Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовідносини батьків та дітей

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

План. Стр. Вступ. 2Розділ 1. Підстави виникнення правових відносин між батьками та дітьми. Народження та реєстрація дитини .5 Встановлення походження дітей 11 Розділ 2. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (чоловіка і дружини) .16 2.2.Взаємні права і обов'язки батьків і дітей 21 Розділ 3. Майнові права та обов’язки батьків та дітей Види майнових прав і обов`язків подружжя. Правовий режим майна подружжя 27 Права батьків і дітей на майно одне одного 32 Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів) 34 Розділ 4. Позбавлення батьківських літератури .46Вступ На Україні проживає значна кількість дітей, близько 25 відсотків населення країни. Природним середовищем їхнього життєзабезпечення була і залишається сім’я. В даний час у сім’ях виховується 99,7 відсотка всіх неповнолітніх. При цьому майже кожна третя дитина є в батьків єдиною. Так свідчить статистика. У той же час 20 відсотків усіх дітей (тобто кожний п'ятий) росте в сім’ї із трьома і більше дітьми, що у сучасних умовах можна вважати багатодітними. Близько 47% дітей виховується в двухдітних родинах. Найважливішою характеристикою сім’ї є її повнота, під якою розуміється наявність у дітей обох батьків. На жаль, на Україні велика кількість родин є неповними, тобто по різних причинах діти в них виховуються тільки одним із батьків, як правило, матір'ю. Вважається, що в минулому XX столітті виникло принципово інше відношення до правовідносин дітей і батьків, загалом, були створені умови неповнолітнім дітям, які заслуговують кращих умов існування, турботи і всебічного захисту з боку будь-якої держави. Однак дійсність не виправдала цих надій, особливо на Україні. У 1924 році Ліга націй прийняла так названу Женевську декларацію, що призиває чоловіків і жінок усього світу створювати для дитини умови для її нормального духовного, фізичного розвитку. Змінилося положення правовідносин дітей і батьків у зв'язку з прийняттям сімейного законодавства. По-перше, обрана тема - на погляд автора, - центральний інститут сімейного права, що заслуговує самого детального розгляду. Це та частина сімейного права, у якій розглядаються права й обов'язки батьків, права дітей. По-друге, на даний час стали складатися нові правовідносини між дітьми і батьками, що вимагає переосмислення та нового погляду. Так зміст нового сімейного законодавства – було збагачено нормами спочатку Кодексом про шлюб та сім’ю, Проектом Цивільного кодесу України, Проектом Сімейного кодексу України, Конституцією, положеннями Конвенції ООН про права дитини і іншими міжнародно-правовими актами, ратифікованими Україною. Саме тому дослідження підстав виникнення батьківських прав та обов’язків, прав дітей є актуальним напрямком сучасної правової науки. Сукупність зазначених чинників й зумовила вибір теми дослідження. Основна мета курсової роботи полягає у аналізі та дослідження підставвиникнення прав та обов’язків батьків та дітей, їх характеристиці.

