Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Народні промисли і ремесла як засіб естетичного виховання молодших школярів 1.1 Сутність та історія розвитку народних промислів і ремесел 1.2 Використання народних промислів і ремесел Тернопільщини в естетичному вихованні учнів Розділ 2. Використання народних промислів і ремесел в естетичному вихованні учнів початкових класів 2.1 Особливості естетичного виховання учнів засобами народних промислів і ремесел 2.2 Методика експериментального дослідження 2.3 Результати експериментального дослідження Висновки Список використаних джерел Додатки ВступАктуальність теми. Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення творчого потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема навчити самостійно здобувати знання і творчо їх застосовувати у розв'язанні практично-творчих завдань. Тому, як слушно зазначається у Національній доктрині розвитку освіти, актуальною є проблема інтенсивного навчання й розвитку учнів, формуванню в них творчої активності, уміння самостійно оволодівати знаннями. Українські народні промисли і ремесла, що разом утворюють декоративне мистецтво - це &quo ;величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що живить сьогодні професійно-мистецьку творчість&quo ; . Народні промисли і ремесла поєднують в собі духовно-матеріальну діяльність людини, виражену в художніх творах. Народна творчість - це історична основа, на якій розвивалася і розвивається світова художня культура, одна із форм суспільної свідомості і суспільної діяльності, явище соціально зумовлене. Народна творчість включає в себе різні види художньої діяльності, промисел і ремесел народу - поетичну творчість, театральне, музичне, танцювальне, декоративне, образотворче мистецтво, народне будівництво тощо. Народна творчість існує як сукупність численних видів, жанрів, родів. Усі її види об'єднує основне - пізнання та відображення трудової діяльності людства, його історії, побуту тощо, хоча кожен із них має певні особливості функціонального призначення, матеріалу, засобів вираження. Народні промисли і ремесла виникли у нелегкому, тривалому процесі колективної трудової діяльності . В процесі трудової діяльності людей розвивались естетичні почуття людини, її вухо, очі вчилися бачити та відчувати красу форм, кольорів, звуків і т. ін. Для того, щоб народилось мистецтво, людина повинна була навчитись не тільки вправно працювати інструментами та з їхньою допомогою відображувати бачене на камені, в глині, відтворювати звуки, але вона повинна була навчитись художньо-образно сприймати дійсність. Але й образне мислення - це ще не мистецтво. Воно стає мистецтвом лише тоді, коли матеріалізується в певних доступних людині засобах - в слові, камені, звуці, жесті і т. ін. Художня творчість була водночас пізнанням світу, образним мисленням і практичною дією. Народне мистецтво яскраво характеризує національні особливості нації, локальні відміни етнографічних груп; це “минуле в сучасному”.

