Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок праці та його регулювання

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат З курсу: Економіка праці Тема: &quo ;Ринок праці та його регулювання&quo ; Ринок праці: суть, зміст, структура Україна – це країна з перехідною ринковою економікою, де формується національний ринок. Це означає, що формується ринок засобів виробництва, ринок предметів споживання, фінансовий ринок, ринок послуг, ринок праці, ринок інформації тощо. Вони входять у ринкову систему країни і роль ринку праці тут значна, тому що він поставляє робочу силу на інші ринки. Без ринку праці не може функціонувати жоден ринок. Але в той же час ринок праці може функціонувати тільки у взаємозв'язку із іншими ринками. Ринок праці – це багатогранне поняття. Ринок праці – це система економічних відносин, пов’язаних з формуванням і реалізацією попиту і пропозиції робочої сили; це – економічний простір, сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці; це – механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими працівниками. Ринок праці – це сукупність соціально – трудових відносин між покупцями і продавцями з приводу умов найму і використання робочої сили. Історично ринок праці виникає тоді, коли виробник відділився від засобів виробництва і став юридично незалежним. Він був вимушеним продавати свою здібність до праці, або робочу силу, так появився новий товар, який дав назву новому ринку. Ринок праці також як інші типи ринку має ресурсний і товарний характер, але має і особливості: по-перше, він породжує багато економічних і соціальних проблем (бідність, безробіття, інфляція, мітинги, страйки тощо), але справитися з ними не в змозі, тому він примушує суспільство і державу створювати відповідну системі, яка б організувала розв’язання цих проблем. По-друге, відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу купівлі – продажу товару „праця” безперервні, аж до звільнення найманого працівника. По-третє, особливим є товар „праця”, тому що носієм його є людина з усіма своїми правами, обов’язками, які охороняє закон і роботодавець повинен їх враховувати. „Працю” не можна зберігати, так як вона є джерелом існування. Корисність товару „праця” після початку його використання зростає. „Праця” – товар виробничого призначення, але він несе ще й особисте навантаження і тому є вирішальним. В-четверте, ринок праці охоплює не лише сферу обміну, а й сферу розподілу та виробництва робочої сили. Принциповим є питання, що продається і купується на ринку праці: &quo ;робоча сила&quo ; чи &quo ;праця&quo ;. Прихильники марксистської теорії ринкових відносин стверджують, що на ринку праці продається робоча сила, як здібність до праці, яку і експлуатує роботодавець. Сучасна економічна теорія доказує, що на ринку праці продається і купується праця, а заробітна плата – плата за працю. Прибічники третьої точки зору вважають ринок праці ресурсним ринком. На ринку праці основними суб'єктами купівлі - продажу виступають роботодавець – покупець праці і найманий робітник – продавець ресурсу праці. Останній являється носієм і власником своєї робочої сили, тобто сукупності розумових і фізичних здібностей до праці.

