Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Економічна історія» «Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках» План Вступ Розділ І Більшовицька стратегія і плани індустріалізації 1.1. Передумови запровадження курсу на індустріалізацію 1.2. Проголошення курсу на індустріалізацію та її основні завдання Розділ ІІ Промисловий розвиток України та джерела індустріалізації 2.1. Джерела фінансування індустріалізації 2.2. Успіхи та труднощі індустріального розвитку України в роки перших п’ятирічок 2.3.Урбанізація Розділ ІІІ Головні наслідки індустріалізації в Україні в роки перших п’ятирічок Висновки Список використаних джерел і літератури ВСТУП В 20-30-ті рр. XX ст. завжди привертали увагу дослідників, що знайшло втілення в багаточисленних монографіях, статтях, матеріалах конференцій, особливо в радянські часи. Але радянська історіографія, що характерезувалася надмірним суб’єктивізмом і комуністичною заідеологізованістю, створила черговий міф щодо “первічної доби перших п’ятирічних планів, промислових новобудов і успіхів колгоспного будівництва”, вона завжди потребувала критичного аналізу та наукової неупередженої оцінки. 30-ті роки стали найтрагічнішою сторінкою в новітній історії України, що в цей час виступила своєрідним випробувальним полігоном для експерементів сталінського тоталітарного режиму, зазнавши тяжких і драматичних демографічних, соціально-економічних і духовних втрат. Українська РСР, увійшовши до складу Радянського Союзу (30 грудня 1922 p.), остаточно втратила ті формальні ознаки незалежності, якими вона нібито користувалася після її утворення. Відтепер всі рішення, що стосувалися України, в тому числі розвитку її господарства, приймалися в Москві. Запровадження необмеженої системи централізації в управлінні господарством, загальне (всесоюзне) функціонування транспортних засобів, фінансової системи, органів обліку матеріальних ресурсів — все це надавало економіці України колоніального характеру. Вже в другій половині 20-х років (1924—1927 pp.) до загальносоюзного бюджету відраховувалося 20 % українського капіталу більше, ніж за часів Російської імперії. Сталін не був сильним теоретиком, але в цей критичний момент він висунув привабливе гасло. Відкидаючи заклики свого супротивника Льва Троцького відновити намагання поширити революцію в інші країни як нереалістичні, Сталін спонукав партію до будівництва «соціалізму в одній, окремо взятій країні», інакше кажучи, до перетворення СРСР — якнайшвидше і за будь-яку ціну — на сучасне індустріальне суспільство. Якщо будуть здійснені ці швидкі перетворення, Радянський Союз зможе вистояти проти капіталістичних ворогів і продемонструвати, що комунізм є найефективнішим шляхом до прогресу. Оскільки підтримка такої програми селянами виглядала малоймовірною (лише один селянин із кожних 125 був комуністом), Сталін закликав до «революції згори», тобто насадженої ним, партією та урядом. Скасувавши НЕП, керівництво країни взяло курс на індустріалізацію і колективізацію сільського господарства, що в кінцевому підсумку повинно було привести до &quo ;побудови матеріально-технічної бази соціалізму&quo ;.

Головна проблема, яку необхідно було вирішити у зв'язку із взятим курсом на індустріалізацію,— це фінансування розвитку промисловості, особливо важкої. Не маючи змоги одержати іноземні позики, а також через відсутність внутрішнього капіталонагромадження (націоналізація підприємств різко знизила ефективність виробництва, а ігнорування законів ринку позбавило змісту саме поняття промислового прибутку) Сталін і його оточення почали швидкими темпами розвивати важку промисловість за рахунок перекачування в неї коштів, що нагромадилися в сільському господарстві, легкій промисловості, торгівлі та в інших галузях. Керівництву було не цікаво, якою ціною їхні плани будуть втілюватись у життя, адже попереду була велика мета, попереду - «великий прорив». РОЗДІЛ 1. Більшовицька стратегія і плани індустріалізації 1.1. Передумови запровадження курсу на індустріалізацію. Стрижневою проблемою промислового розвитку було фінансування будівництва заводів, шахт, електростанцій. Свого часу Ленін уважав, що істотну роль у цьому мали відіграти внутрішні ресурси самої промисловості, однак його думка про організацію госпрозрахункових трестів як промислових об'єднань, котрі цілком відповідають за беззбитковість своїх підприємств (а збанкрутілі підприємства підлягають реорганізації або закриттю), у розглядувані роки зовсім не була реалізована. Ще за життя Леніна, у жовтні 1922 р., РНК РСФРР двічі обговорювала і схвалила важливий законопроект про внесення в бюджет щорічних процентних відрахувань з основних і оборотних капіталів госпрозрахункових трестів — так званої плати за ресурси (в обсязі 5%). За дорученням Леніна комісія на чолі з Л. Б. Каменевим опрацювала «Положення про трести». У квітні 1923 р. це «Положення» було затверджено Раднаркомом РСФРР. Проте в ньому не знайшлося місця для законопроекту про процентні відрахування з трестівських капіталів. Це означало відмову політичного керівництва від курсу на впровадження самофінансування трестів і справжнього госпрозрахунку. Таким чином, слушна ідея про внутрішньопромислове нагромадження як основне джерело індустріального будівництва не була реалізована. Індустріалізація потрапляла у залежність від ресурсів інших галузей народного господарства. На заваді якнайшвидшому здійсненню індустріалізації ставали й інші труднощі: не вистачало кваліфікованих робітників і спеціалістів, технічне устаткування заводів і фабрик застаріло й зносилося, багатьох найважливіших видів машин, необхідних для новобудов, вітчизняна промисловість взагалі не виробляла; отже, для їхнього імпорту десь треба було винайти валюту. А капіталізму тим часом удалося подолати викликану війною кризу. Це породжувало в партійному апараті побоювання: чи утримається він при владі? Небезпека ввижалася з усіх боків. «.Не можна ні на хвилину забувати про те, застерігалося в резолюції «Про внутріпартійне становище і про фракційну роботу опозиції» Першої Всеукраїнської конференції КП(б)У (жовтень 1926 р.),—що відносна стабілізація капіталізму на Заході весь час криє в собі небезпеку збройної інтервенції проти СРСР.» Отже, вважалося, що історія відвела Радянському Союзу дуже невеликий строк для подолання технічної відсталості й створення високорозвинутої промисловості.

