Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

АнотаціяТемою даної бакалаврської роботи є дослідження сучасної системи мотивації праці в організації. У ній відображені як традиційні теорії, так і застосовані на практиці підходи до питань впливу на поведінку людей. Використовуючи теорії мотивації, ми визначили вплив факторів мотивації та методів стимулювання на поведінку людей. Для опрацювання цих питань на практиці, було проведено дослідження ролі заробітної плати в системі мотивації підприємства “КуДі”. Зокрема було детально розглянуто всі складові заробітної плати та їх вплив на працівників. На основі цього було зроблено висновки та пропозиції. A o a io he heme of he give baccalaurea e work is researches of moder mo iva io al sys em i orga iza io . I i he displayed bo h radi io al heories a d approaches pu i o prac ice o ques io s of i flue ce o behaviour of people. We have defi ed i flue ce of fac ors of mo iva io a d me hods of s imula io o behaviour of people, usi g heories of mo iva io . For processi g hese ques io s i prac ice, i has bee carried ou research of a role of wages sys em of mo iva io of he e erprise &quo ;KuDi&quo ;. I par icular all has bee i de ails co sidered compou d wages a d heir i flue ce o workers. O he basis of i have bee draw co clusio s a d offers. ЗмістВступ Розділ 1. Система мотивації як складова системи управління персоналом 1.1 Мотивація праці як складова трудових відносин 1.2 Система мотивації на підприємстві 1.3 Організація оплати праці 1.3.1 Основна, додаткова заробітна плата та їх нарахування 1.3.2 Тарифна система оплати праці 1.3.3 Преміальні доплати Розділ 2. Огляд і аналіз законодавства 2.1 Огляд і аналіз законодавства щодо оплати праці та оформлення трудових відносин 2.2 Огляд і аналіз законодавчої бази щодо соціального забезпечення 2.3 Аналіз законодавчої бази щодо відпусток 2.4 Огляд і аналіз нормативно-правової бази щодо гарантійних та компенсаційних виплат працівникам 2.5 Огляд нормативно-правової бази індексації доходів Розділ 3. Аналіз заробітної плати як елемента системи мотивації на прикладі ПП “КуДі” 3.1 Загальні відомості про ПП “КуДі” 3.2 Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства 3.3 Діюча система менеджменту 3.4 Діюча система маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності 3.5 Основні складові системи мотивації на ПП “КуДі” 3.6 Аналіз ролі заробітної плати як елемента системи мотивації на ПП “КуДі” Висновки і пропозиції Список використаної літератури ВступЯк багато побутує крилатих фраз про працю, скільки народної мудрості їй присвячено! Проте гідна праця передбачає і відповідну винагороду, яка просто потрібна людині для того, щоб знову не опинитися у первісному стані. Тому й не дивно, що тема праці та її оплати є однією з сфер, над яким постійно потрібно працювати. Багато дослідників, вчених та просто практиків працювали та працюють над проблемою мотивації працівників до праці, розроблено багато теорій та практичних порад, написано багато праць по даній темі, проте ідеальної формули або механізму мотивації не знайшов ніхто. Кожен колектив, окрема людина потребують індивідуального підходу, саме через це в даній сфері постійно з`являтиметься щось нове.

На мою, думку проблема стимулювання та матеріального заохочення зокрема набирає все більшого значення в сучасних умовах, тому що важливість трудового ресурсу та відповідно конкуренція між роботодавцями на предмет залучення висококваліфікованих фахівців зростають з кожним роком, За таких умов надзвичайно актуальною стає тема мотивації. В даній роботі ми спробуємо дослідити та з`ясувати роль заробітної плати в системі мотивації. Тема для написання бакалаврської кваліфікаційної роботи обрана з огляду на те, що в сучасних умовах так званої “перехідної” української економіки, заробітна плата є основою систем мотивації на підприємствах, тобто саме вона (заробітна плата) здійснює основний вплив на мотивацію працівників. В цій роботі ми будемо намагатися висвітлити всі аспекти оплати праці та її мотиваційного ефекту. Загалом теорія мотивації включає ще й інші напрями (трудова, статусна) мотивації, але сучасний стан речей в нашій економіці змушує концентрувати увагу саме на матеріальній мотивації, тобто заохоченні людини через надання їй матеріальної (переважно в грошовому виразі) винагороди. Практичний аналіз даної проблеми ми проведемо на прикладі підприємства, яке займається виготовленням обладнання для супутникового телебачення, приватного підприємства “КуДі”. Розділ 1. Система мотивації, як складова системи упрвління персоналом1.1 Мотивація праці як складова трудових відносинЕфективність праці за інших однакових умов визначається особистим ставленням людини до праці, її трудовою поведінкою. У свою чергу трудова поведінка детермінована впливом багатьох чинників, які діють з різною силою та в багатьох напрямках. Проблема спонукання людей до продуктивної праці не нова. Протягом багатьох століть вона хвилювала кращі уми людства і це не випадково. Працею створюється матеріальна та духовна культура суспільства. У загальному розумінні мотивація-це сукупність рушійних сил, які спонукають людину до виконання певних дій. Ці сили можуть мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо чи не свідомо робити ті чи інші вчинки . Довгий час мотивація як рушійна сила поведінки, як усвідомлене прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху, не була самостійним об`єктом дослідження, що не можна визнати правомірним. На практиці жодний договір, угода або рішення не можуть бути укладені, прийняті або реалізовані без залучення до цього більшої чи меншої кількості різних людей з притаманними їм поглядами, переконаннями та цілями. Єдиною прикладною наукою, що дозволяє глибоко аналізувати трудову поведінку людей у всій її різноманітності, проектувати і впливати на неї для досягнення особистих цілей і цілей організації, і є мотивація. Мотивація є дуже важливою складовою трудових відносин, оскільки вона мотивує та створює стимули тим самим запускає роботу найголовнішої ланки виробничого процесу-людини. Не менш важливою мотивація як наука є і для роботодавця, котрий з її допомогою, має можливість коригувати дії працівника з метою підвищення ефективності його діяльності. 1.2 Система мотивації на підприємствіРезультат діяльності підприємства значною мірою залежить від формування системи мотивації персоналу, яка полягає у здійсненні об'єктивної кількісної та якісної оцінки трудової активності працівника і визначенні відповідної винагороди.

