Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Международные стандарты бухучета

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

УКООПСПІЛКА Полтавський Кооперативний Інститут кафедра бухгалтерського обліку РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: &quo ;Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку&quo ; з курсу: &quo ;Вступ до спеціальності&quo ; Підготував: студент групи ОА-11 факультету фінансів та обліку Корчан Андрій Валерійович Науковий керівник: к. е. н. Деньга С. М. ПОЛТАВА – 1998 р. Зміст План 3 Вступ 4 1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці 5 2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.2. Структура і основний зміст МСБО 7 2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України 10 3. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 11 Висновки 12 Список використаної літератури 13 План 1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці. 2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). 2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). 2.2. Структура і основний зміст МСБО. 2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України. 3. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Вступ В умовах, коли Україна переходить до ринкових відносин, особливе значення має набуття професійних знань, навичок та вміння працівниками, зайнятими в найрізноманітніших сферах економіки та управління, в пошуках вірних и обгрунтованих управлінських підходів та решень з метою підвищення ефективності роботи підприємств, об‘єднаннь та інших господарських структур. Для нормального функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об‘єктивную інформацію про його майно, грошовий та фінансовий стан, результати работи (прибуток, доход або збитки), а також про систему їх формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів, на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає система обліку, основу якої складає теорія подвійного відображення господарських операцій. Ринкові відносини будуються на кругообізі суспільного продукту, капіталу й доходу, а система бухгалтерського обліку відображає цей кругообіг на мікроекономічному рівні. Роль бухгалтерського обліку в ринковій економіці двояка: з одного боку, бухгалтерський облік дає можливість власнику чітко відокремити його підприємство з усім майном від усіх інших господарських суб‘єктів таким чином, щоб «моє» й ««твоє» в кожен момент могли бути чітко відділені один від одного. Виходячи з цього, стає можливий найсуворіший контроль за здійснюваними змінами форм та вартості усіх частин майна підприємства. Одним з найважливіших принципів, установлених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, є автономність підприємства, згідно якого в обліці і балансі відображається лише те майно, котре законодавчо визнається власністю конкретного підприємства.

