Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Економічний розвиток нових індустріальних країн

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ 1. Характеристика нових індустріальних країн (НІК) 1.1 Чинники появи НІК 1.2 Закономірності розвитку НІК Розділ 2. Особливості економічного розвитку НІК 2.1 Економіка Республіки Корея (Південна Корея) 2.2 Особливості економіки азіатських &quo ;драконів&quo ; 2.3 Особливості економіки азіатських &quo ;тигрів&quo ; Висновки Список використаної літератури ВступРегіон Південно-Східної Азії - це дев'ять країн з населенням 410,6 млн чоловік, що складає 7,7% населення всього світу або 13,4% населення Азії. Протягом останніх десятиріч значення Південно-Східної Азії у системі міжнародних економічних відносин, насамперед у басейні Тихого океану, неухильно зростає. Певним чином це пов'язано з підвищенням актуальності таких факторів, як сприятливе географічне та військово-стратегічне розташування держав регіону, їхні багаті природні ресурси. Але ще більш посилене значення країн Південно-Східної Азії у сучасному світі зумовлене їхнім політичним та економічним розвитком. Треба також врахувати, що Південно-Східна Азія - це складова частина тихоокеанського регіону, підвищення ролі та значення якого у розвитку світового господарства визнане в усьому світі. Ще наприкінці XIX ст. Державний секретар США Дж. Хей казав, що Середземне море - це океан минулого, Атлантичний океан - океан теперішнього, Тихий океан - океан майбутнього. І справді, нині азіатсько-тихоокеанський регіон перетворюється на могутню світову силу. Спеціалісти визнають, що центр інновацій економічного прогресу у світовому господарстві зміщується саме в цей регіон, і він стає лідером економічного розвитку на новому, п'ятому етапі технічної революції (за теорією М.Д. Кондратьєва). Регіон Південно-Східної Азії неоднорідний і не складає групи країн, для яких характерні ті чи інші спільні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку. У післявоєнний період, в ході формування та зміцнення національного суверенітету країн Південно-Східної Азії сталося їхнє розмежування на дві основні групи держав. Одна з них - а саме В'єтнам, Лаос та Камбоджа - обрала шлях соціалістичного розвитку, а інша - представлена Асоціацією Південно-Східної Азії (АСЕАН), до якої входять Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни - пішла по шляху ринкових відносин. Усі країни Південно-Східної Азії стартували приблизно з одного й того самого початкового рівня. Однак колишні соціалістичні країни Азії не змогли досягти таких вражаючих результатів економічного розвитку, як сусідні країни-члени АСЕАН. Господарства В'єтнаму, Лаосу й Камбоджі у 80-х роках мали аграрну спрямованість при значному використанні традиційних методів у хліборобстві, характеризувались майже повною відсутністю обробної промисловості, широким використанням натуральних форм господарства, традиційною структурою виробництва. З другої половини 80-х років у колишніх соціалістичних країнах Південно-Східної Азії почався перехід до ринку, але й наприкінці 80-х років, згідно з класифікацією ООН, вони, як і раніше, належали до групи країн з низьким рівнем доходу на душу населення - менш ніж 500 дол. У цей таки час Індонезія, Малайзія, Філіппіни та Таїланд - це нові індустріальні країни (НІК), як то кажуть, &quo ;другої хвилі&quo ;, які належать до країн із середнім рівнем доходу на душу населення - від 500 до 3000 дол.

