Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Застосування права як особлива форма його реалізації

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Національний університет „Острозька академія” Правничий факультет Кафедра державно-правових дисциплін Курсова робота на тему: „Застосування права як особлива форма його реалізації” Виконала: Студентка П-12 групи Татарчук Лариса м. Острог, 2008 ЗМІСТ Вступ Розділ I. Поняття реалізації права та короткий огляд його основних форм Розділ II. Застосування права як особлива форма його реалізації та основні ознаки, що відрізняють його від перших трьох способів їх реалізації Розділ ІІІ. Основні стадії процесу застосування права Висновки Список використаних джерел та літератури ВСТУП Втілення у життя правил поведінки, що становлять зміст права, здійснюється у процесі реалізації норм права, тобто поведінки суб’єктів права відповідно до вимог норм права. При допомозі реалізації права, яка тісно пов’язана із правомірною поведінкою реалізуються суб’єктивні права і обов’язки учасників суспільних відносин. Вона здійснюється в випадку споєння правопорушень. Вона також необхідна в випадку здійснення з боку держави контролю за законністю і доцільністю дій учасників суспільних відносин. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що хоча питання застосування права неодноразово піднімалося і досліджувалося багатьма науковцями, ще й досі немає чіткої відповіді на нього. Поряд із науковою розробкою даного питання багатьма вченими існує нагальна потреба дати конкретну правову оцінку результатам застосування права як особливої форми його реалізації. Значення реалізації полягає в переведенні правових норм із сфери необхідного в сферу реального життя. Значення реалізації норм підвищується із введенням автоматизованих систем управління. при їх допомозі можна програмувати сам процес застосування правових норм. Інакше кажучи, реалізація норм права – це втілення виключно правомірної поведінки, різноманітний процес практичного здійснення правових вимог у діяльності тих або інших суб’єктів. Саме через реалізацію норм права досягається результат, зміст якого був закладений законодавцем при виданні норм права. правопорядку. В результаті реалізації права звершується механізм правового регулювання. В процесі реалізації права здійснюється перевід правових приписів в фактичну поведінку учасників суспільних відносин. Результатом реалізації права являється правомірна поведінка людей, направлена на вирішення соціально-економічних, політичних та інших завдань, задоволення потреб і інтересів учасників суспільних відносин. Своєчасна і точна реалізація правових норм – це найважливіша передумова додержання та зміцнення. Тому в даній роботі ми спробуємо висвітлити форми реального забезпечення права на практиці. Об’єктом дослідження даної наукової роботи є особлива форма реалізації права – його застосування. Предметом даного наукового дослідження є основні властивості застосування права в його поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, загальні та окремі закономірності реалізації права взагалі та його форм, зокрема. А також важливість правильної реалізацій права на практиці. Метою даного наукового дослідження є розкриття поняття реалізації права, його важливості і значення.