В ринковій економіці дотримання принципу автономності підприємства є правовою основою для визначення дійсного майна й фінансового стану того чи іншого господарюючого суб‘єкта. 1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці. Предметом бухгалтерського обліку є господарча діяльність підприємства, яка складається з окремих господарчих операцій, що змінюють майно підприємства та його джерела чи стан, та використання майна підприємства. Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через об‘єкти. Об‘єктами є господарчі засоби, джерела господарчих засобів та господарчі процеси. Бухгалтерський облік відбиває увесь процес виробництва, кошти підприємства, дає можливість прослідкувати за змінами, які потерпають його майнові засоби. Враховуючи сукупність затрат, підприємець визначає собівартість виробництва чи мінімум того; що він повинен виручити, якщо не бажає нести збитки. Для цього він постійно порівнює собівартість своєї продукції, робіт та послуг з ринковими цінами. Таким чином підприємець контролює продуктивність і прибутковість свого підприємства. Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма подробицями. Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Такая повнота інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень. В умовах переходу до ринкових відносин головною та основною задачею бухгалтерського обліку визнано отримання точної та достовірної информації про господарчі процеси і результати діяльності підприємства, необхідної як для оперативного управління підприємством, так і для використання інвесторами, кредиторами, податковими, фінансовими та банківскими органами, а також іншими зацікавленими юридичними і фізичними особами. У кожній країні місцеві положення регулюють більшою або меншою мірою випуск фінансових звітів. Такі місцеві регулюючі положення включають стандарти бухгалтерського обліку, котрі приймаються регулюючими органами та/або професійними бухгалтерськими організаціями у кожній країні. До утворення КМСБО часто існували відмінності у формі та змісті опублікованих стандартів бухгалтерського обліку більшості країн. КМСБО бере до уваги запропоновані проекти або прийняті стандарти бухгалтерського обліку з кожного питання і розробляє МСБО для прийняття у світовому масштабі. Однією з цілей КМСБО є максимально можлива гармонізація різних стандартів бухгалтерського обліку та облікових політик різних країн. При виконанні завдання з адаптації існуючих стандартів і при формулюванні Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з нових тем КМСБО концентрує увагу на суттєвих питаннях. Таким чином, вік докладає зусилля для уникнення ситуацій, у яких Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку будуть настільки складними, що їх ефективне широке міжнародне використання буде неможливим. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які приймає КМСБО, постійно переглядаються з метою урахування поточних умов та потреб у внесенні змін.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, котрі приймає КМСБО, не є домінуючими над місцевими положеннями, про які йдеться вище і які регулюють випуск фінансових звітів у певній країні. Зобов'язання, взяті членами КМСБО, як пояснюється в цій Передмові, передбачають, що в разі дотримання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у всіх важливих аспектах цей факт має розкриватися. Там, де місцеві папоження вимаглоть відхилення від Міжнародних ~ртів бухгалтерського обліку, місцеві члени КМСБО намагаються переконативідповідні органи у доцільності гармонізації з МСБО. Бухгалтерські документи, за умови надзвичайної важливості бухгалтерської праці та бухгалтерського обліку, повинні бути дуже чіткі та зрозумілі. Якщо бухоблік буде у кожного підприємця та в кожній організіції довільним, то він втратить своє значеня. Отже бухгалтерський облік повинен бути весь стандартизований. Структура стандарту визначається обсягом та змістом питань, які він розглядає. До кожного стандарту входить: загальні положення, які пояснюють його мету; сферу застосування та містять визначення всіх основних термінів, які використовуються в стандарті; порядок оцінки та деталізації інформації відповідних об'єктів у фінансовій звітності. Маючи таку структуру, стандарти БО дещо спрощують роботу бухгалтера, та використання даних бухобліку. 2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). 2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). В різних країнах світу створювалися різні підприємства, які поступово розвивалися, збільшувався обсяг їх послуг та продукції, з‘являлась необхідність торгівлі та співробітництва з підприємствами інших країн. Наслідком цього було створеня спільних підприємств, відкриття іноземних філіалів, а отже і необхідність однакового розуміння та використання всіма учасниками фінінсової, зокрема бухгалтерської інформації. Але існувала різниця між поданням цієї інформації в різних країнах. Для формування стандартів, які були б найзручнішими і зрозумілими було створено спеціальну організацію – Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). Цей комітет є незалежною організацією приватного сектора, яка має за мету досягнення єдності у принципах бухгалтерського обліку, що їх використовують підприємства та інші організації для складання фінансової звітності в різних країнах світу. Комітет був заснований у 1973 році на підставі угоди, укладеної між професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, Сполучених Штатів Америки, Франції та Японії. 3 1983 року КМСБО об'єднує всі професійні бухгалтерські організації, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). За станом на січень 1997 року до КМСБО входять 119 повних та 6 асоційованих членів з 88 країн світу. Нині багато різних організацій залучаються до роботи комітету, крім того, багато країн, які не є членами КМСБО, використовують Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Діяльність КМСБО є можливою завдяки фінансовій підтримці професійних організацій бухгалтерів та інших організацій, що входять до складу Ради Комітету, завдяки підтримці МФБ і різних компаній, фінансових установ, бухгалтерських фірм та інших.

На IV Всемирной выставке средств связи впервые в мире был представлен комплекс цифрового оборудования для телецентров, авторы которого - советские инженеры. И эта аппаратура соответствовала требованиям международного стандарта. Попробуем, руководствуясь наметками специалистов, представить себе телевизор будущего. При желании вы смотрите на миниэкранах несколько программ одновременно и затем любую из них выводите на полный формат. Если надо, аппарат автоматически запишет на видеомагнитофон передачи, идущие и в ваше отсутствие. Звук непременно стереофонический, а возможно, телевизор заговорит и сам, причем в прямом смысле этого слова. На вопрос о времени он ответит вам синтезированным голосом. На команду "Тише!" отреагирует, снизив громкость. Такие диалоговые системы уже существуют. Стоит набрать на особой приставке буквенный или цифровой код, как телеэкран превращается в домашнее справочное бюро. Информация по самому широкому кругу интересующих вас вопросов мгновенно возникает на вашем экране. Таким образом, вы становитесь не только телезрителем, но и абонентом информационной системы

1. Международные стандарты бухгалтерского учета

2. Международные стандарты оценки недвижимости

3. ISO 14000 - международные стандарты в области систем экологического менеджмента

4. Финансовый и управленческий учет, сравнительный анализ. Международные стандарты бухгалтерского учета

