецальний пристрй. Всередин знайдеться мсце  для харчових запасв. Скафандр ма механчн руки. Можливо, космонавтов знадобляться два скафандри ««денний» та «нчний». На Мсяц й на планетах, позбавлених атмосфери, ¶нженерам доведеться подбати про нормальну роботу машин. Адже звичайне мастило у безповтряному простор випаруться,  вс пдшипники, зубчаст передач, рзномантн механзми припинять роботу, бо хн детал щльно пристануть одна до одно

1. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

2. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

3. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

4. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

5. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

6. Метацінності та ідеали соціальної роботи
7. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

10. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

11. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

12. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

13. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

14. Пристосування до низьких та високих температур і тисків

15. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

16. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

18. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

19. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

20. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

21. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

22. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
23. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
24. Суть та принципи соціальної держави

25. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

26. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

30. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

31. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

32. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

34. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

35. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

36. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

37. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

38. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
39. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
40. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

41. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

42. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

43. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

44. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

45. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

46. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

47. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

48. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

49. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

50. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

51. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

52. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

53. Політика та соціальний конфлікт

54. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру
55. Соціальне середовище та соціалізація особистості
56. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

57. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

58. Виникнення та еволюція соціальної роботи

59. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

60. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

61. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

62. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

63. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

64. Освіта та соціальна мобільність

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Геніальність та стать

66. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

67. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

68. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

69. Нематеріальні ресурси та активи

70. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів
71. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
72. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

73. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

74. Полная история танков мира

75. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

76. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

77. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

78. Конституцiя США та реальнi права громадян

79. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

80. Глухие испанские художники: Франсиско Хосе де Гойя и Роберто Готье Прадес

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

81. Анри де Тулуз - Лотрек (1864-1901)

82. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

83. Антуан де Сент Экзюпери

84. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

85. Максимильен Мари Изидор де Робеспьер

86. Пьер де Ферма
87. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года
88. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

89. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

90. Тромбоэмболия легочной артерии

91. Полная история танков мира

92. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

93. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

94. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

95. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

96. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

98. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

99. Сучасні форми та системи оплати праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.