Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Статеве виховання молодших школярів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТВступ Розділ 1. Сутність, завдання та моделі статевого виховання 1.1 Теоретичний аналіз змісту статевого виховання школярів 1.2 Моделі статевого виховання 1.3 Особливості статевого розвитку молодших школярів 1.4 Здійснення статевого виховання учнів молодшої ланки Розділ 2. Розробка виховного заходу на тему «Формування статево-рольової диференціації молодших школярів» Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Актуальність дослідження. Статеве виховання стало предметом виняткової уваги сучасних батьків, оскільки тепер уже ніхто не вважає, що настільки природною і фундаментальною функцією, як статева, можна управляти, тримаючи дітей у невідомості. Але статева врівноваженість людини лише почасти залежить від того, що їй відомо про сексуальні відносини чоловіка й жінки. В основі врівноваженості лежить як уявлення, знання про них, так і відношення до них. Виховання як процес прилучення людини до історичного досвіду в змістовній основі завжди визначається провідними потребами суспільства. Зміна базових соціальних орієнтирів неминуче приведе до перегляду й переоцінки завдань, напрямків, форм організації виховної роботи. Кожен історичний етап вносить свої корективи в розуміння окремих ланок педагогічної системи на всіх рівнях системи освіти в цілому. У сучасних умовах суспільного розвитку особливо гостро встають проблеми соціалізації людини, прилучення її до загальнолюдських цінностей, значимих в усі століття й закріплених у культурно-історичному досвіді поколінь. У ракурсі цих проблем важливим напрямком роботи, що задає орієнтири на подальше вивчення нових аспектів входження дитини у світ людських відносин, є статеве виховання. Традиційне розуміння суті виховної роботи, обумовлене тезою &quo ;Яка різниця: хлопчик або дівчинка, аби тільки людина була хороша&quo ;, що наочно демонструє ідею &quo ;безстатевої&quo ; педагогіки, невблаганно йде в минуле. Питання статевої ідентифікації й диференціації, які залучають останнім часом все більше коло психологів, знаходять висвітлення в педагогічних дослідженнях, збагачуючи арсенал напрямків і зміст сучасної вітчизняної педагогіки. Проблема виховання дитини з урахуванням статевих розходжень, що дозволяє по-іншому побачити специфіку педагогічної роботи c дітьми молодшого шкільного віку, по значимості й актуальності на сьогоднішній день не має аналогів. Пошук джерел духовності людини, що представляє сьогодні найбільший дефіцит, неминуче приводить до культурно-історичного минулого, закріпленого в традиціях різних народів, орієнтованого на диференційований підхід до дітей різної статі. Проблема диференційованого виховання, залежно від статі дитини, тісно пов'язана з гуманізацією педагогічного процесу, тому що задає перспективи подальшої участі людини в суспільному житті, готовить до виконання соціальних ролей у суспільстві й родині. Для сучасної постановки питання про розробку систем статевого виховання існує безліч причин. Перша, як уже було відзначено, пов'язана з відсутністю диференційованого підходу до дитини відповідно до її статевої приналежності. Друга - загальнодержавне неуцтво педагогів, батьків у питаннях сексуальної освіти дітей, що приводить до стрімкого зростання числа позашлюбного народження, абортів, карних злочинів на сексуальному ґрунті, до відсутності ранньої орієнтації на виконання соціальної ролі в житті (батька, матері).

