Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Охорона водних ресурсів від забруднення і виснаження

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

План Основні поняття і показники стану води Сучасний стан природних вод Основні джерела забруднення природних вод Заходи із збереження і відновлення чистоти водойм 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ СТАНУ ВОДИ Водогосподарські об’єкти безпосередньо впливають на навколишнє середовище. Цей вплив проявляється як в період їх будівництва, так і при їх експлуатації. Створення водосховищ впливає, зокрема, на гідросферу – збільшується випаровування, порушуються природні режими водного стоку, змінюється якість води і т.п. При створенні крупних водосховищ виникає додаткове навантаження на земну кору, інтенсифікуються тектонічні процеси, які викликають землетруси. Фільтрація води змінює геологічну структуру порід. Під охороною води розуміється діяльність людини, яка направлена на збереження, відновлення і покращення стану природних запасів води на Землі. В Основах водного законодавства сказано, що всі води підлягають охоронні від забруднення, засмічення і виснаження, які спричинюють шкоду здоров’ю людей, зменшують рибні запаси, погіршують умови водопостачання і призводять до інших небажаних явищ в результаті зміни фізичних, хімічних і гідробіологічних властивостей води та зниження її властивості самоочищення. Під забрудненням розуміють таку зміну складу і властивості води під прямим чи побічним впливом виробничої діяльності людини чи побутового використання, при якому вода стає непридатною для використання. Засмічення, це постування у водойму по сторонніх нерозчинних предметів (деревини, шлаку, металобрухту, будівельного сміття), які практично не змінюють якість води. Виснаження водних ресурсів – зменшення кількості води у водоймі, яке проходить під впливом людської діяльності і яке носить сталий характер. Ступінь забруднення водних джерел визначається концентрацією у воді шкідливих домішок, яка оцінюється вимогами різних галузей народного господарства. Найбільш жорсткими є вимоги господарсько-питного і культурно-побутового водокористування, в зв’язку з небезпекою для здоров’я населення або погіршенням санітарних умов життя. Найважливішими показниками якості води є такі. Гранично-допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у воді, розроблена Міністерством охорони здоров’я. ГДК – основний гігієнічний норматив, закладений в основу сучасного водно-санітарного законодавства. Нормативи ГДК (мг/л) розроблені для всіх можливих речовин. Наприклад: бензол – 0,5 мг/л; свинець – 0,1 мг/л; ртуть – 0,05 мг/л; залізо – 0,5 мг/л; бензин – 0,1 мг/л. Стічні води із ступінню забруднення більшою ніж ці нормативи відводити у водойми забороняється. Біохімічна потреба у кисні (БПК) вказує на вміст у воді кисню (мг/л), необхідного для окислення забруднюючих, в основному органічних, речовин. Для побутових стічних вод потреба у кисні досить стабільна і вона залежить від норми водоспоживання на одну людину: - при 50 л/добу – 600.800 мг/л; - при 100 л/добу – 300.400 мг/л; - при 200 л/добу – 150.200 мг/л. Для промислових стічних вод БПК залежить від характеру виробництва і вона коливається в дуже широкому діапазоні – від 50 до декількох тисяч мг/л.