Висвітлити форми його реального забезпечення (а саме, застосування). Порівняти теоретичний та практичні аспекти даного питання, визначити основні проблеми та суперечності, які виникають в практичному забезпеченні реалізації права. А також спробувати спрогнозувати результати вирішення цих проблем. Можемо виокремити ряд завдань, які постають, а саме: Визначити основні ознаки, які відрізняють застосування права від інших форм реалізації. Розкрити необхідність застосування норм права. З’ясувати основні проблеми, які постають у процесі застосування права. Спробувати запропонувати основні шляхи вирішення цих проблем. Порівняти теоретичний та практичний зміст застосування права. Методами даного дослідження були загальнонаукові логічні методи: індуктивний; метод системного аналізу; метод протиріч (в аспекті співставлення теоретичного та практичного змісту правових явищ); метод порівнянь (в рамках порівняння різних форм реалізації права); формально-догматичний метод (в аспекті вивчення самої природи права); історичний метод; діалектичний метод; При допомозі реалізації права і правомірної поведінки суб’єктів суспільних відносин реалізуються їх обов’язки і права. Тому практичне значення даного наукового дослідження полягає в тому, що далеко не усі учасники суспільних відносин знають, як саме реалізується право і як реально можна забезпечити його виконання. Отже, практичне значення даного дослідження є висвітлення цих питань. Практичне значення одержаних результатів полягає у полягає у можливості використання висновків та рекомендацій дослідження у процесі вдосконалення застосування права на практиці. Дане дослідження може бути корисне як для юристів так і для простих громадян а особливо, для мене у повсякденній майбутній практиці, житті. Структуру даної роботи складають вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та літератури, додатки. ПОНЯТТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ТА КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЙОГО ОСНОВНИХ ФОРМ Реалізувати нормативні розпорядження, що містяться в законах та інших нормативно-правових актах, означає втілити в життя — у суспільні відносини, поведінку громадян — волю законодавця й інших суб'єктів правотворчості, спрямовану на встановлення правопорядку. Без такої реалізації право втрачає своє соціальне значення і призначення. Отже реалізація норм права посідає досить важливе місце у державотворенні. Реалізація норм права — це втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат.1 Реалізація права має надзвичайно велике значення, і вона тісно пов'язана із правомірною поведінкою суб'єктів суспільних відносин. При допомозі цих двох процесів реалізуються суб'єктивні права і обов'язки учасників суспільних відносин. Реалізація права необхідна для розв'язання спорів між учасниками суспільних відносин Вона здійснюється в випадку скоєння правопорушень. Вона також необхідна в випадку здійснення з боку держави контролю за законністю і доцільністю дій (діяльності) учасників суспільних відносин. В результаті реалізації права завершується механізм правового регулювання.

В процесі реалізації права здійснюється перевід правових приписів в фактичну поведінку учасників суспільних відносин. Результатом реалізації права являється правомірна поведінка людей, направлена на вирішення соціально-економічних, політичних та інших завдань, задоволення потреб і інтересів учасників суспільних відносин. Проблема реалізації права має дві сторони і може бути розглянута по двох напрямках: проходження права з боку органів держави і посадових осіб; здійснення права у вчинках громадян, у діяльності їхніх організацій і об'єднань. Вихідною формою реалізації права державою є законодання.2 Прийняття правових законів, формулювання в законах правових розпоряджень — сама важлива справа законодавців. Тим самим вони реалізують об'єктивні по обставинах і природні за умовами місця і часу вимоги, що випливають із самої природи речей, які містяться в суспільних відносинах. Реалізація права як процес може бути охарактеризована з об'єктивної і суб'єктивної сторони. З об'єктивної сторони вона являє собою удосконалювання визначеними засобами у відомій послідовності, у терміни й у місці, передбачених нормами права правомірних дій. Із суб'єктивної сторони реалізація права характеризується відношенням суб'єкта до реалізованих правових вимог, його установками і волею в момент здійснення дій, що наказуються. Він може бути зацікавленим у реалізації права, здійсненого чи боргу зі страху несприятливих наслідків. Але головне в цьому процесі — скрупульозне проходження образу дій, умовам місця і часу їхнього здійснення. Реалізація не відбудеться, якщо одне яке-небудь з обов'язкових умов буде порушено.3 Класифікація форм реалізації правових норм виробляється по різних підставах: з погляду рівня реалізації положень, що містяться в нормативних актах; по суб'єкті реалізації права; по зовнішньому прояві; у залежності від методу державного впливу на поводження суб'єктів і т.д. Форми реалізації права залежать від способів правового регулювання — дозволяючий, імперативний, заохочуючий і автономний. В зв'язку із цим виділяють чотири форми реалізації права: три основних форми використання, виконання, дотримання та особлива форма реалізації права – застосування. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВА - це форма реалізації права яка означає здійснення суб'єктами своїх прав для задоволення власного інтересу. Полягає в активній чи пасивній поведінці суб’єктів, здійснюваній ними за власним бажанням: реалізації суб'єктивних прав, свобод і законних інтересів, передбачених правомочними нормами права. Ця форма реалізації здійснюється добровільно, за власним бажанням суб'єктів, надає суб'єкту робити дозволені нормами права дії. Фактично усі норми, якими за особою закріплюється якесь право, що уповноважує і реалізується, відповідно, через використання права. Наприклад, за статтею 49 Лісового кодексу України громадяни мають право вільно перебувати в лісах, безкоштовно збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, інші плоди, гриби. Кожен може використати дане право на свій розсуд. ВИКОНАННЯ ПРАВА – форма реалізації зобов’язальних норм, яка полягає в активній поведінці суб’єктів, здійснюваній ними незалежно від їх власного бажання, передбачає здійснення активних дій суб'єктом права по виконанню юридичних обов'язків, передбачених нормами права.

