Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна оцінка екологічних збитків

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Незважаючи на досконалість інженерних методів охорони природи та природоохоронного законодавства, підприємства не будуть їх використовувати, якщо це буде їм невигідним. Слід зауважити, що власне природоохоронна діяльність не дає прибутку підприємствам, за винятком утилізації відходів, отриманих внаслідок процесу очищення стічних вод та газів, що викидаються в атмосферу. Більшість вловлених речовин є цінною сировиною (сірка, пил кольорових металів тощо) і можуть бути використані при виробництві продукції, сприяючи отриманню додаткового прибутку. Однак обладнання для вловлювання цих речовин та підготовка їх до подальшого використання часто вимагають таких видатків на придбання, монтаж та експлуатацію, котрі перевищують весь прибуток від продажу виготовленої продукції. Іншою причиною відсутності зацікавленості підприємств в природоохоронній діяльності є часта розбіжність часу забруднення або завдання шкоди навколишньому середовищу в іншій формі з моментом відшкодування збитків. Наприклад, надмірний вилов риби або перерубування деревини найсильніше відіб'ються на економіці галузі в майбутньому, а в поточному році навіть можуть дати прибуток. Забруднення повітря, води та продуктів харчування, особливо радіаційне, може відбитися на нашому здоров'ї через декілька років або десятиріч. А люди схильні більше клопотатися про нинішній день, ніж про майбутній, не замислюючись, що для усунення збитків в майбутньому будуть потрібні кошти, котрі набагато перевищують прибуток, отриманий шляхом порушення законів екології. Це явище має назву принципу віддаленості подій. Ще однією важливою причиною того, що підприємства не дуже зацікавлені реалізовувати заходи з охорони навколишнього природного середовища, є неузгодженість між підприємствами-отруювачами та підприємствами-реципієнтами, котрі зазнають найбільших збитків від забруднення навколишнього середовища. Основними забруднювачами є хімічна, нафтохімічна, металургійна, целюлозно-паперова галузі, енергетичний комплекс тощо. Разом з тим найбільших збитків зазнають охорона здоров'я, комунальне, сільське, лісове та рибне господарства, оскільки зростають видатки на лікування хворих, ремонт будівель, висаджування дерев замість загиблих, знижується врожайність та якість продуктів рослинництва, продуктивність тваринництва. Галузі-забруднювачі також зазнають збитків, принаймні через зростання захворюваності своїх працівників, однак вони значно менші, ніж видатки, котрі необхідні для здійснення повноцінної природоохоронної діяльності, з одного боку, та збитки, що завдаються підприємствам-реципієнтам — з другого. В зв'язку з цим поряд з покращанням екологічного виховання та освіти важливим завданням держави є створення таких умов діяльності підприємств, щоб вони були змушені займатися природоохоронною діяльністю або були матеріально зацікавленими у реалізації заходів у цій галузі. Перший шлях стосується адміністративного механізму управління, котрий базується на встановленні норм, стандартів, правил природокористування та відповідних планових показників підприємствам з охорони навколишнього природного середовища та покарань від догани до тюремного ув'язнення або зняття з роботи та виплати штрафів підприємством та його керівниками.

