Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ І . Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО” Розділ ІІ. Аналіз організації бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві ТОВ „ВІРКО” 2.1 Облік необоротних активів на ТОВ „ВІРКО” 2.2 Облік витрат на виробництво 2.3 Виробнича собівартість продукції 2.4 Облік з розрахунків з оплати праці на ТОВ „ВІРКО” 2.5 Облік формування фінансового результату від реалізації продукції на ТОВ „ВІРКО” Розділ ІІІ. Критичні зауваження та пропозиції Висновок Перелік використаної літератури Додатки Вступ В наш час на Україні склалася нова економічна система, яка базується на ринкових відносинах. Якісні зміни відбуваються по всіх областях управління, в тому числі в обліку, шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових документів. Збільшується необхідність активного використання бухгалтерського обліку і контролю в управлінні виробничим процесом. В цей період, який характеризуються пошуком оптимальних економічних рішень, виникає необхідність удосконалювати організаційні, історичні і законодавчі нормативи бухгалтерського обліку. Умови функціонування підприємства в конкурентному ринковому середовищі підвищують роль обліку і контролю за раціональним використанням всіх ресурсів, в тому числі і виробничих запасів, підприємства здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами є також предмети праці: запасів сировини, матеріалів, палива та інші. Подібно до основних засобів, вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – це також засоби виробництва. Крім того, наявність товарно-грошових відносин, ринкові умови господарювання викликають постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинні завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва. Мета виробничої практики – ознайомлення з методикою ведення бухгалтерського обліку на ТОВ “ВІРКО”, зокрема з обліком виробничих запасів. Основними задачами виробничої практики є: ознайомлення зі складом та структурою підприємства; вивчення бухгалтерського обліку виробничих запасів; виявлення неточностей в введені бухгалтерського обліку при проведені бухгалтерських операцій з обліку надходження, списання виробничих запасів та внесення пропозицій по удосконаленню обліку на всіх етапах руху виробничих запасів; придбання практичних навичок роботи у бухгалтерії та економічному відділі; збір, узагальнення і систематизація зібраної інформації. Звіт з практики складається з трьох розділів: “Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО”, “Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ТОВ “ВІРКО” та “Інформаційне забезпечення та автоматизація процесів обліку та звітності” , які розкривають загальну характеристику об’єкта дослідження, теоретичні основи бухгалтерського обліку запасів, первинний облік виробничих запасів на підприємстві та внесення даних до програми 1С: Бухгалтерія, в синтетичному і аналітичному обліку мова йде про синтетичні рахунки, по обліку виробничих запасів, дається перелік типових бухгалтерських проводок, які використовувались підприємством в 2008 році при надходженні, списанні виробничих запасів, для поліпшення роботи з обліку виробничих запасів описуються шляхи вдосконалення аналітичного і синтетичного обліку.

Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ “ВІРКО” Проходження практики відбувалося на ТОВ “ВІРКО”. Підприємство – є юридичною особою, має гербову печатку кутовий штамп з власним найменуванням, власний баланс та розрахунковий рахунок, а також може бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді. Цілями Товариства є здійснення своєї виробничої і комерційної діяльності з метою одержання прибутку за рахунок: першочергового забезпечення потреб у виробництві будівельних матеріалів; підвищення ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, посилення матеріальної зацікавленості працюючих за рахунок подальшого вдосконалення структури управління виробництва будівельних матеріалів; сприянню насиченості внутрішнього ринку будтоварами. Предметом діяльності підприємства є: розробка конструкторсько-технологічної, замовної, робочої документації на виготовлення і монтаж металевих конструкцій і технологічної оснастки; виробництво будівельних матеріалів; надання послуг населенню по виконанню замовлень; Управління підприємством здійснюється директором у відповідності з Статутом і діючим законодавством України. Директор виконує свої обов'язки по управлінню через відповідні структурні підрозділи, делегує свої права заступникам, а також керівникам малих підприємств, засновниками яких є ТОВ “ ВІРКО”. Трудові ресурси Товариства формуються з числа інженерно-технічних працівників, робітників і службовців, а також шляхом найму. Завданням практики є: знайомство з організацією первинного та зведеного обліку даного товариства. ТОВ “ВІРКО” самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод з постачальниками. ТОВ “ВІРКО” складається з трьох основних цехів по виробництву плитки керамічної. Середньорічна потужність з виробництва плитки 15000 кв.м., при режимі роботи 2 зміни. У цеху №1 виробляється настінна плитка “AS ER A” (64 кольори). У 2-му цеху виробляється плитка для підлоги “LADOGA” (38 кольорів) . Питома вага потужності по виробництву настінної плитки в загальній потужності займає 32%. У 3-му цеху виробляються художньо оздоблені фризи (12 різновидів). У 2002 звітному році ТОВ “ВІРКО” зроблено 5304 кв.м керамічних виробів. Аналіз обсягів виробництва наведено в таблиці 1. Таблиця 1. Аналіз обсягів виробництва на ТОВ “ВІРКО” Номенклатура продукції, що випускається 2007 рік 2008 рік Відхилення Кількість, кв.м. Кількість, кв.м. Кількість, кв.м. % Плитка настінна “AS ER A” 720 1131 411 57,1 Плитка для підлоги “LADOGA” 1967 4034 2067 105,1 Фриз 78 139 61 78,2 Усього 2765 5304 2539 240,4 За період, що аналізується, на ТОВ “ВІРКО” збільшився обсяг виробництва продукції, що випускається на 2539 кв. м., що становить 240,4 %, в тому числі: “AS ER A” – 411 кв. м., 57,1%; “LADOGA” – 2067 кв. м., 105,1%; фризи – 61 кв. м., 78,2%. Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство наростило темпи виробництва продукції в звітному році порівняно з 2007 роком.

