Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Военное дело Военное дело     Военная кафедра Военная кафедра

Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ ВИПУСК № 1018 Для службового використання Прим. № МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЧ1999 рік Введені в дію Технічним розпорядженням №128 (0099) Начальника озброєння ВПС від &quo ;6&quo ; квітня 1999року. Дані методичні рекомендації призначені для ІТС озброєння частин, з&quo ;єднань, авіаційних корпусів, ВПС, які здійснюють комплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ. З виходом даних методичних рекомендацій випуск № 5206 введеним в дію Вказівкою № 918 (8099) Головного інженера ВПС від 23 травня 1984 року в в а ж а т и т а к и м, щ о в т р а т и в ч и н н і с т ь . Склали: Монастирський І.Є. , Бураковський Є.М. , Шпеко Д.М.Відповідальний за випуск БОРИСЕНКО М.В. ВСТУП Для забезпечення якісного виконання регламентних, ремонтних та інших робіт в ТЕЧ ап в суворій відповідності з вимогами встановленої технологічної документації, а також надання практичної допомоги інженерно-технічному складу озброєння в освоєнні передових методів роботи на авіаційній техніці керівний інженерно-технічний склад озброєння частин, з&quo ;єднань, авіаційних корпусів, ВПС проводить комплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно з планом перевірок. Періодичність перевірок вказана у додатку 12. На перевірку відводиться 4-5 днів. Кожна перевірка ТЕЧ повинна бути показовою, тобто поряд з контролем містити елементи методичної роботи та навчання інженерно-технічного складу озброєння по основних питаннях планування роботи ТЕЧ та організації виконання регламентних і ремонтних робіт на авіаційній техніці. Перевірка повинна починатись із заслуховування начальника ТЕЧ про стан справ на даний період. Потім перевіряються наступні основні питання: - готовність ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій; - планування роботи ТЕЧ; - організація виконання регламентних (ремонтних) робіт на АТ; - підготовленість ТЕЧ до військового ремонту АТ; - організація виконання доробок, періодичних робіт на АТ згідно з бюлетенями МАП, облік бюлетенів; - ведення робочої документації; - організація інженерно-технічної підготовки; - організація охорони ТЕЧ; - підсумки та звітність роботи ТЕЧ; - організація контролю повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння військової частини. ЗАСЛУХОВУВАННЯ НАЧАЛЬНИКА ТЕЧ В довідці - доповіді на підставі конкретних даних начальник ТЕЧ коротко викладає стан справ по наступних основних питаннях: Укомплектованність ТЕЧ особовим складом згідно штату. Використання особового складу за прямим призначенням. Коротка службова характеристика та оцінка моральних і ділових якостей заступника начальника ТЕЧ та начальників груп регламентних (ремонтних) робіт, їх роботи по зміцненню військової та технологічної дисципліни підпорядкованого особового складу. Стан виробничої бази ТЕЧ. Організація виконання регламентних робіт. Кількість виконаних регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів з початку року, працевитрати, які досягнуті при виконанні робіт та терміни виконання усіх видів робіт по типах авіаційної техніки.

