Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Князі у "Слові о полку Ігоревім"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Князі у слові о полку Ігоревім Одна з перших писемних пам’яток давньої руської літератури, „Слово о полку Ігоревім” є надзвичайно цінною навіть за належності неперевірених та невірних даних. Вона є зразцем близького до того часу погляду на не такі давні, як за наших часів вони є, події у світському та політичному житті країни. Опис подій викладається бурхливо, непослідовно, істотно плутаючи необізнану у деталях історії людину. Автор постійно повертається в минуле засуджуючи чи вихваляючи різних правителів на землі руській з різних часових відрізків та територіально не співпадаючих областей події. Яро призиває не забувати історію руських земель та відважну їх боротьбу з різноманітними завойовниками. Літопис починається зі згадки „бояня”, тобто співця, або літописця котрий зберігає події давнини для нащадків. Не зовсім зрозуміло, але здається він має навазі самого себе промовляючи про себе у третій особі. Згадуються і великі князі руські, сини Володимира Красно Сонечко, Ярослав Мудрий та Мстислав Хоробрий. „Который дотечаше та преди пЂснЂ пояше, старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарЂза Редедю предъ полкы Косожьскыми, красному Романови Святъславличю.” Це схоже на характерну від початку для східних творів неодмінну та необхідну згадку у всіх історичних чи маючих відносини до історії документів та літописань про найбільш відомих та славетних правителів, що жили кілька поколінь тому. Літописець досить поблажливо ставиться до пізніх Ольговичів: „. И речь ему буй Туръ Всеволодъ одинъ братъ, один свЂтъ свЂтлый ты Игорю, оба ес†Святъславличя”; Ігор змальвується хоробрим відважним воїном, поборником миру та захісником рідної землі: „Чрълень стягъ, бЂла хорюговь, чръвлена чолка, сребрено стружіе, храброму Святъславличю. Дремлеть въ полЂ Олгово хороброе гнЂздо далече залЂтЂло; не было нъ обидЂ порождено нисоколу, ни кречету, ни тебЂ черный воронъ, поганый Половчине.” Досить часто на підмостки виходить і брат Ігоря, Всеволод Святославич: „Яръ туре Всеволоде! стоиши на борони, прыщеши на вои стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо туръ поскочаше, своимъ златымь шеломомъ посвЂчивая, тамо лежать поганыя головы Половецкыя; поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя отъ тебе яръ Туре Всеволоде.” В цих строках явно відчувається ярий поклик до війни, до збереження руських земель адресований здебільшого, напевне, не тільки Всеволоду, а й іншим руським князям. Проте в подальших рядках він різко відкликається про Олега Святославича, котрий провів пів життя відвойовуючи батьківську спадщину: „Кая раны дорога братіе, забывь чти иживота, и града Чернигова, отня злата стола, и своя милыя хоти красныя ГлЂбовны свычая и обычая? Были вЂчи Трояни, минула лЂта Ярославля; были Полци Олговы, Олга Святъславлича. Той бо Олегъ мечемь крамолу коваше, и стрелы по земли сЂяше. Ступаетъ въ златъ стремень въ градЂ ТмутороканЂ. То же звонъ слыша давный великый Ярославь сынъ Всеволожъ: а Владиміръ по вся утра уши закладаше въ ЧерниговЂ; Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе, и на канину зелену па полому постла, за обиду Олгову храбра и млада Князя.&

