Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Мовленнєві розлади. Двомовність як профілактика афазій

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Розлади мовлення значною мірою (залежно від характеру розладів) негативно впливають на весь психічний розвиток людини, відбиваються на його діяльності, поведінці Розлади мовлення можуть виникати при органічних і функціональних захворюваннях нервової системи. При органічних захворюваннях вони можуть бути обумовлені ураженням певних відділів головного мозку, що забезпечують мовну функцію. Мовленнєві розлади або порушення мовлення - це широкий круг психопатологічних явищ, що виявляється в мовній поведінці (мовне збудження, стереотипії, химерність, уповільнення, розпад мовлення, нерівномірність темпу і ритму, “бурмочуча” мовлення, скандована мовлення і т.і.). Вивченням розладів мовлення займалися такі вчені як Э. Бейн, М. Бурлакова, Т.гВізель, Б. Гріншпун, Ст. Коган, А. Лурія, С. Ляпідевський, О. Правдіна, Ф. Рау, М.гХватцев, Ст. Шкловський, Л. Цвєткова та ін. Виділяються різні форми (види) мовної патології, кожна з яких має свою симптоматику і динаміку проявів. Порушення мовлення можуть бути двох видів: афатичні (афазії моторні, сенсорні, амнестичні, номінальні) та неафатичні (дизартрію, акінетичний та істеричний мутизм). Афатичні розлади мовлення. Афазія - розлад мовлення, при якому частково або повністю втрачається можливість користуватися словами для вираження думок і спілкування з оточуючими, при цьому функції апарату артикуляції і слуху зберігаються. Афазія підрозділяється на моторну, сенсорну, амнестичну. Найчастіше гострий розвиток афазії спостерігається при порушенні мозкового кровообігу, декілька рідше - при ударах мозку, епі- та субдуральних гематомах (гематома субдуральна - травматичний крововилив безпосередньо у мозку; епідуральна гематома - травматичний крововилив, що виникає між внутрішньою поверхнею кісток черепа і твердою мозковою), осередковому менінгоенцефаліті (запалення головного мозку та його оболонок), пухлинах мозку. Афазія може носити стійкий або скороминущий характер. Скороминущі порушення мовлення обумовлені перш за все транзиторними порушеннями мозкового кровообігу, що виникають в результаті стенозу лівої середньої мозкової або лівої сонної артерії (звуження патології отвору артерії внаслідок патології її клапану). Транзиторні порушення мовлення можуть спостерігатися також при асоційованій мігрені. Моторна афазія характеризується втратою здатності вимови слів, мовлення маловиразною, сповільнене, вимовлювані слова спотворені в результаті ускладнення формування звуків і складів, а також слів. Страждає також процес перемикання з однієї мовної одиниці (звук, слова) на іншу. Зовні це виявляється так званою персеверацієюй – коли людина наче застрягла на одному складі або слові, посторюючи його у відповіді на всі питання. Граматична будова мовлення неправильна (аграматизм або так званий «телеграфний стиль» – наприклад, людина уникає прийменників, не узгоджує слова у роді та числі). У важких випадках афазії зберігається вимова лише окремих слів (&quo ;мовний ембол&quo ; – людина повторює одне слово або мовний зворот, супроводжуючи його різною, в залежності від теми розмови, мімікою, виразом обличчя).

