Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФIНАНСОВА АКАДЕМІЯ Кафедра загальноекономічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ “РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ” на тему: “КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” Виконав: Студент І курсу Групи Ф-12 ФПМС Полоз С.М. Науковий керівник: Круль Г.В. Чернівці – 2008 ЗМІСТ Вступ3 РОЗДІЛ І. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЙОГО ВИДИ ТА СТРУКТУРА6 1.1. Загальна характеристика курортно-туристичної діяльності 1.2. Суть та структура рекреаційної діяльності в Україні.8 РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ13 2.1. Основні передумови розвитку рекреаційної діяльності в 2.2.Оцінка природних рекреаційних ресурсів України.14 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ18 3.1. Характеристика Карпатського рекреаційного району.18 3.2. Рекреаційне природокористування в Чернівецькій області.21 3.3. Характеристика Причорноморського рекреаційного району.23 РОЗДІЛ ІV. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ26 4.1. Головні проблеми 4.2. Перспективи розвитку туризму в Висновки32 Список використаної літератури35 Додатки ВСТУП Туризм на початку XXI століття характеризується як один із видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за темпами зростання доходів від нафтовидобутку і автомобілебудування. Світова туристична індустрія пережила справжній бум у ювілейному 2000 році та утримує темпи зростання кількості туристів і надходжень від туристичної діяльності в наступних роках XXI століття. З кожним роком число подорожуючих збільшується на 5-7% і вже досягло 700 млн. чоловік в рік. Прибутки від туризму також сягнули рекордної відмітки і щороку складають близько 500 млрд.$. Такі вражаючі результати 2000-го і наступних років були досягнуті завдяки великій кількості знаменних подій, таких, як ювілей християнства, літні Олімпійські ігри в Сіднеї та зимові в Солт-Лейк-Сіті, Європейський та Світовий чемпіонати по футболу та інші. Феноменальний успіх туризму ще і в тому, що в його основі лежить задоволення постійних людських потреб і потягу до пізнання навколишнього світу. Це пізнання через туризм стало можливим завдяки підвищенню в багатьох країнах життєвого рівня населення, розвитку транспорту, інформаційних та інших технологій, і в цілому завдяки глобалізації. У сучасному світі сформувалося нове ставлення до туризму - для багатьох це уже не розкіш, а природна необхідність. В деяких, особливо європейських, країнах навіть сформувалось таке поняття, як &quo ;право на туризм&quo ;, яке відображене в Глобальному етичному кодексі туризму, прийнятому Всесвітньою туристичною організацією. Як сфера економічної діяльності туризм, з одного боку, визначається попитом і споживанням відвідувачів, а з другого боку, він відноситься до товарів і послуг, які виробляються з метою задоволення цього попиту. Таким чином, туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності, в тому числі міжнародний і внутрішній транспорт, громадське харчування, розваги, послуги туроператорів і тур агентів та інші.

В наш час майже всі регіони світу продемонстрували значне зростання обсягів туризму. Разом з тим події 11 вересня 2001 в США, нестабільна ситуація на Близькому Сході, події в Югославії, Македонії та інші мали негативний вплив на сферу туризму не тільки в цих регіонах, а й у всьому світі. Незважаючи на це, довгострокові перспективи розвитку галузі і надалі залишаються оптимістичними. Результати проведених досліджень ВТО передбачають, що туристичний рух до 2020 року зросте до 1,6 млрд., туристів за рік, які витрачатимуть 2 трильйони доларів США, або 5 млрд. в день. Від перших днів своєї незалежності Україна впевнено стала на шлях створення власної тур індустрії, проголосивши туризм пріоритетною галуззю розвитку економіки. У таких складних умовах перехідного періоду український туризм з року в рік працює динамічно та прибутковіше, нарощує обсяги виробництва товарів і послуг, підвищує якість і культуру обслуговування. Згідно з оцінками Міністерства економіки України продукти та послуги, пов'язані з діяльністю туристичної галузі, становлять близько 10% валового національного продукту, а за загальними оцінками, близько 15% робочої сили в Україні зайнято в туристичному бізнесі та супутніх галузях. Об’єктом даної роботи стає саме курортно-туристичний комплекс . Метою написання курсової роботи є дослідження особливостей і перспектив розміщення продуктивних сил курортно-туристичного комплексу. Основні завдання: розкрити суть та структуру курортно-туристичного комплексу України; виділити основні передумови розвитку; охарактеризувати головні рекреаційні райони; визначити проблеми та перспективи розвитку. Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, що підсумовують їх, списку використаної літератури та додатків. У кожному розділі описується один із аспектів функціонування рекреаційної діяльності в Україні. Так, перший розділ розкриває роль та структуру рекреаційного природокористування, адже в Україні туристична діяльність сприяє розвитку тих територій, де є рекреаційні ресурси і немає перспектив розвитку промисловості, створюючи таким чином нові робочі місця, зростання доходів населення, одночасно забезпечує збереження пам'ятників історії, архітектури, культури; другий вміщує в себе передумови розвитку, зокрема природно-рекреаційний потенціал; у третьому розділі дається характеристика головним рекреаційним районам; у четвертому – аналізують проблеми та розробляють перспективи розвитку даного виду діяльності в Україні, бо незважаючи на всі політичні та соціально-економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала тією галуззю народного господарства України, яка з року в рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту. Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави. РОЗДІЛ І. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЙОГО ВИДИ ТА СТРУКТУРА 1.1