Вміст у воді розчиненого кисню визначається співвідношенням потреби його і реаерацією (насиченням води киснем). Поповнення кисню у воді проходить, в основному, за рахунок контакту води з атмосферою і залежить від площі поверхні водойми, ступеня насиченості киснем поверхневого шару і інтенсивності перемішування води. Різниця між кількістю кисню при повному і дійсному насиченні – дефіцит кисню. Органолептичні властивості води характеризують запах, присмак і плаваючі домішки, які негативно впливають на людину. Ці властивості оцінюються в балах від 0 до 5. В місцях культурно-побутового водокористування вода не повинна мати запах інтенсивністю більше 2 балів. Аналогічну шкалу використовують і для оцінки присмаку. Збудники хвороб. В останні десятиріччя значно розширилось число захворювань, пов’язаних з розповсюдженням їх збудників водним шляхом. Інфекційними є стічні води населених пунктів, тваринницьких господарств і ряду виробництв, таких як біофабрики, заводи з випуску шкіри та шерсті і т.п. Зважені речовини. Побутові і промислові стічні води вміщують значну кількість зважених органічних і мінеральних речовин, які погіршують властивості води. Тому, в правилах з охорони води від забруднення, передбачається, що при скиданні стічних вод у водойму вміст зважених речовин не повинен перебільшувати нормативного (0,25 мг/л – питна вода, 0,75 мг/л – рекреація). 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ ВОД В сучасних умовах господарської діяльності людини антропогенний вплив на природу став порівняним з природними процесами. Здатність природи до саморегулювання стала порушуватись. Людина, не рахуючись з законами природи, порушує їх сталість, що часто приводить до корінних змін екосистеми. У важких умовах опинились такі елементи біосфери, як повітряне і водне середовище. Проблема отримання чистого повітря і свіжої води постала більш ніж перед 1/3 населення планети. Експерти ООН підрахували, що із-за відсутності чистої води і умов елементарної гігієни в країнах Азії, Африки і Латинської Америки від шлункових захворювань страждає близько 1 млрд. чоловік і вмирає 25 млн. Проблема охорони природної води найбільш гостро постала в промислово розвинутих країнах. Тут, де розвиток економіки визначається гонкою за прибутком, природоохоронні заходи не отримують належного розвитку. Тому багато водотоків настільки забруднені стічними водами, що вони стали пагубними для рослинного і тваринного світу і небезпечними для здоров’я людини. Проблема охорони водних ресурсів є гострою і для нашої країни, де здійснення природоохоронних заходів натикається на непоборні труднощі. В особливо важких умовах знаходяться малі річки густонаселених промислових районів, водні ресурси яких не забезпечують всі потреби народного господарства. Тенденція у зміні якості води різних водних об’єктів неоднакова. Спостерігається як покращення, так і погіршення якості води чи її стабілізація. В цілому в країні в останні роки спостерігається деяке, правда незначне, покращення якості води у зв’язку з підсиленням уваги до її охорони. Але велике число малих річок в промислово розвинутих районах до цих пір є колекторами стічних вод і по суті справи загублені для використання населенням.

Піддаються забрудненню і найбільш цінні джерела водопостачання населення – підземні води. Основними джерелами забруднення цих вод є акумулятори промислових і побутових стічних вод, поля фільтрації, звалища промислових відходів, закачування забруднених вод в глибокі шари, інфільтрація забруднень з промислових і міських територій, фільтрація із забруднених річок. Найбільш розповсюджені хімічне і бактеріальне забруднення. Проникненню забруднень в підземні горизонти сприяє інтенсивне використання підземних вод. 3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД Промислові стоки. До найбільшого забруднення природних вод спонукають такі галузі народного господарства: нафтопереробна, хімічна, миловарна, целюлозно-паперова, текстильна, металургійна і інші. Майже всі промислові стічні води забруднені, в тій чи іншій мірі, нафтопродуктами, які негативно впливають на якість води. Навіть незначний вміст нафти (0,2.0,4 мг/л) придає воді специфічний запах, який не зникає після хлорування і фільтрації. Велику небезпеку представляють фенольні з’єднання, які знаходяться в стічних водах хімічних підприємств, особливо лісохімічної, анілінофарбової, коксохімічної і інших галузей. Фенольні з’єднання порушують біологічні процеси у воді, придаючи їй неприємний запах. Стічні води підприємств електрохімічної промисловості, рудо збагачувальних фабрик і підприємств з випуску пестицидів, а також шахтні і рудні, вміщують значну кількість міді і цинку. Комунальні стоки. Міста і інші населені пункти скидають у воду велику кількість забруднюючих речовин. В складі комунальних стоків, крім фекальних вод, вміщується значна кількість шкідливих з’єднань від використання хімічних речовин в побуті, а також від підприємств громадського харчування, торгівлі і т.п. Наявність в комунальних стоках хвороботворних мікробів і вірусів, а також яєць гельмінтів, робить їх особливо небезпечними для здоров’я людини. Особливість комунальних стоків – нерівномірність їх надходження, що утруднює роботу міської каналізації. Населені пункти додатково забруднюють водні об’єкти поверхневим стоком в період дощів чи розтавання снігу з вулиць, дворів і з територій промислових підприємств де вміщується багато нафтопродуктів і інших специфічних забруднювачів. Хімізація сільського господарства. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва супроводжується швидким нарощуванням темпів застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин від сорняків, шкідників і хвороб. В результаті, в навколишнє середовище надходить багато хімічних речовин, в тому числі пестицидів, деякі з яких стійкі до впливу зовнішніх факторів і вони на протязі тривалого часу зберігають свої властивості. Пестициди накопичуються в грунті, а потім змиваються у водойми чи просочуються у водоносні горизонти. При обробці полів авіацією пестициди можуть попадати у водойми безпосередньо. Особлива небезпека забруднення вод добривами і пестицидами полягає в тому, що стоки з полів неможливо пропустити через очисні споруди. Крім того, великі площі сільськогосподарських угідь є основними річковими водозборами, з яких вода поступає у водні об’єкти.

