Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Доповідь на тему: “”. Податкові відносини як один із видів суспільних відносин зумовлені зміною форми власності, переданням її частини в користь держави або перерозподілом самої державної власності, а відтак вони потребують чіткої правової регламентації, подальшого вдосконалення і зміцнення гарантій прав платників податків. Правові відносини з приводу утримання податків виникають між органами стягнення і платниками податків. У цих відносинах залежно від різних причин іноді порушуються права платників податків. Відтак реалізація їхніх прав немислима без належної юридичної охорони і захисту. Необхідність у цьому настає тоді, коли виникає місце порушення прав або виявляється реальна чи потенційна перешкода до їх здійснення. Отже, питання закріплення у законодавстві дієвих та ефективних способів захисту прав платників податків є завжди актуальними. У податкових правовідносинах одна із сторін – податковий орган, будучи наділений державно-владними повноваженнями, вказує на необхідну поведінку іншій стороні, а іноді і вживає заходи державного примусу. Це зумовлює встановлення особливих гарантій для охорони і захисту прав і законних інтересів платників податків у податкових правовідносинах. Такі гарантії повинні бути спрямовані на відвернення суб’єктивізму у трактуванні державної доцільності, відвернення свідомого порушення закону, попередження помилок внаслідок недостатньої кваліфікації виконавців. На забезпечення охорони та захисту прав і законних інтересів платників податків спрямовані різноманітні заходи контролю, нагляду та інші види правоохоронної діяльності державних органів і громадських організацій. Проте головним з них є юрисдикційний спосіб, в якому виражена реакція держави і суспільства на вчинене правопорушення або спір про право, що виник. Загалом розрізняють такі види юрисдикційної діяльності: правосуддя у кримінальних і цивільних справах, адміністративна, дисциплінарна та громадська юрисдикції. До традиційних же способів захисту прав платників податків відносяться адміністративний і судовий порядок захисту. На першому з цих способів захисту в контексті його закріплення у Податковому кодексі ми й зупинимось. Тривалий час в Україні на законодавчому рівні практично не було врегульовано питання адміністративного порядку захисту прав платників податків. Ці питання, як не парадоксально, регулювалися нормативними актами органів державної податкової служби, які самі здійснюють контроль за сплатою податків, зокрема Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями, затвердженим Наказом ДПА України від 11.12.1996 р. і зареєстрованим у Мінюсті України 18.12.1996 р. за 723/1748. Внаслідок цього у платників податків виникали певні труднощі при реалізації ними свого права на захист. Для вирішення цієї проблеми в проекті Податкового кодексу передбачено велику кількість процесуальних моментів, які покликані не тільки створити ефективні та справедливі умови оподаткування юридичних i фізичних осіб, регулювання податкових відносин між державою та платниками податків, а також поліпшити взаємовідносини між контролюючими органами та платниками податків.

