Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Завдання з програмування на Visual Basic

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Завдання з програмування на VBA 2009 рiк Завдання 1 Обчислити суму перших 5-ти членiв арифметичної прогресiї за формулами: S = (a1 a )/2, a1 = 1,3 x2 4,8 cos2y, a = a1 d ( -1), де = 5, y = 1,87, d = 5,83, x = e2,5. Розв'язок Програмуємо вiдповiдну програму на VBA, спочатку декларуючи потрiбнi змiннi, а потім задаючи їхні значення. Далi програмуємо задані розрахункові формули. Для виводу результату розрахунку в документ Word застосовуємо оператор WordBasic.I ser . Нижче наведений текст програми Завдання1, скопійований з редактора Visual Basic for Applica io . A ribu e VB ame = &quo ;Модуль1&quo ; 'Iгор Каплик - жовтень, 2006 р. Sub Завдання1() Dim S, a1, a , x, y, d Dim = 5 d = 5.83 y = 1.87 x = Exp(2.5) a1 = 1.3 x ^ 2 4.8 Cos(y) ^ 2 a = a1 d ( - 1) S = (a1 a ) / 2 WordBasic.I ser &quo ;S = &quo ; WordBasic.I ser S r(S) E d Sub Для виклику цієї програми на виконання iз середовища Word набираємо Сервіс → Макрос → Макроси → Завдання1 → Выполнить, або (Al F8) → Завдання1 → Выполнить. В результаті отримаємо таке: S = 1025.07072799505 Завдання 2 Задано дiйснi числа а, b, с (а & e; 0). Знайти дiйснi корені рівняння ax2 bx c = 0. Якщо дiйснiх коренів немає, на друк вивести повідомлення &quo ;Корені комплексні&quo ;. Розв'язок Рішення цього повного квадратного рівняння виражаються формулою: x1,2 = (-b ± D1/2) / 2a, де D = b2 – 4ac — детермінант. Якщо D &l ; 0, то рівняння не має дійсних коренів. У вiдповiдностi з цим i програмуємо це завдання з використанням операторів умовного переходу If. he . Else. Оскільки в умові завдання не сказано про конкретні значення коефiцiєнтiв рівняння, будемо задавати їх всередині програми довільно. Текст програми Завдання2 наведений нижче. A ribu e VB ame = &quo ;Модуль2&quo ; 'Iгор Каплик - жовтень, 2006 р. Sub Завдання2() Dim X1, X2, D, a, b, c a = 5 b = 7 c = -10 D = b ^ 2 - 4 a c If D &g ;= 0 he X1 = -b Sqr(D): X2 = -b - Sqr(D) WordBasic.I ser &quo ;X1 = &quo ; WordBasic.I ser S r(X1) WordBasic.ParaDow WordBasic.I ser &quo ;X2 = &quo ; WordBasic.I ser S r(X2) Else: WordBasic.I ser &quo ;Корені рівняння комплексні!&quo ; E d If E d Sub Задаючи значення a = 5, b = 7, c = -10, отримаємо таку вiдповiдь: X1 = 8.7797338380595 X2 = -22.7797338380595 Якщо ж задати значення a = 5, b = 7, c = 10 отримаємо вiдповiдь: Корені рівняння комплексні! Завдання 3 Скласти блок-схему та програму для обчислення вiдповiдних кожному варіанту виразів. Завдання виконати для таких варiантiв: а) Змінна у при повтореннях циклу змінюється вiд початкового значення у = 1 до кінцевого у = 9 з кроком 1. б) Змінна у, що змінюється при повтореннях циклу, є одновимірним масивом у = {1,5; 3; 0,6; 0,9}. Вивести початкові дані та результати обчислень у вигляді таблиці значень X, P, Z, де: X = (l y a cos c) / (ey – g a – si 2 c) si X X – y 1/2 si 2 b при X &g ; у P = 1,35 X2 при X = у l X 1,45y g (bc) при X &l ; у Z = P 0,5b2 cos (P – a) а = 4,32; b = 6,89; c = 171/2 Розв'язок Не дивлячись на те, що варіанти а) i б) представляють собою два окремих завдання, ми їх поєднаємо в одній програмі. Для цього нам буде потрібно ввести такі допомiжнi змiннi: — кiлькiсть повторень циклу: для а) = 9, для б) = 4; ( ) — масив значень змінної у; i — лічильник: для а) i = 1, 2, .,

