Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Матеріальна відповідальність в трудовому праві

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. Матеріальна відповідальність у трудовому праві3 Задача9 Джерела23 1. Матеріальна відповідальність у трудовому праві Матеріальну відповідальність у трудовому праві України регулюють наступні правові акти: Глава ІХ Кодексу законів про працю України (далі по тексту КЗпП); Указ Президії Верховної Ради СРСР від 13.07.1976 № 4204-ІХ &quo ;Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність робочих і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; Постанова Ради Міністрів СРСР від 03.10.1977 № 889 &quo ;Про порядок укладення письмових договорів про повну матеріальну відповідальність робітників та службовців за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання або для інших цілей&quo ;; Постанова Держкомпраці СРСР від 28.12.1977 № 447/24 &quo ;Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність&quo ;; Постанова Держкомпраці СРСР та ВЦРПС № 259/16-59 від 14.09.1981 &quo ;Про затвердження Переліку робіт, у разі виконання яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умов її застосування та типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність&quo ;; Наказ Мінпраці № 43 від 12.05.1996 &quo ;Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність&quo ;. Відповідь. Згідно статті 130 КЗпП робітники і службовці несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси робітників і службовців гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) робітника чи службовця. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку робітника або службовця і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення робітника або службовця до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. На робітників і службовців не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського риску, а також за не одержані підприємством, установою, організацією прибутки і за шкоду, заподіяну працівником, що перебував в стані крайньої необхідності.

Робітник чи службовець, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене. Згідно статті 132 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, робітники і службовці, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві. Згідно до статті 133 КЗпП у відповідності з законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть: робітники і службовці - за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі робітники і службовці несуть матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування; керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям, випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних чи грошових цінностей. Відповідно до статті 134 КЗпП відповідно до законодавства робітники і службовці несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли: між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 1351 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей; майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами; шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку; шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування; відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків; шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків; службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу; керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Відповідно до статті 135 КЗпП межі матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір, встановлюються законодавством.  Згідно статті 1351 КЗпП письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. Відповідно до статті 1352. КЗпП при спільному виконанні робітниками і службовцями окремих видів робіт, зв'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу (бригади). Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляються за участю профспілкових об'єднань України та затверджуються Міністерством праці України. Задача Столяр Стряпко подав заяву про звільнення за власним бажанням і попоросив видати йому належним чином оформлену трудову книжку. Адміністрація відмовилася у задоволенні вимоги Стряпка, посилаючись на те, що влаштовуючись на роботу, він пред’явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи. 1. Чи правомірні дії адміністрації? 2. Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться? 3. У яких випадках працівнику при звільненні видається довідка замість трудової книжки? Відповідь. 1. Згідно ст. 48 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність робітника чи службовця. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Робітникам і службовцям, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

Тльки в закордоннй полтичнй дяльност могли б виринати колз мж Нацональною Радою, чи Викопним Органом Державного Центру УГВР, чи Закордонним Представництвом. Але х не буде тод, коли обидва чинники проводитимуть одну й ту саму самостйницьку полтику будуть керуватися рацю визвольно справи. Засаднича лня закордонно полтики обох чинникв повинна бути одна й та сама. Розподл в практичному здйсненн буде нормуватися неоднаковим характером обох нституцй. Закордонну полтичну дяльнсть Нацонально Ради, чи Викопного Органу, обсяг, змст форму в кожному випадку визначуватиме, з одного боку, характер екзильного державного центру, а з другого засада леAально д. Нацональна Рада, чи Викопний Орган, з уваги на ту легальнсть не може виступати як чинник, вдповдальний за революцйно-визвольну боротьбу на Рдних Землях безпосередньо вд не говорити, хоч зможе на не покликатися, говорити про не. ЛеAально дючий центр не матиме змоги на деяк закордонн, зовншньо-полтичн акц виступи, потрбн для укрансько самостйницько полтики, але можлив для чинника, який бере на себе вдповдальнсть за революцйно-визвольну боротьбу в Укран, виступа безпосередньо вд мени який не зв'язаний тими обмеженнями, як випливають з правил легального дяння

1. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

2. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

3. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

4. Права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии прав и свобод

5. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

6. Право государственной собственности на землю в Республике Беларусь. Право частной собственности на землю
7. Історія України. Соціально-політичні аспекти
8. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

9. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

10. Матераільна відповідальність працівників

11. Відповідальність в конституційному праві

12. Відповідальність у міжнародному праві

13. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

14. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

15. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

16. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

17. Адміністративна відповідальність

18. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

19. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

20. Кримінальна відповідальність в Україні

21. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

22. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
23. Кримінальна відповідальність медичних працівників
24. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

25. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

26. Соціальна цінність права

27. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

28. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

29. Юридична відповідальність

30. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

31. Відповідальність за податкове правопорушення

32. Відповідальність за порушення законодавства про надра

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

33. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

34. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

35. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

36. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності

37. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

38. Трудовое право
39. Трудовое право (Контрольная)
40. Трудовое право. (Контрольная)

41. Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

42. Профсоюзы как субъекты трудового права

43. Шпаргалка по трудовому праву

44. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

45. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права

46. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

47. Источники трудового права

48. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Предмет трудового права

50. Понятие и классификация субъектов трудового права

51. Метод трудового права

52. Принципы трудового права

53. Конституционные основы защиты трудовых и социальных прав

54. Метод трудового права
55. Трудовое право
56. Правовая защита трудовых прав работников

57. Билеты по трудовому праву

58. Защита трудовых прав

59. Отпуск в трудовом праве

60. Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

61. Трудовое право

62. Трудовое право

63. Трудовой договор в трудовом праве

64. Шпоры по Трудовому праву (по ТК)

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

65. Источники трудового права

66. Положение несовершеннолетних в трудовом праве

67. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

68. Трудовое право - Трудовой договор и его заключение

69. Курсовая работа по трудовому праву

70. Право як спеціальне соціальне явище
71. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах
72. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

73. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

74. Охрана труда по Российскому трудовому праву

75. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

76. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

77. Матеріальна частина артилерії

78. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

79. Громадяни як суб’єкти трудового права

80. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву Российской Федерации

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Дополнительные отпуска в трудовом праве

82. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

83. Защита профсоюзами социально-трудовых прав работников

84. Защита трудовых прав работников

85. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами

86. Источники трудового права. Дисциплина труда
87. Локальные нормативные акты как источники трудового права
88. Международное трудовое право

89. Основные принципы трудового права

90. Основы трудового права

91. Основы трудового права и охраны труда

92. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

93. Понятие и классификация принципов трудового права

94. Понятие и система правоотношений в трудовом праве

95. Понятие трудового права Украины как области права

96. Понятие, предмет и метод трудового права

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

98. Поняття, функції та система трудового права України

99. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.