Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні фінанси

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Валюта котирування, ринок капіталів, продавець ф’ючерсного контракту 1.1 Валюта котирування Ринок капіталів Продавець ф’ючерсного контракту 2. Характеристика Ямайської валютної системи Особливості біржових та позабіржових опціонів Тестові завдання Список використаних джерел Валюта котирування, ринок капіталів, продавець ф’ючерсного контракту 1.1 Валюта котирування Валютне котирування — визначення курсів іноземних валют відповідно до законодавчих норм, що діють, і практики, що склалася. Котирування валют проводять державні (національні) або найбільші комерційні банки. Котирування проводиться прямим або непрямим способом. При прямому методі котирування, прийнятому всіма країнами, окрім Англії, курс грошової одиниці іноземної валюти виражається в деякій кількості одиниць національної валюти. Непряме котирування іноземних валют практикується в Англії, де за одиницю береться фунт стерлінгів і виражається в деякій кількості іноземної валюти. Валютне котирування і валюта котирування - торгівля на валютному ринку здійснюється на базі встановлення обмінного курсу валют. Процес встановлення валютного курсу є котируванням валют. Існує два метода котирування іноземної валюти до національної: пряме котирування і непряме котирування Пряме котирування – при якому курс одиниці іноземної валюти (базова валюта) виражається в національній валюті (валюта, що котирується).Це вираження одиниці іноземної валюти у національній:1долар=5,3гривні. База котирування – базова валюта – валюта, відносно якої котирується інші валюти, (звичайно нею є валюта, яка признається у всьому світі , але деколи з історичних причин базовою є більш мілка валюта ) переважно долар США використовується у вигляді базової валюти. Валюта котирування – валюта, що котирується. Непряме котирування – це вираження одиниці національної валюти в іноземній. Переважно цей метод застосовується у Великобританії та її колишніх колоніях:1фунт стерлінгів=0.7доларів. Між двома цими методами немає економічної різниці, сутність валютного курсу єдина. Різні методи котирування створюють практичні зручності для валютних операторів, тому що виключають необхідність в додаткових розрахунках. Котирування по прямому методу на двох ринках повинні бути оберненими, тобто вартість курсового перерахунку валюти рівна 0. Пряме котирування = 1/Обернене котирування Котирування валют для торгово-промислової клієнтури, як правило, базується на крос-курсі. Крос-курс: - це співвідношення між двома валютами, яке випливає з їх курсів щодо третьої валюти; - це курс, де долар не є валютою, що торгується; - це курс обміну між двома валютами за виключенням долара США. Наприклад: 1долар США=5,3гривні 1німецька марка =2,7гривні тоді, 1долар США=5,3:2,7=1,96 німецької марки Банки, які активно котирують валюту на ринку називаються маркет-мейкери. Ці банки мають значні обсяги валютних угод, як з торговельно-промисловою клієнтурою, так і з банками, мають достатні розміри власних коштів, які дозволяють тримати значні валютні позиції, щоб мати можливості диктувати курси по угодам певного об’єму.

