Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Корпоративна інформаційна система R/3

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний інститут економіки і управління Реферат На тему: Корпоративна інформаційна система R/3 Виконала:студентка гр. Т-72, Остапчук Л. Чернігів 2010 Зміст Вступ 1. Загальна характеристика системи R/3 та її складових елементів 2. Організація обліку та звітності в системі R/3 Висновок Список використаних джерел Вступ Система SAP R/3 — це інтегрований комплекс програмних засобів корпоративного управління, що поєднує стандартні організаційно-економічні функції та спеціалізовані за галузями господарчі процеси. На сьогодні це одна з найпотужніших і функціонально розвинутих КІС, яку розробила німецька компанія SAP AG (Sys ems Applica io s Produc s), штаб-квартира якої знаходиться в місті Вальдорф. Система R/3 реалізована на базі сучасної клієнт-серверної архітектури (трирівневої), що дає можливість організувати ефективне розподілене оброблення інформації та працювати на різних моделях обчислювальної техніки, має гнучкий інтерфейс користувача і понад 30 мовних варіантів, зокрема й український. Понад 11000 компаній більш як 100 держав світу здійснюють свою діяльність, використовуючи продукт SAP — систему R/2 для великих ЕОМ (мейнфреймів) і систему R/3 для конфігурацій клієнт-сервер і відкритих систем. 1. Загальна характеристика системи R/3 та її складових елементів З 1992 р. SAP активно працює на ринку СНД. За цей час компанія інвестувала у створення і розширення інфраструктури в СНД понад 7 млн. німецьких марок, здійснила адаптацію до російського законодавства стандартних версій система SAP R/2 і SAP R/3. У 1998 р. SAP СНД відкрила свої офіси в Україні (м. Київ), Казахстані (м. Алма-Ата), Санкт-Петербурзі. На початок 2000 р. SAP R/3 стали успішно використовувати на таких підприємствах, як Туламашзавод, Свердловенерго, Сургутнафтагаз, Донецький металургійний завод і т. ін. Крім того, фірма SAP уклала договори з R/3 з такими відомими підприємствами, як Лукойл, Славнафта, Національний банк України, Міністерство енергетики України, Жидачівський целюлозопаперовий комбінат і т.ін. До складу R/3 входять додатки в галузі обліку і звітності, контролінгу, організації виробництва, управління матеріальними потоками, а також у сфері забезпечення якості, техобслуговування і ремонту устаткування, збуту, управління персоналом і проектами. Система дає змогу інтегрувати всі господарські процеси в єдину систему планування, управління і контролю діяльності підприємства. Спеціалізований набір рішень надає понад 100 готових сценаріїв для різних галузей, які відображають близько 1000 різних виробничих, організаційних і технологічних процесів для сфери діяльності будь-якого підприємства. Важливою характеристикою R/3 є те, що вона може працювати в умовах інфляції та підтримувати розрахунки в декількох валютах. R/3 побудована за модульним принципом. Модулі можуть бути використані як окремо, так і в комбінації з іншими. За основними функціональними сферами система R/3 поді-ляється на три напрямки: облік і звітність; логістика; управління персоналом. Облік і звітність. Система обліку і звітності R/3 є єдиною концепцією, що відображає всі аспекти фінансів, управління інвестиціями, контролінгу, фінансового менеджменту й контролінгу підприємства.

