Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Проект удосконалення нерентабельного підприємства

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

АНОТАЦІЯ В даній роботі проводиться розробка проекту удосконалення нерентабельного підприємства, що спеціалізується на випуску масової продукції. У виробництво впроваджується гнучка виробнича система з метою отримання максимального прибутку. Дана курсова робота викладена на 22 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунків, на яких зображені різноманітні схеми і одна таблиця, має два додатки, які містять текст виконавчої програми і результати її виконання. Робота виконана на українській мові. АННОТАЦИЯ В данной курсовой работе проводится разработка проекта усовершенствования нерентабельного предприятия, которое специализируется на изготовлении вина. В производство внедряется гибкая производственная система. Работа выполнена на 22 страницах печатного текста, содержит 5 рисунков, 1 таблицу. Работа имеет 2 приложения, которые содержат текст и результаты выполнения программы. Работа выполнена на украинском языке. ABS RAC I he give course work is developed he projec of flexible i dus rial sys em, which i roduce wi h he purpose of recep io of he maximal profi from work of some e erprise. he oppor u i y of i roduc io of flexible i dus rial sys em a he give e ry co di io s is proved by accou s. he work is do e o 22 pages of he pri ed ex , co ai s 5 figures, 1 able. he work has 2 appe dices, which co ai he ex a d resul s of performa ce of he program. he work is do e i he Ukrai ia la guage. ЗмістАНОТАЦІЯ2 Вступ4 1АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІError: Refere ce source o fou d 1.1 Опис діяльності5 1.2 Огляд існуючих рішень6 1.3 Постановка задачі8 2ДЕКОМПОЗИЦІЯ І АГРЕГУВАННЯ ГВС9 3ПОБУДОВА МОДЕЛІ СИСТЕМИError: Refere ce source o fou d 4ПОБУДОВА ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ14 5ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ16 ВисновокError: Refere ce source o fou d Список використаної літератури18 Додаток А19 Додаток Б21 Вступ Ми отримали замовлення на розробку проекту одного з підприємств, що спеціалізується на виробництві товарів масового споживання з автоматизованим виробництвом масової продукції. Підприємство є нерентабельним, тому що прибутки не компенсують видатки на закупівлю сировини, обслуговування верстатів, заробітну плату та інше. Це сталося через неправильне використання прибутку підприємства. В минулому не була проведена модернізація, продукція не змогла конкурувати з іноземною за якістю і за собівартістю. У проекті розглядається реалізація підвищення рентабельності підприємства і отримання максимального прибутку від діяльності. Ми маємо розглянути новітні технології, що пов'зані з автоматизацією виробництва, з використанням обчислювальної техніки та програмного забезпечення, що допоможе скоротити використання людської праці і цим зменшити витрати на заробітню платню. Новітні технології допоможуть підняти якість продукції і вона зможе конкурувати з іноземною. Модернізація зможе дозволити зменшити собівартість продукції, що привабить покупців і збільшить прибутки підприємства. Необхідно остаткувати складські приміщення для сировини і готової продукції, забезпечити підприємство високоякісною і недорогою продукцією. Все це складає базу, для утворення гнучких виробничих комплексів.

1АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 1.1 Опис діяльності У цій роботі ми маємо розглянути підприємство, що спеціалізується на випуску продукції масового споживання. Проблемою підприємства, яке ми розглядаємо, є його нерентабельність в умовах ринкової економіки, тому нам потрібно визначити ряд питань, що й призвели до нерентабельності. Схема виробництва на підприємстві наведена на рисунку 1. Error: Refere ce source o fou d Рисунок 1 – схема виробництва на підприємстві Розглядаючи діяльність ми бачимо, що проблеми починаються з сировини, тому що зберігати сировину дорого, вона не завжди буває якісною і дорого коштує. До того ж постачальники сировини знаходяться не близько, через це додатково витрачаються кошти на транспорт. По-друге, обладнання застаріле, часто виходить з ладу і потребує застосування великої кількості людської праці. Тому потрібна модернізація підприємства. Модернізація, а саме заміна старого обладнання новим, допоможе вирішити більшість проблем. Зараз новітні технології можуть запропонувати нам нові верстати та системи обслуговування цих верстатів. Завдяки сучасним розробкам нових приладів, що ми маємо на цей час, ми можемо оптимізувати виробництво за допомогою автоматизації та використання обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Ще одним плюсом модернізації стане вирішення проблеми якості. Сучасна технологія виробництва дозволить підвищити якість до світових стандартів. Також можна використовувати нову сировину та інші матеріали, що забезпечують виробництво. Зберігання готової продукції є найдорожчим, тому що склад дорого коштує, часто переповнюється. Продаж продукту підприємства залежить часу: у будні дні він продається набагато гірше, ніж у свята, тому залежується на складі, а термін придатності до вживання обмежений, що призводить до втрат. Характеристики підприємства, що ми вивчаємо, є наступними: 1) інтенсивність потоку заготівок за годину (λ=130 заг /год); 2)середній час обробки однієї заготівки на верстаті ( ср=0,13 год); 3 )прибуток від обробки однієї заготовки (d=8 грн) ; 4) витрати на обслуговування одного верстата за годину (Vв=6 грн/год); 5) витрати на обслуговування одного накопичувача за годину (Vн=3 грн/год); 6) стандартна ємність накопичувача (L=20). Це нам потрібно, щоб з’ясувати кількість верстатів і накопичувачів, які необхідні для оптимальної роботи модернізованого підприємства, причому випадок виходу каналу із ладу розглядати не будемо. Система є найпростішою багатоканальною з обмеженою чергою. 1.2 Огляд існуючих рішень Найголовніша ціль нашого підприємства - отримання найбільшого прибутку, забезпечення найкращої роботи ГВС, тобто забезпечення ринку збуту для продукції підприємства та отримання найбільшого прибутку через впровадження новітніх технологій та вивчення нових галузей знань. Для цього ми повинні, по-перше, провести модернізацію підприємства. Для проведення модернізації потрібно залучити інвесторів, це дуже прибуткова сфера бізнесу, особливо під час свят, коли продаж вина максимальний. Але потрібно раціонально використовувати грошові надходження і прибутки.

Також ми можемо відправити робітників у відпуску, щоб не платити за використання електроенергію та інші послуги. Є потреба розширити склад і удосконалити зберігання продукції, щоб якомога довше воно зберігалося для подальшого продажу. Ми повинні звернутися до різних галузей знань, що вивчають цю проблему або торкалися її у дослідах. Ми можемо використовувати нове програмне забезпечення, розроблене саме для підприємств , що займаються випуском цієї продукції, повинні використовувати математичні формули і розрахунки. Наше підприємство є складною системою, що включає декілька простих підсистем, тому ми можемо використовувати системний аналіз. Будь-який об’єкт у системному аналізі розглядається не як єдине ціле, а як система взаємозалежних елементів, їхніх властивостей і якостей. Виробнича система повинна добре адаптуватися до нових умов для того, щоб параметри функціонування виробничого процесу були постійно на потрібному рівні. Цю властивість називають гнучкістю. Гнучка виробнича автоматизована система (ГВС) - це виробнича система зі складною структурою, що у свою чергу має складну функцію і взаємозв'язки між підсистемами. Робота усіх компонентів такої системи координується як єдине ціле системою керування, що забезпечує швидку зміну програми функціонування технічних способів системи, при зміні об'єкту виробництва. ГВС складається із таких підсистем: технологічної, транспортної, забезпечення інструменту, контролю якості, складської та управління. Під технологічною підсистемою розуміють сукупність взаємопов’язаних технічних машин (верстатів, автоматів), які здійснюють формоутворення деталі в автоматичному режимі (верстати). Транспортна підсистема складається з транспортних і накопичуваних пристроїв, які виконують проміжне зберігання й доставку заготівок, деталей до головної технологічної системи, або до складу. Також вона виконує орієнтацію і установку заготівок в необхідний момент часу на робочій позиції, знімання оброблених заготівок (деталей) та їх наступне транспортування в накопичувач. Складська підсистема забезпечує постачання для технологічної системи заготівок, деталей та їх зберігання. Складування включає в себе прийом вантажів, їх розміщення, зберігання, накопичування й видачу. Підсистема інструментального забезпечення відповідає за оперативну підготовку та зберігання виробничого інструменту, а також за його контроль й доставку до головного технологічного обладнання. Підсистема контролю збезпечує зберігання інформації про виготовлені вироби, налагодження вимірювальних пристроїі, своєчасне виявлення браку, операційний або приймальний контроль якості, видача результатів. Підсистема управління виготовляє оптимальне управління технологічною системою, організацію виробничого процесу, управління підсистемами, інформаційними потоками. Вона також розроблює оперативні завдання для верстатів і систем обслуговування, надає контроль виконання виробничого процесу і впливає на нього в разі відхилення від запланованого ходу виробництва, підготовлює технологічну й планову документацію. Система управління складається з управляючого обчислювального комплексу з відповідним програмним забезпеченням.