Ці банки підтримують ліквідність ринку. Маркет-юнкери - ці банки, які є пасивними учасниками процесу котирування, тобто вони роблять запит банку-контрагенту про стан валютного курсу і повинні погоджуватись на менш вигідний курс. Ринок капіталів Ринок капіталів - це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення процесу відтворення: з інституційної - сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий капітал. Таким чином, ринок капіталів - це складова частина фінансового ринку, що розпадається на ринок цінних паперів і ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів. Це також найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів для уряду, корпорацій і банків. Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основному для задоволення короткострокових потреб, то ринок капіталів забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах. Він охоплює оборот позикового і банківського капіталів, комерційного і банківського кредитів, а також функціонування кредитних аукціонів. Ринок капіталів пройшов еволюцію від зародження на ринку простого товарного виробництва у формі обігу лихварського капіталу до широкого розвитку ринку позикових капіталів на загальному ринку (об'єкт угоди - наданий у позику грошовий капітал на основі співвідношення попиту і пропозиції на цей товар і ставки позикового (кредитного) відсотка). Найрозвиненішим можна вважати ринок капіталів США. Він вирізняється розгалуженістю, наявністю могутньої кредитної системи і розвиненого ринку цінних паперів, високим рівнем нагромадження грошового капіталу, широкою інтернаціоналізацією. Про створення ринку капіталів в Україні говорити поки ще рано. Мова може йти тільки про наявність і зміцнення деяких елементів цього ринку: формування повноцінної дворівневої банківської системи, поступовий розвиток спеціалізованих кредитно-фінансових установ і становлення ринку цінних паперів. Ринок капіталів - це один із сегментів фінансового ринку, особлива сфера фінансових відносин, пов'язаних із процесом і забезпечення кругообігу позикового капіталу. Сучасний світовий грошовий ринок характеризується стрімким розвитком процесів глобалізації, інтеграції та універсалізації, поширенням сек'юритизації (тобто заміщення традиційних банківських кредитів емісією цінних паперів), фінансових нововведень (нові фінансові інструменти - валютні, процентні, фінансові ф'ючерси та опціони, операції СВОП та ін.). Це привело до створення великого мобільного світового грошового ринку, де поступово втрачається колишня чіткість розмежування між його окремими сегментами. Сукупна величина чистих міжнародних зобов'язань становила на кінець 1993 р. 5,2 трлн. дол. США. Складовими світового грошового ринку є міжнародні ринки грошей та капіталів. Критерієм їх розмежування можуть бути строки кредитів та їх цільова спрямованість. Кошти, що надаються на тривалий строк, належать до ринку капіталів, а короткострокові кошти - до ринку грошей. У процесі поглиблення міжнародного поділу праці та економічних зв'язків відбувається інтеграція національних ринків грошей та капіталів.

Постійне прагнення грошового капіталу до самозростання виводить його за національні межі. В умовах повної конвертованості валют унаслідок переплетіння різних національних грошових ринків створюються міжнародні ринки грошей та капіталів, що підвищує мобільність грошового капіталу. Участь національних ринків грошей та капіталів в операціях світового ринку визначається такими чинниками: наявністю розвинутої кредитної системи та фондової біржі; місцем країни у світовій економічній системі господарства та її валютно-економічним станом; помірністю податкового тиску; пільговим валютним законодавством, що відкриває іноземним позичальникам доступ на національний ринок грошей та капіталів та іноземним цінним паперам - до біржового котирування; вдалим географічним положенням; відносною стабільністю політичного режиму. Ці чинники обмежують коло національних ринків грошей та капіталів, які виконують міжнародні операції. Унаслідок конкуренції склалися світові фінансові центри - Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Люксембург, Франкфурт-на-Майні, Сінгапур та ін. До Першої світової війни найвідомішим фінансовим центром був Лондон. Це визначалося високим рівнем розвитку капіталізму у Великобританії, її широкими торговельними зв'язками з іншими країнами, відносною сталістю фунта стерлінгів, розвинутою кредитною системою країни. Після Першої світової війни провідний світовий фінансовий центр перемістився до США. У Західній Європі активно здійснюють міжнародні кредитні операції Швейцарія і Люксембург. Частка останнього становить близько 1/4 всіх євровалютних кредитів. Новим світовим фінансовим центром став Токіо внаслідок посилення позицій Японії на світових ринках, створення потужної закордонної банківської мережі, скасування валютних обмежень. Останнім часом з'явилися нові фінансові центри, такі як Багамські острови, Сінгапур, Гонконг, Бахрейн та ін., що пов'язано з пільговим податковим законодавством та незначними операційними видатками в цих країнах. Міжнародний ринок капіталів - це такий ринок, на якому купуються та продаються довгострокові (строк погашення яких більше одного року) боргові зобов'язання та акції. Інструменти ринку капіталів: акції, заставні, облігації, цінні папери урядових установ, споживчі та банківські комерційні позички. Традиційний інструмент на міжнародному ринку капіталів - іноземні облігації. Ці облігації продаються у зарубіжній країні і номіновані у валюті цієї країни. Іноземні облігації були важливим інструментом на міжнародному ринку капіталів протягом багатьох століть. Власне, значний відсоток залізниць США, що збудовані у XIX ст., фінансувався продажем закордонних облігацій у Британії. Новацією є єврооблігація, тобто облігація, що номінована в іншій валюті, ніж валюта країни, в якій вона продається. Наприклад, облігація, що номінована в доларах США, продається у Лондоні. Нині понад 80% нових випусків на міжнародному ринку облігацій - це єврооблігації, і ринок цих цінних паперів зростає дуже швидко. Це - головний цінний папір на міжнародному ринку капіталів. Найпотужніший ринок капіталів у світі мають США. Нью-Йорк - центр ринку капіталу США.

