Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗмістВступ Розділ 1. Природа мотивації та її вплив на формування лексичних навичок 1.1 Характеристика лексичних навичок Розділ 2. Використання віршованих матеріалів при навчанні лексики англійської мови 2.1 Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення мотивації навчання учнів 2.2 Використання пісень для підвищення ефективності сприйняття лексики й граматики англійської мови 2.3 Особливості роботи з віршованими творами на уроці 2.4 Римівки як засіб навчання лексики Висновки Cписок використаної літератури ВступВ умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів. Один з таких ефективних прийомів навчання - використання віршованих і пісенних матеріалів на уроках іноземної мови. Практично всі педагоги і методисти, що працюють з дітьми на різних етапах навчання, відводять велике місце поетичним текстам і пісням при навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні поетичних текстів: аутентичних чи спеціально створених. Важливість цієї роботи важко переоцінити. Відомий педагог Ян Амос Коменский вважав, що той, хто не знає музики уподібнюється тому, хто не знає грамоти. За словами Т.П. Рачок, &quo ;поезія дає імпульс творчій уяві і має величезний потенціал емоційного впливу&quo ;. Проблема використання віршів і пісень хвилювала людей з давніх часів. Як стверджують історики, в школах Давньої Греції багато текстів розучували за допомогою співу, а в початковій школі Індії абетку і арифметику вивчають за допомогою пісень і зараз. Наведені факти визначили тему нашого дослідження: &quo ;Використання віршованих матеріалів на уроках англійської мови&quo ;. Ми вважаємо, що дане питання заслуговує на увагу га усіх етапах навчання, починаючи з початкового, закінчуючи старшою школою, адже любов до поезії і музики має бути закладена в молодшому віці і супроводжувати людину все життя. Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній день окремі методичні аспекти використання пісень і поезії на уроках англійської мови вже аналізуються на сторінках професійних журналів (&quo ;Forum&quo ;, &quo ;ИМИ&quo ;), але поки ще відсутня загальна концепція використання віршованих матеріалів в освіті. Існування цієї концепції дуже важливе, адже метою навчання іноземних мов є не тільки набування знань, формування у школярів вмінь та навичок, а й комплексне засвоєння ними знань країнознавчого, лінгвокраїнознавчого та культурно-естетичного характеру, пізнання цінностей іншої національної культури через зразки віршованої і пісенної творчості. Об’єкт дослідження: використання віршованих матеріалів на уроках англійської мови як засоба формування словникового запасу учнів. Предмет дослідження: форми і методи дослідження віршів і пісень як засобу формування словникового запасу учнів. Виходячи з об’єкта і предмета дослідження, мета дослідження: теоретично обґрунтувати необхідність використання віршованих матеріалів на уроках англійської мови на різних етапах навчання.

Розділ 1. Природа мотивації та її вплив на формування лексичних навичокЗагально відомо, що діяльності без мотиву не буває. Мотив є певним обґрунтуванням і виправданням вольової дії, показує відношення людини до вимог суспільства. Мотиви грають важливу роль в оцінці дій і вчинків, бо від них залежить, який суб'єктивний зміст має дія для даної людини. Існує зовнішня - широка соціальна мотивація й 3 внутрішніх: 1) мотивація, пов'язана з перспективним розвитком особистості; 2) комунікативна мотивація; 3) мотивація, породжувана самою навчальною діяльністю. (Зовнішня) широка соціальна мотивація містить у собі мотиви: кожна культурна людина повинна знати хоча б одну іноземну мову (а також для загального розвитку; англійська мова - найрозповсюдженіша у світі, і її треба знати); вивчаю, тому що цей предмет є в шкільній програмі; учу з поваги до вчителя; хочу знати іноземну мову не гірше за своїх товаришів. Внутрішня: 1) мотивація, пов'язана з перспективним розвитком особистості: вивчаю, тому що іноземна мова може знадобитися в подальшому житті (в інституті; у майбутній роботі; зможу допомогти кому-небудь сам); 2) комунікативна мотивація: цікаво спілкуватися із товаришами на уроці; хочу навчитися писати листа (для переписки); 3) мотивація, породжувана самою навчальною діяльністю: цікавлюся ін. мовою (учу вірші, виконую вправи, переводжу цікаві тексти, відчуваю успіх у навчанні). Відомо, що позитивні емоції впливають благотворно на засвоєння будь-якого шкільного предмета. &quo ;Викладач іноземної мови більше, ніж викладач будь якого іншого предмета, зобов'язаний активно втручатися в емоційну сферу уроку й забезпечувати по можливості розуміння емоційних станів учнів, сприятливих для їхньої навчальної діяльності.&quo ; У загальній структурі мотивації звичайно виділяють основний мотив (або зовнішню мотивацію) і приватні мотиви (або внутрішню мотивацію). Класифікація мотивів навчальної діяльності (П.М. Якобсон): Внутрішня мотивація - мотиви, закладені в самій навчальній діяльності. Сам процес придбання знань спонукує опановувати певним колом знань, умінь і навичок. В основі тут лежать допитливість, прагнення довідатися нове; має найвищий ступінь педагогічного впливу. Зовнішня мотивація - мотиви, що лежать поза навчальною діяльністю (наприклад, якщо він не буде вчитися, то з'являться певні незручності й неприємності), тут - широкі соціальні мотиви у вигляді комплексу прагнень й почуттів внутрішнього обов’язку, а також мотиви більш особистого характеру. Процес навчання сприймається як життєва необхідність або як шлях до особистого благополуччя. Зовнішня мотивація має менший ступінь педагогічного впливу; залучає не сама діяльність, а лише те, що пов'язане з нею. Зовнішня мотивація націлює учнів на досягнення кінцевого результату. Тут важливо будувати процес навчання таким чином, щоб на кожному етапі відчувалося просування до поставленої мети. Для посилення впливу широкої соціальної мотивації треба: 1. використовувати різні джерела інформації, що показують значення володіння іноземною мовою. 2. проводити бесіди: &quo ;Скільки мов на планеті?&quo ;, &quo ;Хто такі поліглоти?&quo ;, &quo ;Яка мова один з найпоширеніших у світі?&quo ;, &quo ;Іноземна мова в побуті&quo ;, &quo ;Контакти жителів нашого міста з іноземцями&quo ;, &quo ;Англійські слова в російській мові&quo ; і.

