Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Дипломна робота Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання Зміст Вступ Розділ І. Формування естетичних почуттів як педагогічна проблема 1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування естетичних почуттів у молодших школярів 1.2 Урок класного читання як засіб формування естетичних почуттів у молодших школярів Розділ ІІ. Виховання естетичних почуттів на уроках читання у початкових класах 2.1 Відбір засобів мистецтва до уроків класного читання 2.2 Експериментальна перевірка процесу формування естетичних почуттів у молодших школярів на уроках класного читання Висновки Список використаної літератури Вступ Людина за своєю суттю - митець. Вона всюди, так чи інакше, прагне вносити в своє життя красу. Життя в світі прекрасного породжує в людині бажання і прагнення самій стати красивою, духовно багатою. Естетично розвинена і вихована людина більше бачить, тонше відчуває, глибше розуміє і світ, в якому вона живе, й інших людей, з якими вона спілкується, і саму себе. Відомо, що виховати культуру почуттів можливо лише під час різнобічної діяльності, в процесі багатогранного духовного життя, емоційного сприймання навколишньої краси. Коли людина дивиться в обличчя краси, вона бачить у ній себе, кращі свої риси, найвищі свої можливості. Дійсно, естетичне сприймання формує спостережливість, стимулює мислення, розвиває вміння оцінювати та висловлювати відповідне судження. Естетичне виховання дітей формує вчитель початкових класів. Саме він закладає фундамент всебічного розвитку особистості, навчає своїх вихованців бачити прекрасне у навколишньому житті, у вчинках людей. Багатство духовної культури людини завжди визначається тими цінностями, які вона засвоює і осмислює, глибиною здобутих знань, умінням активно використовувати і застосовувати їх на практиці. Уроки читання збагачують дитину знаннями, які пробуджують її почуття, викликають у неї бажання стати кращою, зробити щось добре, допомагають усвідомити кращі людські риси: любов до природи, чесність, скромність, працьовитість, виховують моральні якості, культуру поведінки, формують особистість. Але зустріч із справді прекрасним приносить не лише почуття милування і заспокоєння. Краса - це заклик жити та діяти, ставати кращими, добрішими. Успіх полягає в удосконаленні самого уроку. А вдосконалювати урок - обов'язок кожного учителя. Школа вирішує, що будуть любити і ненавидіти, чим захоплюватись і пишатись, чому будуть радіти учні. Формування ж будь - якого світогляду не може вважатися завершеним, якщо не сформовані естетичні погляди. Без естетичного ставлення світогляд не може бути справжньо цілісним, спроможним об'єктивно і у всій повноті охопити дійсність. &quo ;Як не можливо собі уявити людське суспільство без історії його культурного і художнього розвитку, точно так не можливо уявити собі культурної людини без розвинутих естетичних почуттів &quo ;. В останні роки зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як найважливішого засобу формування ставлення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, як засобу формування всебічно розвинутої, духовно - багатої особистості.

