Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Общий курс физики

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Семінарське заняття №8 (2 години) Тема: Закони електромагнітної індукції Мета роботи: Закріпити вміння та навички при розв’язуванні задач на закони електромагнітної індукції Забезпечення заняття: 1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики; 2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики; 3 Картки, плакати, схеми; 4 Дослідні установки: гальванометр, магніт, котушки, джерело постійного / змінного струму, з’єднувальні провідники. Вид семінару: семінар – практикум з виступом студентів Порядок проведення заняття 1 Вступ (викладач) 1.1 Зв’язок магнітного та електричного полів; 1.2 Принцип дії трансформатора. 2 Фронтальне опитування Опишіть, як провести дослід для спостереження явища електромагнітної індукції, якщо ви маєте котушку з намотаним на неї провідником. амперметр і плоский магніт. Магнітний потік Ф , що пронизує контур провідника, за 0,5 с змінився від 50 мВб до 40 мВб. Знайдіть електрорушійну силу (ЕРС) у цьому контурі. При вмиканні електродвигуна сила струму у електричному колі зросла за 0,1 с від 0 А до 2 А. Знайдіть електрорушійну силу (ЕРС) самоіндукції у колі, якщо його індуктивність 2 Гн. Продемонструйте правило Ленця на досліді Вихрове магнітне поле. Для чого призначений трансформатор і яка його будова? Що називають коефіцієнтом трансформації? Що відбудеться у другій обмотці трансформатора, якщо на першу обмотку подати постійну напругу? Який тип трансформатора використовують для зварювального апарата, якщо для зварювання металів потрібен великий струм? Чи можна зняти котушку трансформатора з осердя і подати на неї напругу, яка вказана на ній? Чому ККД трансформатора значно вищій ніж ККД електродвигуна? Який ще існує шлях зменшення теплових втрат у провіднику, крім зменшення сили струму? Який тип трансформатора використовують біля електростанції, біля користувача? 3 Розв’язок задач 3.1 Задачі 1-8 з :18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.8, 18.13, 18.14, 18.62; 3.2 Задачі 9-13 з :915(н), 917(н), 921(н), 922(н), 928(931). 4 Доповіді студентів 4.1 Доповідь 1 Демонстрування явища електромагнітної індукції та самоіндукції; 4.2 Доповідь 2 Роль магнітних полів у явищах , що виникають на Сонці та у космосі п. 23.9, с. 260. 5 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів Домашнє завдання Література 1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. - Київ: Освіта, 1998. – п. 1 – 7, с. 4 – 26. 1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний: Учебник. – 4 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1987. – Гл. 23; п. 23.1 – 23.11 с. 251 – 263. 1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1988. – Гл. 2; п. 17; с. 189 – 202; зад. 18.1 – 18.71. 1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. - Розділ 11, п. 42; с. 127 – 131, зад. 902(908) – 931(ПРГ). 1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М.: 1984. Разд. ІІI, гл. 5, п. 5.1 – 5.7, с. 179 – 186. Семінарське заняття №9 (2 години) Тема: Електромагнітні коливання Мета роботи: Закріпити вміння та навички за даною темою Забезпечення заняття: 1 Гладкова Р.А