rdquo; Літописець взагалі здається не схвалює практики поклику на ўдопомогуў чужинців, ким би вони не були- чи то половцями, чи то угорцями, що їх приводив Святополк на противагу половчанам Олега - та в яких би родинних відносинах з княжими родами вони не знаходились. Невідомий письменник щиро та горісно оспівує смерть Ігоря що повернув на допомогу братові та загинув. „Ту кроваваго вина недоста; ту пиръ докончаша храбріи Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалощами, а древо стугою къ земли преклонилось.” Він засуджує усіх князів скопом за недбалість у захисті рідної землі, за спроби не тільки здобути належне по чину та спадщині, але і відхопити чуже. „Уже бо братіе невеселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла; въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука. Вступилъ дЂвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крилы на синемь морЂ у Дону плещучи, убуди жирня времена, усобица княземь на поганыя погыбе. Рекоста бо братъ брату: се мое, а то моеже; и начаша князи про малое, се великое, молвити, а сами на себе крамолу ковати: а поганіи съ всЂхъ странъ прихождаху съ побЂдами на землю Рускую.” Він також висловлює непідробний жаль про загибель одного з останніх захисників землі руської з майже всією дружиною, жаліючи жінок що втратили своїх чоловіків. А згадуючи неприпинну смугу між князівських усобиць, ніби з сумом похитує головою: „О! далеч зайде соколъ, птиць бья къ морю: а Игорева храброго полку некресити. За нимь кликну Карнаижля поскочи по Руской земли смагу людемъ мычючи въ пламянЂ розЂ. Жены рускыя въсплакашась аркучи: уже намь своихъ милыхъ ладъ ни мыслію смыслити, ни думою сдумати; ни о очима съ глядати, а злата и сребра ни мало того потрепати. А въстона бо братіе Кіевъ тугою, а Черниговь напастьми: тоска разліяся по Руской земли; печаль жирна утече средЂ земли Рускыи; а князи сами на себе крамолу коваху; а поганіи сами побЂдами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по бЂлЂ отъ двора. Тіи бо два храбрая Святъславличя, Игорь и Всеволодъ уже лжу убуди, которую то бяше успилъ отець ихъ Святъславь гроздный выликый Кіевьскый.” „Ты буй Рюриче и Давыде, не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкають аки тури, ранены саблями калеными, на полЂ незнаемЂ? Вступи та гн̃а въ злата стремень за обиду сего времени, зане землю Рускую, за раны Игоревы буего Святъславлича! Галичкы Осмомысле Ярославе! высоко сЂдиши на своемъ златокованнемъ столЂ. Подперъ горы Угорьскыи своими желЂзными полки, заступивъ Королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча времены чрезъ облакы, суды рядя до Дуная.” Тут автор майже гнівно призиває решту князів закрити кордони держави від чужоземців, спільно та міцно стати на їх обороні, щоб запобігти все новим грабункам руської землі, яким вона підвергалась кожного разу як ті ступали на її території. „А ты буй Романе и Мстиславе! Храбрая мысль носить васъ умь на дЂло, высоко плаваеши на дЂло въ буести, яко соколъ на вЂтрЂхъ ширяяся, хотя птицю въ буйст†одолЂти.” Він наче висловлює докір сильним та мужнім князям, що, зав’язнувши у боротьбі за престоли, зовсім забули про майже беззахисну без їх опіки рідну землю.

Вихваляючи Святославичів посталих на оборону батьківщини, досить єхидно проходиться по нащадках Мстислава Великого „Донъ ти княже кличеть, и зоветъ князи напобЂду. Олговичи храбрыи князи доспЂли на брань. Ингварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславличи, не худа̀ гнЂзда шестокрильци, не побЂдными жребіи собЂ власти расхытисте, кое ваши златыи шеломы и сулицы ляцкыи и щиты. Загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю Рускую, за раны Игоревы буего Святъславлича.” Здається, що такими їдкими словами автор намагається змусити їх замислитися, зупинити ворожнечу, припинити ділити ўшмат пирогаў у вигляді Руської держави-бо ж поки розподілять той може і ўзіпсуватисяў. Недобре він озивається і про полоцьких князів: „Изяславъ сынъ Васильковь позвони своими острыми мечи о шеломы Литовьскыя; притрепа славу дЂду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты накрова†тра†притрепанъ Литовскыми мечи. И схоти ю на кровать, ирекъ: Дружину твою Княже птиць крилы пріодЂ, а звери кровь полизаша. Небы ту брата Брячаслава, ни другаго Всеволода; Единъ же изрони жемчужну душу изъ храбра тЂла, чрезъ злато ожереліе. Уныли голоси, пониче веселіе. Трубы трубятъ Городеньскіи: Ярославе, и вси внуце Всеславли! уже понизить стязи свои, вонзить свои мечи вережени; Уже бо выскочисте изъ дЂдней славЂ: вы бо своими крамолами начасте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которое бо бЂше насиліе отъ земли Половецкыи наседмомъ вЂцЂ Зояни.” Висновок На основі тексту „Слова.” я б виказала думку, що даний твір, схоже, міг бути написаний на замовлення нащадків Святославичів, або прихильними, союзними до них представників тогочасної еліти. Проте із таким же успіхом це могла бути й просто небайдужа до долі своєї країни освічена людина. Одне є точно виключеним: авторство не може належати жодному з представників руського духовенства, бо в творі постійно проминають мимохідь вживані імена давніх язичницьких богів, часто люди, а зокрема князі найменуються то „Дажь-божими внуками”, то ще як у подібному ж дусі, що є зовсім нехарактерним для церковних текстів. Наскільки мені відомо, автор „Слова о полку Ігоре— ще й досі невідомий і напевне залишиться таким ще довго. Джерела та література 1. Катерининська копія кінця XVIII століття. Слово о полку Игоре†Игоря сына Святославля Внука Ольгова. (Електронний варіант). 2. Іван Франко. Слово про похід Ігоря. // Друкується за збірником «Слово о плъку Игоре※, стор. 148 — 167; переклад звірено з автографом. Автограф зберігається у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, фонд 3 (архів Івана Франка), № 401. // Вперше переклад опубліковано в кн.: «Іван Франко. Статті і матеріали. Збірник третій», Львівський державний університет ім. Івана Франка, Харків, 1952, стор. 5 — 24. (Електронний варіант).

