Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Образ козака в українських народних думах

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КУРСОВА РОБОТА з літератури тема: образ козака в українських народних думах керівник: Третяченко А. В. виконала студентка 303 групи Каштанова Анастасія Євгенівна ТИРАСПОЛЬ, 2007 рік. ЗМІСТ I Вступна частина: Визначення поняття «дума»; Структура дум; Класифікація дум. II Основна частина: Тематика дум часів боротьби проти турків і татар; Думи періоду боротьби українського народу проти польської шляхти (1648-1654рр.); Думи про соціальну нерівність та на суспільну тематику; Думи про революційні події 1905 року. III Висновки IV Список використаних джерел. ВСТУП ТЕМА нашої курсової роботи: Образ козака в народних думах. Ми вважаємо цю тему актуальною тому, що образ козака – захисника Батьківщини, під час важливих для України подій, і борця проти соціальної несправедливості є найкращим відтворенням (втіленням) України, як самостійної та незалежної держави. Думи відіграли велику роль у пробудженні самосвідомості українського народу, в його згуртуванні для боротьби за своє соціальне і національне визволення, в розвитку його культури. Одночасно думи оспівують козацькі й селянські маси, що рішуче рвуть ланцюги неволі: От тоді ж козаки, друзі-молодці, добре дбали, Од сна уставали, Руський отченаш читали, На лядські табори наїжджали, Лядські табори на три часті розбивали, Ляхів, мостивих панів, упень рубали, Кров їх лядську у полі з жовтим піском мішали, Віри своєї християнської у поругу вічні часи не подали. («Про Хмельницького та Барабаша»). МЕТА курсової роботи: дослідити образ козака в українських народних думах на матеріалі двох збірок дум: «Наша дума, наша пісня», упорядкування О. М. Хмелівської та «Народні думи, пісні, балади», упорядкування В. В. Яременка. Відповідно до мети роботи ми визначили такі ЗАВДАННЯ: З’ясувати частоту вживання образу козака в народних думах. Дослідити думи, в яких наявний образ козака. 3) Проаналізувати й порівняти образ козака у думах різних циклів. ОБ’ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є образ козака. Для нашої курсової роботи ми обрали саме образ козака тому, що народ в усі віки пишався своїми героями, милувався їхньою відвагою і сумував, коли вони гинули, а хто, як не козаки завжди були справжніми героями Вітчизни. Дуже цікаво було б розвідати образ козака, як мужнього, благородного і сильного духом героя, який заради свободи і незалежності рідної землі готовий йти навіть на смерть. Серед усіх видів українського фольклору найважливіше і найпочесніше місце належить пісенній творчості. З незапам’ятної давнини до наших днів супроводжує пісня життя народу. У ній знайшли правдиве відображення важливі історичні події і родинний побут, жорстока класова боротьба і повсякденні турботи, будні і свята, праця і розваги. Вся багатовікова історія українського народу, сповнена героїчної боротьби проти іноземних загарбників, національного та феодально-капіталістичного гноблення. Через століття донесли пісні до нас подих життя своєї епохи, ті почуття, що хвилювали колись їх творців. Сила пісні – невичерпна! Вони зміцняли сили народу в часи лихоліть, зрівнювали його духовно з найрозвиненішими народами світу, будили надію на волю.