Такое решение ООН приняла впервые в 1951, когда Египет в первый раз применил санкции против Израиля в Суэцком канале, затем вторично в 1954. Решение требовало от Египта "положить конец ограничениям в прохождении торговых кораблей и международного груза через Суэцкий канал". x x x Закрытие Суэцкого канала для прохождения израильских кораблей и грузов было лишь частью экономической войны, которую жестко и последовательно вели арабские государства против государства Израиль с первых дней его создания. После подписания соглашения о перемирии в 1949, в котором арабы "отказывались от военных и враждебных действий", они все больше обостряли экономический конфликт. Арабские страны пытались лишить Израиль воды. Вначале они отказывались сотрудничать с США в программе спасения водных ресурсов и источников Иордана. Затем пытались, используя и артиллерию, силой помешать Израилю регулировать свои скудные водные ресурсы (Израиль пытался отвести на своей территории часть вод Иордана). Недостаток водных ресурсов был слабым местом в экономике Израиля, и потому арабские страны считали своим долгом противодействовать любым проектам, связанным с обеспечением Израиля водой

1. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

2. Що таке суржик – ознака недосвідченості, чи дитя недбалості?

3. Лечение синдрома апноэ во сне

4. Синдром апноэ во сне

5. Первісне суспільство на етнічних українських землях

6. Обладнання для пастеризації. Ємнісне обладнання ВДП-300, Г2-ОТ2-А, пастеризаційні ванни Г-ОПА-600
7. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"
8. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

9. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

10. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

11. Приватизація як засіб припинення державної власності

12. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

13. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

14. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

15. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

16. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

17. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

18. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

19. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

20. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

21. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

22. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
23. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах
24. Булгаков Яков Иванович

25. Брюс Яков Вилимович

26. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

27. Яков Перельман: штрихи к портрету

28. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

29. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

30. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

31. Хiба ревуть воли, як ясла повнi

32. Як-15 (истребитель)

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

33. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

34. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

35. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

36. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

37. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

38. Банки як учасники ринку ціних паперів
39. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання
40. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

41. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

42. Людина як система з позиції валеологічної науки

43. Електронна книга як вид документа

44. Облікова політика як елемент культури бізнесу

45. Ревізія як елемент методу економічного контролю

46. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

47. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

48. Кримські гори як фізико-географічний район

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

49. Машинобудування як галузь важкої промисловості

50. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

51. Громадяни як суб’єкти трудового права

52. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

53. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

54. Екологічне право як галузь права
55. Злочинна недбалість, як вид необережності
56. Обмеження волі як вид кримінального покарання

57. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

58. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

59. Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

60. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

61. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

62. Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

63. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

64. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

66. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

67. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

68. Цінні папери як об’єкти цивільного права

69. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

70. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
71. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права
72. Види творів, на які поширюється авторське право

73. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

74. Журнал "Мирний труд" як зразок чорносотенної журналістики

75. Музычная рэцэнзія як крытычны жанр

76. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

77. Мовознавство як наука

78. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

79. Текст як спосіб пізнання

80. Частка як службова частина мови

Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи

81. Композити як вираження текстової модальності

82. Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

83. Програма модифікуюча команди, які використовуються в захищеному режимі

84. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

85. Документний фонд як інформаційний ресурс

86. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.
87. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона
88. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы

89. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

90. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц

91. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

92. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

93. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

94. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

95. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

96. Культурологія як наукова дисципліна

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

97. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

98. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

99. Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

100. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.