Праця – це ресурс особого роду, який не можна відділити від його власника. Об'єктом ринкової угоди є право використання одиниці ресурсу праці певної якості при певних умовах у певний відрізок часу. Ціною одиниці ресурсу виступає рівновісна заробітна плата, яка установлюється на ринку праці на основі співвідношення попиту і пропозиції. Цю точку зору поділяють і автори роботи. Головними складовими частинами ринку праці є сукупна пропозиція (Пр), яка охоплює усю найману робочу силу і сукупний попит (По), як загальна потреба економіки у найманій робочій силі. Вони складають сукупний ринок праці. (рис. 1). Таким чином, та частина ринку праці, яка утворюється на перехрещенні сукупного попиту і сукупної пропозиції має назву задоволений попит на працю (ЗПо). Неперехрещені частки відповідають поточному ринку: ПР = СР – ЗПо, де СР – сукупний ринок праці; ПР – поточний ринок праці. Поточний ринок праці утворюється за рахунок природного і механічного руху робочої сили і робочих міст. Він складається з відкритого і закритого ринків праці. Відкритий ринок праці – це економічно активне населення, яке шукає роботу і має потребу у підготовці, перепідготовці, а також усі вакантні робочі місця у всіх секторах економіки. Закритий ринок праці – це особи, які формально зайняті в економіці, але у той же час у зв'язку зі скороченням виробництва або зі зміною його структури можуть бути звільнені. Рис.1. Сукупний ринок праці де По – сукупна потреба на працю; Пр – сукупна пропозиція праці; ЗПо – задоволений попит на працю. Виходячи з визначення і характеристики ринку праці можна установити основні його елементи: 1) Сторони ринкових відносин, або суб'єкти ринку праці: роботодавці (і їх об'єднання), найняті працівники (і їх союзи) і держава; 2) Правові акти, які регламентують сторони ринкових відносин (КЗоТ, закон &quo ;Про зайнятість населення&quo ; та інші). 3) Кон'юктура ринку – співвідношення попиту і пропозиції праці, яка визначає ставку заробітної плати на конкретні види праці і рівень зайнятості населення. Існують три типи кон'юктури ринку праці: трудозбитковий, коли пропозиція праці перевищує попит на нього; трудодефіцитний, коли попит на працю нижче, ніж його пропозиція; рівновісний, коли попит на працю дорівнює його пропозиції. 4) Служби зайнятості населення (центри, біржі, бюро тощо). 5) Інфраструктура ринку праці – це державні установи, недержавні структури сприяння зайнятості, кадрові служби підприємств та фірм, суспільні організації і фонди, які забезпечують ефективну взаємодію між попитом і пропозицією на ринку праці. 6) Система соціальних виплат і гарантії для громадян, яких з виробництва перевели на нове місце роботи, та безробітних. 7) Альтернативні форми забезпечення зайнятості: суспільні роботи, надомна праця, сезонні роботи та інші. Для функціювання ринку праці необхідне існування і взаємодія усіх його елементів. 2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці Ринок праці виникає у певних умовах. Першою умовою є юридична свобода і здатність власника робочої сили за своїм россудом розпоряджатись своїми здібностями до праці.

Але цієї умови недостатньо, тому що юридична свобода поки що не примушує власника продавати свою робочу силу. Тому другою умовою виникнення ринку праці є відсутність у людини всього необхідного для ведення свого господарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів існування. Проте за сучасних умов мова вже не йде про абсолютну відсутність будь-яких інших засобів чи умов існування. Адже деяка частина найманих працівників є власниками цінних паперів, нерухомості і т.п., з яких одержує доход, але все-таки змушена продавати свою робочу силу. Необхідність в продажу своєї робочої сили виникає тоді, коли доход з інших джерел є недостатнім для одержання всіх необхідних для життя засобів. За цієї умови людина мусить економічно продавати свою робочу силу. Але, як відомо, поява на ринку продавця ще не гарантує його продаж - для цього потрібен ще й покупець. Тому третьою умовою виникнення ринку праці є поява на ньому покупця-підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність до праці потрібних йому працівників. Ефективне функціонування ринку праці можливе за наявності ряду умов, до яких відносяться: по-перше, повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили в поєднанні з їх економічною відповідальністю; по-друге, відносини агентів на ринку праці - це відносини договорів та угод між рівноправними партнерами; по-третє, функціонування ринку праці тим більш ефективне, чим активніша конкуренція між власниками робочої сили за право зайняття робочого місця та роботодавців за залучення кваліфікованої робочої сили; по-четверте, повинен існувати баланс між робочими місцями, сукупною пропозицією робочої сили та грошовою масою заробітної плати; по-п'яте, наймані працівники та роботодавці для захисту своїх інтересів можуть об'єднуватись в спілки. (Проте в одній спілці вони перебувати не можуть.); по-шосте, продавець прагне продати свій товар найдорожче, а покупець купити найдешевше; по-сьме, повинна існувати єдність ринку робочої сили з ринком товарів та послуг, ринком капіталів та іншими типами ринків (наприклад, ринок робочої сили не може ефективно функціонувати без ринку житла). 3. Функції та сегментація ринку праці Під функціями розуміють рід та вид діяльності. Сучасний ринок праці виконує такі функції. Суспільного поділу праці. Ринок праці розмежовує найманого працівника та роботодавця, розподіляє найманих працівників за професіями та кваліфікацією, галузями виробництва та регіонами; Інформаційну. Ринок дає іІнформацію щодо умов найму, рівня заробітної плати, пропозиції робочих місць та робочої сили, якості робочої сили тощо. Посередницьку. Ринок праці встановлює зв'язок між роботодавцями та найманими працівниками, які виходять на ринок для задоволення взаємних інтересів і потреб. Ціноутворюючу. Це основна функція ринку праці, який встановлює рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили. Лише на ринку діє закон вартості і відбувається загальне визнання затрат праці на відтворення товару &quo ;труд&quo ; і визначається його вартість. Стимулюючу. Ринок праці завдяки конкуренції стимулює роботодавців краще використовувати трудові ресурси з метою підвищення прибутковості виробництва, а найманих працівників стимулює підвищувати професійно-кваліфікаційний рівень.

