Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Математика Математика

Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни &quo ;Статистика” I. Завдання 1. Ряди динаміки Задача 1 Видобуток різних видів палива в Україні за 1996-2001рр. характеризується даними: Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Нафта,млн.т. 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 Натуральний газ,млрд.м 18.4 18,1 18,0 18,1 17,9 18,3 Вугілля 70,5 76,9 77,2 81,8 81,0 83,9 Для кожного динамічного ряду обчисліть середньорічні показники динаміки (середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп росту та середньорічний темп приросту). Провести порівняльний аналіз показників. Задача 2 Використовуючи взаємозв’язок показників динаміки, визначите рівні ряди (виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001рр.) і відсутні в таблиці ланцюгові характеристики динаміки: Рік млрд. кВт год Ланцюгові показники динаміки Абсолютний при-ріст,млрд. кВт год Темп росту, % Темп приросту,% 1996 183,0 Х х х 1997 -5,0 1998 97,1 1999 -0,4 2000 99,6 2001 1,6 Задача 3 Графа 8, 9 Дані по деяких показниках за 12 місяців попереднього року. Місяць Кількість народ- жених, тис.осіб Кількість помер- лих, тис.осіб Кількість зареє- строваних шлюбів, тис. Кількість зареє- строваних розлучень, тис. Грошові доходи населен- ня, млн.грн. Грошові витрати населен- ня, млн.грн. Перевезення пасажирів залізнич- ним транс- портом, млн.осіб Переве- зення пасажи- рів ав – тотранс- портом, млн.осіб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 28,8 60,6 11,2 15,0 7121 5967 42,4 229,9 II 32,3 66,4 15,6 15,4 6293 6393 43,2 222,3 III 32,0 55,4 24,8 14,6 7397 7040 44,2 218,9 IV 34,3 54,4 26,6 16,1 7608 6972 46,1 212,5 V 33,5 53,6 32,4 17,1 8456 7875 45,2 210,6 VI 33,8 54,3 39,7 15,5 7386 7878 42,7 208,8 VII 34,3 63,9 29,7 18,5 7737 8457 39,2 215,5 VIII 32,3 61,5 28,1 20,2 7907 7884 39,8 217,3 IX 29,9 64,9 15,4 19,2 10000 8257 44,8 227,1 X 29,6 69,9 17,9 15,9 6182 7002 39,5 214,8 XI 30,8 59,1 25,6 16,1 7397 7053 39,3 208,5 XII 31,8 63,2 14,1 17,0 8345 7867 39,9 228,2 За наведеними даними для кожної з вказаних ознак: визначте індекси сезонності на основі постійної середньої; оцініть амплітуди сезонних коливань і представте їх графічно; порівняйте інтенсивність сезонності між вказаними ознаками. Зробіть висновки. Розв’язання: Задача 1 Розрахунок середньорічних показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel. Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Нафта, млн.т. 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 Натур. газ млрд. куб.м 18,4 18,1 18 18,1 17,9 18,3 Вугілля млн.т. 70,5 76,9 77,2 81,8 81 83,9 Розрахунок середньорічного абсолютного приросту Ланцюгові абс. прирости 1996 1997 1998 1999 2000 2001 середньорічний абс. приріст Нафта, млн.т. 0 -0,2 -0,1 -0,1 0 -0,08 Натур. газ млрд. куб.м -0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,4 -0,02 Вугілля млн.т. 6,4 0,3 4,6 -0,8 2,9 2,68 Розрахунок середньорічного темпу росту Ланцюгові темпи росту 1996 1997 1998 1999 2000 2001 середньорічний темп росту cередньо- річний темп приросту Нафта, млн.т. 1,000 0,951 0,974 0,974 1,000 0,980 -0,020 Натур. газ млрд. куб.м 0,984 0,994 1,006 0,989 1,022 0,999 -0,001 Вугілля млн.т. 1,091 1,004 1,060 0,990 1,036 1,035 0,035 Середньорічний абсолютний приріст розраховується як середнє арифметичне ланцюгових абсолютних приростів по роках де – абсолютний приріст і-го періоду, – число періодів, Y0, Y – початковий і кінцевий показники відповідно.

