Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансові резерви та їх роль

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНІЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів Реферат на тему: «Фінансові резерви та їх роль» Виконала: студентка 34 групи КЕФ Богатиренко Катерина Перевірила: викл. Попович І. І. Одеса 2010 План Вступ Сутність фінансових резервів Види фінансових резервів Методи формування резервного фонду Призначення фінансових резервів та їх використання Висновок Використана література Вступ Фінансові резерви (англ. сo i ge cy fu ds) - особлива форма фінансових ресурсів, що відокремлена органами державного і муніципального управління і господарюючими суб'єктами на випадок виникнення непередбачуваних витрат і специфічних потреб, зумовлених необхідністю ліквідації негативних наслідків випадкових подій і обставин. Призначені для фінансування поточних і капітальних витрат або взагалі не передбачених затвердженими фінансовими планами, або передбаченими в менших обсягах, або не забезпечених фінансовими джерелами через недонадходження запланованих доходів. Формування фінансових резервів об'єктивно зумовлене потребами суспільного відтворення, що потребує безперебійного фінансування навіть при настанні непередбачених подій і різного роду випадковостей. Воно відбувається на стадії розподілу фінансових ресурсів по фондах цільового призначення. Фондова форма функціонування фінансових резервів обумовлена необхідністю їх цільового використання. У ринкових умовах господарювання, як і при переході до ринку, фінансові резерви відіграють важливу роль як стабілізатора економіки; при цьому чим важче економічна обстановка в країні, тим більшого значення набувають фінансові резерви, від наявності та обсягу яких часом залежить доля країни, її положення в загальносвітовому господарстві. Саме тому вивчення та використання фінансових резервів є дуже важливим в економіці України на сьогоднішній день. Сутність фінансових резервів. Фінансові резерви — одна з важливих умов безперервного й ефективного функціонування економіки, розв'язання соціальних проблем. Резерви потрібні завжди, незалежно від моделі економічного розвитку, форми власності, рівня розвитку продуктивних сил. Вони об'єктивно зумовлені безпосередньо характером процесу виробництва як явищем, де імовірні випадкові фактори й непередбачувані обставини. У високотехнологічному виробництві за умов конкуренції необхідність у фінансових резервах зумовлена також змінами технології виробництва, зовнішньоекономічними зв'язками, кон'юнктурою ринку. За економічною суттю фінансові резерви — це способи й форми створення та використання фондів фінансових ресурсів для фінансування заходів із локалізації впливу непередбачуваних обставин і підтримки високого рівня виробництва та суспільного добробуту громадян. У загальноекономічному плані джерелом фінансових резервів є валовий внутрішній продукт, що створюється економікою держави. Фінансові резерви в межах держави повинні мати свою оптимальну величину, оскільки надмірне відволікання коштів у резерви може спричинити фінансове напруження і негативно вплинути на відтворювальний процес. Фінансові резерви покликані забезпечити стійкість усієї фінансової системи, надійність фінансового забезпечення економічного розвитку у разі впливу непередбачуваних обставин.