5. Международные стандарты аудита

6. Международные стандарты в бухгалтерском учете
7. Международные стандарты финансовой отчетности
8. Международные стандарты бухгалтерского учета

9. Бухгалтерский учет: российская практика и международные стандарты

10. Международные стандарты аудита

11. Международные стандарты аудита

12. Международные стандарты аудита

13. Международные стандарты аудита и сопутствующих услуг

14. Международные стандарты аудита. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда

15. Международные стандарты бухгалтерского учета

16. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Международные стандарты в бухгалтерии

18. Международные стандарты учета и финансовой отчетности

19. Международные стандарты учета и финансовой отчетности

20. Международные стандарты финансовой отчетности

21. Международные стандарты финансовой отчетности

22. Международные стандарты финансовой отчетности
23. Международные стандарты финансовой отчетности
24. Международные стандарты финансовой отчетности

25. Международный стандарт аудита

26. Отчёт о прибылях и убытках в соответствии с международными стандартами

27. Получение аудиторских доказательств в соответствии с международными стандартами аудита

28. Реформирование бухгалтерской (финансовой ) отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

29. Роль и факторы развития международных стандартов аудита в современном мире

30. Содержание и порядок использования международных стандартов аудита и сопутствующих услуг. Сравнительная характеристика МСА № 240 с ПСАД № 13

31. Формирование отчета о движении денежных средств в соответствии с международными стандартами

32. Элементы финансовой отчетности в соответствии с МСФО (международными стандартами финансовой отчетности) и основные этапы учетной работы

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Международные стандарты и российское законодательство о правах человека и гражданина

34. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений международных стандартов учета и финансовой отчетности

35. Анализ общих принципов, заложенных в международные стандарты в области качества и экологического менеджмента

36. Международные стандарты гостиничного обслуживания

37. Международный стандарт ISO 9001

38. Международные стандарты финансовой отчетности
39. Трансформация бухгалтерской отчётности в соответствии с международными стандартами
40. Международно-правовые стандарты в Украине

41. Принципы подготовки и составления бухгалтерской отчетности с международными и российскими стандартами

42. Международные нормы и стандарты по обеспечению прав и свобод человека

43. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

44. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

45. Международное сотрудничество в освоении космического пространства

46. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

47. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

48. Граждане как субъекты международного права

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

49. Международные документы о правах женщин

50. Борьба с международным терроризмом

51. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

52. Международное право

53. Международное право

54. Международные транспортные операции
55. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ
56. Отношения Совета Европы и Азербайджана в рамках международного права

57. Право международной безопасности

58. Территории в международном праве

59. Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

60. Территория в международном праве

61. Мирное разрешение международных споров

62. Региональные международные организации как субъекты международного права

63. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

64. Основные принципы международного публичного права

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

65. Шпаргалка по международному праву

66. Международная охрана авторских прав

67. Международное частное право (Контрольная)

68. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

69. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

70. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)
71. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
72. Источники международного частного права

73. Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

74. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

75. Международный договор как источник права

76. Реалии международных отношений Центральной Азии в эпоху Средневековья (по материалам эпоса "МАНАС")

77. СССР в международных конференциях второй мировой войны

78. Международные отношения и внешняя политика Советского Союза в 20-е - 30-е годы

79. Безопасность по стандарту или аспирин для админа

80. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Вычислительная техника в управлении на примере управления международных связей ВГУЭС

82. Приводы CD-ROM. Форматы и стандарты

83. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

84. Международное сотрудничество в области управления природоохранной деятельностью, на примере Балтийского моря (MS Works)

85. Экологические проблемы и международные отношения

86. Стандарты в области охраны окружающей среды
87. Теория международных отношений
88. Международная статистика и статистика внешнеэкономических связей

89. Международная политика России

90. ООН в системе международных организаций

91. Международные организации в системе современных мировых хозяйственных отношений

92. Экологические проблемы и международные отношения

93. Изменения в международной обстановке после окончания второй мировой войны (1946-1953)

94. Международные суды

95. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

96. Проблемы формирования международного имиджа России в постсоветский период

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

97. Мировая политика и международные отношения

98. Международная стандартизация

99. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.