Найважливіші її модулі такі: фінансова бухгалтерія, бухгалтерський облік основних засобів, контролінг, управління інвестиціями, фінансовий менеджмент, контролінг підприємства. Фінансова бухгалтерія (ідентифікатор F1). У цьому модулі збираються всі дані для бухгалтерської та міжнародної звітності. Одночасно повне документальне оформлення господарських операцій і обширна інформація слугують вихідною базою для завдань планування і контролю потреби у відповідних ресурсах для всього підприємства. Крім того, в інтернаціональному середовищі різних компаній, мов, валют і планів рахунків додаток Фінансова бухгалтерія системи R/3 гарантує повний огляд фінансових даних. За допомогою спеціальних адаптаційних режимів забезпечуються цілковита локалізація в середовищі законодавчих вимог, відповідність правовому й методологічному фінансовому розпорядженням; ураховується розходження валютної та податкової систем. Бухгалтерський облік основних засобів (F1-FM) забезпечує управління основним капіталом підприємства. Центральним елементом додатка є плани оцінки вартості, що відбивають специфіку конкретної країни і пристосовані до її законодавства. На основі планів оцінки підтримується весь процес руху основного засобу від придбання до вибуття; виконується моделювання амортизації та нарахування відсотків; здійснюються інтеграція з додатками управління проектами і розрахунок замовлень під час управління капіталом; інтеграція з додатком ТОРУ (технічне обслуговування і ремонт устаткування) під час управління устаткуванням; управління орендованими основними засобами й незавершеним капітальним будівництвом. Модуль СО-контролінг є цілісною системою погоджених інструментів планування, керування і контролю, що використовують єдиний порядок звітності для координації змісту і здійснення внутрівиробничих процесів. Додаток підтримує визначення витрат у різних аспектах: контролінг непрямих витрат, облік за видами витрат, облік витрат за місяцями їхнього виникнення, облік витрат за замовленнями, облік витрат за процесами, облік витрат за продуктами, а також у комбінації один з одним, що, у свою чергу, забезпечує всебічний аналіз, оперативне виявлення проблемних галузей та їх оптимізацію. Управління інвестиціями (ІМ) — це додаток, що забезпечує цілковиту підтримку інвестиційних заходів і проектів — від планування до розрахунку, включаючи розрахунок економічної ефективності й амортизаційне моделювання. За допомогою складання інвестиційної програми спрощується процес планування і складання бюджету для декількох компаній, збільшується ефективність контролю і знижуються ризики виникнення дефіцитів бюджету. На основі цілковитої інтеграції з плануванням і контролем господарських процесів забезпечується гнучка процедура розрахунку інвестиційних заходів. Модуль фінансового менеджменту ( R) забезпечує ефективне управління ліквідами, цінними паперами, платіжними операціями й ризиками. Адміністрація ліквідів — компонент, призначений для планування й аналізу фінансових операцій, управління ліквідністю фінансових засобів, платежами й короткотерміновими грошовими вкладами, а також для управління банківськими рахунками, клірингу рахунків, прогнозу ліквідності та розрахунку доходу з капіталу.

Контролінг підприємства (ЕС) — це модуль, що допомагає клієнту оптимізувати вартість акцій підприємства й досягти поставлених завдань із розширення бізнесу та накреслених інвестиційних цілей. Так, інструментарій планування діяльності та складання бюджету підприємства надає можливість інвестиційного планування, складання і контролю бюджету, а також автоматичного одержання даних, що належать до інвестиційної підтримки, з оперативних додатків. Функція облік за місцями виникнення прибутку забезпечує аналіз рентабельності внутрішніх сфер відповідальності, обраних за місцями виникнення прибутку, статей балансу та їх використання під час розрахунку фінансових показників. Логістика Система логістики в R/3 надає підприємствам будь-якого розміру і профілю передові рішення, що дозволяють підвищити продуктивність, ефективність та якість господарських процесів і одночасно знизити витрати і час на збут продукції: Модуль управління матеріальними потоками (ММ) має у своєму розпорядженні інтегрований набір функцій для управління матеріальними потоками, оптимізує всі закупівельні процеси за допомогою керованих потоком операцій функцій оброблення, дозволяє здійснювати автоматичне оцінювання постачальників, скорочує точним веденням запасів і керуванням складами заготівельні та складські витрати й інтегрує контроль рахунків. У частині закупівель надається комплексний ланцюг Метод планування й управління виробництвом системи R/3 (РР) надає підприємствам універсальні рішення для сфер планування, керування і виконання виробничих процесів, які відповідають високим вимогам глобальної виробничої мережі, що розвивається. Рішення допоможуть цілком розкрити потенціал підприємства й одержати фактори переваги в конкурентній боротьбі. Цілий спектр виробничих методів забезпечує можливість застосування виробничого планування для завдань різних галузей і видів виробництва: одиничного, дискретного, безупинного, серійного і проектно-орієнтованого. Модуль планування в промисловості з безупинним циклом виробництва (PP-РІ). Жодна галузь не піддається змінам так, як промисловість з безупинним циклом виробництва. Ліквідувати невідповідність між плануванням, управлінням і виконанням виробничих процесів, незалежно від характерів процесу і ринків збуту, допоможе додаток планування в промисловості з безупинним циклом виробництва, який розроблено в тісному співробітництві з провідними виробниками галузі. Система проектів (РS). Рішення в галузі планування і керування проектами поєднує всі сторони робіт із проекту, координує і керує всіма етапами реалізації проектів у безпосередній інтеграції із системою закупівель і контролінгу, від виставляння пропозиції, проектування і затвердження проекту до управління ресурсами і здійснення розрахунків. Управління якістю (QM). Вироби високої якості потребують довгострокового зв’язку «клієнт-постачальник», заощаджують кошти й підвищують конкурентоспроможність. Використання додатка управління якістю допоможе підвищити якість продукції на всіх фазах існування виробу — від розробки і проекту до планування і виробництва, збуту, техобслуговування і ремонту.