Зокрема, шумерське гуд — «бик», часте в клинописних текстах, вживається якраз у значенні «герой», «богатир». Це відбилося і в «Слові о полку Ігоревім», де князі порівнюються з яр-туром або буй-туром, теж, власне, биком. Тобто в цьому розумінні етноніми сувіри, сівери, кімери та сугуди (согди), виявляються і семантичними двійниками. Усім їм властиві виразні воїнські функції, і всі вони належали до воїнського стану, так званих кшатріїв. А від основи кшатр — «сила», «влада» й утворене наше «цар». Тому недарма серед українців стільки прізвищ Цар, Царук, Царик, Царко, Царевич, Царенко, Цариченко тощо. Це означає, що предки їхніх теперішніх носіїв належали саме до воїнського стану, а не до жрецького, брахманського. Хоча в українців вистачає прізвищ, назв і фразеологізмів, пов'язаних і з брахманами. Це і божі люди в українському фольклорі — рахмани, і прізвища Рахман, Рахманин, Рахманюк, <16> Рахманець, Рахманенко, засвідчені в запорозьких козаків і сучасних українців; це і с. Рахмани на Волині, м. Рахманів, де 1619 року архимандрит чернігівський Кирило Транквіліон Ставровецький видав «Учительне Євангеліє» — збірку своїх проповідей; Рахманівка на Дніпропетровщині та Рохманів на Тернопільщині; це і Рахманський Великдень, із яким пов'язані фразеологізми: «На Юра-Івана, на Рахманський Великдень», «Віддам на Рахманський Великдень», а також «Постимося, як рахмани», «Рахманна земля», «Рахманний кінь» і навіть «Рахманна журба» в сучасних поетів

1. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

2. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

3. Слово о полку Игореве

4. Слово о полку Игореве

5. "Слово о полку Игореве"

6. Как я представляю себе автора "Слова о полку Игореве"
7. Опускаясь в смысл былого, познаем смысл настоящего и будущего (по материалам "Слова о полку Игореве"и современным исследованиям политологов)
8. Читая "Слово о полку Игореве"

9. Моё отношение к "Слову о полку Игореве"

10. Хронологические данные в "Слове о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича"

11. Московский мещанин А.И. Бардин - "создатель" "Слова о полку Игореве"

12. Владимир Набоков — переводчик "Слова о полку Игореве"

13. «Слово о полку Игореве» в кругу шедевров национальных литератур

14. Человечность "Слова о полку Игореве"

15. Композиция и ее роль в раскрытии идеи "Слова о полку Игореве"

16. Образ Русской земли в "Слове о полку Игореве"

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Hе Кирилл ли Туровской с Припяти - автор "Слова о полку Игореве"?