Виконання виробничого плану на день перевірки. Виконання плану інженерно-технічної підготовки. Організація проведення тренувань на АТ. Стан та організація військового ремонту АТ, яка одержала бойові та експлуатаційні пошкодження. Рівень підготовки ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій. Ступінь контейнерування та пакетування авіаційно-технічного майна, стан аеромобільного комплекту ТЕЧ. Робота по підвищенню економічності виробничого процесу та раціоналізаторська робота в ТЕЧ. Класність спеціалістів ТЕЧ. Робота по узагальненню та впровадженню передового досвіду. Невирішені питання. Пропозиції по удосконаленню організації роботи в ТЕЧ. 2.ГОТОВНІСТЬ ТЕЧ ДО ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ Перевірити наявність: Розрахунку на перебазування (згідно ТНІАЗ-92р. гл.2.5 ст.56,57, випуску 3540-75р.гл.6): а) своїм ходом; б) залізничним транспортом; в) транспортними літаками. 2)Аеромобільного комплекту ТЕЧ. В наявності повинні бути : а) малогабаритні авіатранспортабельні стенди-візки з КПА для виконання регламентних робіт; б) аеромобільні автономні засоби військового ремонту; в) пакети та контейнери для збереження і транспортування наземного обладнання; г) засоби механізації трудомістких робіт; д) автономні джерела живлення. Якщо обладнання, яке застосовується для аеромобільного комплекту ТЕЧ (стенди-візки), не використовується постійно при виконанні регламентних робіт, то перевіряючий перевіряє укомплектованість стендів-візків КПА, пристосуваннями та інструментом, умови збереження аеромобільного комплекту. Перевіряється можливість виконання регламентних робіт в польових умовах за допомогою аеромобільного комплекту. Контейнерування та пакетування авіаційно-технічного майна (згідно ст. 59 ТНІАЗ-92 року). Перевіряється ступінь контейнерування та пакетування АТМ. Наявність матеріалу для кріплення , пакування та завантажування. При відсутності повинні бути заявки на необхідне обладнання в АТЧ. 3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТЕЧ Перевірити наявність: річного плану відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи ( в ремонт), виконання робіт по бюлетеням (згідно ст.147 ТНІАЗ-92р.), графіка виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення (згідно ст.149 ТНІАЗ-92р.) ; річного та місячного виробничих планів ТЕЧ (згідно ст.147 ТНІАЗ-92р.); річного та місячних планів роботи ТЕЧ; місячного та щоденного планів роботи групи у начальників груп; завдання на робочий день у виконавців (особового складу груп регламенту і ремонту). Відповідно до планів проаналізувати рівномірність відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи (в ремонт), роботи по бюлетеням, завантаження ТЕЧ по місяцям року відповідність між потрібними працевитратами та наявними. Річний план відходу літаків (вертольотів) на регламентні роботи (в ремонт), виконання робіт по бюлетеням підписує заступник командира частини по озброєнню, а затверджує командир частини. Графік виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення складає старший інженер по спеціальності, а затверджує заступник командира частини по озброєнню. Річний та місячні виробничі плани ТЕЧ підписуються начальником ТЕЧ, а затверджує заступник командира частини по озброєнню.

Річний план роботи ТЕЧ підписується начальником ТЕЧ, а затверджується командиром частини. Типова форма плану приведена у додатку 16. Місячні плани роботи груп регламенту і ремонту підписуються начальником відповідної групи, а затверджується начальником ТЕЧ. Перевіряється наявність відміток про виконання заходів у планах робіт на рік, місяць, день та звітний матеріал. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ (РЕМОНТНИХ) РОБІТ НА АТ Допуск особового складу ТЕЧ до виконання робіт на АТ. Перевіряється по наявності на кожного виконавця: плани (картки) вводу в стрій (згідно наказу ГК ВПС №85-81р. гл.ІІ, ІІІ, ІУ, додатки 1,2,3); копії (витяги) наказів по частині про допуск до виконання конкретних робіт (згідно наказів МО, Командувача ВПС, вказівок НО ВПС, ТНІАЗ-92р.). Зразок оформлення наказу по частині про допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт на АТ показаний в додатку 15; акту перевірки знань (додаток 15); контрольного листа проведення інструктажу по техніці безпеки . Стан та достатність технологічної документації. В ТЕЧ повинні бути в наявності регламенти технічного обслуговування (технічної експлуатації) по всіх типах АТ, яка експлуатується в частині та на якій виконуються регламентні роботи, технологічні карти виконання регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. Перевіряючий повинен звірити робочі примірники технологічної документації з еталонним та впевнитись, що в усі примірники робочої документації внесені зміни та доповнення відповідно до вимог бюлетенів, технічних розпоряджень або вказівок начальника озброєння ВПС. Зміни та доповнення вносяться в регламенти тільки шляхом вклеювання або заповнення вкладишів такого формату, як аркуш регламенту. Вклейки вставляються між сторінками, які містять пункт регламенту, до якого відносяться зміни або доповнення. Зразок запису змін та доповнень до регламенту вказаний у додатку 1. Облік змін ведеться в розділі регламенту &quo ;Лист реєстрації змін&quo ;. Після того, як посадова особа переконалась, що усі зміни та доповнення внесені, робиться запис в розділ регламенту &quo ;Облік звірок з еталоном&quo ;, для чого в регламент вклеюються спеціальні аркуші (додаток 2). Якщо посадова особа виявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їх усунення. Одночасно перевіряючий здійснює контроль наявності, записів про щоквартальну звірку робочих примірників начальниками груп регламенту і ремонту , а також про виконання перевірки внесення змін та доповнень в робочі примірники старшими інженерами частин по спеціальності, які виконуються один раз в півріччя. Перевіряється наявність технологічних карт на всі види регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. В усі технологічні карти повинні бути внесені усі зміни та доповнення, для чого ведеться &quo ;Лист реєстрації змін&quo ; (додаток 3). Типові технологічні карти регламентних робіт і складних демонтажно-монтажних робіт розробляються промисловістю та вводяться в дію начальником озброєння ВПС . В разі відсутності таких типових технологій, технологічні карти розробляються старшим інженером (інженером) частини по спеціальності за участю ЛАТЛ (науково-дослідних установ) ВПС і затверджуються заступником командира об&quo ;єднання (з&quo ;єднання) по озброєнню, а для частин безпосереднього підпорядкування - начальником управління експлуатації озброєння і військової техніки озброєння ВПС.