З минулим народні художні твори єднає традиція та колективний спосіб її регулювання. Лише завдяки незліченним повторенням схем, мотивів, образів, форм утверджується художня традиція і передається з покоління у покоління, удосконалюючись і набуваючи чарівної довершеності. Унікальна своєрідність українського народного декоративно-прикладного мистецтва виформувалась під впливом природних, етнопсихологічних, соціально-історичних, економічних та інших умов . Вона складається із сумарних художніх відмін і внесків багатьох історико-етнокультурних регіонів та територій етнографічних груп. Сьогодні в умовах гострих протиріч між технічними досягненнями людства і низьким рівнем моральності, що загрожує знищенням антропосфери, особливої ваги набувають виховання підростаючого покоління на засадах краси і моральності. Однак у нашій мистецтвознавчій науці ще недостатньо провадяться комплексні синтетичні дослідження впливу народного декоративного мистецтва на естетичне виховання учнів. У зазначеному контексті наукових завдань нам видається актуальним дослідження народних промислів і ремесел в контексті естетичного виховання молодших школярів. Розв’язання цієї проблеми дасть змогу заповнити існуючу прогалину, що має теоретичне і практичне значення, відкриває перспективи для наступних досліджень у галузі українського декоративного мистецтва. Мета роботи - обґрунтувати можливості народних промислів і ремесел в естетичному вихованні молодших школярів. Об’єкт дослідження - народні промисли і ремесла. Предмет дослідження - особливості використання народних промислів і ремесел в естетичному вихованні учнів початкових класів. Для досягнення зазначеної мети передбачено наступні завдання: 1) визначити основні історичні віхи розвитку народних промислів і ремесел; 2) проаналізувати основні напрямки розвитку народних промислів і ремесел; 3) теоретично обґрунтувати можливості народних промислів і ремесел в естетичному вихованні молодших школярів; 4) експериментально перевірити можливості народних промислів і ремесел у формуванні основ естетичної культури учнів початкових класів. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано такі методи дослідження: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення теоретичних даних, педагогічне спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, узагальнення експериментальних даних. Структура дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Розділ 1. Народні промисли і ремесла як засіб естетичного виховання молодших школярів 1.1 Сутність та історія розвитку народних промислів і ремеселПоняття &quo ;культура&quo ; охоплює як духовні, так і матеріальні цінності, вироблені народом упродовж його історії. До духовної культури належать досягнення в галузі науки, мистецтва, літератури, філософії, моралі, освіти тощо. Матеріальна культура охоплює всі матеріальні цінності, створені народом. Часом не можна провести чіткої межі між духовними і матеріальними цінностями: скажімо, книги, картини, скульптура чи ювелірні вироби - це водночас пам'ятки і матеріальної, і духовної культури, тому часто вони розглядаються у взаємозв'язку.

Враховуючи багатоплановість і невичерпність теми, доцільно спинитися лише на деяких загальних аспектах української матеріальної культури, починаючи з господарської діяльності, оскільки вона була тим грунтом, на якому формувались основні види матеріальної культури українців. Опис матеріальної культури народу мусить відображати її особливості у таких аспектах: 1) у діахронії - від найдавніших часів до сьогодення; 2) у різних галузях матеріальної культури; 3) у різних соціальних верствах населення . Народне образотворче і декоративне мистецтво своїми коренями сягає глибокої давнини. Воно нерозривно поєднано з магічно-обрядовою і господарською діяльністю людини. Саме тому твори народного мистецтва містять як духовні, так і матеріальні ознаки. Між звичайними побутовими предметами з дерева, глини, каменя та інших матеріалів і предметами-творами народного мистецтва не існує чіткої межі. Поширене твердження, що кожна річ, виготовлена вручну, має певні художні якості. Щоправда ці якості співрозмірні лише з природними властивостями матеріалу та результатом його обробки (фактурою, текстурою, кольором тощо). Усі природні й технологічні показники неодмінно утворюють художню виразність первинного рівня. Але якщо народний майстер свідомо й цілеспрямовано посилює художню виразність завдяки співрозмірності форми, конструкції, цілісності й семантики орнаментальних структур, то такий виріб набуває особливої виразності вищого рівня. Він сприймається емоційно-чуттєво, стає не лише предметом, а твором мистецтва . В історичному аспекті народне мистецтво передовсім розвивалося як творчість селян і мешканців передмість у вільний від хліборобства час. Вони виробляли необхідні предмети, у тому числі й художні, для власних потреб. З появою вотчинних майстрів при князівських, поміщицьких і монастирських господарствах виникає професійне мистецтво. Майстри осідали в містах, вони не обробляли землі, а лише займалися відповідним “рукомеслом&quo ; - гончарством, бондарством, ткацтвом тощо. Вони виготовляли продукцію на місцевий ринок, а для кращої співпраці й збуту виробів об’єднувалися в цехи. Художніми ремеслами вважалися види професійної діяльності, які вимагали складного устаткування і тривалого навчання: малярство, сницарство, шовкоткацтво, художнє ковальство, золотарство та ін. Ремісники обов’язково мали документи про опанування фахом і дозвіл на заснування власної майстерні. унаслідок розкладу феодального господарювання окремі талановиті сільські майстри потрапляють на міські ринки, складаючи конкуренцію ремісникам . Так поступово термін “ремісник&quo ; втрачає своє первісне значення, стаючи набутком і сільських майстрів. Сьогодні під ремісництвом розуміємо не тільки професійне цехове мистецтво, а й сучасні твори народних майстрів галузей зі складною технологією (ткацтва, килимарства, токарства, гутництва, гончарства тощо). Однак ремісниками не вважають майстрів вишивки, витинанки, розпису писанок, сирної прашки тощо. Таким чином, народне мистецтво існує у двох формах: перша - творчість народних майстрів для себе і близьких; друга - народні художні промисли - ручне виготовлення художніх виробів окремими майстрами й організованими підприємствами для збуту .