9, для б) i = 1, 2, 3, 4; var$ — строкова константа, яка може приймати значення &quo ;а)&quo ; або &quo ;б)&quo ; в залежності вiд вибраного варіанту розрахунків. Блок-схема програми Завдання3 наведена на рисунку. Масив ( ) заповнюється в залежності вiд значення константи var$, яке вводиться у вiкнi I pu Box &quo ;Номер варіанта розрахунку&quo ;, показаному на рисунку нижче. Нижче наведений текст програми Завдання3. A ribu e VB ame = &quo ;Модуль3&quo ; 'Iгор Каплик - жовтень, 2006 р. Sub Завдання3() Dim x, z, p, a, b, c, y, (9), var$ Dim , i a = 4.32 b = 6.89 c = Sqr(17) var$ = I pu Box(&quo ;Введiть значення а) чи б) для номера варіанта&quo ; & var$, &quo ;Номер варiанта розрахунку&quo ;) If var$ = &quo ;&quo ; he Go o E dSub WordBasic.I ser &quo ;a =&quo ; & S r(a): WordBasic.I ser Para WordBasic.I ser &quo ;b =&quo ; & S r(b): WordBasic.I ser Para WordBasic.I ser &quo ;c =&quo ; & S r(c): WordBasic.I ser Para If var$ = &quo ;a)&quo ; he = 9 For i = 1 o (i) = i ex E d If If var$ = &quo ;б)&quo ; he = 4 (1) = 1.5: (2) = 3: (3) = 0.6: (4) = 0.9 E d If WordBasic.I ser &quo ;Варiант - &quo ; & var$ & &quo ;; =&quo ; & S r( ) WordBasic.I ser Para: WordBasic.I ser &quo ;y = &quo ; For i = 1 o WordBasic.I ser S r( (i)) & &quo ;; &quo ; ex WordBasic.I ser Para: WordBasic.I ser Para WordBasic.I ser &quo ; y x p z &quo ; WordBasic.I ser Para For i = 1 o y = (i) x = (Log(y) a Cos(c)) / (Exp(y) - a (a) - Si (c) ^ 2) If x &g ; y he p = Si (x) Sqr(Abs(x - y)) Si (b) ^ 2 If x = y he p = 1.35 x ^ 2 If x &l ; y he p = Log(Abs(x 1.45 y)) a (b c) z = p 0.5 b ^ 2 Cos(p - a) WordBasic.I ser S r(y) & &quo ; &quo ; & S r(x) & &quo ; &quo ; & S r(p) & &quo ; &quo ; & S r(z) & &quo ; &quo ; WordBasic.I ser Para ex E d Sub При виборі варіанта а) отримаємо такий результат: a = 4.32 b = 6.89 c = 4.12310562561766 Варіант - a); = 9 y = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; y x p z 1 6.16921036251777 .625618747883335 23.5106051035047 2 -.398860206108572 .123457564548993 23.3662361501907 3 -7.67044472021885E-02 .195591633792759 23.3769597339635 4 -1.97047675076656E-02 .236271096733771 23.3842595618880 5 -5.44692028846779E-03 .266678755930375 23.3903486513538 6 -1.52164514501239E-03 .291309521209447 23.3956949504055 7 -4.16081978834523E-04 .312086912073758 23.4005023378817 8 -1.07952008248923E-04 .330073751199657 23.4048895849838 9 -2.51459877725051E-05 .345936497380926 23.4089361125556 При виборі варіанта б) розрахунку результат буде іншим: a = 4.32 b = 6.89 c = 4.12310562561766 Варіант - б); = 4 y = 1.5; 3; .6; .9; y x p z 1.5 -1.45204156144273 -.04368718002541 23.3506847944415 3 -7.67044472021885E-02 .195591633792759 23.3769597339635 .6 2.26534231611546 1.18799513455253 23.9240910970412 .9 3.86856538687228 -.104324993260116 23.3476284888521 Завдання 4 Обчислити наближене значення суми спадного ряду S( ) = Σ h ( ), = 1 ч &i fi ;, h ( ) = ( -1) ( 2-1,6)1/2/(4,8c2 cos d) з точністю &epsilo ; = 10-5 для значень параметру 0 ≤ ≤ 1 iз кроком &Del a; . Точність обчислень визначається умовою R = h ( ) ≤ &epsilo ;. При розробці програми передбачити переривання обчислень при &g ; 0 на випадок, якщо виконання умови R ≤ &epsilo ; не відбудеться при прогумованих 0 членів ряду, де 0 — обмежувач просумованих членів ряду.