. Загальна характеристика курортно-туристичної діяльності України. Прогнози щодо позитивних тенденцій розвитку туризму в кінці XX ст. та на початку XXI ст. виправдалися. Протягом 2008 року зареєстровано 11,9 млн. відвідань України іноземцями (річний приріст дорівнює 6,2%). В тому числі 5,8 млн. туристичних поїздок (приріст 31,8%) та 5,6 млн. одноденних поїздок (зменшення на 17,7%). В порівнянні з 2007 роком в мотивації в'їзду іноземних громадян до України в 2008 році відбулися структурні зміни, причиною яких було значне зростання ( 57%, або 1,5 млн. осіб) приватних туристичних поїздок одночасно з різким падінням обсягів транзиту (-54% або 2,6 млн. осіб). В порівнянні до 2007 року транзитний потік з Росії скоротився у 2,9 рази, з Білорусії - у 6,2 рази, з Вірменії у 4,9 рази, з Грузії у 5,6 рази. За схемою розрахунків, рекомендованою ВТО, іноземні відвідувачі залишили близько 2,5 млрд., доларів США протягом свого перебування в Україні у 2008 році. У свою чергу громадяни України в 2008 році здійснили 15,6 млн. закордонних поїздок (приріст склав 16,4%), в тому числі 9,4 млн. туристичних (приріст 8,0%), решта - одноденні відвідання. Аналогічно до багатьох європейських країн, де найбільш потужними є туристичні потоки між сусідніми державами, для України сукупна частка туристичного обміну з Росією, Білоруссю та Молдовою протягом останніх років коливається близько 65% від загальних обсягах тур потоків. Поряд з цим, сусідні країни забезпечують і потужні потоки одноденних відвідувачів. Поїздки між сусідніми державами і надалі будуть значно переважати в структурі міжнародного туризму. Розглядаючи структуру внутрішнього туризму, слід зазначити продовження активної діяльності у 2008 році туристичних підприємств таких регіонів, як АР Крим, м. Київ, М.Севастополь, Одеська, Донецька, Львівська, Харківська області. Понад 6,9 млн. населення України здійснили різноманітні подорожі рідним краєм. Близько 16,0 млн. відвідувачів зареєстровано музеями України та більше 1,8 млн. екскурсантів на рахунку тур агентств. Розрахований за методикою ВТО сукупний обсяг реалізації товарів та послуг різних галузей економіки, що забезпечують задоволення споживчих потреб іноземних та внутрішніх відвідувачів України, склав в 2008 році 20,9 млрд, гривень, або 3,9 млрд. дол. США. Таблиця 1.1. Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі в 2004-2008 pp. 2004 2005 2006 2007 2008 Кількість туристів, які в'їхали в Україну, млн.осіб 7,6 6,2 4,2 4,4 5,8 Кількість туристів, які виїхали з України, млн. осіб 10,5 8,6 7,4 8,7 9,4 Кількість внутрішніх туристів, млн. осіб 5,7 5,7 6,4 6,6 6,9 Загальний обсяг туристичних потоків, млн. осіб 23,8 20,5 18,0 19,7 22,1 Приріст до попереднього року,% 10,19 -13,9 -12,2 9,44 12,18 Протягом 2008-го року туристичні підприємства, готелі та санаторно-курортні заклади України, загальною кількістю 7214 одиниць, реалізували власних послуг на суму близько З млрд. грн., що дорівнює 1,5% у ВВП України та 3,3% по статті &quo ;Виробництво послуг&quo ;. Приріст сукупного обсягу реалізації в порівнянні з попереднім роком становив 30%.