. Збірник задач з фізики; 2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики; 3 Картки, плакати, схеми; Вид семінару: семінар – практикум з виступом студентів Порядок проведення заняття 1 Вступ (викладач) 1.1 Роль електромагнітних хвиль у розвитку людства. Фронтальне опитування Який рух є коливальним? Умови виникнення коливань. Що називають періодом, амплітудою, частотою коливань? Які в них одиниці вимірювання? Формула гармонічних коливань. Поперечні, породільні хвилі. Власні, вимушені коливання. Складування, відбивання, хвиль. Явище резонансу. Затухаючи коливання. Природа звукових, електромагнітних хвиль. Умова поширення інтенсивних електромагнітних хвиль. Пристрій для створення електромагнітних хвиль. Структура електромагнітної хвилі. Швидкість її поширення. Основні властивості електромагнітних хвиль. Передавання інформації. Винайдення радіо, радіотелеграфного зв’язку. Частотна, амплітудна модуляція. Радіолокація. До акумулятора чи до розетки потрібно підключити електроприлад, щоб у ньому протікав змінний струм? Який струм називається змінним? З формули I( ) = Imcos(ω φ) визначить як позначається циклічна частота, амплітуда, фаза, час. Визначте період коливань і частоту &upsilo ; струму з графіку Напруга змінюється за законом U( ) =220cos(314 π/2). Визначити амплітуду напруги, циклічну частоту, фазу, значення U(0) при =0, період і частоту. 3 Розв’язок задач 3.1 Задачі 1-3 з :938(ПРГ), 945(ПРГ). 4 Доповіді студентів 4.1 Доповідь 1 Винайдення радіо Поповим; 4.2 Доповідь 2 Радіолокація. 5 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів Домашнє завдання Література 1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. - Київ: Освіта, 1998. – п. 8 – 20, с. 27 – 64. 1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний: Учебник. – 4 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1987. – Гл. 24, п. 24.1 – 24.23, с. 264 – 291; Гл. 26, п. 26.1 – 26.8, с. 299 – 315. 1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1988. – Гл. 3, п. 20; с. 221 – 233, зад. 20.1 – 20.61; Гл. 3, п. 22; с. 243 – 250, зад. 22.1 – 22.43. 1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. - Розділ 12, п. 43, 44; с. 131 – 138, зад. 932(н) – 980(1017). 1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М.: 1984. Разд. 4, гл. 2, п. 2.1 – 2.9, с. 204 – 212. Семінарське заняття №10 (2 години) Тема: Лінзи та сферичні дзеркала Мета роботи: Придбати практичні вміння та навички при розв’язанні задач на лінзи та сферичні дзеркала Забезпечення заняття: 1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики; 2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики; 3 Картки, плакати, схеми; 4 Макети лінз, різні оптичні прилади. Вид семінару: семінар – практикум Порядок проведення заняття 1 Вступ (викладач) 1.1 Роль винайдення оптичних приладів у розвитку науки. Фронтальне опитування Як читаються перший та другий закони заломлення світла? Що називають абсолютним, відносним заломленням світла? Чи знаходяться падаючий і заломлений промені у одній площині? Як відомо, скло – прозорий матеріал; однак бите скло непрозоре та має білий колір.

Чим це пояснюється? Чи буде вихідний промінь паралельний падаючому, якщо перед пластинкою і за пластинкою є різні середовища? Де більше швидкість поширення світла: у повітрі чи у склі? У скільки разів? (таблиця 1) Коли відносний показник заломлення світла другого середовища відносно першого буде більше 1, менше 1? Визначити граничний кут при переході променів з алмазу в кристалічний цукор (таблиця 1). Які світлові хвилі називають когерентними? Назвіть необхідні умови спостереження інтерференції світла. Яким шляхом можна здобути когерентні хвилі від звичайного джерела спонтанного випромінювання світла? Навіщо дві скляні пластинки складають разом, а після їх стискають пальцями? Як виглядає інтерференційна картина при освітленні плівки монохроматичним, білим світлом? Чому відповідають на екрані темні і світлі смуги при спостереженні інтерференції? Що буде на екрані від хвиль довжиною λ = 500 нм, якщо різниця ходу (∆d) така: 2000 нм, 1250 нм? Поясніть, чому біле світло після відбивання від плівки дає , на екрані багатокольорову інтерференційну картину? Чим пояснити виникнення кольорових смуг у тонкому шарі керосину, плаваючого на поверхні води? Які властивості світла підтверджує явище інтерференції світла? Поясніть навіщо і як просвітляють оптику (лінзи фотокамер), як досліджують якість відполірованої поверхні, використовуя явище інтерференції. Яке явище називають дифракцією світла, умови його спостереження? Чому дифракційна гратка дає інтерференційну картину? Є дві дифракційні гратки: в першої у 1 мм знаходиться 50 щілин, а в другій - у 1 мм знаходиться 100 щілин. Яка гратка має більшу дозволяючу можливість? Що називають лінзою? Які види лінз ви знаєте? Як називають ту точку, у якій збираються паралельні промені після їх заломлення? Яка геометрична фігура визначає її місце положення? Назвіть оптичні прилади, які ви знаєте. Яке призначення у лінзи? Яким чином можна здобути вогонь, користуючись нею? Для лінзи з R1 = R2 = F, користуючись експериментальними даними обчисліть відносний показник заломлення скла за формулою: Побудувати у реальному масштабі зображення вертикального предмету висотою 2 см, що знаходиться на відстані d = 6 см від лінзи з фокусною відстанню F = 3см. Виміряти відстань від лінзи до накресленого зображення та порівняти його зі значенням, що обчислено за допомогою формули 4 (f=.). Для будови зображення предмету користуйтеся малюнком 3. Відстань між предметом і його зображенням 72 см. Збільшення лінзи дорівнює 3. Знайти фокусну відстань лінзи. З висоти 1 км сфотографовано річку. Визначити ширину річки, якщо на знімку вона дорівнює 4 см. Оптична сила об’єктива фотоапарата дорівнює 8 дптр. Таблиця 1 Абсолютний показник заломлення деяких речовин Речовина абс Речовина абс Повітря 1,000292 Алмаз 2,417 Вода 1,333 Цукор 1,56 Лід 1,31 Янтар 1,532 3 Розв’язок задач 3.1 Задачі 1-4 з :24.74, 24.76, 24.86, 24.89. 4 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів Домашнє завдання Література 1.1 Гончаренко С.У. Фізика 11 клас. 2-го вид. - Київ: Освіта, 1998. – п. 32 – 40, с. 97 – 12 1.2 Жданов Л.С