т.д. Якщо погодитися з тим, що одним з найбільш діючих засобів боротьби з емоційним голодом на уроках іноземної мови є використання вчителем різноманітних навчальних матеріалів, то, наповнені позитивним емоційним зарядом, ці навчальні матеріали впливають на успішність навчання . Учителеві доводиться постійно зіштовхуватися із проблемою пошуку оптимальних форм уроків іноземної мови (англійського) і детально досліджувати причини, тенденції й умови підвищення інтересу до вивчення цієї дисципліни на певних етапах вікового розвитку учнів. Методичне забезпечення викладання по формуванню інтересу до досліджуваного предмета, здається, неможливо без знання деяких особливостей психології спілкування на уроці. Крім того, учителеві іноземної мови потрібно знати вікові й індивідуальні особливості своїх учнів, їхній рівень розвитку, сьогоднішні інтереси й плани на майбутнє. Від учителя потрібно не тільки відмінне знання іноземної мови, але й знання психолого-фізіологічних механізмів, що лежать в основі засвоєння мовних засобів, операцій і дій з ними, що забезпечують мовне спілкування, а також особливості сучасних методів навчання. 1.1 Характеристика лексичних навичокОсновною практичною метою навчання лексичному матеріалу іноземної мови в середній школі є формування в учнів лексичних навичок як найважливішого компонента експресивних і рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Під мовленнєвими експресивними навичками розуміються навички інтуїтивно правильного слововживання й словотворення в усному мовленні відповідно до ситуацій спілкування й цілей комунікації. Лексична мовленнєва навичка містить у собі два основних компоненти: слововживання й словотвір. Психофізіологічною основою лексичних мовних експресивних навичок є лексичні автоматизовані динамічні зв'язки як єдність семантичних і слухомоторних образів слів і словосполучень. Дані психології мовлення показують, що мовленнєві лексичні навички істотно відрізняються від граматичних. Лексичні навички характеризуються більшою усвідомленістю. У мовленні ми найбільше усвідомлюємо його зміст, що проявляється у виборі слів, їх правильному сполученні з іншими словами залежно від цілей комунікації. Крім лексичних мовних навичок можна виділити мовленнєві лексичні навички оперування лексичним матеріалом поза мовною комунікацією: навичкові операції по аналізу слова, операції по словотвору, конструюванню словосполучень. Досконале володіння лексичною стороною мовлення припускає наявність у мовця мовних й мовленнєвих лексичних навичок. Лексичні мовні навички, що формуються в учнів у процесі оволодіння іноземною мовою, відчувають вплив з боку лексичних навичок рідної мови. Щоб правильно зрозуміти характер цього впливу, необхідно зупинитися на особливостях словотвору й слововживання в англійській мові на відміну від російської. Спочатку потрібно сказати кілька слів про слововживання. Головне завдання навчання лексичній стороні мови - це оволодіти слововживанням . Слововживання вимагає не тільки знання слів, але й уміння маніпулювати ними в ході висловлення. Це важке завдання вирішується у двох аспектах: необхідно не тільки навчитися вживати лексику у власному мовленні, але й розуміти її в мовленні інших.