Епос кожного народу є історичним свідченням зрілості нації, її здатності відчувати своє місце у всесвітній історії, утверджувати своє майбутнє. Український національний епос складають думи та історичні пісні – два типи народних епіко-ліричних героїчного та соціально – побутового характеру. Термін «дума» застосовано до творів цього жанру виник через кілька століть після їх появи. В українську фольклористику його ввів в XIX столітті відомий збирач народних пісень М. Максимович, але не заперечним є факт, що до цього українці вже мали досить розвинений героїчний епос, який ліг в основу виникнення дум. Первісно слово «дума» вживалось для означення жанру пісні на честь померлого чи загиблого лицаря – саме в такому значенні воно вживається у писемних пам’ятках XVI століття. Відтоді збереглися не лише окремі згадки про те, що українці виконували думи, а й описи манери їх виконання з вказівкою на те, що вони супроводжувались грою на музичному інструменті (кобзі). Однак термін «дума» вживався не лише на означення цього жанру в сучасному розумінні. У деяких випадках так називали сумні, елегійні, героїчні пісні на історичні теми, які мали чітку строфічну будову і лише змістом наближались до дум. Першу згадку про думи як жанр пісенної творчості пов’язують з «Анналами» Станіслава Сарніцького, польського письменника, надрукованими ще у 1587 році. Сарніцький виводить такі характеристичні особливості думи: громадський зміст; елегійний характер; сумний мотив; під час виконання – жестикуляція. В деяких польських віршах XVI століття думи названі військовими псалмами, які є обов’язковим атрибутом козацького життя, і в яких герої оспівуються ще за життя. На основі цих та інших спостережень П. Житецький доходить висновків: батьківщиною дум була земля Подільська – Галицька; думами в давніх часах були пісні епічного змісту, одначе з ліричним настроєм, властивим елегії; в козацькій добі народного життя постали думи військові, козацькі; від українців ця форма поезії перейшла до польської літератури, де з’явився жанр думи, але не як народний твір, а як меланхолійна пісня, створена автором. В українських писемних пам’ятках слово «дума» зустрічається в рукописних співаниках XVII століття, поетіках, віршах, літописних записах. Структура дум. Думи відзначаються стрункою, відшліфованою упродовж століть своєрідною поетичною формою, відмінно від усіх інших віршових форм українського фольклору, а саме мають різні за кількістю складів рядки, які найчастіше римуються поспіль. Кобзарі виконують такий вірш речитативом (протяжним наспівним промовлянням) під акомпанемент кобзи, рідше бандури чи ліри. Виконання дум – завжди імпровізація. У думах немає звичних строф (куплетів), які належать баладам, коломийкам та ін. Натомість – уступи, періоди чи тиради, що надають гнучкості словесному і музичному виразу. А рядки в думах виділяються за ознакою закінчення думки. Весь вступ до думи називають заспівом. Здебільшого думи починаються окликом «гей» чи «ой», що вводить слухача в обставини дії. На початку часто звучить «заплачка» чи «жалощі» - це вибух ліризму.

Після заспіву йде власне дума – епічна оповідь про події чи то далекої козацької доби, чи пізніших часів. Кінцівка думи має характер «славословія». Це переважно ліричні відступи, що славлять рідну землю, героїв чи містять добрі побажання «всім слухаючим головам». Класифікація дум. Існує багато класифікацій народних дум. Це, як правило, ведеться за хронологічними та тематичними принципами. Здебільшого думи створювалися безпосередньо після якихось важливих подій. Але в процесі побутування під впливом суспільно – політичних подій часу відбувалися зміни в їх тексті, з’являлись варіанти, змінювався також образ козака. Так, наприклад, М. Драгоманов пропонував таку класифікацію: пісні віку дружинного і княжого ( XIV – XV століття); поезія козацького віку ( XVI – середина XVIII ст.); пісні віку гайдамацького ( II половина XVIII ст.); пісні віку рекрутського і кріпацького (кінець XVIII – I половина XIX ст.); пісні про волю (II половина XIX століття). Філарет Колесса подає хронологічні рамки, обмежуючи виникнення дум XVI – XVIII століття. За змістом він поділяє думи про боротьбу з татарами і турками на 5 тематичних груп: думи про турецьку неволю; думи про лицарську смерть козака; думи про щасливий вихід із небезпеки та поворот із воєнного походу та поділ здобичі; думи про Хмельниччину; думи без історичного підкладу з виразною моралізаторською тенденцією. Сучасна класифікація дум теж опирається на єдність хронологічного і тематичного принципів. Таким чином думи поділяються на: думи часів боротьби проти турецько – татарського поневолення (XIV– XVст., рання козацька доба); думи періоду визвольної боротьби українського народу проти польської шляхти (XVI – поч. XVII ст., доба Хмельниччини і гетьманщини); думи про соціальну нерівність та на суспільно – побутові теми (кінець XVII ст. – період Руїни, політичного занепаду); думи про революційні події 1905 року (XIX – початок XX століття, доба капіталізму). ОСНОВНА ЧАСТИНА Думи часів боротьби проти турецько – татарського поневолення Ми опрацювали 23 думи цього циклу, з них ми виявили 20 дум, де наявний образ козака. Також в думах «Маруся Богуславка», «Буря на Чорному морі» та «Вдова Сірка Івана» показано загальний образ козацтва, а в думі «Смерть Корецького» - образ українського гетьманства. Джерела цих найдавніших дум, що дійшли до нас у записах XVII століття, слід шукати в епоху XIV – XV століття, коли грабіжницькі набіги кочових орд на українські землі були особливо активними. За тематикою, а значною мірою і за формою та стилем, з дум цієї групи перш за все виділяються «невільницькі плачі». Їх слід відносити до найдавніших зразків цього жанру, оскільки думи сформувались на основі похоронних речитативних плачів. Поетична форма цих дум генетично пов’язана з голосіннями. Зміст таких творів складала поетична сповідь про нечувані страждання невольників, їхню тугу за рідним краєм і, як правило, звільнення. Тут епічна розповідь, властива переважній більшості дум, поступається ліричним висловлюванням особистих переживань і почуттів. Зворушливий плач виконавців цих дум був спрямований на те, щоб викликати у слухачів співчуття до гіркої долі бранців та «всіх бідних невольників», спонукати молодих козаків на ратні подвиги в боротьбі проти загарбників – мусульман за безмежне бажання звільнити єдиновірних братів – земляків з кайданів та темниць.