Значення процесу статевої соціалізації правомірно підкреслює І.С. Кон. Він відзначає, що не тільки сім’я, але й суспільство однолітків впливають на статеву соціалізацію дитини, будучи &quo ;винятково важливим агентом статевої соціалізації&quo ;. Важливість виховання якостей мужності й жіночності, починаючи з дошкільного віку підкреслював видатний педагог В.А. Сухомлинський, відзначаючи, що, уже в дитині-першокласника й дошкільника чоловічої статі потрібно виховувати справжнього чоловіка&quo ;. Психолог С. Никологорський говорить про те, що з &quo ;раннього дитинства на уроках фізкультури дівчаткам пропонують азартні ігри й змагання, які не тільки створюють зайву нервово-психологічну напругу, але й формують культ сили, честолюбство, егоїзм, прагнення постійно змагатися, а не доглядати, подобатися, допомагати, співчувати&quo ;. Ціле покоління виховала &quo ;безстатева педагогіка&quo ;. Школа й вуз практично ігнорують специфіку ролей чоловіка й жінки й, виховуючи дівчат у чоловічому стилі сприяють, таким чином, росту типово чоловічих рис. Незважаючи на істотну психологічну аргументацію положення про необхідність цілеспрямованої роботи зі статево-рольової соціалізації дитини молодшого шкільного віку, у педагогіці традиційно ці проблеми піднімаються й вирішуються вкрай рідко. Аналіз програм, концепцій і нормативних документів показує наполегливе обходження цих питань, незважаючи на наявні науково обґрунтовані системи статевого виховання. Проблеми статевого виховання, пов'язані з методичною оснащеністю цього процесу, з неадаптованістю науково-дослідного матеріалу, сьогодні вже, не одиничні. Чималу тривогу й заклопотаність педагогів і батьків викликає масовий випуск і некомпетентне використання літератури про процеси зачаття й дітородіння. Випуск і допуск цієї літератури до поширення не контролюється компетентними людьми або організаціями. Багато з цих книг, не відповідають вимогам, які висуваються до дитячої літератури, а також не враховують рівень розвитку сприйняття при використанні малюнків. Та й при адаптації тексту для сприйняття його школярами варто дотримуватися певних етичних норм. Все це відбувається через те, що в підготовці таких книг до випуску не беруть участь педагоги й психологи, а лише медики, сексопатологи й художники. Некомпетентне використання такої літератури може привести до неправильного тлумачення дітьми ряду фактів і до вироблення в дитини неправильного, нездорового відношення до такої інтимної інформації. Соціально-педагогічна значущість і актуальність проблеми, відсутність чітко накреслених шляхів її вирішення в загальноосвітніх закладах на сучасному етапі розвитку суспільства, а також її важливе значення для теорії й практики виховання зумовили вибір теми курсової роботи: «Статеве виховання молодших школярів». Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес середньої загальноосвітньої школи та статеве виховання учнів молодшого шкільного віку у ході навчальної та позакласної діяльності. Предмет дослідження – методика статевого виховання дітей молодшого шкільного віку Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту, форм та методів статевого виховання молодших школярів в процесі навчання у середній загальноосвітній школі.

Виходячи з предмета і загальної мети дослідження, необхідно було розв’язати ряд конкретних завдань, зокрема: З’ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та в освітній практиці; Вивчити науково-теоретичні передумови статевого виховання особистості; Визначити сутність і структуру статевого виховання молодших школярів. Розробити елементи виховного заходу, що має на меті розвиток статевих уявлень та знань молодших школярів. Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані студентами педагогічних факультетів для подальших досліджень даної проблематики. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, яке містить 24 джерела. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА МОДЕЛІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ 1.1 Теоретичний аналіз змісту статевого виховання школярів Входження України до Європейського освітнього простору ставить нові вимоги до навчання та виховання підростаючого покоління, яке має ввібрати кращі досягнення національної та світової культури як в інтелектуальній сфері, так і у формуванні моральності, збереженні фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я нації. У державних документах – Концепції національної системи виховання, Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.), Законі України “Про освіту” (1996 р.), Національній програмі виховання дітей та молоді в Україні (2004 р.) приділяється значна увага фізичному вдосконаленню та загартовуванню юнаків і дівчат, формуванню в них навичок здорового способу життя, підготовці молоді до шлюбу, прищепленню морально чистих, гуманних та доброзичливих стосунків між юнаками і дівчатами, побудованих на взаємоповазі та взаємовідповідальності. Саме вирішенню цих аспектів призначено статеве виховання школярів. Актуальність статевого виховання зумовлена також зниженням культури міжстатевих відносин юнаків і дівчат, девальвацією цінностей материнства, батьківства, руйнуванням відповідальності за долю власних дітей і сім’ї. Питанням статевого виховання велику увагу приділяли такі видатні вчені: В.Бехтерев, П.Блонський, А.Макаренко, Й.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, В.Сухомлинський. Проблему статевого виховання розглянуто у працях Т.Говорун, Д.Ісаєва, В.Кагана, Д.Колесова, І.Кона, В.Кравця, І.Мезері, Ю.Орлова, А.Петровського, А.Хрипкової. Сьогодні у зв’язку з переоцінкою багатьох норм відбувається переорієнтація сучасної вітчизняної педагогіки і в питаннях статевого виховання. Особливості психічного розвитку дитини, пов’язані з її приналежністю до тієї чи іншої статі, все докладніше вивчаються психолого-педагогічними науками, і результати цих досліджень поступово впроваджуються у практику виховання. Проте відсутня єдина стала система поглядів на проблему та шляхи її вирішення, як немає і єдиного визначення поняття “статеве виховання”. За Д.Ісаєвим, статеве виховання як невід’ємна частина загального фактично розпочинається з перших років життя дитини і триває впродовж усіх вікових періодів її становлення як особистості взагалі та як представника певної статі.