Вихiднi дані: с = 2,9; d = 0,41; 0 = 2,5; 1 = 3,5; &Del a; = 0,01 Розв'язок Визначимо обмежувач просумованих членів ряду: 0 = ( 1 - 0) / &Del a; = (3,5-2,5)/0,01 = 100 Нижче наведена програма Завдання4 даного завдання на язику VBA. Для забезпечення безумовного виходу з програми ми використали мітку E dSub. Щоб простежувати процес обчислень, ми вивели на друк поточні значення величин , , h та S . A ribu e VB ame = &quo ;Модуль4&quo ; 'Iгор Каплик - жовтень, 2006 р. Sub Завдання4() Dim c!, d!, 0!, !, 1!, d !, h !, S!, eps!, , 0 c! = 2.9: d! = 0.41: 0! = 2.5: 1 = 3.5: d = 0.01 eps! = 0.00001: 0 = ( 1! - 0!) / d = 0: S = 0 WordBasic.I ser &quo ; h S &quo ; WordBasic.I ser Para For ! = 0! o 1! S ep d = 1 If = 0 he Go o E dSub h ! = (( - 1) / ( 1)) ^ ( ( - 1)) Sqr( ^ 2 - 1.6) / (4.8 c ^ 2 Cos(d)) S! = S! h ! WordBasic.I ser S r( ) & &quo ;; &quo ; & S r( !) & &quo ;; &quo ; & S r(h !) & &quo ;; &quo ; & S r(S!) WordBasic.I ser Para If h ! &l ;= eps! he Go o E dSub ex E dSub: E d Sub Після виклику програми на виконання отримаємо такі результати: h S 1; 2.50; 5.223155E-02; 5.223155E-02 2; 2.51; 5.834686E-03; 5.806623E-02 3; 2.52; 8.248814E-04; 5.889111E-02 4; 2.53; 1.155269E-04; 5.900664E-02 5; 2.54; 1.604442E-05; 5.902269E-02 6; 2.55; 2.216024E-06; 0.0590249 Завдання 5 Скласти блок-схему та програму для персонального комп’ютера за такої умови. Задано масив Х = {x} з = 20 чисел: Х = {-20; 15; 3; -9; 7; -6; 14; -13; 6; -7; 9; -12; 5; 7; -2; 17; 10; -1; 16; -3} Знайти мiнiмальне по модулю значення х та його номер k. Розв'язок Блок-схема даного алгоритму представлена нижче на рисунку. Нижче наведена розроблена програма на VBA. A ribu e VB ame = &quo ;Модуль5&quo ; 'Iгор Каплик - жовтень, 2006 р. Sub Завдання5() Dim x(20), , i, k x(1) = -20: x(2) = 15: x(3) = 3: x(4) = -9: x(5) = 7 x(6) = -6: x(7) = 14: x(8) = -13: x(9) = 6: x(10) = -7 x(11) = 9: x(12) = -12: x(13) = 5: x(14) = 7: x(15) = -2 x(16) = 17: x(17) = 10: x(18) = -1: x(19) = 16: x(20) = -3 = Abs(x(1)) For i = 2 o 20 If Abs(x(i)) &l ; he = Abs(x(i)): k = i E d If ex WordBasic.I ser &quo ;Мiнiмальне абсолютне значення - х =&quo ; & S r( ) & &quo ;; k =&quo ; & S r(k) E d Sub Після виклику програми Завдання5 на виконання отримаємо такий результат: Мiнiмальне абсолютне значення - х = 1; k = 18 Завдання 6 Скласти блок-схему та програму, яка б виводила на друк сгенерований, сформований та впорядкований масиви. Генерувати i вивести на друк одновимірний масив Х = {xi}, i = 1 ч , = 13 в дiапазонi цілих чисел . Сформувати i вивести на друк масив Y iз елементів масиву Х, які стоять на парних місцях. Впорядкувати масив Y за спаданням модулів його елементів. Розв'язок. Масив Х має 13 елементів, з яких х1 = -30, х = 40, а iншi змінюються вiд х1 з кроком величин dx = (х - х1) / ( – 1). Формування масиву Z за спаданням модулів елементів масиву Y представляє собою процедуру сортування, для реалiзацiї якої є багато різних спецiалiзованих підпрограм. Але тут ми реалізуємо найпростіший алгоритм сортування вибором. Блок-схема алгоритму програми Завдання6 представлена на рисунку нижче.