Порушується внутрішня мова. Моторна афазія часто поєднується з геміпарезом (асиметричне ураження мозку). Сенсорна афазія - втрата здатності розуміння мовлення оточуючих. Елементарний слух збережений, але фонемних слух порушений. Унаслідок відсутності слухового контролю порушується і моторна (експресивна) мова. Хворі сенсорною афазією говорять багато, але незрозуміло. Слова вимовляються неправильно. Часто один звук (буква) замінюється іншим - вербальні парафазії. В результаті мовлення незрозумілою і представляє собою потік безглуздих звуків, що позначаються термінами &quo ;словесна окрошка&quo ;, &quo ;словесний салат&quo ;. Але хвора людина не усвідомлює, що говорить неправильно, що в неї – мовний дефект. Хворий сприймає своє мовлення як цілком нормальне, звичайне, а от мовлення інших людей йому незрозуміле. Поєднання моторної і сенсорної афазій позначається як тотальна афазія. Амнестична афазія. Найбільш характерною межею цього порушення мовлення є випадання з пам'яті назви предметів. На заміну хворий використовує позначення функції або якості предмету. При амнестичній афазії хворому допомагає підказка. Номінальна афазія – порушення здатності називати слова. Людина повністю усвідомлює, що саме хоче сказати, перед її мисленнєвим зором з’являється відповідна картинка, але хворому важко дати назву предмету чи явищу, тож він пояснює її описово, парафразом, наприклад, кішка – тварина, пухната, живе в домі. Якщо часто спілкуватися з такою людиною, то можна навчитися досить легко і правильно її розуміти. Номінальна афазія за своїми проявами схожа на амнестичну афазію, проте остання – тимчасова, може виліковуватися повністю, характеризується тим. що людина просто забула слово, яке раніше використовувала без проблем. У випадку номінальної афазії людина не може дібрати необхідну назву, тому що вона цієї назви не сприймає, проблема не в пам’яті, а у неможливості відтворення номінації. Інколи можуть спостерігатися псевдоафазії, наприклад, у хворих істерією. У цьому випадку мовлення втрачається повністю, тоді як хворі з органічною афазією завжди зберігають якісь елементи мовлення. Неафатичні розлади мовлення. До них відносять дизартрію, акінетичний та істеричний мутизм. Дизартрія - порушення мовлення, що виникає в результаті ураження м'язів мовного апарату: м'якого неба, гортані, губ. Гостра дизартрія може розвинутися в результаті порушення інервації апарату артикуляції (недостатня кількість нервових клітин, які забезпечуєть зв’язок органів з центральною нервовою системою) при розладах мозкового кровообігу або при ураженні півкуль мозку, при міастенії (захворювання нервової та м'язової систем ,що виявляється в підвищеною слабкістю та швидкою втомленістю різних груп м'язів). При дизартрії мовлення стає неясним, нечленованою на смислові відрізки, з носовим відтінком. Граматична будова не порушується. У важких випадках мовлення незрозуміле, швидше перетворюється на нечленороздільне мукання (анартрія). Акінетичний мутизм характеризується відсутністю зовнішнього контакту з оточуючими через втрату свідомості. Хворий лежить нерухомо з розплющеними очима, рухи яких збережені, може фіксувати поглядом предмет, стежить за його переміщенням, але не говорить, не вступає в контакт.

Больові та сильні звукові подразники викликають рухову реакцію. Розвиток акінетичного мутизму пов'язують з пошкодженням діенцефально-мезенцефальних утворень та їх стволових активуючих компонентів. Істеричний мутизм - відсутність мовлення і спроб до вимовлення слів. Виникає найчастіше після негативних емоцій в осіб з істеричними рисами характеру. Взагалі-то до появи істеричного мутизму можуть призвести психологічно важливі для конкретної людини життєві ситуації. У такі моменти людина може намагатися говорити, але не бути спроможною на це фізично. Через якийсь час, коли людина вже спокійна, мовлення несподівано повертається. За іншою класифікацією розлади усного мовлення можуть бути розділені на два типи: 1) вислови фонативного (зовнішнього) оформлення, які називають порушеннями вимовної сторони мовлення; 2) вислови структурно-семантичного (внутрішнього) оформлення, які називають системними або поліморфними порушеннями мовлення: а) порушення голосоутворення; б) порушення темпоритмічної організації вислову; в) интонаційно-мелодичні порушення; г) порушення звуковимовної організації. Розлади усного мовлення: 1.Дисфонія (афонія) - порушення голосу, порушення фонації, вокальні порушення, що проявляються в порушенні сили, висоти і тембру голосу. 2.Брадилалія - патологічно сповільнений темп молення. При сповільненому темпі мовлення виявляється тягучо розтягнутим, млявим, монотонним. 3.Тахілалія - патологічно прискорений темп мовлення. При прискореному темпі – квапливий, стрімкий, напористий. 4.Заїкання - порушення темпо-ритмичної організації мовлення, обумовлене судмним станом м'язів мовного апарату. 5.Дислалія - порушення звуковимовлення при нормальному слухові та підлягаючій зберіганню інервації мовного апарату, дефекти звуковимовлення, фонетичні дефекти. 6.Ринолалія - порушення тембру голосу і звуковимовлення, обумовлені анатомо-фізіологічними дефектами мовного апарату, гнусавість. 7.Дизартрія - порушення вимовної сторони мовлення. Дизартрія є наслідком органічного порушення центрального характеру, що приводить до рухових розладів. Особливу групу складають порушення, обумовлені анатомічними дефектами апарату артикуляції. У психолінгвістичному аспекті порушення вимови розглядуються або як наслідок несформованості операцій розрізнення і пізнавання фонем (дефекти сприйняття), або як несформованість операцій відбору і реалізації (дефекти продукування), або як порушення умов реалізації звуків. При анатомічних дефектах порушення носять органічний характер, а при їх відсутності - функціональний. 1. Алалія - відсутність або недорозвинення мовлення внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутрішньоутробному або ранньому періоді розвитку дитини. Це один з найбільш складних дефектів мовлення, при якому операції відбору і програмування порушені на всіх етапах породження і прийому мовного вислову, унаслідок чого виявляється несформованою мовна діяльність дитини. Система мовних засобів (фонемних, граматичних, лексичних) не формується, страждає мотиваційно-спонукальний рівень порождения речення. Мовні механізми не сформовані.