І нарешті, Сінгапур - держава з високим рівнем доходу на душу населення, вище ніж 3000 дол. У цілому ж Південно-Східна Азія, як особлива економічна зона, характеризувалася динамічним розвитком. Темпи економічного росту країн цього регіону у післявоєнний період були одними із найвищих у світі. Хоча, і це цілком зрозуміло, за зовнішньою сприятливою картиною приховувалася глибока диференціація за темпами економічного розвитку окремих країн Південно-Східної Азії. Нові індустріальні держави світу впродовж останніх 20-ти років використовували різні механізми та інструменти ринкової трансформації, а відтак мали різні соціально-економічні результати. Враховуючи складність спільної характеристики НІК і різні позиції вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо їх класифікації краще всього останні розглядати в таких мікрогрупах: Південна Корея; держави - &quo ;дракони&quo ; (Гонконг, Сінгапур, Тайвань); держави - &quo ;тигри&quo ; (Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Індонезія); Розділ 1. Характеристика нових індустріальних країн (НІК) 1.1 Чинники появи НІКЧинники, що зумовили появу НІК, умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішніми факторами є: Країни опинилась у сфері особливих політичних чи економічних інтересів промислово розвинених країн, передусім США і Японії. Отже для них робитиметься все можливе, аби забезпечити високу стабільність і високу лояльність їх населення до економічної системи капіталізму. Країни Південно-Східної Азії були і є сферою особливих економічних та політичних інтересів США, Японії. Структурна перебудова економіки, що розпочалася у промислово-розвинених країнах завдяки науково-технічній революції в 50-60-х роках. Розвинені країни створювали ТНК і здійснювали значні капіталовкладення в економіки НІК. Основними внутрішніми чинниками, що спричинили економічне зростання так званих НІК, є: Відносна політична стабільність і лояльні до розвинутих капіталістичних країн політичні режими. Продуктивна з точки зору досягнення кінцевого результату економічна стратегія, що складалась з декількох етапів. На першому етапі країни поступово заміняли вітчизняною продукцією імпорт аналогічних виробів з-за кордону і тим самим економили валютні кошти й водночас насичували внутрішній ринок основними споживчими товарами. На другому етапі створювався експортний потенціал та нарощувалась потужність базових галузей економіки. При цьому НІК Південно-Східної Азії створювали підприємства з випуску переважно трудомісткої продукції масового споживання. Третій етап впровадження економічної стратегії характеризується створенням власної науково-дослідної бази та розвитком наукомістких галузей, включенням країни у процес експорту капіталу. Розвиток продуктивних сил, тобто засобів виробництва та людини як головної продуктивної сили суспільства. НІК Південно-Східної Азії зробили величезні капіталовкладення в оновлення засобів виробництва у традиційних галузях економіки та створили нові, раніше відсутні виробництва на базі новітньої техніки і технології. В економіці оптимально поєднались ринковий механізм та державне регулювання. Хоча економічна роль держави в кожній із НІК різна, в цілому вона була достатня для того, щоб доповнити ринкові механізми там, де вони об'єктивно неспроможні були забезпечити високі темпи економічного розвитку.

Ефективна, протилежна традиційній, політика доходів. Східноазіатські країни пішли шляхом забезпечення більш справедливого розподілу, подолання нерівності в доходах, що посилило мотивацію безпосередніх виробників - головної продуктивної сили суспільства. Отже, появу НІК зумовила не сама по собі економічна система капіталізму, а її оптимальне пристосування до сучасних глобальних процесів. Це пристосування відбувається по лінії продуктивних сил, виробничих відносин та господарського механізму. Причому воно відбувається в значній мірі шляхом використання способів, методів, принципів соціалізму. 1.2 Закономірності розвитку НІКПід впливом певних факторів (НТР, екологічна проблема, демографічна ситуація) у 60 - 70-ті роки у розвинутих країнах з ринковою економікою деякі галузі легкої промисловості, металургії, хімії, машинобудування та електроніки почали втрачати порівняльні переваги. Зростання витрат виробництва (заробітна плата, охорона навколишнього середовища тощо) робило невигідним виробництво продукції цих галузей і викликало їх перенесення у країни, що розвиваються. Деякі з цих країн, маючи традиційні порівняльні переваги (дешева робоча сила, наявність сировини, низькі ціни на землю і т.п.), стали зоною інтересів ТНК, які організували тут експортне виробництво промислової продукції. Залучення ТНК до індустріалізації виявилося найбільш значним у тих країнах, які перші взяли курс на експортно-орієнтовану модель розвитку і створили сприятливий клімат для іноземних інвестицій. Це були НІК першого покоління. З середини 80-х років цей процес охопив деякі інші країни, що розвиваються. Через зростання вартості робочої сили, підвищення курсів національних валют НІК першого покоління почали, у свою чергу, втрачати власні порівняльні переваги у виробництві працемісткої продукції. Активно переорієнтувавшись у бік технологічно складної, наукомісткої продукції, азіатська четвірка НІК почала масово переміщувати працемісткі виробництва у країни з дешевою робочою силою - Малайзію, Індонезію, Таїланд та ін., чим і сприяла появі нових індустріальних країн другого покоління. У цьому процесі участь беруть і ТНК, переміщуючи у друге покоління НІК виробництва, конкурентоспроможність яких тут вища, ніж у розвинутих країнах з ринковою економікою. Отже, простежується &quo ;ступінчаста&quo ; індустріалізація, яка відбувається у НІК. Піднімаючись технологічними сходами вгору, кожна група цих країн звільняє нижню сходинку для іншого, наступного за нею покоління НІК. Крім ринкового механізму, який діє через зниження відносних переваг на трудових витратах у країнах, що пішли шляхом індустріалізації, а також підвищення курсу їхніх валют, у розширенні кола НІК відіграла роль політика неопротекціонізму розвинутих країн з ринковою економікою. Розділ 2. Особливості економічного розвитку НІК 2.1 Економіка Республіки Корея (Південна Корея)У світовій економічній літературі Корею прийнято відносити до так званих &quo ;чотирьох азіатських драконів&quo ;, хоча нерідко вживають також термін &quo ;тигри&quo ; розуміючи при цьому швидкі темпи економічного зростання країни у 70-х рр.