Однак цей шлях дорогий та малоефективний, оскільки вимагає постійного контролю та значного числа контролерів. Значно ефективнішим є шлях економічного стимулювання, коли за допомогою різноманітних важелів (цін, платежів, податкових пільг та покарань) держава робить більш вигідним матеріально, більш прибутковим, дотримання природоохоронного законодавства, ніж його порушення. Отже, адміністрування, не пов'язане з матеріальною зацікавленістю, не може змусити підприємство постійно, ефективно і дбайливо ставитись до довкілля. З другого боку, економічні методи, не підсилені безпосереднім примусом у найбільш важливих екологічних проблемах, теж не завжди забезпечують необхідний якісний рівень та терміни здійснення природоохоронної діяльності. При цьому слід врахувати, що деякі адміністративні та економічні методи переплітаються. Наприклад, штраф — це і адміністративний, і економічний захід, а встановлення лімітів користування та забруднення природних ресурсів спирається на такий адміністративний захід, як нормування. Тому найкращих результатів досягають при розумному поєднанні економічної зацікавленості з достатньо жорстким контролем та позаекономічним примусом (рис. 3.7). Рис. 3.7. Поєднання адміністративних та економічних методів управління природокористуванням ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища Містить цілий ряд інструментів впливу на матеріальні інтереси підприємств та окремих працівників. Лімітування природокористування — дієвий елемент механізму охорони навколишнього природного середовища. Існують підприємства, котрі з екологічної точки зору краще було б закрити або перепрофілювати, тобто перевести на випуск іншої продукції, що завдавало б менше шкоди навколишньому середовищу. Наприклад, целюлозо-паперовий комбінат можна перепрофілювати в меблеву. фабрику. Проте з економічної точки зору, а часом і з соціальної, це не завжди реально, оскільки підприємство може бути постачальником потрібних суспільству товарів та робочих місць. В цьому випадку його діяльність у галузі природокористування деякий час регулюється не нормативами ГДС та ГДВ, а індивідуальними лімітами, тобто ТПВ. Довгий час природокористування в країні було безкоштовним, тобто підприємства використовували землю, воду та інші природні ресурси, а також забруднювали навколишнє природне середовище безкоштовно. Лише у випадку сильного забруднення з катастрофічними наслідками для навколишнього середовища підприємства виплачували штрафи, але не завжди. Така безвідповідальність зумовлювала нераціональне використання природних ресурсів. З метою заохочення дбайливого використання природних ресурсів та відшкодування державі частини витрат на охорону та відновлення природних ресурсів навколишнього середовища, з 50-х років поступово впроваджується плата за окремі види ресурсів, котрі вилучаються з природи. На початку 90-х років була запроваджена платність природокористування, що передбачає плату за практично всі природні ресурси, за забруднення навколишнього природного середовища, розташування в ньому відходів виробництва та за інші види впливів.

При цьому плата за понадлімітне використання та забруднення в декілька разів перевищує плату за використання та забруднення в межах встановлених нормативів (лімітів). Однак внесення плати за використання та забруднення не звільняє природокористувача від виконання заходів з ОНПС та відшкодування збитків. Одним з важливих методів, економічного управління є фінансування, тобто надання грошових коштів на чітко визначені природоохоронні заходи. Джерелами фінансування можуть бути бюджетні кошти, власні кошти підприємств (собівартість продукції або прибуток), банківські кредити та різні екологічні фонди. Створення екологічних фондів також є одним з економічних методів управління в природокористуванні. Під фондами слід розуміти установи, покликані надавати будь-яку матеріальну допомогу, та самі грошові матеріальні кошти, а також їх джерела. Наприклад, в екологічні фонди надходять платежі всіх підприємств за природокористування. А потім ці кошти видаються на проведення невідкладних та дорогих природоохоронних заходів. Крім цього, підприємства можуть робити внески у фонди екологічного страхування. Важливим економічним методом управління є правильне застосування матеріального стимулювання — забезпечення зацікавленості, вигідності для підприємства та його працівників природоохоронної діяльності. При цьому передбачається застосування не лише заохочувальних заходів, але й покарань. До заохочувальних заходів належать: — встановлення податкових пільг (сума прибутку, з котрого стягається податок, зменшується на величину, що повністю або частково відповідає природоохоронним видаткам; — звільнення від оподаткування екологічних фондів та природоохоронного майна; — застосування заохочувальних цін та надвишок на екологічно чисту продукцію; — застосування пільгового кредитування підприємств, котрі ефективно здійснюють ОНПС (зниження процента за кредит або безпроцентне кредитування). До заходів матеріального заохочення належать: — запровадження спеціального додаткового оподаткування екологічно шкідливої продукції та продукції, що випускається із застосуванням екологічно небезпечних технологій; — штрафи за екологічні правопорушення. Підприємства будуть активно працювати в галузі природоохоронної діяльності, коли буде розроблено та широко впроваджено такий механізм стимулювання, при котрому дотримується наступна нерівність: Зпод. &l ; (Рут Пп К Цн) (3.9) Зпод. &l ; (Пн.в. Пп.з. Пс.р. Шц Дн) (3.10) де Зпод.— видатки підприємства на природоохоронну діяльність; Рут — прибуток від утилізації відходів; Пп — пільги оподаткування; Кп — кредитні пільги; Цн — надвишка до ціни; Пн.в. — плата за понаднормативне використання ресурсів природи; Пн.з. — плата за понаднормативне забруднення навколишнього середовища; Пс.р. — плата за розташування відходів у навколишньому середовищі; Ш — штрафи; Дн — додаткове оподаткування. Елементи формули (3.9) повинні збільшувати прибуток, котрий залишається у розпорядженні підприємства за умови реалізації ефективної природоохоронної діяльності, а елементи формули (3.10) — знижувати його, коли підприємство намагається заощаджувати на природоохоронних видатках.