Довіряти їм можна було спокійно. Шлях назад для них був відрізаний, особливо після 1312 р., коли Узбек запровадив у Золотій Орді іслам» [18, с. 351]. То були роки першого значного поповнення фінських племен тюркським етносом. Навіть у «великоросійських» народних билинах того часу зафіксовані саме такого, татарського типу богатирі. Цікаво, що в українських народних сказаннях богатирі татарського типу цілковито відсутні. Навіть професори С. М. Соловйов і В. О. Ключевський змушені були це визнати. «Потік» тюркського етносу припав саме на період зародження і становлення Московії, тобто на 1270–1330 роки. Фактор насичення Московського улусу монголо-тюркським етносом справив винятково позитивну роль для становлення і зміцнення Московії серед інпіих земель Золотої Орди. Він збагатив етнос Моксель більш войовничим монголо-татарським і привніс у це середовище побут і звичаї, значно ближчі й зрозуміліші правлячій еліті Золотої Орди. Перш ніж повернутися до московських князів, хочу навести ще один замовчуваний факт російської історії

1. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

2. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края

3. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

4. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

5. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

6. Текстовий потенціал українських прийменників
7. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)
8. Історія первісного суспільства на українських землях

9. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

10. Первісне суспільство на етнічних українських землях

11. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

12. Процес перетворення української народності в націю

13. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

14. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

15. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

16. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Герої козацької доби в народних думах та історичних піснях

18. Лексико-граматична організація українських військових команд

19. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

20. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

21. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

22. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
23. Традиції українського народного харчування
24. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

25. Образы народных заступников в произведениях Некрасова

26. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції

27. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

28. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

29. Образ України у творчості Тараса Шевченка

30. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

31. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

32. Усна народна творчість українців

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Народное хозяйство Украины

34. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

35. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года

36. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

37. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

38. Российский парламент - история Государственной Думы
39. Первые четыре Государственные Думы
40. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

41. Государственные Думы России: история и современность

42. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

43. Громадянство України

44. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

45. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

46. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

47. Русские народные художественные промысла

48. Образ женщины в творчестве Г. Климта

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

49. Львівський музей українського мистецтва

50. Образ женщины в искусстве Возрождения

51. Специфика народного орнамента русских

52. Рыцарство и монашество как образ жизни

53. Образ белорусской хаты в белорусской культуре

54. Русский народный фольклор
55. Пушкин: Биография; Народность сказок Пушкина; Всемирность Пушкина (критика)
56. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

57. Эссе "Образ Данко"

58. Илья Ильич Обломов – "коренной народный наш тип"

59. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

60. Владимир Высоцкий "Я к микрофону встал, как к образам"

61. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

62. Идеи и образы современной поэзии

63. Образ Петра I в творчестве А.С. Пушкина

64. Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Образы коммунистов в романе М.Шолохова "Поднятая целина"

66. Образ главного героя в трагедии В. Шекспира "Гамлет"

67. Образ Наполеона в романе "Война и мир"

68. Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

69. Образ Печёрина в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

70. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"
71. Образ России в лирике А. Блока
72. Образ России в поэме Дж. Байрона "Дон Жуан"

73. Комический образ героя-обывателя в сатирических рассказах М.М.Зощенко

74. Образ Наташи Ростовой

75. Дон Кихот и князь Мышкин - "Образ печальный"

76. Образы Абая и Кунанбая в произведении Мухтара Ауэзова "Путь Абая"

77. "Тартюф" Мольера: проблематика и образы

78. Образ тургеневской девушки в повести "Ася"

79. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

80. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг.

82. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

83. Образ иноплеменников по Повести временных лет (1060-1110) ([Доклад])

84. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

85. Из истории народного образования города Москвы

86. Построение систем распознавания образов
87. Здоровый образ жизни, как условие гармоничного развития детей, первичной профилактики заболеваний и вредных привычек
88. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

89. Духовные истоки народной педагогики

90. Обучение детей пересказу народных сказок и коротких рассказов

91. Развитие графических образов в рисунках детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с книжной графикой

92. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

93. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

94. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

95. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

96. Взаимоотношения мужчины и женщины в белорусских народных сказках

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

97. Энергетика СВЧ в народном хозяйстве: применение СВЧ-нагрева в пищевой промышленности

98. Апокалипсический образ зверя - икона для "православной России" ?

99. Образ рая в христианстве и исламе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.