Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Останнім часом помітно пожвавилося вивчення діалектної лексики, наслідком чого стало усвідомлення необхідності заміни атомарного системним вивченням діалектної лексики, становленню та розвиткові якого сприяло й застосування лінгвокартографування. Одним із найважливіших виявів системної організації лексики є виокремлюваність лексико-семантичних груп, що й зумовило підвищений науковий інтерес до їх вивчення впродовж останніх десятиліть (наукові розвідки Л. Фроляк , О. Тимко , В. Лєснової ) та ін. Нову цінну інформацію, що розширює емпіричну базу української діалектної лексикології, лексикографії та лінгвогеографії, дає дослідження побутової лексики південно-слобожанських говірок, здійснюване нами впродовж 1994-1999 рр. на підставі власних польових записів за спеціально укладеною програмою (остання охоплює назви житлових, господарських приміщень, назви меблів та предметів хатнього вжитку) у 107 населених пунктах обстежуваного континуума (н. п. Нововодолазького, Балакліївського, Чугуївського, Великобурлуцького, Лозівського, Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського й Борівського р-нів Харківської області та Олександрівського, Костянтинівського, Слов’янського, Артемівського й Краснолиманського р-нів Донецької області). Зібрані та систематизовані матеріали дозволяють конкретизувати загальні риси українських новостворених південно-слобожанських говірок. Частина цих рис зумовлена міждіалектними контактами, що виявляються на всій обстеженій території. Ф.Т. Жилко зауважував: &quo ;На відміну від давніх, у новостворених говорах спостерігається значно більша варіативність звукових і морфемних елементів&quo ; . У досліджуваних говірках ця варіативність найвиразніше проступає в інноваційному сегменті побутової лексики. Свідченням цього є зафіксовані лексико-фонетичні варіанти, що репрезентують сему на позначення порівняно нової реалії в побуті слобожан ‘шафи для зберігання одягу’: шиефа нер, шиефа н’ер, шухвие нер, шахва нер, шиехва нер, шиехвачн’ер, шиефо нер, шиефо н’ер, шиехво нер, шиехво н’ер, шиефан’ йер, шафа нер, шафа н’ер, шиехвеи нер, шиехвие нер, шиефеи нер, шиефие нер (17 варіантів). Однією з причин такого різноманіття &quo ;фонетичних змін є невідповідність звукової структури слова типовим для даної. діалектної системи моделям звукосполучення; найчастіше така невідповідність спостерігається при запозиченнях&quo ; . На думку Ф.Т. Жилка, варіативність слів-репрезентантів у новостворених говірках на фонетичному та морфологічному рівнях &quo ;залежить також від часу формування новостворених говорів: вона менше спостерігається в давніших говірках, які вже мають до певної міри визначену свою систему, і виразніше виявляється в говірках, що виникли пізніше. Крім того, варіативність залежить і від особливостей діалектної підоснови новостворених говорів: вона помітна в тих говірках, що постали на різнодіалектній основі&quo ; . Отже, розглядаючи південно-слобожанські говірки як ідіоми пізнішого утворення, що виникли на різнодіалектній основі, однією з важливіших їх характеристик вважаємо співвідношення архаїчних та інноваційних елементів, зокрема, і в побутовій лексиці.