Проте фінансові резерви визначають розмір матеріальних і трудових резервів. Так, для створення матеріальних запасів потрібні кошти. Без фінансових ресурсів неможливо створити або удосконалити виробничі потужності. Аналогічна ситуація складається і при формуванні трудових ресурсів. Підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка й перекваліфікація робочої сили, а також надання допомоги тимчасово непрацюючим потребують затрат фінансових ресурсів. До фінансових резервів належать також валютні резерви, запаси золота та інших дорогоцінних металів національних і центральних банків держав. Специфіка цих резервів проявляється в тому, що вони покликані забезпечити стабільність національної грошової одиниці. Врешті-решт це також впливає на стабільність фінансової ситуації в державі і дає змогу локалізувати вплив кризових явищ у світовій економіці. Фінансовими резервами є резервні фонди комерційних банків, страхових компаній та інших фінансових структур, їхнє призначення — забезпечення повернення залучених коштів юридичних й фізичних осіб і здійснення своєчасних розрахунків за своїми зобов'язаннями. Створення фінансових резервів у державі потребує законодавчого забезпечення. У більшості країн світу створення й використання резервів регулюється спеціальними законами. В Україні створення фінансових резервів на загальнодержавному рівні обумовлено Законом України &quo ;Про бюджетну систему України&quo ;. У статті 19 зазначено, що у державному бюджеті України передбачається створення резервного фонду Кабінету Міністрів України у розмірі до двох відсотків від обсягу видатків державного бюджету України для фінансування невідкладних витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших заходів, що не могли бути передбачені під час затвердження державного бюджету України. Цим же законом передбачено створення резервів на рівнях місцевого самоврядування. Так, у республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування) і районних бюджетах утворюються резервні фонди уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районних рад народних депутатів у розмірі до одного відсотка від обсягу видатків кожного з відповідних бюджетів для фінансування невідкладних заходів, які не мали бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів. Фінансові резерви, що створюються в складі ланок фінансової системи, посідають провідне місце в системі фінансових резервів держави. Це зумовлено тим, що бюджетна система теж посідає центральне місце в фінансовій системі держави. Бюджет є основним джерелом фінансового забезпечення розвитку економіки. Відомо, що бюджетні резерви покликані забезпечувати міжгалузеві пропорції в економіці, сприяти розв'язанню найзначніших економічних завдань, здійсненню прогресивних структурних змін у народному господарстві, реалізації нових науково-технічних досягнень. Створення фінансових резервів на рівні підприємницьких структур також має законодавче врегулювання у багатьох європейських країнах.

В Україні відповідно до чинного законодавства дозволяється відраховувати до резервних фондів підприємств до двадцяти п'яти відсотків прибутку, що залишається в їхньому розпорядженні після сплати податків. На сьогодні фінансові резерви всіх рівнів управління перевищують чотири мільярди гривень, що становить понад три відсотки валового внутрішнього продукту. Досягнення оптимальності щодо загального обсягу фінансових резервів у державі потребує комплексного підходу до питань їхнього формування, розподілу й використання. Важливо не лише сформувати ефективну систему фінансових резервів, а й зацікавити всіх суб'єктів господарювання в створенні найсприятливіших умов для її функціонування. Види фінансових резервів Фінансові резерви поділяються на: бюджетні, страхові, золотовалютні, резервні фонди господарюючих суб'єктів, спеціальні резервні фонди деяких міністерств і відомств. Ця класифікація фінансових резервів обумовлюється угрупованням фінансових відносин, їх місцем і роллю в процесі відтворення. Відповідно до неї бюджетні резерви сприяють ліквідації диспропорцій і тимчасових порушень перебігу соціально-економічних процесів; страхові резерви та резервні фонди господарюючих суб'єктів забезпечують у потрібних масштабах і пропорціях безперервність процесу відтворення на мікро- та макрорівні навіть при виникненні несподіваних обставин і різного роду випадковостей; золотовалютні резерви гарантують стійкість національної валюти; спеціальні резервні фонди міністерств і відомств та бюджетні резерви дозволяють фінансувати нові виникають протягом фінансового року потреби, зумовлені науково-технічними досягненнями і відкриттями; завдяки спеціальним фондам міністерств створюються можливості для резервування частини фінансових ресурсів у рамках окремих міністерств. У залежності від функціонального призначення виділяють фінансові резерви для: 1) здійснення непередбачених витрат, потреба в яких виникає в ході виконання виробничо-фінансових планів - частково використовуються бюджетні резерви (резервні фонди Президента України, Верховної Ради України, фонди непередбачених витрат тощо) і резервні фонди господарюючих суб'єктів, а також спеціальні резервні фонди міністерств; 2) забезпечення стабільного виконання бюджетів усіх рівнів - використовуються всі види бюджетних резервів, а в разі потреби і золотовалютні резерви країни; 3) забезпечення галузевих витрат (пов'язаних з новими науково-технічними досягненнями і відкриттями, наданням фінансової допомоги підприємствам і т.п.) - використовуються галузеві фонди міністерств і відомств, що формуються на державному і регіональному рівнях; 4) покриття збитків, викликаних стихійними лихами, несприятливими погодними умовами, нещасними випадками та іншими обставинами - використовуються різноманітні страхові фонди, страхові резерви, резервні (страхові) фонди господарюючих суб'єктів і (частково) бюджетні резерви. Фінансові резерви поділяють також на: стратегічні, пов'язані з освоєнням нових родовищ корисних копалин, зміцненням кордонів держави тощо (використовуються кошти Резервного фонду Президента РФ України і резервних фондів органів виконавчої влади); оперативні, призначені для ліквідації збоїв у відтворювальному процесі у господарюючих суб'єктів (за рахунок страхових фондів) або внутрішньорічних касових розривів у бюджетах органів влади різних рівнів (за рахунок оборотної касової готівки).

