Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Пошук та генерування нових ідей підприємцем

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

1. Відбір нових ідей 1.1 Етапи відбору нових ідей Пошук, відбір і генерування якомога більшої кількості ідей створення нового продукту є найважливішою вихідною передумовою успішного інноваційного проекту. Де взяти нові ідеї? Для цього є два шляхи – Перший – знайти наявні ідеї й відібрати з них найперспективніші – Другий – генерувати нові ідеї, що адекватні поставленій меті. Логічно розпочати з реалізації першого шляху тому, що, по-перше, можна виграти час. По-друге, підприємство не завжди має людські й технічні ресурси для генерування нових ідей. При відборі ідей ідеться не просто про технічну ідею, яку можна отримати в результаті наукових досліджень, а про ідею бізнесу, яка має завершитися отриманням прибутку, що генерується за допомогою об'єктів права інтелектуальної власності. Відбір комерційно значущих ідей з безлічі подібних є складним і відповідальним завданням. На цьому етапі необхідно подолати міф про те, що саме ця розробка є найкращою. Насправді це не так. Як приклад наведемо криву відсівання ідей, яку зробила фірма «ЗМ» за методикою компанії «OXFORD I OVA IO . Після відсівання на першому етапі з 540 вихідних ідей лишилося 92, що, як здавалося, мали шанси на успіх при комерціалізації. На другому етапі ці 92 ідеї перевірялися на предмет їхньої конкурентоспроможності на ринку. Якість восьми ідей, що лишилися, перевірялася на дослідних зразках, після чого було відібрано дві ідеї. Надалі їх випробовували ринком. Результати показали, що ринок сприйняв одну ідею. Витрати на відсівання ідей на першому етапі становлять 3–5% від загальної вартості таких робіт, а на кінцевому – 60–70%. Звідси випливає, що відбір ідей на першому етапі треба здійснювати дуже ретельно, оскільки незначна економія грошей на цьому етапі призведе до втрати значніших сум на наступних. Іншим результатом є те, що процес добору сам по собі створює дорожчі та привабливіші для потенційних інвесторів продукти. 1.2 Процедура відбору ідей Перш ніж прийняти нову інноваційну ідею для економічної оцінки, корисно відповісти на низку запитань: Чи спроможна ідея з технічних міркувань? Які технологічні бар'єри треба подолати? Чи можна захистити ідею за допомогою патенту або інших засобів? Чи випробовувалися подібні ідеї та чому вони провалилися? Чи може наявна технологія становити небезпеку? У чому полягає конкурентна технічна перевага? Чи обмежена перевага конкретними умовами? Хто ще працює над подібними або суміжними ідеями? Аналіз відповідей на ці питання допоможе виваженіше підійти до наступного розгляду можливості комерціалізації ідеї або ж істотно змістити акценти в її застосуванні. Зокрема, одним із привабливих способів перетворити сонячну енергію в електричну є використання кремнієвих сонячних батарей. Щоб знизити вартість сонячних елементів, американська компанія почала впроваджувати програму з виробництва кремнієвої плівки. Очікувалося, що це буде привабливішим, ніж застосовна раніше основа, яку виготовляли шляхом вирощування великих циліндричних кремнієвих кристалів і нарізування з них тонких пластин, тому що вирощування плівки скорочує низку коштовних технологічних стадій.