А формувати особистість і естетичну культуру, - особливо важливо в найбільш сприятливому для цього молодшому шкільному віці. Відчуття краси природи, оточуючих людей, речей створює в дитини особливі емоційні стани, збуджує безпосередній інтерес до життя, загострює цікавість, розвиває мислення, пам'ять, волю і інші психічні процеси. Ми милуємося, захоплюємося прекрасним часто незалежно від міркувань про користь, не думаючи, яку «вигоду» з цього можна мати для себе. Безкорисливість - найважливіша якість відчуття краси. Навчити бачити прекрасне навколо себе, в навколишній дійсності покликана система естетичного виховання. Для того щоб ця система впливала на дитину найбільш ефективно і досягала поставленої цілі, В.О. Сухомлинський виділив таку її особливість: &quo ;Система естетичного виховання повинна бути, передусім єдиною, що поєднує всі предмети, всі позакласні заняття, все життя школяра, де кожний предмет, кожний вид заняття має своє чітке завдання в справі формування естетичної культури і особистості школяра&quo ;. Мистецтво включає в собі великий потенціал для розвитку особистості. Глибина естетичних почуттів, здатність сприймати прекрасне у навколишній дійсності й мистецтві - запорука повноцінного духовного життя дитини. Важливо, щоб учні знайшли, зрозуміли, усвідомили у собі людську красу, пережили почуття захоплення красивим, людяним у самих собі. Вивчаючи різні за змістом і характером твори, вчителі використовують метод зіставлення та порівняння, вчать дітей відрізняти красиве від потворного, змістовне від безглуздого, виховувати в них високий художній смак, любов до свого народу, ненависть до ворогів, повагу до старших, доброту, чуйність, співчуття чужій біді. Формуючи моральні та естетичні якості молодших школярів, слід не лише викликати в них позитивні емоції під час переживання образного змісту твору, а й робити все для того, щоб високими почуттями вони керувались і в своєму житті. Успішне розв'язання цієї важливої моральної проблеми потребує пильної уваги вчителя початкових класів до розвитку естетичних знань учнів у взаємозв'язку з естетичними почуттями з перших днів шкільного життя. Дитячі враження закарбовуються в пам'яті, напоюють душу трепетною поезією, ніжним теплом, світлою добротою, щирою любов'ю до життя. Чим більше дитина бачить прекрасного, тим змістовнішою вона стає сама, тим повнішим стає все її життя. Цим і визначається актуальність нашого дослідження. Об'єктом дослідження є процес формування естетичних почуттів на уроках класного читання. Предмет - використання засобів мистецтва у цьому процесі. Мета дослідження - виявлення можливостей засобів мистецтва у формуванні естетичних почуттів. Гіпотеза - якщо на уроках класного читання систематично використовувати засоби мистецтва, то формування естетичних почуттів, інтелектуальний, творчий і духовний розвиток учнів буде ефективнішим. При написанні дипломної роботи ми ставили такі завдання: -вивчити і проаналізувати літературу з проблеми формування естетичних почуттів на уроках класного читання засобами мистецтва; - з'ясувати особливості сприйняття творів мистецтва молодшими школярами; - відібрати засоби мистецтва до уроків класного читання; - провести експериментальну перевірку процесу формування естетичних почуттів на уроках класного читання засобами мистецтва.

Засоби мистецтва сприяють формуванню естетичних почуттів, виховують доброту, справедливість, сміливість, мужність, бажання прийти на допомогу. Завдяки засобам мистецтва можна виховати високоморальну, освічену, різнобічно розвинену сучасну людину. Розділ 1. Формування естетичних почуттів як педагогічна проблема 1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування естетичних почуттів у молодших школярів Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку, моральної чистоти і естетичного ставлення до життя та мистецтва - умова формування цілісної особистості. Правильно здійснюваний естетичний розвиток завжди пов'язаний з удосконаленням багатьох якостей дитини. Поняття естетичного виховання, естетичних почуттів зародились в глибокій давнині. Сутність естетичного виховання, його завдання, цілі змінювалися починаючи з часів Платона і Арістотеля аж до наших днів. Доповіді з питань розвитку і формування естетичних почуттів доручались і проводились спеціалістами, діяльність яких не обмежувалась вузько методичними пошуками. Відомі педагоги і психологи прекрасно знали природу мистецтва і мали вже творчий досвід роботи з дітьми (Д.Н.Джола, Н.І.Доломанова, Г.О.Рошаль, М.Т.Румер, В.Н.Шацька, А.Б.Щербо) В наш час проблема формування естетичних почуттів, розвитку особистості, формування естетичної культури молодших школярів є одним із найважливіших завдань, які постають перед школою. У використанній літературі є безліч різноманітних підходів до визначення понять, вибору шляхів і засобів естетичного виховання. Значна роль у розробці питань формування естетичних почуттів належить Є.Фльоріній. &quo ;Якщо діти виховуються в дусі чутливості до всього прекрасного в житті, якщо вони збагачуються різнобічними враженнями, захоплюються різними видами художньої діяльності, то їхні спеціальні здібності розвиваються успішно і плодотворно. Художні враження залишаються в дитячій пам'яті надовго, іноді на все життя.&quo ; У книзі &quo ;Загальні питання естетичного виховання в школі&quo ; під редакцією відомого фахівця по естетичному вихованню В.Н. Шацької є таке формулювання: &quo ;Завдяки естетичним почуттям учні сприймають, відчувають, вірно розуміють і оцінюють красу у навколишній дійсності - в природі, в суспільному житті, праці, в явищах мистецтва». &quo ;Естетичне виховання - система заходів, спрямованих на удосконалення в людини спроможності сприймати, правильно розуміти і створювати прекрасне і піднесене в житті і мистецтві.&quo ; Естетичне виховання повинно виробляти і вдосконалювати у дитини спроможність сприймати прекрасне у мистецтві і житті, правильно розуміти і, оцінювати його. Г.О. Люблінська вважала, що процес формування естетичних почуттів складний і різноманітний. Він перебуває в дуже тонких і своєрідних зв'язках з розумовою діяльністю дитини, з її поведінкою і моральними звичками. Лише та діяльність має естетичний характер, яка пов'язана з мистецтвом. Проте не тільки мистецтво сприяє розвитку естетичних почуттів. Багато явищ дійсності відкривається перед дітьми, якщо привчати їх прислухатись до звуків і голосів природи, придивлятися до її краси.