Вивчення історії формування складу побутової лексики досліджуваних говірок є питанням проблемним, оскільки аналізована тематична група в писемних пам’ятках обстеженого регіону представлена обмежено. Надійні висновки з цього питання дозволяє здійснити зіставлення лексичного складу південно-слобожанських говірок з відповідним репертуаром інших українських говорів, особливо старожитніх, які впливали на формування південно-слобожанської лексичної системи, з усіма наявними лексикографічними джерелами. Такий зіставний аналіз складу побутової лексики південно-слобожанських говірок дозволяє зробити висновки про її генетичну неоднорідність. Історія назв побутової лексики відтворює окремі етапи суспільного буття людини. Тому природньо, що основну частину побутової лексики південно-слобожанських говірок складає давній лексичний фонд. Це переважно слова праслов’янського походження: дом , в’ід ро , зем л’а ‘долівка, утрамбована, вирівняна та змащена глиною земля в хаті’ , кл’уч ‘жердина в журавлі, яку разом з причепленим до неї відром опускають у колодязь’ , небо ‘склепіння печі, внутрішнє опукле верхнє покриття над черінню’ , пен’ ‘велика колода, на якій рубають дрова’ , пос т’ел’ ‘ліжко’ , со ха ‘соха, на якій утримується журавель біля колодязя’ , короб ‘верхній брус рами дверей’ , п лаха ‘кришка стола, його верхня дошка’ , ст’іл ‘кришка стола, його верхня дошка’ , стоўп ‘стовп, до якого прикріпляють ворота’, ‘закопаний у землю грубий вертикальний брус - опора дощатого паркану’ , верх ‘верхній брус рами дверей’ , гн’із до ‘сідало для курей’ , дно ‘черінь печі’ , груз ‘важіль на зводі колодязного пристрою для витягування відра з водою’ , ко лода ‘велика колода, на якій рубають дрова’ , жура вел’ ‘пристрій біля колодязя у вигляді довгого важеля на високій грубій опорі для витягування відра з водою’ , кам’ін’ - ‘важіль на зводі колодязного журавля’ , круг ‘одне з кілець для затуляння отвору в кухонній плиті’ , кри ло ‘бічна стіна хати’ . Значна частина лексем, що побутують у південнослобожанських говірках, утворена від праслов’янських коренів: ко роўник ‘приміщення для худоби (загальна назва) ’ , курниек, кур’атник (&l ;псл. kurъ ), дош чаниĭ пото лок, дош чана с тел’а (&l ;псл. dъska ), ветха ха тина ‘стара селянська хата’ (від ветхий ), дроў ник, дроа в’ан’ік, дро в’ітн’а, дрово кол’н’а, дро варн’а, д роўн’а ‘приміщення для дров’, д риветн’а, д риветен’, д риветник, д ривеитка, дривет н’ак, дрово кол’н’а ‘велика колода, на якій рубають дрова’ (&l ;псл. drъva ), ду хоўка, духови н’а ‘духовка’, душ ник, душ н’а, воз душник, в’і д: ушник, в’і д: ушина, о д: ушина ‘невеликий отвір у стелі погреба для виходу пари’ (&l ;псл.

duxъ ), зи моўник, зимо вик, зимник, зи моўн’а ‘приміщення для зимівлі бджіл’ (&l ;псл. zima ), в’іў чарн’а, в’іў чарник, оў чарник, о вечник, оў чарн’а ‘загорода для овець, кіз’ (&l ; овца ), пере лаз ‘огорожа, сплетена з лози на забитих у землю кілках’ (&l ; псл. lazъ ), наволочка, чнаволоўка, наволока, наволка ‘чохол із тканини на подушку’ , ста нок ‘приміщення або загородка для утримання свиней’ (&l ; стан ), погр’іб, погреб, погр’еб ‘сховище для городини й різних харчів з похилим крутим спуском і сходами’, ‘надбудова над погребом у вигляді куреня’, ‘спеціально обладнана яма для зберігання продуктів (переважно овочів), з лядою, але без східців’, погр’іб ниц’а ‘закривка отвору погреба’, погр’іб ник, пог ребн’а, погре бишче, погреб ниц’а, приг ребиц’а ‘надбудова над погребом у вигляді куреня’, приг ребиц’а, погреб ниц’а, погр’іб ник, пог ребн’а, пог ребиц’а ‘похилий із сходами спуск до льоху, передня частина, вхід до льоху’ (&l ; псл. greb i ), пу хове од’і йало ‘тепла ковдра на ваті’ (&l ; пух ). Саме в підгрупі праслов’янської лексики зафіксовано найбільшу кількість репрезентантів, які виявлено лише в мовленні діалектоносіїв старшого віку, напр.: ло за ‘ворота, щоб зачиняти в’їзд на подвір’я’, ло зоўн’а ‘огорожа, сплетена з лози на забитих у землю кілках’ (&l ; псл. loza ), потка (&l ; под) ‘черінь печі’ , ложник ‘тепла ковдра на ваті’, л’іжник ‘ковдра бавовняна’, ‘домоткане грубе полотнище із різнокольорових поперечних смуг, яким покривають ліжко’ (&l ; ложе ). Значним, хоча й кількісно меншим, є шар лексики, відомий за пам’ятками давньоруської мови: горниц’а ‘гарно прибрана, парадна кімната в будинку’ , в’і р’оўка, в’і р’овочка, виер вечка ‘один з чотирьох мотузочків, на яких підвішують колиску’, ‘мотузка, тягнучи за яку гойдають колиску’ , ко лод’із’ ‘криниця’ , горш ки ‘посуд (загальна назва) ’ , гум но ‘будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для молотьби, віяння’ , к’іль’ це ‘одне з кілець для затуляння отвору в кухонній плиті’ , крил’ це, крил’ цо ‘прибудова із східцями біля входу в будинок’ , од’і йало ‘ковдра бавовняна’, ‘тепла ковдра на ваті’ , палки ‘невисока огорожа на краю сходів, моста і т. ін. ’ , пли та ‘мурована чи суцільнометалева кухонна піч’ , сутич ки ‘приміщення для дров’ , хижина ‘стара селянська хата’ , ого рожа, заго рожа, загородка, загород’ ‘тин, паркан, огорожа (загальна назва) ’ (&l ; др. городъ - &quo ;ограда, забор&quo ; ), пчо л’арн’а, пчо л’арник ‘приміщення для зимівлі бджіл’ (&l ; пчела ).