Коли процес вивчили детально, з'ясувалося, що якість матеріалу була задовільною тільки за умови низької швидкості вирощування Плівки. Це означало, що для забезпечення заданої продуктивності знадобитися встановлювати безліч пристроїв для її вирощування. Отже, початкова ідея розроблення серійного устаткування для вирощування кремнієвої плівки була трансформована в ідею збільшення швидкості її вирощування. При доборі ідей важливо усвідомити, на якому етапі перебуває розроблення продукту. Під терміном «продукт» тут варто розуміти як нову технологію, так і нові товари та послуги на основі нових технологій. Щоб установити етап розроблення, корисно відповісти на чотири запитання, проставивши проти кожного в колонках позначки «так» і «ні». Після того, як буде визначено етап, на якому перебуває розроблення, необхідно відповісти на питання, що наведені в табл. 1. Робочий прототип У чому полягають проблеми масового виробництва? Чи підходять для цього наявні виробничі системи? Чи буде кінцевий продукт мати такі ж характеристики? Чи можна інтегрувати його до інших систем? Комерційний продукт Чи працюватиме він так добре, як передбачається? Чи з'явиться несподівана конкуренція? Чи задовольнить він потреби користувача, що змінюються? Як можна поліпшити продукт? Ефективним інструментом для відбору однієї ідеї з кількох розглянутих є аналіз ризиків. Такий аналіз можна виконати за допомогою матриці ризиків, що представлена далі. Передбачається, що низку ідей, які виглядали спочатку досить привабливими, після такого розгляду відкинуть. А для тих ідей, що лишилися, надалі буде проведено поглиблений аналіз із залученням методик, що використовують кількісні характеристики. Тільки після цього варто приступати до цих розробок. Процедура відбору має на увазі вивчення ризиків за шістьма пунктами: Привабливість ринку. Цей пункт містить у собі розмір ринку ідеї, перспективи його зростання, бар'єри на шляху до ринку, інтенсивність конкуренції й типові розміри прибутку. Синергія бізнесу. Тут враховуються використання або невикористання наявних у компанії професійних знань, виробничих систем, а також можливість продажу наявній клієнтурі. Синергія припускає одержання додаткового прибутку за рахунок перерахованих чинників. Обґрунтованість ідеї. Аналізується рівень складності ідеї, новизна технології, ступінь її патентної чистоти, необхідність в одержанні дозволів на її використання. Потреби в ресурсах. Цей пункт має на увазі вивчення потреби в додатковій робочій силі й устаткуванні, оцінку погодинної Шкали проекту, а також обсяг зовнішнього фінансування. Переваги для користувача. Розглядається «унікальність» одержуваних переваг, функціональні аспекти та цінові вигоди, а також очевидність потреби в новій технології або товарі для користувача. 6. Правова охорона ідеї. Розглядається стратегія правової охорони, можливість дублювання технології несумлінними конкурентами, види ліцензій на розроблену технологію. Для кожного пункту формулюються позитивні й негативні показники, що заносяться до таблиці. Якщо якісь пункти виявляться для конкретного випадку несуттєвими, то їх можна не враховувати або замінити іншими, що вважаються важливішими.

Є багато варіантів кількісної оцінки розглянутих чинників. У першому наближенні можна вибрати схему, за якою їм привласнюються бали від 2 до -2. Можна оцінити ризики як для однієї ідеї, так і для конкурентних ідей. Чинники дослідження ризиків Наявні виробнича й розподільна системи можуть бути застосовані на експлуатаційному етапі Експлуатаційний етап потребуватиме інвестицій у виробничу і/або розподільну системи 3. Обґрунтованість ідеї Технологія, що лежить в основі ідеї, підтверджена й зрозуміла Ідея спирається на нову неперевірену концепцію Ідея полягає в новому застосуванні продукту або процесу Ідея має на увазі нову продуктову концепцію або нову концепцію процесу Успіх не залежить від інших розробок Інновація залежить від інших розробок Інновація незадіює складних і незнайомих підсистем Кілька складних систем будуть інтегровані, щоб у результаті народилась інновація Використання не вимагає ніяких погоджень і дозволів Будуть потрібні узгодження і дозвіл на реалізацію ідеї 4. Потреба в ресурсах Потрібний незначний обсяг додаткових ресурсів для розроблення та реалізації ідеї Виникне потреба в додатковому фінансуванні, перш ніж удасться повною мірою реалізувати ідею Ідею можна швидко розробити і реалізувати Буде потрібно багато часу, перш ніж ідея буде розроблена і впроваджена в практику Існує доступ до фондів/грантів для проведення розробок Розробка ідеї буде цілком залежати від зовнішнього фінансування Буде досить наявного персоналу для експлуатації ідеї Доведеться наймати нових людей для розроблення й реалізації ідеї 5. Переваги для користувача Ідея забезпечить унікальні вигоди для користувачів Ідея не дасть жодних особливих переваг для користувачів Ідея пропонує користувачам поліпшені експлуатаційні якості продукту Експлуатаційні якості продукту будуть приблизно такими ж, як і колись Цінові переваги продукту будуть значними 3 новою ідеєю не будуть пов'язані жодні цінові переваги Ідея позитивно вплине на довкілля Будуть потрібні спеціальні зусилля, щоб знизити екологічні наслідки впровадження ідеї Є чітка й підтверджена потреба в зручностях, одержуваних від реалізації цієї ідеї Немає причин думати, що переваги реалізації ідеї оцінять користувачі 6. Правова охорона ідеї Для інших компаній буде важко скопіювати ідею Тільки-но ідея надійде до продажу, інші зможуть її скопіювати Найімовірніше, можна буде дістати правову охорону технології Перспектива ефективної патентної охорони ідеї дуже слабка Можна одержати додатковий дохід шляхом укладання ліцензійних угод із третіми сторонами Дохід від ліцензування навряд чи покриє додаткові витрати Разом: За результатами аналізу ризиків відбирається ідея, що набрала найбільшу кількість балів. Для відібраної ідеї надалі здійснюється економічної оцінки бізнесу. 1.3 Технічний аналіз конкурента Дуже часто доводиться чути, що пропонується унікальна технологія, що нічого подібного ніде в світі в цій галузі немає. Іноді дійсно буває так, що в якійсь сфері немає конкуренції. Але здебільшого твердження про відсутність конкурентів – хибне. Зокрема, аналіз бізнес-планів, представлених інвесторам у США, показав, що в 32% бізнес-планів чи презентаційних матеріалів стверджувалося, що в компанії або немає конкурентів взагалі, або недооцінювалася сила конкурентів.

