Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА студента заочного факультету 3 курсу групи “Правове забезпечення АПК” Шатова Сергія Леонідовича 987159м. Суми2000 р.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНАПоняття та способи забезпечення виконання зобов’язань Зараз в умовах низького рівня договірної дисципліни, ненадійності і часто просто несумлінність контрагентів все більший розвиток повинні отримувати різні способи забезпечення виконання зобов'язань. У цивільному праві під способом забезпечення виконання зобов'язань розуміються передбачені законодавством або договором спеціальні заходи майнового характеру, стимулюючі належне виконання зобов'язань боржниками шляхом встановлення додаткових гарантій задоволення вимог кредиторів. Відповідно до статті 178 ЦК України, виконання зобов'язань може забезпечуватися згідно з законом або договором неустойкою (штрафом, пенею), заставою і поручительством. Крім того, зобов'язання між громадянами або з їх участю можуть забезпечуватися завдатком, а зобов'язання між організаціями - гарантією. Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. Неустойкою (штрафом, пенею) може забезпечуватися лише дійсна вимога. Кредитор не може вимагати сплати неустойки (штрафу, пені), якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання. Угода про неустойку (штраф, пеню) повинна бути укладена в письмовій формі. Недодержання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку (штраф, пеню). В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава виникає в силу договору чи закону. Заставою може бути забезпечена дійсна вимога. Застава може мати місце також щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог. Відносини застави регулюються Законом України &quo ; Про заставу&quo ;, іншими актами законодавства. Особливість застави в порівнянні з більшістю інших способів забезпечення виконання зобов'язань полягає в тому, що він носить речово-правовий характер. Поручительство, завдаток, неустойка, банківська гарантія – це способи забезпечення виконання зобов'язань, що не мають характеру речово-правових відносин. У цих випадках кредитор вірить особистості боржника або особи, яка стає додатковим (акцесорним) боржником внаслідок прийняття на себе відповідальності за виконання основним боржником зобов'язання в рамках відповідної конструкції забезпечення виконання. Застава ж володіє рисами, які дозволяють розглядати його як речово-правовий спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Заставодержателем може бути тільки кредитор за забезпеченим заставою зобов'язанням. Збіг в одній особі кредитора за основним зобов'язанням, забезпеченим заставою, і заставодержателя витікає з самої конструкції застави як способу забезпечення виконання зобов'язання.

Заставодавцем може виступати як боржник за основним зобов'язанням, забезпеченим законом, так і третя особа. При цьому основна вимога, яка пред'являється законодавством до заставника, - бути власником майна, яке передається в заставу. Основа такої вимоги цілком з'ясовна. Оскільки застава майна передбачає принципову можливість його продажу, то встановлювати заставу може тільки особа, у якої є право розпорядження відповідним майном. За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному обсязі або в частині. Порука може забезпечувати лише дійсну вимогу. Договір поруки повинен бути укладений у письмовій формі. Недодержання письмової форми тягне недійсність договору поруки. В разі невиконання зобов'язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо інше не встановлено договором поруки. Поручитель відповідає в тому ж обсязі, як і боржник, зокрема, відповідає за сплату процентів, за відшкодування збитків, за сплату неустойки, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які разом поручились, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки. Поручитель, який виконав зобов'язання, набуває всіх прав кредитора по цьому зобов'язанню. Кожний з кількох поручителів має право зворотної вимоги до боржника в розмірі виплаченої цим поручителем суми. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. Порука також припиняється, якщо кредитор протягом трьох місяців з дня настання строку зобов'язання не пред'явить позову до поручителя. Якщо строк виконання зобов'язання не зазначений, або визначений моментом вимоги, то при відсутності іншої угоди відповідальність поручителя припиняється після закінчення одного року з дня укладення договору поруки. Порука є одним з різновидів гарантії. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін в рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні в підтвердження укладення договору і в забезпечення його виконання. Якщо за невиконання договору відповідальною є сторона, яка дала завдаток, він залишається у другої сторони. Якщо за невиконання договору відповідальною є сторона, яка одержала завдаток, вона повинна сплатити другій стороні подвійну суму завдатку. Крім того, сторона, відповідальна за невиконання договору, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки з зарахуванням суми завдатку, якщо в договорі не передбачено інше.Припинення зобов”язань У цивільному праві України розрізняють декілька різновидів припинення зобов”язань:Припинення зобов'язання виконанням Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Якщо боржник видав кредитору в посвідчення зобов'язання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості повернення зазначити про це в розписці, що ним видається. Розписка може бути замінена написом на борговому документі, що повертається. Знаходження боргового документа у боржника посвідчує припинення зобов'язання, поки не доведено інше.