Генерал Бутурлин и Головин только в то время приезжали, когда им они повестят, и, что оные господа предложат, к тому они и подписывались, а капитан Бредихин хотя и всегда с ними в канцелярии бывал, токмо одним голосом против их делать ему было нечева». (Государ. архив) 14. Челобитная людей боярских Петру В. (без года): «Просим и молим и умильно вопием, да тя на милость приклоним о свободстве, дабы нам из Содому и Гоморру отраднее было. На сем нашем приношении к тебе, великому государю, сановнии твои бояре и князи тебе, великому государю, станут возбранять, чтоб нам у них, яко в Содоме и Гоморре, мучитися, яко лви, зубы челюсти своими пожирают и, якоже змии ехидные, разсвирепся, напрасно попирают и, якоже волцы свирепии, биют нас, яко немилостивые пилаты: великий государь, смилуйся, пожалуй!» (Москов. архив мин. иностр. дел) 15. Письмо императрицы Екатерины к бригадирше Марье Румянцевой 19 января 1725 года: «Письмо ваше от 8 числа января мы получили, чрез которое уведомились, что бог вам даровал сына Петра, со оным новорожденным вам поздравляем; что же желаете, дабы вместо нас была восприемницею царица Имеретинская, и, по желанию вашему, даем вам позволение, дабы вместо нас присутствовала восприемницею помянутая царевна (?) Имеретинская, о чем мы к ней от себя писали и то письмо при сем прилагаем, впрочем, желаем оному новорожденному младенцу благополучного просвещения св. крещением и счастливого воспитания в увеселение вам»

1. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

2. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

3. Популяції та популяційні системи

4. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

5. Інформатика та інформаційні процеси

6. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"
7. Архітектурна та образотворчомистецька спадщина Античності
8. Україна та інтеграційні процеси

9. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

10. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

11. Самооцінка та самостійність

12. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи

13. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

14. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

15. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

16. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Інфляція та антиінфляційні заходи

18. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

19. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

20. Комерційні банки та їх види

21. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

22. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів
23. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері
24. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

25. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

26. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

27. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

28. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

29. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

30. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

31. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

32. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

34. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

35. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

36. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

37. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

38. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці
39. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації
40. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

41. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

42. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

43. Релігійні аспекти древньоєгипетських вірувань та обрядів

44. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

45. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

46. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

47. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

48. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

50. Видатні пам’ятки природи та архітектури Закарпаття

51. Народні традиційні знання: медицина та ветеринарія

52. Полная история танков мира

53. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

54. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
55. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
56. Конституцiя США та реальнi права громадян

57. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

58. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

59. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

60. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

61. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

62. Полная история танков мира

63. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

64. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

65. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

66. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

67. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

68. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

69. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

70. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
71. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)
72. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

73. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

74. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

75. Люблінська та Берестейська унії

76. Перша світова війна. Причини та характер

77. Походження людини та її поява на території України

78. Революційні події 1905-1907 р.р

79. Перша та Друга Малоросійські Колегії

80. Декабристський рух та його поширення на Україні

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

82. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

83. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

84. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

85. Інформаційні системи і технології підприємства

86. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)
87. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)
88. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

89. Архив

90. Звичаї та обряди на Україні

91. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

92. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

93. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

94. Похідна та її застосування

95. Печінка. Її будова, функції та хвороби

96. Світові ринки зброї та військового спорядження

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

97. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

98. Керівництво та лідерство

99. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.