Отже економчний, головно промисловий, розвиток дано крани обумовляв  зрлсть для революц В перод 1917 року Рося з  малорозвиненою соцально-економчною системою, що в нй слдна була ще спадщина недавнього крпацько-февдального устрою, няк не могла тво]рити органчного, пдпорядкованого марксвським обктивним закономрностям, пдложжя для соцалзму й комунзму. Псля логки соцалстично доктрини, революцйн зриви стояли на порядку дня в захдних ндустралзованих держа]вах Сталося навпаки! В розвинених економчно кранах соцалзм не втрима свох позицй; натомсть вдстала вд них на клька десятилть Рося, зовсм неочкувано, перша станула тереном комунстичного експерименту. До питання, як не створило наслдки для самого кому]нзму, ми ще повернемо. Тут важно ствердити, що самий цей експеримент проречисто заперечу твердження марксизму про ршаюче значння механстично-матералстичних факто]рв у подях стор. Вн доказу, що  процесами керму люд]ський дух  рушйна воля, виявлюван в активному чин

1. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

2. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

3. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

5. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

6. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
7. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
8. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

9. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

10. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

11. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

12. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

13. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

14. Економічний спад і нові правила маркетологів

15. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

16. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Подільский економічний район

18. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

19. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

20. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

21. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

22. Північно-Кавказький економічний район Росії
23. Етнічний розвиток Русі-України
24. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

25. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

26. Економічний потенціал національної економіки

27. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

28. Економіка праці та соціально-трудових відносин

29. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

30. Індустріально-педагогічна психологія

31. Психічний розвиток особистості

32. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

34. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

35. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

36. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

37. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

38. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
39. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
40. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

41. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

42. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

43. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

44. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

45. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

46. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

47. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

48. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

49. Економіко-географічний комплекс Харківської області

50. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

51. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

52. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

53. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

54. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
55. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
56. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

57. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

58. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

59. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

60. Економіка зарубіжних країн

61. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

62. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

63. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

64. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

65. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

66. Эксперимент по применению новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Краснодарского края

67. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

68. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

69. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

70. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США
71. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
72. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

73. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

74. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

75. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

76. Роль фінансів в економічному розвитку країни

77. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

78. Економіка підприємств будіндустрії

79. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

80. Інноваційний розвиток економіки регіонів

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

81. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

82. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

83. Розвиток економічної думки

84. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

85. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

86. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ
87. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
88. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

89. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

90. Економетричні моделі в економіці країни

91. Новейшее достижение в освоении космоса

92. Поползень (птицы нашего края)

93. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

94. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

95. Страны НИС (новые индустриальные страны)

96. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

97. Ставропольский край

98. Степные реки Краснодарского края

99. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.