В Международной системе единиц (СИ) И. измеряется в генри , в СГС системе единиц (Гаусса) И. имеет размерность длины и поэтому единица И. называется сантиметром (1 гн = 109 см ).   Через И. выражается эдс самоиндукции в контуре, возникающая при изменении в нём тока: (DI — изменение тока за время Dt ). При заданной силе тока И. определяет энергию W магнитного поля тока: Чем больше И., тем больше магнитная энергия, накапливаемая в пространстве вокруг контура с током. Если провести аналогию между электрическими и механическими явлениями, то магнитную энергию следует сопоставить с кинетической энергией тела Т = mv 2 /2 (где m — масса тела, v — скорость его движения), при этом И. будет играть роль массы, а ток — роль скорости. Таким образом, И. определяет инерционные свойства тока.   Практически участки цепи со значительной И. выполняют в виде индуктивности катушек . Для увеличения L применяют катушки с железными сердечниками, но в этом случае, в силу зависимости магнитной проницаемости m ферромагнетиков от напряжённости поля, а следовательно, и от силы тока, И. становится зависящей от I. И. длинного соленоида из N витков, имеющего площадь поперечного сечения S и длину l , в среде с магнитной проницаемостью m равна (в единицах СИ): L = mm0 N 2 S/l, где m0 — магнитная постоянная , или магнитная проницаемость вакуума.   Лит.: Калашников С. Г., Электричество, М., 1970 (Общий курс физики, т. 2), гл. 9.   Г. Я. Мякишев

1. Физика (Шпаргалка)

2. Справочник по физике (Шпаргалка) (Лексикон)

3. Ответы на вопросы к ГЭК (Шпаргалка)

4. Физика. Билеты к экзамену за 9 класс

5. Шпаргалка по всему курсу физики (как ее преподают в Днепропетровском Государственном Техническом Университете Железнодорожного Транспорта)

6. Шпаргалки по физике за 2 курс, 2 сесестр (УГТУ-УПИ)
7. Программа вступительных экзаменов по физике в 2004г. (МГУ)
8. 100 Задач по Физике со вступительных экзаменов

9. Сравнительный анализ методик преобразований Галилея в курсе общей физики и в курсе элементарной физики

10. Ответы к государственным экзаменам для эколого-биологического факультета ПетрГУ

11. Биофизика. (шпаргалка к экзамену)

12. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

13. Вопросы и ответы к междисциплинарному экзамену (государственное и муниципальное управление)

14. Билеты к экзамену по истории государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

15. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

16. Шпаргалки по ТГП к гос экзамену

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Шпаргалка к экзамену по истории

18. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

19. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

20. Шпаргалка на экзамен по Фармакологии (Казань)

21. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

22. Ответы на билеты к гос.экзамену (2005г.)
23. Полные ответы на билеты по автоделу (экзамен 2002)
24. Ответы на экзаменационные вопросы по физике: 9 класс