Классики изображали не конкретного человека, а абстракцию, воплощавшую сумму пороков или добродетелей: невежество и образованность, скупость и щедрость, жестокость и человеколюбие и т. д. Русский классицизм, зародившийся позже западноевропейского, наряду с общими с ним чертами имел и ряд особенностей. Представители русского классицизма в меньшей мере обращались к античным сюжетам, отдавая предпочтение национальной тематике, стояли ближе к современной жизни и делали попытки отражать ее проявления в своих произведениях, теснее были связаны с традициями устного народного творчества. Наиболее распространенной формой произведений русских классиков была стихотворная: сатиры, оды, лирические песни, басни. Антиох Дмитриевич Кантемир (1708 - 1744), по определению Белинского "первый светский поэт на Руси", был образованнейшим человеком своего времени, превосходным знатоком древних и западноевропейских языков. Первоначально он занимался переводами, но широкую известность получил в качестве автора сатирических произведений, проникнутых горячей защитой петровских преобразований и высмеивающих невежество, взяточничество, ханжество

1. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

2. Формування геометричних понять у молодших школярів

3. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

4. Формування правильної дикції у молодших школярів

5. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

6. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
7. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
8. Народні традиційні знання: медицина та ветеринарія

9. Приватизація як засіб припинення державної власності

10. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

11. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

12. Народні промисли Полісся

13. Традиции русского народного костюма

14. Класична Японія: традиційні мистецтва

15. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX – початку XX ст.

16. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Колектив як фактор формування особистості

18. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

19. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

20. Фольклор як засіб виховання школярів

21. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

22. Насилля як засіб влади
23. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу
24. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

25. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

26. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

27. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

28. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

29. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

30. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

31. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

32. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

34. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

35. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

36. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

37. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

38. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів
39. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
40. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

41. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

42. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

43. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

44. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

45. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

46. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

47. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

48. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

49. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

50. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

51. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

52. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов

53. Традиционные народные промыслы и ремесла чеченского народа

54. Традиция заговаривания в болгарской народной медицине
55. Влияние традиций народной педагогики на развитие нравственной культуры личности младшего школьника
56. Тенденции и традиции развития хачкаров в контексте народной культуры Армении

57. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

58. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

59. Народные ремесла и промыслы России и Донского края

60. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

61. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

62. Музыкальное воспитание и обучение дошкольников на традициях народной инструментальной культуры

63. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

64. Даосизм і конфуціанство як релігійні течії

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

65. Авіаційні традиції України

66. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

67. Народные традиции, этнография и охрана природы Крыма

68. Поэтические традиции народной культуры греков-урумов с. Улаклы Великоновоселковского района Донецкой области

69. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

70. Китай: традиции и современность
71. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России
72. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года

73. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

74. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

75. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

76. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

77. Народные депутаты Украины

78. Традиции и праздники Англии

79. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

80. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Специфика народного орнамента русских

82. Обычаи и традиции Шотландии

83. Традиции и праздники Англии

84. Специфика народного орнамента русских

85. Индия. Кулинарные традиции

86. Традиции и праздники в США
87. Русский народный фольклор
88. Европейские университеты: исторические традиции и современность

89. Пушкин: Биография; Народность сказок Пушкина; Всемирность Пушкина (критика)

90. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

91. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

92. Традиции Чехова и Салтыкова-Щедрина в произведениях Зощенко

93. Министр просвещения граф С. С. Уваров. Самодержавие, Православие, Народность

94. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

95. Коренные народности севера: история, культура, быт

96. Традиция обедов в Древнем Риме

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

97. Из истории народного образования города Москвы

98. МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА

99. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.