Стаття 42-1 Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу Працвник, з яким розрвано трудовий договр з пдстав, передбачених пунктом 1 статт 40 цього Кодексу (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), протягом одного року ма право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працвникв аналогчно квалфкац. Переважне право на укладення трудового договору у раз поворотного прийняття на роботу надаться особам, зазначеним у статт 42 цього Кодексу, та в нших випадках, передбачених колективним договором. Умови вдновлення соцально-побутових пльг, як працвники мали до вивльнення, визначаються колективним договором. Стаття 43 Розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) Розрвання трудового договору з пдстав, передбачених пунктами 1 (крм випадку лквдац пдпримства, установи, органзац), 2-5, 7 статт 40  пунктами 2  3 статт 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профсплкового представника), первинно профсплково органзац, членом яко  працвник

1. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

2. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

3. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

4. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

5. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

6. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку
7. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
8. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

9. Інформаційні системи і технології підприємства

10. Планування діяльності підприємства

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

12. Корпоративні підприємства

13. Планування діяльності підприємства

14. Фінанси підприємства

15. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

16. Формування основних фондів підприємства

Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

18. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

19. Оцінка фінансового стану підприємства

20. Персонал підприємства

21. Рентабельність підприємства

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
24. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

25. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

26. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

27. Автомазація виробничих процесів підприємства

28. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

29. Витрати підприємства

30. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

31. Економічна оцінка активу балансу підприємства

32. Облік активної частини балансу підприємства

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

34. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

35. Організація і методика аудиту доходів підприємства

36. Організація облікової політики підприємства

37. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

38. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
39. Формування облікової політики підприємства
40. Аудит доходів підприємства

41. Аудит установчих документів підприємства

42. Правовий статус приватного підприємства

43. Реєстрація приватного підприємства

44. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

45. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

46. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

47. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

48. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

50. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

51. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

52. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

53. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

54. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
55. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
56. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

57. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

58. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

59. Розробка маркетингової стратегії підприємства

60. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

61. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

62. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

63. Ціноутворення та цінова політика підприємства

64. Збутові стратегії підприємства

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

66. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

67. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

68. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

69. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

70. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
71. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
72. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

73. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

74. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

75. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

76. Мотивація робітників промислового підприємства

77. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

78. Операційна система підприємства

79. Організаційна структура підприємства

80. Організація діяльності підприємства

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

82. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

83. Робота кадрової служби підприємства

84. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

85. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

86. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"
87. Трудовий потенціал промислового підприємства
88. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

89. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

90. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

91. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

92. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

93. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

94. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

95. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

96. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.