вариация varied разнообразный variety разновидность, разнообразие various различный, разнообразный variouspagination различная нумерация страниц VAROS (VariableRefractionOpticalSystem) оптическая система с изменяемым преломлением (система, применяемая в сканерах) vary варьировать(ся), менять(ся) varing изменение varingtext изменения в тексте VB (VisualBasic) Визуальный Бейсик (язык программирования) VBA (Visual Basic for Applications) язык Visual Basic для приложений VB Script (Visual Basic Script) языксценариев, разработанныйнаосновеязыкаVisual Basic VBX (Visual Basic extention) управляющиеэлементывсредеVisual Basic VCL (Vector Control Language) Язык векторного управления VCR (video cassette recorder) видеомагнитофон VCPI (virtual control program interface) виртуальный программный управляющий интерфейс VDCA (variable duty-cycle algorithm) алгоритм с переменным рабочим циклом VDH (very distant host) дистанционно удаленная главная ЭВМ VDI (video device interface) интерфейс видеоустройств VDIU (visualdatainputunit)

1. Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

2. Программирование логической игры на visual basic

3. Тест на языке программирования Visual Basic

4. Потоки в Visual Basic

5. Visual Basic и Системный Реестр Windows

6. Техника программирования сложных окон в Visual Basic
7. Не много теории о Visual Basic
8. Использование языка программирования Visual Basic для решения математических задач

9. Audio recorder on visual basic

10. Greating game on visual basic with multiplayer system

11. Организация документооборота с помощью "Visual Basic for Application"

12. Работа с графическим пакетом Corel Draw и создание тестовой программы в среде Visual Basic

13. Создание 3D-графики средствами языка программирования Visual Basic

14. Создание программного продукта на языке программирования Visual Basic for Applications

15. Электронный справочник по изучению Visual Basic

16. Завдання лінійного програмування

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

17. Three Waves of Alvin Toffler. The Basic Points

18. Описание языка Turbo Basic для студентов всех специальностей

19. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

20. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

21. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

22. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
23. Завдання типу "Чорної скриньки"
24. Методы работы с массивами на языке BASIC

25. Turbo Basic прикладной

26. Справочник по Visual С++

27. Delphi или Visual C++ - вот в чем вопрос

28. Программируем под IIS на Visual C++

29. Создание в среде Borland C++ Builder dll, совместимой с Visual C++

30. Создание консольных приложений с помощью мастера в Visual C++ 6 - 2

31. Массивы в языках Pascal и Basic

32. Basic perspectives and schools of developing sociology in the XX century

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

33. Завдання астрономів під час спостереження сонячних затемнень

34. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

35. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

36. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

37. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

38. The basic features of translation informal lexicon
The basic features of translation informal lexicon
39. Алгоритмічні мови програмування
40. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

41. Концепції програмування. Графічна система OpenGL

42. Мова програмування Assembler

43. Модульне програмування. Turbo Pascal

44. Обєктно-орієнтовне програмування

45. Об’єктно-орієнтоване програмування МП Delphi

46. Построение модели DFD и реализация в СУБД Visual FoxPro

47. Програмування

48. Програмування інтерфейсу

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Програмування універсальних мікропроцесорів на мовах Асемблер

50. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

51. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

52. Середовище програмування Borland Delphi

53. Системне програмування та операційні системи

54. Язык логического программирования Visual Prolog
55. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології
56. Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування

57. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

58. Розв’язання лінійних задач методами лінійного програмування

59. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

60. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

61. Кадрове планування: завдання, методи і технології

62. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі

63. Предмет і завдання педагогіки

64. Цифровий освітний ресурс "Задачник по мові програмування. Циклічні алгоритми"

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

65. Завдання психодіагностики

66. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

67. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

68. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

69. Метод динамічного програмування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.