Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетна система України

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Завдання 1 1.Хто готує проект бюджетних запитів: а) Державне казначейство b) Головні розпорядники бюджетних коштів c) Органи стягнення d) ДПА 2. Які є принципи розмежування видатків між місцевими бюджетами? а) Функціональний, економічний, відомчий; b) Відомчої підпорядкованості і територіального розташування об’єктів фінансування; c) Субсидіарності, з врахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача; 3.Прийняття Державного бюджету України з дефіцитом дозволяється у разі: а)Здійснення Національним банком емісії; b)Наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту; c)Погашення основної суми боргу. 4. Зведений кошторис: а) Затверджується разом із зведеним планом асигнувань Мінфіном; b)Затверджується Кабінетом міністрів; c)Затверджується Державним казначейством; d)Не затверджується. 5.Загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України здійснює: а)Кабінет Міністрів b)Верховна Рада c)Міністерство фінансів d)Державне казначейство 6.Трансферти – це а) надання коштів з вищестоящого бюджету нижчестоящому з метою збалансування цього бюджету у випадку перевищення видатків над доходами; b)кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі; c) безповоротне та безоплатне надання коштів з бюджетів 7.Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається: а) Кошторисом бюджетної установи; b) законом про Державний бюджет України; c) Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період 8.Бюджетне зобов’язання – це: а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету. b) повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування c) будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому. 9.Бюджетний розпис складається з: а) Двох розділів b) Трьох розділів c) Чотирьох розділів 10.Бюджет розвитку є: а) Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів; b) Складовою частиною загального фонду місцевих бюджетів; c) Складовою частиною загального і спеціального фонду місцевих бюджетів. Завдання 2 Дайте визначення «Бюджетна система» Бюджетна система — це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права; У чому полягає основна мета бюджетної політики держави? Основна мета бюджетної політики полягає у забезпеченні найважливіших функцій держави, таких як: фінансове забезпечення виконання державою своїх функцій; підтримку фінансової стабільності та збалансованості в країні; забезпечення фінансової цілісності держави; створення стимулів для соціально-економічного розвитку.

Таким чином бюджетна політика забезпечує реалізацію завдань економічної політики держави. Перерахуйте базові складові бюджетного механізму. В структурі бюджетного механізму виділяють три ланки: механізм мобілізації грошових засобів у федеральний, регіональні і місцеві бюджети; механізм витрачання бюджетних засобів шляхом їх надання юридичним та фізичним особам; механізм міжбюджетного розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Також в структурі бюджетного механізму можна виділити відокремлені блоки: бюджетного планування і бюджетного прогнозування; виконань бюджету; бюджетного контролю і т.д. Які існують джерела формування бюджету? Формування бюджету може відбуватись за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел. До внутрішніх джерел відносять валовий внутрішній продукт і національне багатство, які вироблені на території даної країни, до зовнішніх – валовий внутрішні продукт( а іноді й національне багатство) інших країн, який надходить у вигляді державних позик або репараційних платежів, тощо. Доходи бюджету класифікують за такими розділами: Податкові надходження; Неподаткові надходження Доходи від операцій з капіталом Трансферти Назвіть основні принципи бюджетного фінансування. Основні принципи бюджетного фінансування: 1) Принцип плановості 2) Принцип цільового спрямування коштів 3) Принцип безповоротності та безвідплатності фінансування 4) Принцип ефективного використання коштів 5) Принцип поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел 6) Принцип здійснення постійного контролю Завдання 3 Доповніть статтю Бюджетного кодексу 1.Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу. 2. Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади АРК, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування Завдання 4 Розкрити зміст питання Теоретичні і концептуальні основи виконання бюджету. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Виконання Державного бюджету України за доходами: 1. Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду. 2. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету. 3. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

4. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. 5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок державного бюджету. Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються: 1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису; 2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; 3) взяття бюджетних зобов'язань; 4) отримання товарів, робіт та послуг; 5) здійснення платежів; 6) використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм. 2. Відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисів бюджетних установ здійснюється розпорядниками коштів відповідно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змін до кошторисів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності у зв'язку із зміною обсягів доходів і видатків відповідно до затвердженого бюджетного розпису здійснюється керівниками цих закладів. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень. 3. Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України. 4. Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом. 5. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. 6. Будь-які зобов'язання, взяті фізичними та юридичними особами за коштами Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов'язаннями. Витрати державного бюджету на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватися. 7. Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами. 8. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі: 1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України; 2) відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню; 3) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.

PК неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных ссуд

1. Бюджетна система України

2. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

3. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

4. Фінансова система України

5. Судова система України

6. Ліквідність банківської системи України
7. Формування та розвиток банківської системи України
8. Банківська система України

9. Місце правової системи України серед правових систем світу

10. Правова система України

11. Судова система України

12. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

13. Партійна система України. Політичний маркетинг

14. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

15. Валютна система: України, світу, та Європи

16. Фінансова система України

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Формування податкової системи України

18. Банківська система України

19. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

22. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
23. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності
24. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

25. Система цивільного права України

26. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

27. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

28. Структура системи соціального захисту населення і політики України

29. Система митних органів України та їх повноваження

30. Автоматизована система Державного казначейства України

31. Система оподаткування України

32. Атомна енергетика України і РПС

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Расходы бюджетной системы на социальные цели

34. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

35. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

36. Політичні права і свободи громадян України

37. Бюджетная система РФ

38. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
39. Бюджетная система РФ
40. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

41. Бюджетная система Российской Федерации

42. Бюджетная система субъектов РФ. Анализ областного бюджета Сахалинской области на 2001год

43. Бюджетная система

44. Бюджетная система Российской Федерации

45. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

46. Історія України

47. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

48. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Період гетьманщини України

50. Центральна Рада і пролетаріат України

51. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

52. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

53. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

54. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
55. Економічне районування України
56. Загальна характеристика конституції України

57. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

58. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

59. Поняття, форма та функції Конституції України

60. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

61. Суверенітет України

62. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

63. Бюджет України: актуальні проблеми

64. Державній бюджет України

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

65. Сбалансованість бюджета України

66. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

67. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

68. Бюджетная система и бюджетный процесс

69. Бюджетное устройство и бюджетная система

70. Доходы бюджетной системы
71. Інтеграція України у світове господарство
72. Використання трудових ресурсів Західної України

73. Міжнародний ринок туристичних послуг України

74. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

75. Особливості перехідної економіки України

76. Роль і значення АПК для господарства України

77. Бюджетная система

78. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

79. Бюджетная система. Государственный долг

80. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Органи внутрішніх справ України

82. Механізм кредитування банками України

83. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

84. Інформаційна політика України

85. Конституційні засади виконавчої влади України

86. шпори з цивільного права України
87. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України
88. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

89. Хімічна промисловість України

90. Чорна i кольорова металургія України

91. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

92. Законодавство України про військову службу

93. Діяльність уряду України в галузі екології

94. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

95. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

96. Социум как система /Укр./

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

98. Аграрне право України

99. М.О. Скрипник - видатний діяч України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.