Розрахунок показано у таблиці: Розрахунок середньорічного абсолютного приросту Ланцюгові абс. Прирости 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Середньо- річний абс. приріст Нафта, млн.т. 0 -0,2 -0,1 -0,1 0 -0,08 Натур. газ млрд. куб.м -0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,4 -0,02 Вугілля млн.т. 6,4 0,3 4,6 -0,8 2,9 2,68 Середньорічний темп росту розраховується як середнє геометричне ланцюгових темпів росту по роках де – темп росту і-го періоду, – число періодів, Y0, Y – початковий і кінцевий показники відповідно. Разом з середньорічним темпом росту розраховується і середньорічний темп приросту за формулою Розрахунок середньорічних темпів росту та середньорічних темпів приросту показано у таблиці: Ланцюгові темпи росту 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Середньорічний темп росту Середньо- річний темп приросту Нафта, млн.т. 1,000 0,951 0,974 0,974 1,000 0,980 -0,020 Натур. газ млрд. куб.м 0,984 0,994 1,006 0,989 1,022 0,999 -0,001 Вугілля млн.т. 1,091 1,004 1,060 0,990 1,036 1,035 0,035 Аналіз показників За підсумком 6 років, з 1996 по 2001 рр., спостерігається зменшення обсягів видобутку нафти та натурального газу. Загальне зменшення по нафті склало 0,4 млн.т, а по газу – 0,1 млрд. куб. м. Середньорічне зменшення обсягу видобутку нафти становить 0,08 млн. т на рік, а середньорічне зменшення обсягу видобутку газу – 0,02 млрд. куб. м на рік. При цьому обсяги видобутку постійно, за виключенням останнього 2001 р., зменшувались, а обсяги видобутку газу коливались, причому в останньому році мало місце збільшення, що дозволяє говорити про позитивну динаміку, хоча в середньому спостерігається зменшення обсягу видобутку. Темпи росту (в даному випадку – спадання) дорівнюють: по нафті 98%, по газу 99,9%. Відповідні темпи приросту (зменшення) склали: по нафті: -2%, по газу: -0,1%. В той самий час мало місце стабільне зростання обсягів видобутку вугілля з середньорічним абсолютним приростом 2,68 млн. т. Відповідний середньорічний темп росту становить 103,5%, середньорічний темп приросту – 3,5%. Абсолютний приріст видобутку склав 13,4 млн.т. Задача 2 Відсутні рівня ряду і ланцюгові характеристики динаміки розраховуються на основі формул для визначення ланцюгових характеристик. 1) Наступний рівень ряду Ys 1 розраховується за відомими поточним рівнем Yi і відомим абсолютним приростом за формулою 2) Поточний рівень ряду Yi розраховується за відомими попереднім рівнем Ys-1 і відповідним темпом росту ki, вираженим і відсотках, за формулою 3) Темп росту ki для i-го року, виражений у відсотках, дорівнює Абсолютний приріст розраховується за відомими послідовними рівнями ряду Ys-1 та Yi: 5) Темп приросту Ті (у відсотках) при відомому відповідному темпові росту ki дорівнює де темп росту ki виражений у відсотках, а темп росту ki при відомому темпові приросту Ті (у відсотках) дорівнює Розрахунок відсутніх рівнів ряду і ланцюгових показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel. Виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001 рр. Рік млрд. кВт год Ланцюгові показники динаміки Абсолютний приріст, млрд. кВт год Темп росту, % Темп приросту, % 1996 183,0 x x X 1997 178,0 -5,00 97,27 -2,73 1998 172,8 -5,16 97,10 86,10 1999 172,1 -0,69 99,60 -0,40 2000 171,5 -0,69 99,60 -0,40 2001 173,1 1,60 100,93 0,93 Результат розрахунку наведений у таблиці (початкові дані виділені шрифтом).