Обрана тема дуже об’ємна, що включає в себе наступні питання: встановлення походження дітей і його юридичне значення; добровільне встановлення батьківства; встановлення батьківства в судовому порядку; права неповнолітніх дітей; немайнові та майнові права дітей; захист прав дітей; права й обов'язки батьків; зміст батьківських прав, інше. Визначена мета дослідження зумовила постановку і розв’язання таких завдань: - дослідити джерела правового регулювання відносин дітей і батьків, дати їхню загальну характеристику; - розглянути правовий статус батьків ; дослідити права неповнолітніх дітей, дати їхню класифікацію і розкрити зміст; проаналізувати законодавство України та внести рекомендації і пропозиції, спрямовані на вдосконалення здійснення батьками та дітьми своїх прав та обов’язків. Об’єктом дослідження є права та обов’язки батьків та дітей, їх характерні риси. Предмет курсової роботи складає система прав та обов’язків батьків та дітей. Методологічною основою є наукові методи, що ґрунтуються на вимогах об’єктивного та всебічного аналізу суспільних явищ політико-правового характеру. В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи щодо визначення прав та обов’язків батьків та дітей, підстави їх виникнення, проблематика. З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування, прогнозування тощо. У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно-ретроспективний, формально-логічний, системного підходу, системно-функціональний, структурно-функціональний, аналогії, порівняльно-правовий та інші методи дослідження. Структура курсової роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел. Розділ 1. Підстави виникнення правових відносин між батьками та дітьми. Народження та реєстрація дитини. Народження людини – це подія, що має не тільки емоційний зміст. З появою дитини на світ в країні стає одним громадянином більше. А в чоловіка і жінки виникає моральний обов’язок батька і матері стосовно своєї дитини, навіть якщо його батьки разом не живуть разом, не уклали шлюб, підтримували короткочасний несімейний зв'язок. З правової точки зору народження дитини є факт, що породжує визначені правові наслідки: права й обов'язки батьків, передбачені сімейним законодавством. Однак це відбувається при одній істотній умові – якщо вони одружені. Дане положення закріплене в Кодексі про шлюб та сім’ю України. Згідно ст.121 проекту Сімейного кодексу України, права та обов’язки матерi, батька i дитини ґрунтуються на походженнi дитини вiд них. Особисті немайнові права і обов'язки учасників батьківських правовідносин в основному тривають до досягнення дітьми повноліття або до часу їх одруження. Достроково ці права та обов'язки можуть припинитися тільки у випадках, передбачених законом.(3) За неналежне виконання, або невиконання батьківських прав і обов'язків, допускається позбавлення батьківських прав (ст.7

0 КпШС), а також обмеження їх здійснення (ст.7б КпШС).(2) До особистих прав і обов'язків батьків відносяться право і обов'язок батьків визначати ім'я, по батькові, прізвище дитини; право і обов'язок батьків представляти інтереси дітей, призначати місце проживання дитини і право на відібрання своїх дітей від осіб, які незаконно їх утримують. Право і обов'язок батьків на виховання своїх дітей. Підставою виникнення прав і обов'язків батьків і дітей є походження дітей, засвідчене у встановленому законом порядку. Таке засвідчення юридичне оформляється наступним чином: 1) шляхом реєстрації народження дитини в органах РАГСу, коли батьки дитини перебувають між собою у зареєстрованому шлюбі; 2) добровільне визнання батьківства дитини батьком, який не перебуває в шлюбі з матір'ю дитини; 3) встановлення батьківства в судовому порядку, якщо батьки не перебувають у шлюбі, а батько (мати) заперечує своє батьківство (материнство). Згідно до статті 62 КпШС України, якщо батьки мають спільне прізвище, це прізвище присвоюється й дітям. При різних прізвищах дитині присвоюється прізвище батька або матері за згодою батьків, а у разі відсутності згоди — за рішенням органів опіки та піклування. Розірвання шлюбу або визнання його недійсним не тягне зміни прізвища дітей. Якщо той з батьків, у якого дитина лишилася жити після припинення шлюбу або визнання його недійсним, бажає присвоїти їй своє прізвище, органи опіки та піклування можуть дозволити зміну прізвища неповнолітньої дитини, виходячи з інтересів дитини. У такому ж порядку вирішується питання про зміну прізвища неповнолітнього, в запис акта про народження якого відомості про батька було внесено згідно з рішенням суду або за спільною заявою матері і батька дитини чи за заявою батька, якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою. Той з батьків, прізвище якого носить дитина, повідомляється про порушення клопотання про зміну прізвища дитини, і його думка, поряд з іншими обставинами, враховується органами опіки і піклування при вирішенні питання про зміну прізвища неповнолітнього, виходячи з інтересів дитини. Згоди неповнолітньої дитини на зміну їй прізвища закон не передбачає, однак у всіх випадках це питання вирішується з урахуванням її інтересів. Вибір імені дитини — це особисте право батьків, яке здійснюється за їх взаємною згодою. У разі відсутності згоди батьків відносно імені дитини, спір вирішується органами опіки і піклування. По батькові дитині присвоюється в усіх випадках за іменем особи, яка записана батьком дитини. Цією особою може бути: чоловік матері дитини, особа, яка добровільно визнала батьківство, особа, визнана батьком за рішенням суду, особа, чиє ім'я та по батькові записане за вказівкою матері, яка не перебуває у шлюбі.(10) По батькові неповнолітньої дитини може бути змінені пише у випадку усиновлення її особою чоловічої статі. Відповідно до Закону України “Про громадянство України” від 8 жовтня 1991 року громадянство дітей визначається громадянством їх батьків. Це питання вирішується в цілому, виходячи з конкретної ситуації. Якщо обидва з батьків до часу народження дитини були громадянами України, то дитина набуває громадянства України, незалежно від того, де вона народилася — на території України чи за її межами.