Фашистская Германия оказалась вынужденной вести затяжную войну. Контрнаступление и затем общее наступление Красной Армии лишили противника возможности использовать зиму для передышки и вынудили его израсходовать часть резервов, предназначавшихся для наступления весной 1942 года. Разгром противника на подступах к Москве заставил правительства Турции и Японии, выжидавшие благоприятного момента для развязывания войны против нашей страны, отложить реализацию своих планов на неопределенное время. В Московской битве ярко проявились высокие морально-боевые качества советских воинов, их безграничная преданность своей социалистической отчизне, превосходство советского военного искусства, мудрое руководство Коммунистической партии, ее вдохновляющая роль в сплочении всех сил народа на разгром врага. Пройдут многие десятилетия, но из поколения в поколение будут передаваться рассказы о том, как сражался советский народ с фашизмом и как на полях Подмосковья несколько месяцев ни днем, ни ночью не затихали ожесточенные кровопролитные бои с врагом, посягнувшим на независимость нашей Родины

1. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

2. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

3. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

4. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

5. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

6. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
7. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
8. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

9. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

10. Роль та функції експресем у художньому тексті

11. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

12. Роль та вміст води в організмі

13. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

14. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

15. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

16. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

18. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

19. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

20. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

21. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

22. Економічна та торгово-політична роль митного збору
23. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці
24. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

25. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

26. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

27. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

28. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

29. Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi

30. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

31. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

32. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

34. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

35. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

36. Роль фінансів в економічному розвитку країни

37. Сутність та призначення фінансів

38. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району
39. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
40. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

41. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

42. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

43. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

44. Роль конкуренции в экосистемах

45. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

46. Роль материнского генома в развитии потомка

47. Полная история танков мира

48. Роль рек в освоении и заселении Сибири

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

50. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

51. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

52. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

53. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

54. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона
55. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
56. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

57. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

58. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

59. Банки и их роль в экономике Украины

60. Конституцiя США та реальнi права громадян

61. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

62. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

63. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

64. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

65. Технические резервы в страховой компании

66. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

67. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

68. Роль поэзии в обучении немецкому языку

69. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

70. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
71. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
72. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

73. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

74. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

75. Роль названия в художественном тексте

76. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

77. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

78. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

79. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

80. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Роль семьи в жизни Сталина

82. Роль личности в истории. И. Сталин

83. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

84. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

85. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

86. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории
87. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)
88. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

89. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

90. Роль Китая во II Мировой войне

91. Роль математики в современном естествознании

92. Роль белков в организме. Ферменты

93. Роль медсестры руководителя в организации лечения и ухода за больными с психическими расстройствами

94. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

95. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

96. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Пестициды и удобрения. Их роль

98. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

99. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.