Духовна Республка народжуться й будуться в серц свох громадян-ентузаств, а тому  буття н в чому не узурпу прав та привлев нших народв, партй чи деологй. Духовна Украна розум людство як Братерську См'ю Народв та ¶ндивдуальностей  на цй пдвалин будуватиме сво життя, мету й творчу дю. Життя священний дарунок Космосу. Тому Духовна Украна вважа замах на життя Людини, думку про вбивство, дею вйни  саму вйну злочином супроти самого Духу Буття. Найближчим часом слд переосмислити ставлення мислячо стоти щодо вс життво тканини Природи, бо фауна  флора тло ґдиного Життя, котре дало нам можливсть пднятися до вершин самосвдомост й духовност. А тому Духовна Украна проголошу дею братсько солдарност з рослинним  тваринним свтом, маючи на мет формувати засади для Альтернативно Еволюц, при якй достойне, щасливе, творче мсце займе всяка жива стота, здатна до еволюцйно трансформац та одухотворення. Таке кредо дозволить виршити низку екологчних, демографчних, економчних та космологчних проблем

1. Методи економічної оцінки інновацій

2. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

3. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

4. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

5. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

6. Методи оцінки інвестиційних проектів
7. Якісні методи оцінки фінансових ризиків
8. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

9. Методи оцінки погодженості думок між експертами

10. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

11. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

12. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

13. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

14. Введення в курс “Основи економічної теорії”

15. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

16. Виробнича травма та критерії її оцінки

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

18. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

19. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

20. Ревізія як елемент методу економічного контролю

21. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

22. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
23. Принципи розробки та оцінки державної політики України
24. Автоматизована система обробки економічної інформації

25. Системи оброблення економічної інформації

26. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

27. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

28. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

29. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

30. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

31. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

32. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

33. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

34. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

35. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

36. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

37. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

38. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області
39. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"
40. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

41. Аналіз економічної нестабільності в Україні

42. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

43. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

44. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

45. Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре. Теорема неможливості К.-Дж. Ерроу

46. Основи економічної теорії

47. Основні показники економічної статистики

48. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

50. Розвиток економічної думки

51. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

52. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

53. Предмет та метод економічного аналізу

54. Методи економіко-статистичних досліджень
55. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі
56. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

57. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

58. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

59. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

60. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

61. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

62. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

63. Роль власності у соціально-економічних процесах

64. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Правове регулювання вільних економічних зон

66. Використання фотографічних методів

67. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

68. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

69. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

70. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів
71. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження
72. Правове регулювання вільних економічних зон

73. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

74. Математичне моделювання економічних систем

75. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

76. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

77. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

78. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

79. Метод краніоцеребральної гіпотермії в лікуванні психічних розладів

80. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы

81. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

82. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

83. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

84. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

85. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

86. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
87. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
88. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

89. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

90. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

91. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

92. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

93. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

94. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

95. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

96. Методи вікової та педагогічної психології

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

97. Характеристика засобів і методів психологічної дії

98. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

99. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.