Пдступн пляни росян супроти Украни виявляються в переселеннях укрансько людности, передусм молод, до слабо заселених областей совтсько Аз, що останнм часом стало загально вдомим. Це переселення провадиться пд претекстом заселення цлини та перетворення  на врожайн земл. Вся ця акця робиться нби на добровльнй баз. Проте, насправд тю новою формою примусового виселення народв у першу чергу реалзуться совтську нацональну полтику. Господарськ пляни при цьому вдсунен на задн пляни. З допомогою цих заходв совти намагаються зменшити кльксно укранську молодь  послабити людностевий потенцял Украни. Переселенц в нових областях повинн грати ролю кольонза-торв, як, з одного боку, повнстю здан на ласку совтського режиму  мусять здйснювати його кольонзацйну полтику, а з другого боку мають стягнути на себе ненависть тубльно людности. Ця полтика ма на мет послабити нацональну сукупнсть  силу спротиву так само в Укран, як  в кольонзованих кранах,  посяти мж поневоленими Москвою народами, а в першу чергу укранцями  туркестанцями народню ненависть

1. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

2. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

3. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

4. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

5. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

6. Проблеми реалізації норм права
7. Шикана як особливий вид зловживання правом
8. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

9. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

10. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

11. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

12. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

13. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

14. Право як спеціальне соціальне явище

15. Механізм реалізації форфейтингу

16. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

18. Облік готової продукції та її реалізації

19. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

20. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

21. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

22. Договір позики (проблеми правової реалізації)
23. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції
24. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

25. Реалізація Конституції

26. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

27. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

28. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

29. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

30. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

31. Реалізація двохзв’язного списка

32. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

34. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

35. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

36. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

37. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

38. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії
39. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
40. Повторная рожа правой голени, эритематозная форма

41. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

42. Класифікація персоналу та форми його наймання

43. Особливості управління організацією

44. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

45. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

46. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

47. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

48. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Гіпотеза про виникнення магії як ілюзорної форми практики

50. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

51. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

52. Аналіз виробництва та реалізації продукції

53. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

54. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції
55. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
56. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

57. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

58. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

59. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

60. Лабораторне заняття як форма організації навчання

61. Демократія як форма організації суспільства

62. Организанізаційно-правові форми підприємств

63. Юридические формы защиты прав потребителей

64. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Понятие источника (формы) права

66. Формы (источники права)

67. Первичная рожа правой голени, эритематозно-геморрагическая форма, средней степени тяжести

68. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

69. Понятие формы и содержание реализации норм международного права

70. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
71. Уголовное право как формы вины
72. Необережність як форма вини

73. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

74. Понятие и виды форм (источников) права

75. Правила приготовления настоев, настоек, соков и других лекарственных форм из растительного сырья

76. Причины, закономерности и формы возникновения государства и права

77. Право муниципальной собственности как самостоятельной формы собственности

78. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

79. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

80. Формы права и правовые источники

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Етикет та його національні особливості

82. Національний банк України та особливості його функціонування

83. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

84. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

85. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

86. Основи пристрою лазера і застосування його у військовій техніці
87. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення
88. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

89. Громадяни як суб’єкти трудового права

90. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

91. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

92. Источники и формы права

93. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

94. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

95. Основные формы реализации права

96. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

97. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

98. Поняття права природокористування та його види

99. Право водокористування та його види


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.