18. Картины природы в "Слове о полку Игореве"

19. «Слово о полку Игореве»

20. Русское искусство эпохи „Слова о полку Игореве"

21. Слово о полку Игореве

22. «Темные места» в «Слове о полку Игореве»
23. Проблема ритмики "Слова о полку Игореве"
24. Композиция "Слова о полку Игореве"

25. История и сюжет "Слова о полку Игореве"

26. Галичья гора

27. Освоение человеком труднодоступных территорий Земли. Горы

28. Князь и дружина в Древней Руси

29. Местоимения и слова-заместители в современном английском языке

30. Синтактико-семантический анализ составляющих сложносоставных слов в английском языке

31. Религиозные мифологемы древних славян в пантеоне князя Владимира

32. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

33. Морфемный анализ слов со скрытым j (й)

34. Образы "Горя от ума"

35. Сопоставительный анализ русских слов ошибка, заблуждение, ляпсус и французских faute, erreur, lapsus

36. Заимствованные слова в региональной прессе на примере газеты "Чапаевский рабочий"

37. Использование переносного значения слова для создания художественных тропов

38. Почему несчастен отец Горио? (по Бальзаку "Отец Горио")
39. Болезнь и смерть князя Андрея Болконского (Толстой, «Война и мир»)
40. Этимология слова "шишок"

41. Дон Кихот и князь Мышкин - "Образ печальный"

42. Этимология английских слов

43. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

44. Великий князь Михаил Тверской. Борьба Твери за политическое лидерство

45. Галицко-Волынское княжество (Галицько – Волинське князівство)

46. Житие Великого князя Андрея Боголюбского

47. Крещение Руси. Князь Владимир

48. Князь и дружина в Древней Руси

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

49. Служба Московскому князю

50. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

51. Особенности консультирования лиц, переживших горе

52. Проникновение христианства на Русь и отношения с язычеством до крещения Руси при князе Владимире

53. Презентация издательства "СЛОВО/SLOVO"

54. Русские князья IX - середины XIII вв.
55. Князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский
56. Князь-беглец (воевода Андрей Михайлович Курбский)

57. Поход князя Владимира на Корсунь

58. Чоросы - ойротские князья

59. Миф о князе Рюрике в свете западно-славянского происхождения приильменских славян

60. Походы князя Игоря на Царьград

61. Великий князь Михаил Тверской

62. Суспільна організація життя слов

63. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

64. Святые князья Великой Руси

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Князь Александр Невский и Новгород. Их взаимоотношения

66. Русский либерал. Премьер-министр временного правительства - князь Львов

67. Киевская Русь 9-12 вв. Первые русские князья.

68. Князь Дмитрий Иванович Донской и Куликовская битва.

69. Святые благоверные князья Борис и Глеб

70. Князь Владимир (978-1015)
71. Князь Федор Ярославский и Смоленский и чада его Давид и Константин
72. Отец Горио. Бальзак Оноре де

73. Волшебная гора. Манн Томас

74. Характеристика идей в "Слове о законе и благодати"

75. О постмодернизме замолвите слово

76. Будет ли возрожден Трехсвятительский храм князя Владимира?

77. «Русское слово»

78. Слово о "бессловесных"

79. Повесть о Горе и Злочастии

80. Слово о женщине, слово о матери (По произведениям Фадеева, Айтматова)

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

81. Художественный мир комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

82. Принципы морфемного членения слова

83. Лексикология как наука о слове

84. Морфемный разбор (разбор слова по составу)

85. Ударение. Фонетическое слово. Характеристики русского словесного ударения

86. Черная брань (слово о русском мате)
87. Джеймс Джойс: слова и музыка
88. Слово в ранних произведениях М. Горького

89. Софья и Лиза в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: два характера и две судьбы

90. Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума"

91. Слова-символы в толковании сна Татьяны Лариной

92. Сюжет и композиция "Горя от ума"

93. Несколько замечаний о словах типа "несколько"

94. Фамусовская Москва в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

95. Почему горе настигает юного человека. Смысл названия комедии Грибоедова. Горе Чацкого и Софьи

96. Молчалин и Софья. Значение образов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники

97. Дух времени в "Горе от ума"

98. "Горе от ума" А. С. Грибоедова и "Евгений Онегин" А. С. Пушкина

99. Идея декабризма в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.