Для збільшення обсягів виробництва продукції потрібно вивчити попит окремих регіонів, розширити асортимент продукції, модернізувати обладнання та розробити нові види продукції. Залишок готової продукції на складі за станом на 01.01.02 складає 127,8 кв. м., у тому числі: плитка “AS ER A” –67.0 т., плитка “LADOGA” –36.8 кв. м., фризи – 24,0. Питома вага продажів фірмового магазина в загальному обсязі відвантаженої продукції складає 7,2%. Основними оптовими покупцями в м. Миколаєві є : ТОВ “Промстроисервис”, ПП “МСС”, що є постачальниками роздрібної мережі міста. Оптові покупці Миколаївської області : ТОВ “Астрастрой”, ПП Куцин (м. Первомайськ), ПП Гартаров (м. Вознесенськ). Оптові покупці України за межами Миколаївської області : м. Кіровоград, Одеса, Кривий ріг, Київ, Житомир, Мелітополь, Сімферополь, Запоріжжя, Полтава, Черкаси. Відпускні ціни на підприємстві на рівні або нижче на аналогічну продукцію інших товаровиробників. На підприємстві використовується високоякісна сировина. Основні види сировини: пісок, цемент, глина, пластифікатор, каолін, промислові барвники. Основними постачальниками сировини є ТОВ “Прон-Миколаїв”(м. Миколаїв), ТОВ “Одесцеметн”(м. Одеса). питома вага в загальному обсяг продажу: гуртова торгівля – 60%; роздрібна – 25%; інші споживачі – 15%. У звітному році на підприємство прийнято 391 чоловік, вибуло 86 чоловік. Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду складає 305 чоловік. Матеріально-технічну базу і засоби суспільства, тобто його майно, складають основні й оборотні кошти, а також інші матеріальні і фінансові ресурси, вартість яких відбивається на самостійному балансі товариства. Товариству можуть належати будинку, спорудження, машини, устаткування, транспортні засоби, виготовлена продукція, товари, кошти й інше майно згодне з цілями його діяльності. Товариство здійснює права володіння, використання і розпорядження цим майном. Власністю товариства є: майно, передане йому Учасниками у власність; продукція, зроблена Товариством у результаті здійснення господарської діяльності; отримані доходи, а також інше майно, придбане їм на інших підставах, що не забороняється законодавством. Розподіл чистого прибутку, створеної у відповідності до встановленого порядку, між учасниками проводиться за підсумками роботи Товариства за календарний період пропорційно розміру внесків Учасників у Статутному фонді Товариства. Засоби Товариства формуються за рахунок: доходів, отриманих від реалізації зробленої продукції і наданих послуг; кредитів банків і інших кредиторів; цільових дотацій з державного бюджету і засобів, що передаються іншими підприємствами, організаціями, кооперативами і фондами; грошових і матеріальних внесків Учасників, а також прибуток від реалізації їхньої інтелектуальної власності. Кошти Товариства зберігаються на розрахункових і інших рахунках в установах банків. Касові і розрахункові операції виробляються відповідно з установленими правилами для самостійних підприємств, суспільств і об'єднань.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

2. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

3. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

5. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

6. Інтернаціоналізація підприємств
7. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

12. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

13. Організація управлінського обліку на підприємстві

14. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

15. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

16. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

18. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

19. Організація оплати праці на підприємстві

20. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

21. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Етапи організації бухгалтерського обліку
23. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
24. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

25. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

26. Організація обліку

27. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

28. Організація обліку доходів

29. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

30. Організація складського обліку запасів в установах

31. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

32. Організація управлінського обліку

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Основи організації бухгалтерського обліку

34. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

35. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

36. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

37. Організація збутової діяльності на підприємстві

38. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
39. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
40. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

41. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

42. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

43. Організація обліку грошових коштів в касі

44. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

45. Організація виробництва продукції на підприємстві

46. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

47. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

48. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

50. Облік неопераційних витрат на підприємстві

51. Організація і методика аудиту доходів підприємства

52. Роль обліку в управлінні підприємством

53. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

54. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
55. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access
56. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

57. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

58. Світова організація торгівлі

59. Світова організація торгівлі: цілі та функції

60. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

61. Організаційна структура управління персоналу підприємства

62. Організаційна структура управління підприємством

63. Організація управління персоналом підприємства

64. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Формування організаційних структур управління підприємством

66. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

67. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

68. Організаційна і виробнича структура підприємства

69. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

70. Фінансовий облік на підприємстві
71. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
72. Организанізаційно-правові форми підприємств

73. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

74. Організація, планування і керування хімічним підприємством

75. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"

76. Фірма як організаційна форма підприємництва

77. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

78. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

79. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

80. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

81. Організація приймання товару в аптеці

82. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

83. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

84. Організація праці менеджера

85. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

86. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
87. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
88. Організаційна система управління природокористуванням України

89. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

90. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

91. Реструктуризація підприємств

92. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

93. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

94. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

95. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

96. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

98. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

99. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

100. Діюча практика обліку операцій з векселями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.