Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове забезпечення інтелектуальної власності

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «ХПІ» Факультет економічної інформатики та менеджменту Контрольна робота: «Правове забезпечення інтелектуальної власності» Студентка 5 курсу Групи ЕІМЗ - 215 Бороденко А.А. Викладач: доц. Гаряєва Г.М. Харків - 2010 Зміст Поняття суміжних прав Види винаходів Перелік використаних джерел 1. Поняття суміжних прав Починаючи з 1994 p. цивільно-правовому регулюванню підлягають так звані суміжні права. Дані права виникають з відносин, які вже давно існують у творчому житті нашого суспільства. Особливого значення ці відносини набули з розвитком техніки, що зумовило виникнення нових можливостей щодо виконання та розповсюдження авторських творів, а разом з тим і необхідність їх правового захисту. Охорона суміжних прав здійснюється відповідно до Закону України &quo ;Про авторське право і суміжні права&quo ;. Суб'єктів авторського права і суміжних прав об'єднує дух творчої діяльності. Правовий аспект взаємовідносин полягає в тому, що грунтом для виникнення суміжних прав є твір автора, який може бути певним шляхом розповсюджений. Носіями суміжних прав є диригент та музиканти, які виконують музичний твір композитора, студія звукозапису, яка вперше здійснила запис компактного диску виконавця, телекомпанія, яка транслює свої програми. Розділ III вищезгаданого закону забезпечує правову охорону суміжних прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення. Отже, можна дати таке визначення суміжних прав. Суміжні права — це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та організацій мовлення щодо використання творів науки, літератури і мистецтва, які охороняються авторським правом. Об'єктом суміжних прав є: — будь-які способи виконання творів літератури і мистецтва,. включаючи твори фольклору; — запис будь-якого виконання або інші звуки на фонограмі; — сповіщення програм шляхом трансляції в ефір і по проводах. Законом передбачено певні критерії для надання охорони суміжних прав, а саме: 1. Права виконавців охороняються відповідно до цього закону, якщо: — виконання вперше відбулося на території України; — виконання зафіксовано на фонограмі, що охороняється Законом про авторське право; — виконання не зафіксовано на фонограмі, включено у передачу організації мовлення, що охороняється зазначеним законом. 2. Права виробників фонограм охороняються відповідно до цього закону, якщо: — виробник є громадянином України або юридичною особою з офіційним місцезнаходженням на території України; — фонограму вперше опубліковано на території України або опубліковано на території України протягом ЗО днів від дня її першої публікації в іншій державі; — перша фіксація фонограми мала місце в Україні. 3. Права організацій мовлення охороняються цим законом, якщо вони мають офіційне місцезнаходження на території України і ведуть передачі з передавачів, розташованих на території України. 4. Суміжні права іноземних юридичних і фізичних осіб охороняються відповідно до міжнародних договорів України. Суб'єкти суміжних прав. До суб'єктів суміжних прав за законом належать виконавці, виробники програм та організації мовлення.

Виконавцями можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства незалежно від віку. Виконавцем визнається актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, диригент, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує твори літератури або мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи, які займаються такою самою творчою діяльністю, у тому числі виконують циркові, естрадні, лялькові номери. Суб'єктом суміжних прав є виробники фонограми. Це можуть бути фізичні або юридичні особи, які вперше здійснили запис будь-якого виконання або інших звуків на фонограмі. Фонограмою визнається звуковий запис будь-якого виконання чи звуків. Запис звуку може проводитися на платівці, кіноплівці, магнітофонній стрічці тощо. Українські та іноземні юридичні особи дістають захист своїх суміжних прав лише за умови, що їх постійне місцезнаходження — на території України. На підставі Закону України &quo ;Про приєднання України до Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року&quo ; від 15 червня 1999 p. Україна приєдналася до країн-учасниць Женевської конвенції. Держави-учасниці зобов'язуються охороняти інтереси виробників фонограм, що є громадянами інших держав-учасниць, від виробництва копій фонограм без згоди виробника та від ввезення таких копій, якщо зазначені виробництво та ввезення здійснюються з метою їх розповсюдження серед населення, а також від розповсюдження цих копій серед населення. Організацією мовлення може бути тільки юридична особа. Таким суб'єктом є телерадіоорганізація, яка використовує твори літератури і мистецтва у своїх програмах передач як в ефірі, так і по проводах. Діяльність телерадіоорганізації на території України здійснюється відповідно до Закону України &quo ;Про телебачення та радіомовлення&quo ;. Суб'єкти суміжних прав можуть доручати управління своїми майновими правами на колективній основі організаціям, які не мають права займатися комерційною діяльністю. Такі організації діють на основі і в межах повноважень, добровільно переданих їм автором та іншими особами, які мають авторське право та суміжні права. На їхню діяльність не поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством. Суб'єктивні суміжні права. Виконавці здійснюють свої права за умови додержання ними прав авторів виконуваних творів. Виробники фонограм та організації мовлення повинні додержуватися прав авторів і виконавців. Організації мовлення мають додержуватися прав виробників фонограм, авторів і виконавців. Виникнення і здійснення суміжних прав не потребує виконання будь-яких формальностей. Виробники фонограм і виконавці для сповіщення про свої права можуть на всіх примірниках фонограм або їх упаковках використовувати знак охорони суміжних прав, який складається з латинської літери Р у колі — ©, імені (найменування) особи, яка має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми. Прикладом може бути напис на компактному диску: ® Музичний камертон 1999. Права виконавців. Виконавцям належать особисті (немайнові) і майнові права.