Ще жоден поборник ц де не виявив справд лберального  розумння, за якого ( тльки за якого) ця концепця могла би бути в Укран прийнятною. Передусм, ще нхто чтко не сказав, що офцйна двомовнсть у лберальнй кран означа право кожного громадянина вльно вибирати соб одну з двох мов для сплкування з владою чи вищим начальством, але вона не да такого права н начальству, н влад. Навпаки, вона зобов'язу будь-яку посадову особу пристосовуватися до мови громадянина, тобто давати йому письмову чи усну вдповдь тю з двох мов, якою громадянин звернувся. Чи готов тисяч укранських чиновникв - вд секретарки й паспортистки до мера або мнстра - дати вдповдь чи нформацю не лише по-росйськи, а й, у раз потреби, по-укранськи - ось питання, яке слд уже нин обговорити в Донецьку, Харков, Кив, перш нж провадити дал демагогчн розмови про «офцйну двомовнсть». Якщо наш, переважно росйськомовн, службовц вже готов до цього -  флологчно, , головне, психологчно (бо ж укранська мова д на багатьох з них як червона ганчрка), ба бльше - якщо вони готов за незнання обох мов чи за небажання вдповсти громадянинов (платников податкв!) його ж таки мовою втратити працю, то закон про дв державн мови в Укран можна запроваджувати хоч завтра

1. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

2. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

3. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

4. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

5. Злочинна недбалість, як вид необережності

6. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
7. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
8. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

9. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

10. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

11. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

12. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

13. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

14. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

15. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

16. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

18. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

19. Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

20. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

21. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

22. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД
23. Масова свідомість як складова суспільної свідомості
24. Профілактика та корекція поведінки підлітків

25. Бідність як соціальна проблема

26. Соціально-педагогічна діяльність як професія

27. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

28. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

29. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

30. Комічне як соціокультурна реальність

31. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

32. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы

33. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

34. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

35. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

36. Якість і ефективність управлінських рішень

37. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

38. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів
39. Якість та контроль якості продукції
40. Якість інформації

41. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

42. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

43. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

44. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

45. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

46. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

47. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

48. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

49. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

50. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

51. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

52. Інвестиційна діяльність страхових компаній

53. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

54. Творчість Рембрандта
55. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
56. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

57. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

58. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

59. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

60. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

61. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

62. Поняття та сутність менеджменту

63. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

64. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

66. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

67. Діяльність римських магімтратів

68. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

69. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

70. Іслам як монотеїстична релігія
71. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною
72. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

73. Матераільна відповідальність працівників

74. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

75. Філософська культура особи та її суспільна значущість

76. Інноваційна діяльність підприємства

77. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

78. Бідність в України

79. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

80. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Ринкова пропозиція та її еластичність

82. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

83. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

84. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

85. Булгаков Яков Иванович

86. Брюс Яков Вилимович
87. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)
88. Яков Перельман: штрихи к портрету

89. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

90. Феномен культуры проф. деятельности офицера КДР как инструмент воздействия ОГП и информирования

91. Право як спеціальне соціальне явище

92. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

93. Хімічна промисловість України

94. АПК, його галузева структура і необхідність формування

95. Активність і творчість учнів на уроках історії

96. Античність у поетичних творах Яра Славутича

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

97. Діяльність уряду України в галузі екології

98. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

99. Легка промисловість України укр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.