Автори підручника так коментували цей захід: «Селяни бачили, що партія та уряд, долаючи труднощі, будували підприємства для виробництва тракторів та нових сільськогосподарських машин. Численні селянські делегації відвідували нові підприємства та будівельні майданчики, брали участь у робітничих зборах, і їх захопив робітничий ентузіазм. Повернувшись до своїх сіл, передові представники трудового селянства виступали ініціаторами колгоспного руху. Організовані робітники промислових підприємств взяли на себе шефство над сільськими місцевостями і послали численні робітничі бригади на село. Так було організовано та розпочато масовий рух за вступ до колгоспів, рух, що перетворився на масову колективізацію». Хоча цей спосіб трактування проблеми — просто гарна вигадка, міські емісари дійсно, як і в 1928–1929 рр., грали вирішальну роль. Одначе на цей раз акції задумали надати більш планомірного і постійного характеру, аніж це було під час попередніх наїздів на село. «Правда» писала з цього приводу, що уповноважених, яких партія посилала в 1928–1929 рр. на село з метою здійснення «соціального впливу», селяни називали «бродячими акторами»

1. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

2. Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

3. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

4. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

5. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

6. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення
7. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання
8. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

9. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

10. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

11. Контрольна з підприємницької діяльності

12. Формування прибутку промислового підприємництва

13. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

14. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

15. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

16. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

18. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

19. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

20. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

21. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

22. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки
23. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності
24. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

25. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

26. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

27. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

28. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

29. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

30. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

31. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

32. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

33. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

34. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

35. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

36. Формування власного капіталу підприємств

37. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

38. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
39. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці
40. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

41. Поняття і зміст підприємницької діяльності

42. Розрахунок величини підприємницького ризику

43. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

44. Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

45. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

46. Метод конечных элементов

47. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

48. Методы исследования в цитологии

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

50. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

51. Метод радиоавтографии в биологии

52. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

53. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

54. Гамма – каротаж. Физические основы метода
55. Метод Бокового каротажа
56. Методы выделения мономинеральных фракций

57. Основні методи боротьби з інфляцією

58. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

59. Предмет, метод, источники Административного права

60. Методы осуществления государственной власти

61. Метод гражданско правового регулирования

62. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

63. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

64. Підприємництво

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

66. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

67. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

68. Анри де Тулуз - Лотрек (1864-1901)

69. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

70. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)
71. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие
72. Антуан де Сент Экзюпери

73. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

74. Оноре Де Бальзак

75. Максимильен Мари Изидор де Робеспьер

76. Пьер де Ферма

77. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

78. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

79. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

80. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Методичка по Internet Explore

82. Шифрование по методу UUE

83. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

84. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

85. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

86. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal
87. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод
88. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

89. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

90. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

91. Метод Симпсона на компьютере

92. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

93. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами

94. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

95. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

96. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

97. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

98. Решение задач - методы спуска

99. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.