Подаю телеграму НК ГА з дня 4.V¶¶, ч. 3715. ТЕЛЕГРАМА НК ГА З ДНЯ 4.V¶¶, Ч.3715. Пд сильним напором польських сил, за браком мунц й нших матерялв Галицька армя буде примушена перейти рчку Збруч та шукати опору й охорони на широких ланах Велико Украий. З цих причин НК ГА звертаться з проханням до Головного Отамана призначити район виключно для Галицько арм простр мж рчкою Збручем та лню Сатанв-Борщвка-Городок-Купель-Смотрич-Черч-Голосквка-Кам'янець Подльський-Жванець включно, де армя вдпочила б та упорядкувалася б. Охорона границь Збруча й Днстра залишаться Галицькй арм. Для врятування дорогого залзничного майна й матерялв прохаться дозволити на перешивку залзниц нашими залзно-дорожними частинами вд ст. Гусятин на наш бк аж до слдуючо станц. СИТУАЦ¶Я В ШТАБ¶ Д¶ґВО· АРМ¶· В ЗВ'ЯЗКУ З П¶ДХОДОМ ГАЛИЦЬКО· АРМ¶· ДО ЗБРУЧА Враження вд телеграми. Цю телеграму було отримано в штаб Дво арм в присутност Головного отамана напередодн залишення нами Проскурова (5.V¶¶)

1. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

2. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

3. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

4. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

5. Характеристика рекреаційних ресурсів України

6. Загальна характеристика конституції України
7. Місце України в глобалізаційних процесах
8. Характеристика Причорноморського регіону України

9. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

10. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

11. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

12. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

13. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

14. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

15. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

16. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

18. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

19. Політичні права і свободи громадян України

20. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

21. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

22. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
23. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
24. Історія України

25. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

26. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

27. Період гетьманщини України

28. Центральна Рада і пролетаріат України

29. Культура України в 30-х рока

30. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

31. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

32. Податкова політика України

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

33. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

34. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

35. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

36. Поняття, форма та функції Конституції України

37. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

38. Суверенітет України
39. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
40. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

41. Бюджетна ситема України

42. Державний бюджет України і бюджетне право

43. Сбалансованість бюджета України

44. Фінансова система України

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

47. Інтеграція України у світове господарство

48. Використання трудових ресурсів Західної України

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

49. Міжнародний ринок туристичних послуг України

50. Машинобудівний комплекс України

51. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

52. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

53. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

54. Грошовий обіг України
55. Органи внутрішніх справ України
56. Грошові розрахунки в господарському обороті України

57. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

58. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

59. Інформаційна політика України

60. Конституційні засади виконавчої влади України

61. Судова система України

62. Грошова система України

63. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

64. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

65. Хімічна промисловість України

66. Чорна i кольорова металургія України

67. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

68. Законодавство України про військову службу

69. Діяльність уряду України в галузі екології

70. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький
71. Легка промисловість України укр
72. Верховна Рада України в системі органів влади

73. Ґрунти України

74. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

75. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

76. Етикет України та Росії

77. Методики оцінки фінансового стану банків України

78. Національний банк України

79. Національний Банк України

80. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

81. Ринок цінних паперів України

82. Страховий ринок України

83. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

84. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

85. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

86. Функції Національного банку України
87. Банківська система України
88. Банківська система України та проблеми її реформування

89. Державний ощадний банк України

90. Негативні фактори, що впливають на населення України

91. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

92. Геоботанічне районування України

93. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

94. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

95. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

96. Сільськогосподарські регіони України

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

97. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

98. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

99. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.