У цей час була висунута «теоря аристократизму» , за якою творцями герочного епосу вважались дружинники княжо верхвки.  прихильниками в Укран були П. Житецький, В. Перетц та н. Згодом М. Драгоманов, який був обзнаний з працями головних тогочасних напрямв фольклористики (мфологчна, антропологчна, мAрацйна школи), переконався, що ус вони з рзних бокв висвтлюють твори усно словесност. Тобто кожен з них мстить рацо нальне зерно, тому вони не повинн взамовиключати один одного, а кожен повинен застосовуватись на свому мсц. Вчений, який на раннх етапах сво дяльност рзко виступав проти мфологчного аналзу фольклору, у свох останнх працях визнав його законнсть, але за умови, що при цьому буде звернено увагу на вс можлив пзнш запозичення. Як зазначив Ф. Колесса, таким пдходом «Драгоманов призна засаду еклектизму, себто вибору з кожно системи того, що найбльше пригоже в даному випадку, вибору вдповдного пдходу при дослд й пояснюванн окремих творв усно словесности, як визначаються такою великою рзнороднстю й вдмнами, таким складним характером ». ¶деями еклектизму наповнен прац й ншого видатного дослдника-фольклориста, прихильника сторично-порвняльного методу Михайла Грушевського (18661934)

1. Лобізм та його регулювання

2. Ринок праці та Центр зайнятості

3. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

4. Аналіз та прогнозування ринку праці

5. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

6. Декабристський рух та його поширення на Україні
7. Світові ринки зброї та військового спорядження
8. Процес управління та його основні стадії

9. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

10. Товар та його властивості

11. Основи побудови обліку праці та її оплати

12. Інтрузивний магматизм та його продукти

13. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

14. Охорона праці та техніка безпеки

15. Ґрунт та його родючість

16. Столипін та його аграрна реформа в Україні

Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие

17. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

18. Облік праці та її оплати

19. Аудиторський ризик та його визначення

20. Місто та його структура

21. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

22. Зміст права на фірмове найменування та його охорона
23. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України
24. Покарання та його види

25. Поняття національного доходу та його використання

26. Право водокористування та його види

27. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

28. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

29. Імператор Олександр Другий та його реформи

30. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

31. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

32. Генеральний Секретаріат та його склад

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

33. Джанні Родарі та його книги для дітей

34. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

35. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

36. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

37. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

38. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
39. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції
40. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

41. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

42. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

43. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

44. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

45. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

46. Процес реалiзацiї рiшень i його регулювання

47. Ринок праці з неповною конкуренцією

48. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

50. Політичне управління та його соціотехніка

51. Умовивід та його види

52. Гіперзвук та його властивості

53. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

54. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
55. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація
56. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

57. Закордонні моделі ринку праці

58. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

59. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

60. Ринок праці України

61. Формування ринку праці в Україні

62. Маржиналізм та його основні ідеї

63. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

64. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

66. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

67. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

68. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

69. Сучасні форми та системи оплати праці

70. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
71. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
72. Державне і договірне регулювання оплати праці

73. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

74. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

75. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

76. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

77. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

78. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

79. Національний банк України та особливості його функціонування

80. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

81. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

82. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

83. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

84. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

85. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

86. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
87. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
88. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

89. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

90. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

91. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

92. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

93. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

94. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

95. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

96. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Правове регулювання охорони та використання надр

98. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

99. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.