Мжнародна науково-теоретична конференця 2021 листопада 2007 р. Науков дослдження (К., 2008. С. 329438). 15 Сюжет з монограф «Украна в революцйну добу: ¶сторичн есе-хронки. В 4-х т.: Т. ¶¶¶. Рк 1919» (К., 2010. С. 211256). 16 Тезисы доклада на международном научном симпозиуме «Октябрьская революция и восточный социализм» 2426 сентября, Нанкин (Китай), опубликованные на русском и китайском языках в сборнике с аналогичным названием симпозиума (Наикин, 2008. С. 139152). 17 Статтю опублковано в науковому щорчнику «Украна дипломатична» укранською та англйською мовами (К., 2009. Вип. 10. С. 375405). 18 Статтю надруковано в «Укранськй лтературнй газет» (2010. P16 (22).P 6 серпня.P С. 1213)  журнал «Свтогляд» (2010. P3 (23).P С. 7680). 19 В основу публкац покладено висновки до чотирьохтомника «Украна в революцйну добу. ¶сторичн есе-хронки», використан в IVPт.: «Рк 1920» (К., 2010. С. 352425). 20 Статья представляет собой обработанную стенограмму доклада на международной научной конференции «Основные этапы развития российской государственности. Центр и периферия. Х ХХIPвв.», Москва, 3031 октября 2008Pг

1. Общение детей в сюжетно-ролевой игре

2. Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре

3. Возможности сюжетно-ролевой игры в диагностике детско-родительских отношений

4. Коррекционная работа по формированию сюжетно-ролевой игры у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью

5. Сюжетно-ролевые игры в детском саду

6. Формирование речи у дошкольников в сюжетно-ролевой игре
7. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
8. Развитие творчества в сюжетно-ролевой игре у детей старшего дошкольного возраста

9. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

10. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

11. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

12. Ролевые игры на уроках английского языка

13. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр

14. Ролевая игра

15. Ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому общению

16. Место ролевой игры в обучении и тренинге

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

17. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

18. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

19. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

20. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

21. Использование ролевых игр при обучении информатике

22. Нравственное воспитание детей через ролевую игру
23. Роль ролевых игр в развитии ребенка
24. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

25. Ролевые игры и социально-психологический тип личности - участника ролевой игры

26. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

27. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

28. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

29. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

30. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

31. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

32. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

33. Сюжетно-повествовательная проза эпохи Хэйан

34. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

35. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

36. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

37. Ролевой конфликт

38. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
39. Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.
40. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

41. Вірменія. Іст. нарис

42. Содержание искусства Древнего Египта: сюжетный круг, религия, культ, мифология, магия

43. Формування рок- культури

44. Сюжетно-композиционная организация повествования («Котлован» Платонова)

45. Сюжетно-композиционное своеобразие романа Булгакова "Мастер и Маргарита"

46. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

47. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

48. Сюжетно-композиционное своеобразие одного из произведений русской литературы XX века

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

49. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

50. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

51. Відображення питань автоматизації формування фондів

52. Нарушение авторских и смежных прав. Уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ

53. Правовая природа процентов в ст. 395 ГК

54. Влияние ролевых компьютерных игр на формирование психологической зависимости человека от компьютера
55. Структуризация и систематизация сюжетных задач по сложности их решения
56. Шляхи формування правової держави в Україні

57. Основы квалификации действий по незаконному изготовлению предметов вооружения (ст.223 УК)

58. Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)

59. Номинализм Ст.Лесьневского

60. Адам Сміт як економіст

61. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

62. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

63. Формування прибутку промислового підприємництва

64. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ)

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Типи небезпечних природних явищ та катастроф

66. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

67. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

68. АПК, його галузева структура і необхідність формування

69. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

70. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст
71. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави
72. Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"

73. "Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст

74. Назначение наказания при множественности преступлений (ст. 68, 69 УК РФ)

75. Ролевые модели поведения в организации

76. Зміст та завдання професійної етики юриста

77. Моральність колізії ХХ ст

78. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

79. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

80. Роль НБУ у формуванні банківської системи

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Фінансова стійкість комерційного банку

82. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

83. Економічний зміст лізингу

84. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

85. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

86. Роль та вміст води в організмі
87. Формування ботанічного саду навколо школи
88. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

89. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

90. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

91. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

92. Створення сортів білоголової капусти, стійких до кили

93. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

94. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

95. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

96. Организация учета, анализа и аудита на малых предприятиях (на примере ПО ЗПК "Заготхлебпром" ст. Романовская)

Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке

97. Формування облікової політики підприємства

98. Аудиторская проверка правильности оценки производственных запасов (по материалам ООО "Керамик" ст. Выселки)

99. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

100. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.