Задача 3 Індекс сезонності розраховується на основі постійної середньої розраховується за формулою де – рівень ряду, – середнє значення ряду. Амплітуда сезонних коливань R розраховується як різниця між максимальним і мінімальним індексами сезонності: Порівняння інтенсивності сезонних коливань різних ознак здійснюється за допомогою середнього квадратичного відхилення Розрахунок виконується за допомогою ПЕТ MS Excel. Розрахунки по перевезеннях пасажирів залізничним транспортом наведені у наступній таблиці: Місяць Перевезення пасажирів залізничним транспортом, млн.осіб Індекс сезонності Абсолютні коливання індексу (Ic-100)^2 І 42,40 100,49 0,49 0,243817 ІІ 43,20 102,39 2,39 5,711562 ІІІ 44,20 104,76 4,76 22,65783 ІV 46,10 109,26 9,26 85,80841 V 45,20 107,13 7,13 50,83918 VI 42,70 101,20 1,20 1,451589 VII 39,20 92,91 -7,09 50,27743 VIII 39,80 94,33 -5,67 32,13275 IX 44,80 106,18 6,18 38,21843 X 39,50 93,62 -6,38 40,69951 XI 39,30 93,15 -6,85 46,97244 XII 39,90 94,57 -5,43 29,50187 Середнє 42,19 100,00 5,805994 Амплітуда коливань 16,35 Розрахунки по перевезеннях пасажирів автомобільним транспортом наведені у наступній таблиці: Місяць Перевезення пасажирів автотранспортом, млн.осіб Індекс сезонності Абсолютні коливання індексу (Ic-100)^2 І 229,90 105,52 5,52 30,50635 ІІ 222,30 102,03 2,03 4,140752 ІІІ 218,90 100,47 0,47 0,224957 ІV 212,50 97,54 -2,46 6,06775 V 210,60 96,66 -3,34 11,12472 VI 208,80 95,84 -4,16 17,31864 VII 215,50 98,91 -1,09 1,180029 VIII 217,30 99,74 -0,26 0,067651 IX 227,10 104,24 4,24 17,9612 X 214,80 98,59 -1,41 1,981306 XI 208,50 95,70 -4,30 18,48368 XII 228,20 104,74 4,74 22,49569 Середнє 217,87 100,00 3,311001 Амплітуда коливань 9,82 Сезонні коливання подаються абсолютними відхиленнями індексу сезонності від середнього значення по місяцях (ці дані містять у стовпчику D електронної таблиці). Графічне подання сезонних коливань індексу сезонності виконується за допомогою майстра діаграм MS Excel. Відповідні графіки наведені нижче. Порівняння інтенсивності сезонності перевезень пасажирів залізничним та автомобільним транспортом виконується за допомогою середніх квадратичних відхилень їх індексів сезонності. Для перевезень залізничним і автомобільним транспортом вони становлять відповідно 5,8 та 3,3, що свідчить про помітно більшу інтенсивність сезонних коливань залізничних перевезень пасажирів. ІІ. Завдання 2. Індекси Задача 1 За наведеними даними визначити зведений індекс собівартості та фізичного обсягу виробництва. Пояснити їх зміст. Вид виробу Витрати на виробництво у 2000 р. Зміна у 2001 р. порівняно з 2000 р., % собівартості фізичного обсягу АВ – 1 1200 -5,0 25,0 АВ – 1Б 1250 2,0 10,0 Задача 2 За даними задачі 1 знайти абсолютну зміну витрат на виробництво в цілому та за рахунок окремих факторів. Задача 3 Собівартість одиниці продукції у поточному періоді зменшилась на 15%, а обсяг випуску зріс у 1,25 рази. Як змінились грошові витрати на виробництво? Задача 4 За наведеними даними визначити індекси фіксованого складу та структурних зрушень середньої ціни на безалкогольні напої. Пояснити економічний зміст індексів.

Жизненная сила создавала вещи, странствующая душа создавала перемены. По этой причине распознавали светлых духов и темных» [199, с.486]. Термином «жизненная сила» я перевожу выражение шэнь ши (яп. сэйки). Согласно японскому комментарию, сэйки это то, что создает все вещи, vitality. Сэй «ощущения», можно сказать, «душа» (тама), относится к ин (инь). Ки это дыхание, относится к ё (ян). При жизни обе души, светлая и темная, связаны, после смерти разделяются. Легкая душа поднимается на небо, тяжелая уходит в землю (см. [199, с.486]). Сунский мыслитель Шао Юн по-своему интерпретировал «образы» «И цзин»: «В мире существует ряд образов, которые, взаимодействуя между собой и взаимопревращаясь, дают жизнь всему сущему... Шао Юн считал такими образами прежде всего движение и покой, положительные (мужское начало) и отрицательные (женское начало) силы, твердость и мягкость. В результате взаимообращений этих образов, полагал он возникают солнце, луна, планеты, звезды, вода, огонь, земля, камни... Первые представляют собой четыре образа Неба, вторые четыре образа Земли

1. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

2. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

3. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

4. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

5. Создание файла и таблиц базы данных мастером и по заданной логической модели

6. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії
7. Работа с таблицей Excel как с базой данных
8. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

9. Статистические функции в Excel. Электронная таблица как база данных. Организация разветвлений

10. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

11. Сравнительная таблица митоза и мейоза

12. Дания

13. Экономическая система Дании

14. Безработица в России /данные на 1992г/

15. Движение Сопротивления в Дании и Норвегии

16. Налоговая система Дании

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

18. Теория государства и права (в таблицах)

19. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

20. Хронологическая таблица: Федор Иванович Тютчев(1803-1873гг.)

21. Судьба и творчество Даниила Хармса

22. Загальна структура мовної системи
23. Хронологическая таблица по А.А. Блоку
24. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

25. Методы компьютерной обработки статистических данных

26. Текстовые редакторы и электронные таблицы

27. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

28. Системы, управляемые потоком данных. Язык "Dataflow Graph Language"

29. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

30. Интерфейсные БИС, параллельный и последовательный в/в, сопроцессор в/в, наиболее известные БИС, Модемы, протоколы обменами данных

31. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

32. Сжатие данных

Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

33. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

34. Динамическое представление данных

35. Проектирование и разработка баз и банков данных

36. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

37. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

38. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"
39. База данных "Домашняя библиотека"
40. Работа с Базами данных в Delphi

41. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

42. Применение самоорганизующихся карт Кохонена для классификации и анализа пространственно распределенных неполных данных по окружающей среде

43. Базы данных Microsoft Access

44. Разработка базы данных "Культурный досуг"

45. Разработка базы данных

46. Fox Pro - реляционная модель данных

47. Алгоритм создания базы данных складского учета

48. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Разработка приложений на языке VBA в среде MS EXCEL по обработке данных для заданных объектов

50. Обработка данных о студентах

51. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

52. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

53. Защита баз данных

54. Ввод и редактирование данных в Word
55. HTML и базы данных
56. Обработка табличной информации с помощью сводных таблиц средствами MicroSoft Excel

57. Краткие сведения о электронных таблицах. Решение уравнения

58. Работа с таблицами Word

59. Использование электронных таблиц в Power Poin

60. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

61. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных

62. Таблица по строению глаза человека

63. Общие данные о нервной системе

64. Некоторые проблемы преступности на государственных границах РФ /по данным 1994-95 гг./

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Соотношение доказательств и данных, полученных в результате ОРД

66. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

67. Научная педагогическая деятельность Даниила Борисовича Эльконина

68. Статистическая обработка экспериментальных данных

69. Диаграммы Венна-Эйлера: соотношения между объемами данных понятий. Проверка правильности непосредственного умозаключения

70. Расчет системы сбора и передачи данных
71. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ
72. Способы наглядного представления статических данных

73. Отсутствующее данное

74. Химия, элементы таблицы Менделеева

75. Таблица по разделу "Органическая химия"

76. Таблица Менделеева

77. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

78. Управление процессами организации сбора и обобщения статистических данных на примере Алматинского областного управления статистики

79. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических данных

80. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

81. Использование корреляционно-регрессионного анализа для обработки экономических статистических данных

82. Обзоры стран: Дания, Япония, Норвегия, Великобритания, Кипр

83. Воевода Даниил Дмитриевич Холмский

84. Герой Ведроши и Смоленска (Воевода Данила Васильевич Щеня)

85. Ремесленники позднеримского Египта, по данным папирусов

86. История Дании
87. Таблиця дат з історії (1917-21)
88. Таблиця дат з історії (1917-21)

89. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

90. Дания. Становление государства

91. Передача данных на железнодорожном транспорте

92. Некоторые проблемы преступности на Государственной границе РФ (по данным 1994-95 гг.)

93. Роль лексических данных в диалектном членении болгарского языка

94. Дания - страна королевского фарфора

95. Моление Даниила Заточника

96. Хождение игумена Даниила

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Резюме неизвестного Даниила

98. Дано ли нам предугадать? (о будущем русского языка)

99. Постмодернистские тенденции в современной прозе (А.Битов, В.Пелевин) и факультативное изучение данной темы в школе.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.