Проте, намагаючись «вдосконалити» місцевий діалект, Могильницький наполягав на тому, щоб вживати його з численними церковнослов'янськими домішками. Отриманий внаслідок цього штучний мовний гібрид мало сприяв спростуванню тверджень про непридатність української мови для літературного вжитку. Крім перемишльського гуртка, у 1820-х роках працювали кілька західноукраїнських учених, які, на зразок колекціонерів та антикварів, збирали матеріали з історії Східної Галичини та її фольклор. Серед представників цієї невеликої групи були історики Михайло Гарасевич та Денис Зубрицький, а також граматисти й етнографи Йосип Левицький та Йосип Лозинський. Втім, написані німецькою, латинською чи польською мовами, їхні праці мали обмежений вплив. «Руська трійця». У 1830-х роках центр діяльності, спрямованої на пробудження національної свідомості, переміщується до Львова, де на арену виходять молоді ідеалістично настроєні й захоплені ідеями Гердера семінаристи, їхнім лідером був Маркіян Шашкевич — 21-річний юнак, що мав поетичний та організаторський талант

1. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

2. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

3. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

4. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

5. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

6. Міжнародні фінансові організації та їх роль
7. Поняття організації та її ознаки
8. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

9. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

10. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

11. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

12. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

13. Правові засади митного права та страхової діяльності

14. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

15. Організація збутової діяльності на підприємстві

16. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

17. Планування і організація навчальної діяльності

18. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

22. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі
23. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
24. Рельєф та ландшафтна організація

25. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

26. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

27. Організація та планування кредитування

28. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

29. Роль та вміст води в організмі

30. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

31. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

32. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

34. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

35. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

36. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Нормативна база, методика та методи перевірки
39. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
40. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

41. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

42. Організація обліку в магазині "Світанок"

43. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

44. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

45. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

46. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

47. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

48. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов

49. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

50. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

51. Исследование технологий взаимодействия предприятия с гос.органами и контрагентами по электронным каналам связи

52. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

53. Організація захисту державної таємниці в Росії

54. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
55. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
56. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

57. Судова влада та органи, що її здійснюють

58. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

59. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

60. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

61. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

62. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

63. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

64. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

66. Періодизація та історичне значення махновського руху

67. Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах

68. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

69. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

70. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
71. Технологія виготовлення мочених плодів та ягід
72. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

73. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

74. Технологія продажу пральних, миючих та дезінфікуючих засобів

75. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

76. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

77. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

78. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

79. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

80. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

81. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

82. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

83. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

84. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

85. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

86. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація
87. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
88. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

89. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

90. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

91. Імідж ділової людини та організації

92. Лідерство та керівництво в організації

93. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

94. Організація ярмарок та аукціонів

95. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

96. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

97. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

98. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

99. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.