Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Факультет економіки та менеджментуРЕФЕРАТ З курсу &quo ;Інноваційний менеджмент&quo ; на тему Інноваційна діяльність на ринку товарів та послугВиконала: Студентка V курсу спеціальності &quo ;Менеджмент організацій&quo ; вечірньої форми навчання Запарнюк Олена ВасилівнаВінниця 2008 ЗмістВступ 1. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності 2. Ринок інновацій та шляхи його розвитку 3. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення Висновки Список використаних джерел ВступНа сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку країни здатні не тільки забезпечити високі показники економічного росту, але і вирішити певні екологічні, соціальні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної економіки, підвищити експортний потенціал країни. Однак, в Україні практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового, організаційного характеру постають на шляху масової реалізації інновацій. Процеси ж створення нових інноваційних структур, які здатні реалізовувати цілком комерційні проекти, мають стихійний характер. Таким чином, формування активної інноваційної політики держави повинно стати першочерговим завданням. Закон України &quo ;Про інноваційну діяльність&quo ; визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери; а інноваційну діяльність - як діяльність, що спрямована на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Тому удосконалення державної системи стимулювання інноваційного розвитку шляхом впровадження певних заходів економічної політики є актуальним завданням української державної політики, виконання якого призведе до кардинального пожвавлення інноваційних процесів в країні. Активізація використання інноваційного чинника призведе до створення конкурентоспроможної української економіки, для чого необхідне проведення активної державної інноваційної політики, спрямованої на розвиток науково-технічного потенціалу країни та формування українського бізнесу, зацікавленого у використанні інновацій. 1. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльностіНаука як філософська категорія являє собою одну з форм суспільної свідомості. Це - особлива сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і систематизація знань про дійсність, про закони розвитку суспільства. Отже, наука являє собою систему нагромадження нових наукових знань. Формою організації функціонування науки є наукові установи - галузеві, комплексні, регіональні тощо. Результатом їх діяльності є інноваційна продукція.

Існує багато визначень інновацій та інноваційної продукції, викладених у наукових публікаціях та енциклопедичних виданнях. Вони здебільшого характеризують цю економічну категорію дещо однобічно.8 одних публікаціях інновація - це нововведення в галузі техніки, технологій, організації праці, управління, яке грунтується на використанні досягнень науки. Але за змістом це визначення стосується науково-технічного прогресу. Інновацією називають також новий підхід до виробництва і збуту продукції, завдяки якому інноватор здобуває перевагу над конкурентами. Інноваційна продукція є однією із складових інноваційної діяльності. До другої складової інноваційної діяльності належить її застосування у виробничій сфері, в практиці. Сполучною ланкою цих складових в інноваційній діяльності є ринок, де визначається попит, пропозиції і ціна на інноваційну продукцію. З метою просування інноваційної продукції до споживача необхідні маркетингові дослідження попиту і пропозицій на ринку. Через ринок визначається потреба в інноваціях. Наступний етап розвитку інноваційної продукції - перехід у досягнення науково-технічного прогресу. Отже, ринок науково-технічної продукції є основною формою практичної реалізації наслідків завершених науково-технічних робіт, важливою ланкою організації застосування у виробництві науково-технічних досягнень. Інноваційна продукція в умовах переходу аграрно-промислового комплексу до ринкових відносин набуває форми товару. Товаром вона стає тоді, коли володіє корисними для споживача властивостями, а на виготовлення науково-технічної продукції витрачено конкретну працю. Споживні властивості її проявляються у новостворених товарах і послугах або в нових способах виробництва товарів і наданні послуг. Ринок науково-технічної продукції виражає сукупність економічних, фінансових і. правових відносин науково-дослідних організацій - створювачів цієї продукції та господарських структур - споживачів її у процесі виробничої діяльності. Формування і функціонування ринку інноваційної продукції здійснюється за притаманною йому організаційною структурою і специфічним економічним механізмом, спрямованим на забезпечення взаємних інтересів наукових організацій-розробників цієї продукції та товаровиробників-споживачів. В умовах ринкової економіки створення науково-технічної продукції пов'язане з існуванням такої соціально-економічної категорії, якою є інтелектуальна власність, тобто власність на науково-технічну продукцію. За чинним законодавством в Україні суб'єктами права інтелектуальної власності визнаються громадяни, юридичні особи та держава. Відносини щодо створення і використання інтелектуальної власності, об'єктом права якої є науково-технічна продукція, регулюються чинним законодавством. Законами України &quo ;Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності&quo ; та &quo ;Про наукову і науково-технічну діяльність&quo ; передбачено, що результати науково-технічної діяльності є об'єктами власності створювачів (розробників) науково-технічної продукції, якщо інше не передбачено законом або договором. Результати фундаментальних досліджень, а також робіт з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансуються за рахунок бюджету, передаються виконавцями державі для використання з дотриманням правил, передбачених законодавством України.