Для Zeta с ее закрытым кодом и ограниченными ресурсами это менее вероятно. 2. С выходом Haiku YellowTab подключается к работе над нею, используя собственные наработки, осуществляет поддержку корпоративных пользователей этой системы - то есть перестраивается на бизнес-модель, используемую поставщиками open source-решений. Второй путь был бы, наверное, идеальным для нас, потребителей. Но, как говорится, поживем - увидим. BeLinux? Haiku не единственный открытый проект, нацеленный на создание BeOS-подобной операционной системы. Другая инициатива в этом направлении - система Cosmoe , основанная на ядре Linux. Она не является «клоном BeOS» в полном смысле слова - автор не ставил честолюбивых целей добиться бинарной совместимости, так что для запуска BeOS-программ под Cosmoe потребуется как минимум перекомпиляция. Хотя разработка практически свернута (последний релиз датируется декабрем 2004 года), кое-какая активность в списке рассылки все же наблюдается, - так что не исключено, что в будущем мы увидим несколько открытых операционных систем, основанных на идеях Be Inc

1. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

2. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

3. Корпоративні інформаційні системи

4. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

5. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

6. Корпоративная автоматизированная информационная система как ресурс бизнеса (как поставить ИТ на службу бизнеса?)
7. Організаційна система управління природокористуванням України
8. Інформаційна політика США

9. Операційна система MS Windows

10. Компютерні інформаційні системи

11. Інституційна система Європейського союзу

12. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

13. Інформаційна безпека, пошук інформації

14. Інформаційні системи

15. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

16. Операційна система LINUX. Команди

Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"

17. Операційна система Windows

18. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

19. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

20. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

21. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

22. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи
23. Захист інформації в інформаційних системах
24. Інформаційні системи в маркетингу

25. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

26. Інформаційні системи в управлінні підприємством

27. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

28. Партійна система України. Політичний маркетинг

29. Інформаційні системи в економіці

30. Система корпоративного управления: формирование совета директоров

31. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

32. Системы обработки и хранения корпоративной электронной почты

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Оценка эффективности корпоративной системы риск-менеджмента

34. Автоматизована система обробки економічної інформації

35. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

36. Інформаційно-довідкова система

37. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

38. Системи оброблення економічної інформації
39. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем
40. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

41. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

42. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

43. Корпоративные информационные системы и их роль в маркетинге

44. Анализ системы управления качеством на предприятии ООО "ЧелябТрансАвто-3"

45. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

46. Організаційна структура митної системи України

47. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

48. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

50. Происхождение Солнечной системы и Земли

51. Вселенная, Галактика и Солнечная система

52. Происхождение и развитие солнечной системы

53. Солнечная система в центре внимания науки

54. Обзор солнечной системы
55. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)
56. Строение солнечной системы

57. Солнечная система

58. Тросовые системы в космосе

59. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

60. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

61. Система HLA и инфекционные заболевания

62. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

63. Бактериальная система секреции белков первого типа

64. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки

65. Боевой устав сухопутных войск, часть 3

66. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

67. Транспортная система Украины

68. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

69. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

70. Банковская система Франции
71. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике
72. Налоговая система

73. Налоговая система России

74. Налоговая система РФ

75. Налоговая система РФ на современном этапе

76. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

77. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

78. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

79. Планирование в системе государственного управления

80. Система таможенных органов РФ

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

81. Расходы бюджетной системы на социальные цели

82. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

83. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

84. Задачи, основные функции и система ОВД

85. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

86. Природа и система административного права
87. Место обязательственного права в системе гражданского права
88. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

89. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

90. Правовые системы современности. Мусульманское право

91. Возникновение и система развития права Канады

92. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

93. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

94. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

95. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

96. Государственная служба Приказной системы управления

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

97. Характеристика налоговой системы Великобритании

98. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

99. Система законодательства в области СМИ Германии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.