У багатьох школах США вже навчають. У Швецiї та Норвегiї навчають вже понад 10 рокiв. Наслiдки: кiлькаразово збiльшилися захворювання молодi на статевi хвороби, кiлькаразово збiльшилася кiлькiсть позашлюбних матерiв молодших за 18 рокiв. Взагалi ЮНЕСКО вимагає дуже збiльшити кiлькiсть шкiльного часу на виховання свiтогляду, а понадто — полiтичного, зменшивши кiлькiсть часу на набуток позитивних знань. Отже, хай школи випускають недоукiв, але полiтично надiйних, мафiозних слуг, рабiв. Московщина здiйснює це вже 50 рокiв на всiх землях СРСР i поза СРСР — в країнах-сателiтах. Але у себе Московщина виховує запеклих нацiоналiстiв, шовiнiстiв, загарбникiв. Головним редактором лiтератури, що її видає ЮНЕСКО, є комунiст Максвел Стюард. З найпоширенiших авторiв тої лiтератури є комунiсти Л. Гюкес, В. Дюбойз, Д. Паркер, Г. Бокмайстер, Дж. Велтфiш, Р. Бенедiкт i т. п. ЮНЕСКО влаштувала 1958 року в Європi й Америцi виставку "Людська родина". Її дуже розголошено, розхвалено, уряди допомагали її влаштовувати. Темою виставки було: iнтернацiоналiзм, пацифiзм та iншi мафiознi "iзми"

1. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

2. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

3. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

4. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

5. Гра як метод виховання молодших школярів

6. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
7. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання
8. Статеве виховання підлітків

9. Зміст правового виховання молодших школярів

10. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

11. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

12. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

13. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи

14. Методика виховання гнучкості у школярів

15. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

16. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

17. Оздоровче фізичне виховання

18. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

19. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

20. Юридичні ознаки задоволення статевої пристасті неприродним шляхом

21. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

22. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування
23. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування
24. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією

25. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

26. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

27. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

28. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

29. Види трудової діяльності молодших школярів

30. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

31. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

32. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

33. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

34. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

35. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

36. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

37. Громадянське виховання старшокласників у великій Британії

38. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
39. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
40. Концепція морального виховання в початковій школі

41. Методи виховання

42. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

43. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

44. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

45. Моральне виховання старших дошкільників

46. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

47. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

48. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

50. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

51. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

52. Педагогіка як наука про виховання

53. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

54. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів
55. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського
56. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

57. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

58. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

59. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

60. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

61. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

62. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

63. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

64. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

65. Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини

66. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

67. Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання

68. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

69. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

70. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків
71. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
72. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка

73. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

74. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

75. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

76. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

77. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

78. Формування здорового способу життя молодших школярів

79. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

80. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

82. Формування правильної дикції у молодших школярів

83. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

84. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

85. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

86. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору
87. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
88. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

89. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

90. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

91. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

92. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

93. Діти–індиго та особливості їх виховання

94. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

95. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

96. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

97. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

98. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

99. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

100. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.