Правовий статус науково-технічної продукції, як інтелектуальної власності, визначається участю державних органів у фінансуванні науково-дослідних робіт, які здійснюються науково-дослідними організаціями. При повному фінансуванні науково-дослідних робіт за рахунок бюджету колективи науково-дослідних організацій можуть бути лише частково власниками науково-технічної продукції. За умови фінансування науково-дослідних робіт за рахунок недержавних коштів або виконання науково-дослідних робіт творчими колективами поза службовими обов'язками створена науково-технічна продукція може повністю належати колективу науково-дослідної організації. Авторське право на інтелектуальну власність визнається за окремими розробниками або творчими колективами-розробниками, а право на використання наукової продукції визначається з урахуванням особливостей фінансування науково-дослідних робіт. Товарною формою інноваційної продукції є науково-технічна та соціальї економічна інформація. До неї належить статистична, аналітична, планова, прогностична інформація. Сюди відносяться інформація технічного, економічного, фінансового, правового та управлінського характеру про особливості виробництва і реаліцію продукції, організаційно-технічний і технологічний досвід, патенти. Решта інформації належить до категорії &quo ;ноу-хау&quo ;, тобто знання про те, як робити що робити. Інформація може бути представлена у матеріалізованій формі (друкованій, звукописній) за бажанням споживача. Наукова продукція як товар може бути у формі проектної документації на розроблені і придатні до застосування технології й окремі елементи технологій виробництва певних видів сільськогосподарської продукції, її зберігання та переробки, форми організації виробництва, створення організаційно-правових форм господарювань систем управління виробничою сферою та організаційно-економічних систем регулювання виробництва тощо. Форми товару набувають дослідні зразки нових машин, знарядь, обладнання окремих вузлів, агрегатів, робочих органів машин і знарядь, зразки насіння та сад вного матеріалу нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, багаторічні насаджень, ягідників, виноградників, окремі особини племінних тварин і птиці, зра ки нових видів органічних і мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин тварин, біологічних та ветеринарних препаратів. Наукова продукція може бути реалізована у формі організаційно-економічні проектів удосконалення виробництва, створення і функціонування економічних мехл нізмів господарювання, моделей організаційних структур, методик, нормативів. Основними організаційно-економічними умовами створення ринку науково-технічної продукції є: забезпечення умов для постійного відтворення потрібної науково-технічної продукції, вироблюваної на конкурсних засадах науково-дослідними організаціями; правове забезпечення колективів науково-дослідних установ на вільну реалізацію різних товарних форм науково-технічної продукції; формування оптових ринків та ринкової інфраструктури (біржі науково-технічної продукції, біржі інтелектуальної праці, аукціони, банки наукових ідей і даних про' наукову та науково-технічну продукцію, виставки); організація системи інформації про науково-технічну продукцію, широкої її реклами та пропаганди у виробничій сфері; розробка економічного механізму діяльності ринку (методики визначення цін на науково-технічну продукцію, податкової системи, порядку фінансування та кредитування науково-дослідних робіт); створення організаційної системи застосування науково-технічної продукції у виробництві, розвиток та поєднання державних і комерційних структур впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Для цього необхдна вдповдна пдготовчо-революцйна дяльнсть серед поневолених Москвою народв дяльнсть дейно-полтична, органзацйно-оперативна  вйськова. Найважливше те, щоб визвольно-революцйн сили захопили у сво руки нцятиву. Звичайно, розгортання широко революцйно боротьби у воннй ситуац мусить бути пристосоване до розвитку вонних подй. Але це пристосу-вання Aрунтуться на передбачуванн та вдчутт надходячих моментв пригожо ситуац, на самостйному скрплюванн революцйно-збройно боротьби. Треба використовувати вс труднощ ворога, його поразки, зв'язансть його рук вйною  революцйними дями, моблзувати зрст революцйних настров серед народу  вояцтва. Ми вже вдмтили, що тепершнй морально-полтичний  млтарний стан Заходу та вдношення сил не дають пдстав сподватися, що в розвитку дальшо мжнародньо ситуац захдн держави переберуть нцятиву в сво руки. Зокрема в питанн вйни з СССР м важко вийти з слпого кута та спромогтися на ршуч кроки. Для цього потрбн поважн змни

1. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

2. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

3. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

4. Інноваційна діяльність підприємства

5. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

6. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці
7. Інноваційна діяльність
8. Інфляція та інвестиційна діяльність

9. Інвестиційна діяльність страхових компаній

10. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

11. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

14. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

15. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

16. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

18. Комерційна діяльність

19. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

20. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

21. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

22. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
23. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі
24. Операційна діяльність підприємства

25. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

26. Професійна діяльність шкільних психологів

27. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

28. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

29. Інвестиційна діяльність

30. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

31. Фінансова діяльність та політика держави

32. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

34. Світові ринки зброї та військового спорядження

35. Діяльність римських магімтратів

36. Ринок фінансових послуг

37. Товар та його властивості

38. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
39. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи
40. Діяльність СГ "ТАС"

41. Маркетингова діяльність комерційного банку

42. Ринок фінансових послуг

43. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

44. Життєдіяльність організму

45. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

46. Ринок картоплі та овочів

47. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

48. Аудиторська діяльність

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Знаки для товарів і послуг

50. Правотлумачна діяльність

51. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

52. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

53. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

54. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
55. Діяльність ОУН до початку другої світової війни
56. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

57. Діяльність першого професійного театру Полтави

58. Творча діяльність Панаса Мирного

59. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

60. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

61. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

62. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

63. Економічна діяльність ООН

64. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Зовнішня економічна діяльність

66. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

67. Діяльність органів управління освітою

68. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

69. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

70. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
71. Діяльність викладача в процесі навчання
72. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

73. Політичні погляди і діяльність Платона

74. Діяльність Пирятинського сирзаводу

75. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

76. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

77. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

78. Соціально-педагогічна діяльність як професія

79. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

80. Професійна майстерність екскурсовода

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

81. Діяльність державної податкової інспекції

82. Діяльність фінансових фондів

83. Ринок фінансових послуг

84. Фінансова діяльність акціонерних товариств

85. Фінансова діяльність субєктів господарювання

86. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
87. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
88. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

89. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

90. Інноваційна політика

91. Неспроможність ринку і державне регулювання

92. Продуктивність, мотивація та оплата праці

93. Ринок праці та капіталу

94. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

95. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

96. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

97. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

98. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

99. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.