Химическая, химико-фармацевтическая, лесная, деревообрабатывающая, бумажная, легкая, пищевая и др. Производство ювелирных изделий (из полудрагоценных камней и др.). Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС, Белоярская АЭС. Молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство. Пригородное овощеводство и картофелеводство. Посевы зерновых (пшеница, рожь и др.) и кормовых культур. Курорты: Курьи, Нижний Серги, Самоцвет. СВЕРДРУП (Sverdrup) Отто (1854-1930) - норвежский полярный исследователь. Участник экспедиции Ф. Нансена (в Гренландию, 1888; капитан "Фрама", 1893-96). В 1898-1902 исследовал на "Фраме" северную часть Канадского Арктического арх. Участник поисков экспедиции Г. Я. Седова, В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова (1914-15). СВЕРДРУП Харальд Ульрик (1888-1957) - норвежский полярный исследователь, метеоролог, океанограф. В 1918-25 участник экспедиции Р. Амундсена на судне "Мод", исследовал динамику вод и режим Восточно-Сибирского м. В 1931 руководитель научных исследований. на подводной лодке "Наутилус", пытавшейся достичь Сев. полюса

1. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

2. Міжнародна економіка

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

4. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

5. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

6. Управління фінансами України
7. Фінанси підприємства
8. Фінансові методи збільшення капіталу

9. Міжнародна економічна система та її головні елементи

10. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

11. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

12. Етика міжнародних ділових зустрічей

13. Міжнародне перестрахування

14. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

15. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

16. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

18. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

19. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

20. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

21. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

22. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами
23. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
24. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

25. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Міжнародно-правовий режим Антарктики

27. Основні положення міжнародного торгового права

28. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

29. Предмет і методи міжнародного приватного права

30. Система міжнародного приватного права

31. Вирішення міжнародних комерційних спорів

32. Відповідальність у міжнародному праві

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

33. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

34. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

35. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

36. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

37. Міжнародний маркетинг

38. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків
39. Сутність міжнародного маркетингу
40. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

41. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

42. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

43. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

44. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

45. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

46. Інститут розв’язання міжнародних спорів

47. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

48. Міжнародна економіка

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

50. Міжнародна міграція робочої сили

51. Міжнародна технічна допомога

52. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

53. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

54. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
55. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті
56. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

57. Міжнародний контракт

58. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

59. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

60. Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

61. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

62. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

63. Міжнародні відносини та зовнішня політика

64. Міжнародні економічні відносини

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

65. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

66. Міжнародні карні трибунали

67. Міжнародні конфлікти

68. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

69. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

70. Неомарксистська теорія міжнародних відносин
71. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
72. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

73. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

74. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

75. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

76. Середовище міжнародного маркетингу

77. Тенденції розвитку міжнародної економіки

78. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

79. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

80. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

82. Косовська проблема в міжнародних відносинах

83. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

84. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

85. Задачі з міжнародного менеджменту

86. Організація міжнародного менеджменту
87. Теорія міжнародного менеджменту
88. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

89. Міжнародна політика і світовий політичний процес

90. Логістика міжнародних перевезень

91. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

92. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

93. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

94. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

95. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

96. Основи організації фінансів підприємтсв

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

97. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

98. Похідні фінансові інструменти

99. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.