При відмові кредитора видати розписку, повернути борговий документ або відмітити в розписці неможливість його повернення боржник вправі затримати виконання. В цьому випадку кредитор вважається таким, що прострочив.Припинення зобов'язання зарахуванням Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування досить заяви однієї сторони. При цьому, не можуть бути зараховані такі вимоги: 1) по яких минув строк позовної давності; 2) про відшкодування шкоди, викликаної ушкодженням здоров'я або заподіянням смерті; 3) про довічне утримання; 4) в інших випадках, передбачених законом. Припинення зобов'язання збігом боржника і кредитора в одній особі Зобов'язання припиняється збігом боржника і кредитора в одній особі. Якщо згодом цей збіг припиняється, зобов'язання виникає знову.Припинення зобов'язання угодою сторін Зобов'язання припиняється угодою сторін, зокрема угодою про заміну одного зобов'язання іншим між тими ж особами.Припинення зобов'язання неможливістю виконання Зобов'язання припиняється неможливістю виконання, якщо вона викликана обставинами, за які боржник не відповідає.Припинення зобов'язання смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи Зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо виконання не може бути проведено без особистої участі боржника. Зобов'язання припиняється смертю кредитора, якщо виконання провадиться особисто для кредитора. Зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора). ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 1. 15-річний Попов і ІЗ-річний Виниченко піп час літніх канікул розвели перед будинком Банникова вогнище, від якого загорі­лись паркан і господарські споруди. До приїзду пожежників вони були знищені полум'ям. За договором майнового страхування страхова компанія &quo ;Саламанд­ра&quo ; відшкодувала потерпілому вартість знищеного майна в розмірі 2000 грн. і звернулась в суд з позовом про стягнення суми шкоди з батьків Попова і Виниченка. Розглянувши справу, районний суд поклав відповідальність на батьків неповнолітніх солідарно. Зважаючи на матеріальне становище відповідачів, суд зменшив розмір відшкодуван­ня і стягнув з кожного на користь страхової компанії &quo ;Саламандра&quo ; по 300 грн. Чи вірне рішення виніс суд? Хто і в якому розмірі повинен нести відповідальність за шкоду? Згідно із статею 440 ЦК, шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна організації, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Згідно із статею 446 ЦК, за шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг п'ятнадцяти років, відповідають його батьки (усиновителі) або опікун, якщо не доведуть, що шкода сталася не з їх вини. Якщо неповнолітній, який не досяг п'ятнадцяти років, заподіє шкоду в той час, коли він перебував під наглядом учбового, виховального або лікувального закладу, вони несуть майнову відповідальність за шкоду, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їх вини. Оскільки шкоду було заподіяно під час літніх канікул, то за порушення, скоєне Виниченком повинні відповідати його батьки.

В народніх масах закипіла кров до помсти над огидним окупантом, що прийшов на чужу землю з метою нищення, грабунку та геноциду. Очі цілої нації почали глядіти на наш «ліс» — символ збройної сили. Розділ п'ятий ПЕРШІ БОЇ УПА ПРОТИ ГІТЛЕРА 16 квітня 1942 року Головна Команда УПА видала такий наказ своїм п'ятьом новозорганізованим «Літаючим Бригадам» партизанів: 1. Негайно розпочати першу фазу збройної боротьби проти Гітлера. 2. Блискавично перевести всі намічені операції контртерору проти репрезентантів німецької цивільної адміністрації в Україні, згідно з дорученими плянами. 3. Кожний відділ, виконавши намічені операції, мусить негайно розчленуватися і зникнути на місцях, або якнайскоріше непомітно вертатися назад до своїх випадових баз на Поліссі. 4. Всім командирам партизанських груп наказується точно дотримуватись наших основних засад та нової бойової тактики боротьби. Своєчасно звітувати Головній Команді УПА про виконане завдання. Цих нових партизанів УПА спочатку було небагато. Кожна з 5-ти «Літаючих Бригад» складалася з доброї бойової сотні вояків

1. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

2. Засоби цивільно-правового захисту права власності

3. Застава у цивільному праві

4. шпори з цивільного права України

5. Сили цивільної оборони

6. Метод цивільного права
7. Особливості цивільного права
8. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

9. Право власності в цивільному праві

10. Представництво в цивільному праві

11. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

12. Самозахист у цивільному праві

13. Спадковий договір в цивільному праві України

14. Суб’єкти цивільного права

15. Фізичні особи в римському цивільному праві

16. Цивільні правовідносини

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны

17. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

18. Цивільно-правовий договір

19. Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

20. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

21. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

22. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
23. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом
24. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

25. Право спільної сумісної власності подружжя

26. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

27. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

28. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

29. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

30. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

32. Административное право

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

33. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

34. Административное право (шпаргалка)

35. Государственное и административное право (Контрольная)

36. Проблемы избирательного права современной России

37. Административное право

38. Предмет, метод, источники Административного права
39. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
40. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

41. Административно-процессуальное право РФ

42. Природа и система административного права

43. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

44. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

45. Банковское право

46. Учебник по банковскому праву

47. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

48. Авторское право

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

49. Субъекты гражданского права

50. Защита авторских прав

51. Авторское право

52. Брачно-семейное право мусульман

53. Вещно-правовые способы защиты права собственности

54. Гражданское и семейное право
55. Гражданское право
56. Гражданское право (Контрольная)

57. Гражданское право (Шпаргалка)

58. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

59. Гражданское право РФ (шпаргалка)

60. Договорное право

61. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

62. Гражданское право

63. Засоби захисту права власностi

64. Значение срока в Гражданском праве

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

65. Наследственное право: завещание

66. Объекты Гражданского права

67. Ответственность в гражданском праве

68. Понятие гражданского права как отрасли права

69. Права ребенка

70. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/
71. Право собственности на природные ресурсы
72. Право: сделки

73. Предмет и метод гражданского права

74. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

75. Способы защиты гражданских прав

76. Ценные бумаги как объект гражданского права

77. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

78. Юниты по Гражданскому праву

79. Юридические формы защиты прав потребителей

80. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Гражданское право (лекции)

82. Стороны в гражданском праве

83. Гражданское право (шпоры для гос экз)

84. Личные права и свободы человека России

85. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

86. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)
87. Право собственности граждан
88. Гражданское право в системе права

89. Потребитель и его права

90. Защита прав потребителей

91. Право собственности на автомобиль

92. Финансовая аренда и право промышленной собственности

93. Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

94. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

95. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

96. Право собственности и другие вещные права

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

97. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

98. Авторское право на программное обеспечение

99. Международные документы о правах женщин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.