Налагодження партнерських відносин між державною податковою службою i платниками податків – юридичними та фізичними особами має велике значення в умовах проведення податкової реформи, вдосконалення порядку адміністрування податків i зборів та формування високого рівня податкової культури населення. На сьогодні державна податкова служба рухається у напрямі відмови від суто фіскальних методів роботи у бік зменшення податкового тиску, спрощення обліку та звітності, вдосконалення механізмів оподаткування. Втілення податкових ініціатив ДПА України у 2000 р., спрямованих на поліпшення податкового клімату в державі, підтримку та стимулювання економіки, вітчизняного товаровиробника, – наочний тому приклад. Зауважимо, що найважливішою умовою реалізації всіх заходів, спрямованих на поліпшення податкового клімату, вдосконалення податкового законодавства, є забезпечення високого рівня гарантованості захисту прав платників податків. Ще наприкінці 1996 р. ДПА першою зробила крок назустріч, створивши у складі податкової служби структурні підрозділи апеляцій. Відтак кожен платник податків мав можливість оскаржити рішення про застосування фінансових санкцій, постанову про накладення адміністративних штрафів, розпорядження щодо припинення операцій платників податків за рахунками в установах банків, а також рішення щодо примусового стягнення не внесених вчасно податків і неподаткових платежів. Здобувши гарантоване право захисту своїх інтересів, підприємці дещо розправили плечі. Однак лише з прийняттям Податкового кодексу пов’язувалося становлення нових партнерських відносин між державною податковою службою та платниками податків. У проекті Податкового кодексу України головні питання взаємовідносин податкових органів з платниками податків розглянуто крізь призму партнерства та взаєморозуміння. Зупинимося на одному з них, а саме питанні оскарження рішень чи дій органів державної податкової служби в адміністративному порядку. Стаття 1036 проекту Податкового кодексу серед прав платників податків називає і право оскаржувати в установленому законом порядку рішення та дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їхніх посадових осіб. Коли і як суб’єкт оподаткування може звернутися за захистом свого порушеного права? Щоб відповісти на це запитання, подивимось, як у проекті регулюються взаємовідносини платників податків з органами державної податкової служби. Для побудови належних ділових відносин між податківцями та підприємцями, недопущення можливих конфліктних ситуацій у проекті Кодексу передбачено порядок узгодження з платниками податків донарахованих органами державної податкової служби сум податків та застосованих фінансових санкцій. Передусім зазначимо, що кожен платник податків самостійно розраховує суми податків, які він повинен сплатити, декларує їх та самостійно сплачує без попереднього узгодження з органом державної податкової служби. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у декларації (розрахунку), вважається узгодженим з дня подання такої звітності. Передбачено, що орган державної податкової служби самостійно визначає суму податкового зобов’язання платника податків у випадках, коли: платник податків не подає у встановлені терміни податкової декларації або розрахунку;  дані документальних перевірок діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях (розрахунках);  податковий орган виявляє арифметичні або інші помилки у поданій платником податків декларації (розрахунку), які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов’язання;  згідно з податковим законодавством особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору, є орган державної податкової служби. 

В окремих випадках, зазначених у проекті Податкового кодексу, суми податкового зобов’язання можуть визначатися податковими органами методом аналогій або непрямими методами. Податкове зобов’язання платника податків, нараховане органом державної податкової служби, вважається узгодженим у день одержання платником податків податкового повідомлення, крім випадків, коли платник податків вважає, що податковий орган: неправильно визначив суму податкового зобов’язання;  прийняв будь-яке рішення, що суперечить Податковому кодексу або іншому законодавчому акту з питань оподаткування;  прийняв рішення, що виходить за межі його компетенції, встановленої Податковим кодексом або іншим законодавчим актом України.  У вищезазначених випадках платник податків має право звернутися до органу державної податкової служби зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками і доказами, які платник податків вважає за потрібне надати. Проектом визначено термін, протягом якого платник податку може оскаржити рішення контролюючого органу, а також термін, протягом якого контролюючі органи повинні розглянути скаргу платника податків. Скаргу слід подавати протягом 10 календарних днів, що настають за днем одержання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення податкового органу, що оскаржується. Податковий орган зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення і надіслати його упродовж 20 календарних днів від дня одержання скарги платника податків на його адресу або надати під розпис. Керівник податкового органу має право прийняти рішення про продовження термінів розгляду скарги платника податків до 60 календарних днів та письмово повідомити про це платника податків. Податковий орган може надіслати рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків. У цьому разі суб’єкт підприємництва має право звертатися до податкових органів вищих рівнів. Терміни подання повторних скарг та їх розгляду аналогічні. Передбачено, що коли вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного терміну або терміну, продовженого за рішенням керівника податкового органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, що настав за останнім днем зазначених термінів. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника податкового органу про продовження термінів її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного терміну. Зауважимо, що остаточне рішення вищого (центрального) органу державної податкової служби не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, проте може бути оскаржено у судовому порядку. Платник податку також має право відразу оскаржити рішення контролюючого органу в судовому порядку без попереднього адміністративного оскарження. Такий порядок захисту прав платників податків в адміністративному порядку передбачений проектом Податкового кодексу. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.0

Выполняя свои обязанности перед государством, обществом и сторонами в процессе, суд должен принять меры к справедливому рассмотрению дела обеспечить равенство прав сторон, сохраняя объективность и беспристрастность, создать необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора. Стороны вправе заявлять суду ходатайства - суд обязан рассматривать и удовлетворять их, если ходатайства имеют значение для правильного разрешения дела: стороны вправе представлять суду доказательства, участвовать в исследовании доказательств - суд обязан обеспечить им возможность воспользоваться всеми предоставленными правами. В правовом отношении суд - стороны проявляется сочетание государственно-властных полномочий суда с правами личности в уголовном процессе и гарантиями этих прав. 5. Имеют свои особенности и правоотношения между государственными органами и должностными лицами в уголовном процессе. Так, например, указания прокурора в установленных законом пределах обязательны для следователя, начальника следственного отдела (ст. 12. 127 УПК)

1. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

2. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

3. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

4. Засоби захисту права власностi

5. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

6. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
7. Европейский суд – гарант защиты прав человека
8. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

9. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

10. Вещно-правовые способы защиты прав собственности

11. Правовое государство и права и свободы человека

12. Конституционные гарантии трудовых прав граждан Российской Федерации

13. Аттестационное задание для студентов 3-го курса по специальности №021100 - Юриспруденция по блоку Гражданско-правовых дисциплин (Гражданское право)

14. Захист права власності

15. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

16. Гражданско-правовая защита авторских прав

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Гражданско-правовая охрана имущественных прав и интересов несовершеннолетних

18. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав

19. Захист прав і свобод людини та карний процес

20. Захист прав споживачів в Україні

21. Захист права інтелектуальної власності в Україні

22. Международно-правовая охрана смежных прав
23. Международно-правовые основы авторского права
24. Особенности правового регулирования защиты прав продавца

25. Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области занятости. Правовой статус безработного. Права и обязанности безработного

26. Правовое обеспечение защиты прав потребителей в Украине

27. Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность

28. Признаки гражданско-правовой сделки. Экологическое право

29. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

30. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

31. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

32. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

34. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

35. Правовые системы современности. Мусульманское право

36. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

37. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

38. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина
39. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции
40. Понятие права и признаки правового государства

41. Теория государства и права. Правовой статус личности

42. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

43. Право граждан на отпуск и гарантия его реализации

44. Права подозреваемого и гарантии их реализации в уголовном процессе

45. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудника милиции

46. Правовая природа прав доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом

47. Теория государства и права. Правовые отношения

48. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения

49. Определение применимого права при использовании независимых гарантий и резервных аккредитивов

50. Сравнительно-правовой анализ российской и германской государственной регистрации прав на недвижимость

51. Позитивное право как источник правовой морали

52. Гарантия прав и свобод человека в США и Франции

53. Защита прав человека-международно- правовые аспекты

54. Правовое положение различных категорий лиц в Римском праве
55. Право как информационно-правовые технологии
56. Формирование древнеегипетского права: у истоков древнейшей правовой традиции

57. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

58. Правовий захист підприємництва

59. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации

60. Политико-правовые основы Всеобщей Декарации прав человека

61. Гарантии и защита прав местного самоуправления

62. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

63. Административная жалоба как средство защиты прав граждн от незаконных действий (бездействия) должностных лиц и специфика ее правового регулирования в таможенных органах

64. Право как механизм функционирования правового государства

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

65. Правовое положение физических лиц по римскому праву

66. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

67. Формы права и правовые источники

68. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

69. Правовое регулирование прав на интеллектуальную собственность. Международная охрана интеллектуальной собственности

70. Правовое государство: смысловые грани доктрины (из истории философии права)
71. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
72. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

73. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

74. Гарантии и защита прав местного самоуправления

75. Гарантии прав человека в Евросоюзе

76. Гражданско-правовая защита права собственности на землю

77. Гражданско-правовое регулирование обязательств договоров международной поставки товаров, опирающихся на правила Инкотермс-2000

78. Захист житлових прав

79. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте

80. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

81. Международное право и правовая система России

82. Норма права і стаття нормативно-правового акту

83. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

84. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

85. Объекты патентного права, условия предоставления правовой охраны

86. Оптовая купля-продажа в современном российском гражданском праве: приоритеты правового регулирования
87. Особенности правового режима недвижимого имущества в гражданском праве Российской Федерации
88. Ответственность государства перед гражданином в случае нарушения его прав. Право служебной тайны как гарантия неприкосновенности частной жизни

89. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

90. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав

91. Право граждан на отпуск и гарантия его реализации

92. Право как социальное явление: правосознание, правоотношения, правовые институты и организации

93. Право на отдых и его гарантии

94. Правовая защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

95. Правове регулювання податку з доходу громадян

96. Правовий захист використання земель

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

98. Правовое государство: состояние и развитие прав человека

99. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ по современному праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.