25. Вступительные билеты и ответы по физике для поступающих на заочное отделение в Саратовский государственный аграрный университет (СГАУ)

26. Билеты по физике за весь школьный курс

27. Шпаргалка с билетами по физике, 11 класс

28. Вопросы и ответы по физике в ТУСУР (Томск)

29. Ответы к экзаменационным билетам по физике 11 класс (ответы к 29 билетам)

30. Физика (билеты с ответами)

31. Набор ответов для экзаменов по философии

32. Философия (ответы к экзамену)

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

33. Ответы на вопросы к гос экзамену по бух учету (2006г.)

34. Вопросы и ответы к экзамену по Теории Организации

35. Шпаргалка к экзамену по экономике производства для факультетов электрических специальностей

36. Формирование профессиональной компетентности в курсе «Элементарная физика»

37. Ответы на вопросы к экзамену по мировой экономике

38. Ответы на вопросы к экзамену по менеджменту и шпоры
39. Шпаргалка по физике
40. Активизация мыслительной деятельности учащихся посредством занимательного материала в курсе физики 11 класса

41. Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

42. Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

43. Ответы на вопросы к экзамену "Клиническая психология"

44. Билеты по Курсу физики для гуманитариев СПБГУАП

45. Курс методики физики

46. Методика формирования понятия Плазма в школьном курсе физики

47. Физика в МГУ (билеты-вопросы-ответы) по лекциям Ремезовой Н.И. и лекторов из МГУ

48. Курс лекций по физике

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Шпаргалка к экзамену

50. Шпаргалки к экзамену

51. Вопросы и ответы к экзаменам В-1

52. Ответы к экзамену по специальности Информатик-технолог

53. Вопросы и ответы к экзамену по делопроизводству

54. Опыт использования компьютерных информационных технологий обучения при преподавании курса "Физика" по пакетам прикладных программ: "Открытая физика", "Физика в картинках"
55. Как подготовиться к ответу на экзамене
56. Методика преподавания темы "Закон всемирного тяготения" в школьном курсе физики

57. Физика звезд

58. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

59. Физико-механические свойства мёрзлых грунтов

60. Уголовное право зарубежных стран. Экзаменационные вопросы с ответами (Шпаргалка)

61. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

62. Ответы на вопросы к зачету по курсу культурологии

63. Изложения к экзамену за 9 класс

64. Шпоры к ГОС экзаменам Воронеж, 2004г.

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

65. Пример программирония на Бейсике (результаты сессии 25 студентов, сдавших 5 экзаменов)

66. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

67. Применение физики в криминалистических исследованиях

68. Шпаргалки по уголовному праву (общая часть)

69. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений, учащихся по физике

70. Домашние наблюдения и опыты учащихся по физике. Их организация
71. Физико-химические изменения, происходящие при приготовлении блюда "Борщ украинский с пампушками"
72. Обществознание. Вступительный Экзамен в РГПУ

73. Исследование физико-химической сущности коррозионных процессов для обоснования методов защиты металлов от коррозии

74. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

75. Гос. экзамен билеты. Машиностроение

76. Билеты на гос.экзамен по психологии

77. Физико-топологическое моделирование структур элементов БИС

78. Общая социология для 1 курса

79. Социология (шпарглаки на экзамен)

80. Физика

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

81. Предмет физика

82. Мир дискретных объектов - физика частиц. Модель частицы /корпускула/. От физики Аристотеля до физики Ньютона

83. Нильс Бор в физике 19-20 вв.

84. Экзаменационные билеты по физике

85. Физика: Движение

86. Лекции по физике за 3 семестр
87. Физика
88. Физики продолжают шутить

89. Физика (лучшее)

90. Глобальная история Вселенной (физика)

91. Спектры и спектральный анализ в физике

92. Физика и современная энергетика

93. Методы поиска и исследований в преподавании физики

94. Экзаменационные билеты по физике 11 класс

95. Моделирование в физике элементарных частиц

96. Симметрия в физике

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Философские взгляды Больцмана в свете полемики по проблемам физики кон. ХIХ - нач. ХХ веков

98. Ответы на зачет по философии за 1-й курс (1-й семестр).

99. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.