Винагородження працівника може бути матеріальним і моральним, і задовільняти ті чи інші види потреб, тому його форми і розмір мають відповідати затраченим зусиллям, і лише тоді можна говорити про спонукальні мотиви до подальшої ефективної роботи працівника. Залежно від характеру і природи винекнення в літературі виокремлюють такі основні види потреб: у матеріальній (грошовій або натуральній) винагороді за працю, оскільки вона є джерелом засобів існування; змістовій, цікавій праці, яка надає простір для самореалізації людини; суспільній корисності праці, адже те, на що витрачено фізичну та розумову енергію, має бути комусь потрібне; досягненні відповідного уявленню людини соціального статусу (повага, визнання, службове просування); духовній діяльності людини, яка включає не лише інтелектуальну (освіту, підвищення кваліфікації тощо), а й інші види діяльності, що породжуються внутрішнім станом людини (користування культурним надбанням, естетичний розвиток); безпеці та захисті трудової діяльності; певному рівні інтенсивності праці. Всі вище перераховані потреби розглядаються двома категоріями теорій: змістовими теоріями мотивації та процесуальними теоріями мотивації. Всі ці види потреб мають певну спільність і в “укрупненому” вигляді можуть бути представлені як сукупність двох основних груп потреб: матеріальних і моральних. Моральні потреби в свою чергу поділяються на трудові і статусні. Відтак мотивацію правомірно поділяти на матеріальну, трудову і статусну. Ці три складові, назвемо їх так, є основними складовими які визначають мотиваційні напрями діяльності на підприємстві . Матеріальне стимулювання праці задовольняє, насамперед, первинні (фізіологічні) потреби працівників в їжі, одягу, житлі, навчанні, а також матеріалізовані психологічні: престижне авто, дорогий курорт, концерти відомих артистів та інше. Матеріальне стимулювання має своє відображення у розмірі та складових заробітної плати. Матеріальна мотивація-це прагнення достатку, певного рівня добробуту, певного матеріального стандарту життя. Матеріальна мотивація трудової діяльності залежить від цілого ряду макро- і мікроекономічних чинників, найосновнішими з яких є: А) рівень особистого доходу; Б) диференціація доходів в організації і суспільстві в цілому; В) структура особистого доходу; Г) матеріальне забезпечення наявних грошових доходів; Д) дійовості системи матеріальних стимулів, які застосовує організація. Основну увагу потрібно зосередити на головному із цих чинників – диференціації доходів в організації та суспільстві в цілому, оскільки саме рівень доходів працівника та їх регуляція мотивують або демотивують останнього. Також велике значення як мотиваційний чинник має рівень доходу відносно інших учасників процесу, адже як відомо цінність не в самих грошах, а в їх кількості. В Україні до середини 90-х років мала місце вкрай незначна диференціація доходів, як дзеркальне відображення зрівняйлівки в політиці доходів. Заниженість і зрівняльність доходів населеня в цілому і заробітної плати зокрема були “родовими” ознаками командно- адміністративної системи, яка позбавляла людину свободи вибору.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Організація оплати праці на підприємстві

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

3. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

4. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

5. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

6. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій
7. Організація праці
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

9. Організаційна система управління природокористуванням України

10. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

11. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

12. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

13. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

14. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

15. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Організація праці бухгалтера

18. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

19. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

20. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

21. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

22. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
23. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації
24. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

25. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

26. Основні напрямки організації праці менеджера

27. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

28. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

29. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

30. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

31. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

32. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики

33. Селезенка - орган иммунной системы

34. Суспільна організація життя слов

35. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

36. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

37. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

38. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
39. Організація евакуаційних заходів
40. Рельєф та ландшафтна організація

41. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

42. Організація банківської справи

43. Організація біржової торгівлі

44. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

45. Організація касових операцій у банківських установах

46. Організація ресурсної бази банків в Україні

47. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

48. Організація робочого місця бухгалтера

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

49. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

50. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

51. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

52. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

53. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

54. Етапи організації бухгалтерського обліку
55. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
56. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

57. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

58. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

62. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

63. Організація документування господарських операцій

64. Організація і методика аудиту грошових коштів

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Організація облікового процесу на підприємстві

67. Організація обліку

68. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

69. Організація обліку власного капіталу підприємства України

70. Організація обліку запасів на підприємствах
71. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
72. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

73. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

74. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

75. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

76. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

77. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

78. Організація управлінського обліку на підприємстві

79. Основи організації бухгалтерського обліку

80. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

81. Ревізійні комісії підприємств і організацій

82. Становлення професійних бухгалтерських організацій

83. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

84. Аудит в організації

85. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

86. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
87. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
88. Організації (органи) господарського керівництва

89. Організація захисту державної таємниці в Росії

90. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

91. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

92. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

93. Правова організація працевлаштування громадян

94. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

95. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

96. Організація роботи користувача з АБД

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

97. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

98. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

99. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.