Жінка Інтафрена постійно приходила до дверей царського палацу, плакала та скаржилася. Оскільки вона це робила постійно, їй нарешті пощастило розчулити Дарія і він послав до неї свого слугу, щоб той сказав їй: «О жінко! Цар дає тобі право визволити кого ти схочеш, із ув'язнених твоїх родичів». Вона подумала і відповіла так: «Коли це правда, що цар дарує мені життя одного з усіх ув'язнених, то я вибираю мого брата». Скоро почув це Дарій, йому здалося розказане цікавим і він знову послав до неї слугу спитати: «О жінко! Цар запитує тебе, чому це ти так надумала: покинути напризволяще свого чоловіка та дітей і врятувати свого брата, який тобі не такий уже близький, як твої діти і твій чоловік, якого ти кохаєш». Вона відповіла: «Царю мій! Я можу собі взяти й іншого чоловіка і народити інших дітей, якщо втрачу цих, а брата, оскільки вже не живуть мої батько і мати, я аж ніяк не зможу знайти іншого. Так я подумала і таку дала відповідь». І Дарієві здалася правильною відповідь цієї жінки і він подарував їй життя і того, про якого вона просила, і ще життя старшого з її синів, але всіх інших наказав убити

1. Майнові правовідносини батьків та дітей

2. Правові відносини батьків та дітей

3. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

4. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

5. Земельні правовідносини

6. Обєкти екологічних правовідносин
7. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
8. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

9. Правовідносини

10. Сімейні правовідносини

11. Цивільні правовідносини

12. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

13. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

14. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

15. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

16. Конституцiя США та реальнi права громадян

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

17. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

18. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

19. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

20. Правові відносини

21. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

22. Правові відносини
23. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах
24. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

25. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

26. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

27. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

28. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

29. Вчення Гегеля про державу та право

30. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

31. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

32. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

33. Національне та міжнародне право

34. Обов’язки та права державних службовців

35. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

36. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

37. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

38. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
39. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
40. Поняття та система принципів трудового права

41. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

42. Право водокористування та його види

43. Право, джерела права та дія норм права ЄС

44. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

45. Правомірна поведінка та історичні типи держав

46. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

47. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

48. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

50. Утворення та розвиток права СРСР

51. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

52. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

53. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

54. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
55. Проблеми Батьківщини та походження слов’ян
56. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

57. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

58. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

59. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

60. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

61. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

62. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

63. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

64. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

66. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

67. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

68. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

69. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

70. Джерела та форми права
71. Економічні та правові основи управління організацією
72. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

73. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

74. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

75. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

76. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

77. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

78. Стигма та дискримінація у міжособових відносинах

79. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

80. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

81. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

82. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

83. Право лісокористування, поняття та види

84. Норми права та нормативні акти

85. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

86. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)
87. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения
88. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

89. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

90. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

91. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

92. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

93. Административное право

94. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

95. Административное право (шпаргалка)

96. Государственное и административное право (Контрольная)

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Проблемы избирательного права современной России

98. Административное право

99. Предмет, метод, источники Административного права

100. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.