Питу не мог уразуметь, каким образом он, не произнеся и слова, ухитрился стать подлым доносчиком. Однако во время уроков он услышал от школяров и аббата Фортье столько непостижимых для него вещей, что отнес ответ соседа к числу истин, чересчур возвышенных для его ума. Завидев Питу, возвращающегося из школы, тетушка Анжелика, воспылавшая любовью к образованию, ради которого ей пришлось принести такие огромные жертвы, спросила, чему он научился в школе. Питу отвечал, что он научился молчать. Ответ, достойный пифагорейца. Правда, пифагореец изъяснил бы эту мысль при помощи знаков. Новоявленный школяр вернулся в класс после обеда без особенного отвращения. Утренние занятия помогли школярам изучить физический облик Питу; вечерние помогли преподавателю исследовать его нравственный облик. По зрелом размышлении аббат Фортье пришел к выводу, что из Питу вышел бы отличный Робинзон Крузо, но шансов стать Фонтенелем или Боссюэ у него очень мало. В течение всего вечернего урока, гораздо более утомительного для будущего семинариста, чем урок утренний, школяры, наказанные из-за него, несколько раз грозили ему кулаком

1. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

2. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

3. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

4. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

5. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

6. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
7. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
8. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

9. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

10. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

11. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

12. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

13. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

14. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

15. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

16. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

17. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

18. Формування геометричних понять у молодших школярів

19. Формування екологічної культури молодших школярів

20. Формування здорового способу життя молодших школярів

21. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

22. Формування правильної дикції у молодших школярів
23. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
24. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

25. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

26. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

27. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

28. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

29. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

30. Види трудової діяльності молодших школярів

31. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

32. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

34. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

35. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

36. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

37. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

38. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
39. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів
40. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

41. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

42. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

43. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

44. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

45. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

46. Статеве виховання молодших школярів

47. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

48. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

49. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

50. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

51. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

52. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

53. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

54. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
55. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів
56. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

57. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

58. Розвивальні ігри молодших школярів

59. Розвиток пам’яті молодшого школяра

60. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

61. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв

62. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

63. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

64. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

66. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

67. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

68. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

69. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

70. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах
71. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
72. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

73. Формування читацької компетентності у школярів

74. Формування особистості в молодшому шкільному віці

75. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

76. Нетрадиционные формы урока

77. Использование видео на уроках английского языка

78. Использование художественной литературы на уроках истории

79. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

80. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее

81. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

82. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

83. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

84. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

85. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

86. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе
87. Урок в современной школе
88. Планы уроков английского языка

89. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

90. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

91. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

92. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

93. Проблема эффективности урока графики

94. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

95. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

96. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Нетрадиционные формы урока

98. Ролевые игры на уроках английского языка

99. Конспект традиционного урока


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.