До немайнових прав виконавців належать право на ім'я, на охорону своїх виступів від спотворення, право згадування свого імені у зв'язку з використанням виконання. Виконавцям належить виключне право дозволяти чи забороняти публічне повідомлення їх виконань, фіксацію на матеріальному носії раніше незафіксованого виконання та передачу в ефір і по проводах їх виконань, а також відтворювати, розповсюджувати способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, або способом оренди чи прокату фонограм, на яких зафіксовано їх виконання, незалежно від першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння. Виключні права виконавців можуть передаватися іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору і використання виконань тощо. У тому разі, коли виконання використовується в аудіовізуальному творі, вважається, що виконавець передає організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру всі майнові права на виконання, якщо інше не встановлено договором. У разі коли виконавець при першій фіксації виконання безпосередньо дозволить виробникові фонограми її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав виробникові фонограми право на її розповсюдження способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а також способом здачі в найми, оренду, прокат та іншої передачі. При цьому виконавець зберігає право на одержання&quo ; винагороди за зазначені види використання виконання через організації, що управляють майновими правами на колективній основі. Права виробників фонограм. Законом передбачено виключні права виробників фонограм, а саме: виробники фонограм мають право дозволяти чи забороняти їх відтворення, розповсюдження примірників способом першого продажу, іншого відчуження, а також шляхом здачі в найми, оренду, прокат та іншої передачі незалежно від першого продажу, а також на переробку, імпорт фонограм. Вказані права виробники фонограми можуть передавати іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання фонограм, розмір і порядок виплати винагороди, термін дії договору, використання фонограм тощо. Стаття 37 закону передбачає використання фонограм, опублікованих з комерційною метою, але з обов'язковою виплатою винагороди. Таке використання можливе у випадках: — публічного виконання фонограм; — сповіщення фонограми в ефір; — сповіщення фонограми по проводах. Збір, розподіл і виплата винагороди здійснюються однією з організацій, яка управляє правами виробників фонограм і виконавців на колективній основі, відповідно до угоди між цими організаціями. Якщо цією угодою не передбачено інше, то винагорода розподіляється між виробником фонограми та виконавцем порівну. Розмір винагороди та умови її виплати визначаються угодою між користувачем фонограми чи об'єднанням таких користувачів, з однієї сторони, та організаціями, які управляють правами виробників фонограм і виконавців, з другої. Розмір винагороди встановлюється за кожний вид використання фонограми. Права організації мовлення.

Народна Рада помітно не впливала на державне будівництво через відсутність регулярної парламентської роботи за умов перманентного воєнного стану й безладдя в країні. Період влади Директорії був найтривалішим в історії української національної державності 1917-1920 рр. Цей час збігся з вирішальними подіями на території колишньої Російської імперії, з процесами мирного врегулювання в Європі й створення Версальської міжнародно-правової системи. Складною була і внутрішньополітична ситуація. Саме тому за Директорії сформувалася найбільш розгалужена система органів державної безпеки, зусилля яких зосереджувались на оперативному забезпеченні збройних сил та бойових дій, боротьбі зі шпигунством, ворожим підпіллям, замахами на державний лад. Оскільки завдання, форми і методи роботи спеціальних служб УНР значною мірою детермінувалися воєнно-політичною та оперативною обстановкою, слід зупинитися на сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників, що її визначали. Як відомо, територія УНР у 1919-1920 рр. стала ареною збройної боротьби республіки з інтервенцією радянської Росії та її сателіта - Української радянської республіки, російського "білого" руху, котрі ставили за мету ліквідацію незалежної Української держави як такої, та шовіністичної Польщі, що домагалася відторгнення частини її території

1. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

2. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

3. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

4. Захист інтелектуальної власності

5. Захист права інтелектуальної власності в Україні

6. Основи інтелектуальної власності
7. Поняття права інтелектуальної власності
8. Право інтелектуальної власності

9. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

10. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

11. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

12. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

13. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

14. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

15. Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

16. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки

17. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

18. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

19. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

20. Гражданское общество и правовая страна

21. Административно правовые отношения (Контрольная)

22. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения
23. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ
24. Административно-правовой статус военнослужащих

25. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

26. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

27. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

28. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

29. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

30. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

31. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

32. Финансовые и правовые основы полного товарищества

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

33. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

34. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

35. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

36. Гражданско-правовой договор

37. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

38. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
39. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания
40. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

41. Правовой статус ценной бумаги

42. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

43. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

44. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

45. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

46. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

47. Место и время открытия наследства , их правовое

48. Правовой статус некоммерческих организаций

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

49. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

50. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

51. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

52. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

53. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

54. Правовые системы современности. Мусульманское право
55. Правовая система Великобритании
56. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

57. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

58. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

59. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

60. Политико-правовая концепция русского либерализма

61. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

62. Становление правового государства в Республике Казахстан

63. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

64. Правовая основа СНГ

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

65. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

66. Конституционно-правовой статус Президента РФ

67. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

68. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

69. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

70. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании
71. Конституционно-правовой статус общественных объединений
72. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

73. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

74. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

75. Правовой режим военного мореплавания

76. Правовая информатика

77. Правовое положение иностранных инвестиций в России

78. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

79. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

80. Особенности правового положения иностранных граждан в МЧП

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

82. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

83. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

84. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

85. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

86. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
87. Правовые основы гражданской обороны
88. Правовые отношения

89. Правовое регулирование электронной цифровой подписи в России

90. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

91. Правовое регулирование договоров

92. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

93. Правовое регулирование на информационном рынке

94. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

95. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

96. Романо-германская правовая семья

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

98. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

99. Правовое положение рабов. Колоны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.