Звідси виникали дві проблеми: темпів індустріалізації та джерел її фінансування. Ці проблеми розв'язувалися в обстановці гострих суперечок і дискусій усередині правлячої партії. Характер ідейної боротьби значною мірою ускладнювався особистим суперництвом авторитетних партійних діячів. Відмова Л. Б. Каменева та його тодішніх союзників у політбюро ЦК ВКП(б) Г. Є. Зінов'єва і Й. В. Сталіна від справжнього госпрозрахунку й поглиблення начал непу в націоналізованій промисловості наперед визначила економічну неефективність її функціонування та залежність від бюджету. А в країні, бюджет якої формувався передусім за рахунок надходжень із сільського господарства, це означало залежність від селянських ресурсів. Принципова відмова від ленінської економічної політики призвела до того, що остання втратила свій динамізм. У мирних умовах поступово набирав сили процес повернення до звичних із часів громадянської війни военно-комуністичних, тобто адміністративних, методів управління економікою. Спираючись на ленінський заповіт, М. І. Бухарін намагався теоретично обґрунтувати побудову нового суспільства на базі НЕПу, повільного («черепашачого») «вростання» країни в соціалізм — без революційних переходів у новий якісний стан і тільки під впливом поступових змін у внутрішній і міжнародній обстановці. Він рішуче виступав проти прихованого здійснення воєнно-комуністичної політики на селі й уважав, що усім прошаркам селянства слід розвивати своє господарство, нагромаджувати, збагачуватися. Та незважаючи на те, що на базі непу промисловий розвиток СРСР у середині 20-х років досяг довоєнного (1913) рівня, країна суттєво відставала від передових капіталістичних держав: значно менше вироблялося електроенергії, сталі, чавуну, добувалося вугілля і нафти. Господарство в цілому перебувало на доіндустріальній стадії розвитку. Послідовник военно-комуністичноі доктрини Є.О.Преображенський у статті «Закон соціалістичного нагромадження» відкидав можливість співіснування соціалістичної системи із селянським виробництвом і пропонував розвивати велику індустрію за рахунок руйнування дрібнотоварного селянського господарства. Така позиція знаходила в більшовицькій партії чимало прихильників. Частина її керівників, зокрема Л.Д.Троцький, Л.Б.Каменєв, Г.Є.Зінов'єв, висунула ідею «надіндустріалізації» за рахунок селянства. 1.2. Проголошення курсу на індустріалізацію та її основні завдання На XIV з'їзді , в грудні 1925 року був взятий курс на &quo ;соціалістичну індустріалізацію&quo ;, на посиленняе планово-директивного початку в побудові соціалізму. В радянській історії цей з'їзд був названий &quo ;з'їздом індустріалізації&quo ;. У жовтні 1927 р. були опубліковані тези ЦК ВКП(б) до XV з'їзду партії, в яких засуджувався лівацький курс прибічників Троцького. Наприкінці листопада 1927 р. відбувся Х з'їзд КП(б)У. Центральним завданням у галузі промисловості він уважав здійснення режиму економії, раціоналізації виробництва, зниження собівартості продукції на основі систематичного зниження цін. Усе це давало змогу навіть за умови неповного госпрозрахунку забезпечувати досить високі темпи розгортання індустрії за рахунок як внутрішньопромислового нагромадження, так і податків із селянських господарств.

Даремне пробував боронити позицй загроженого укранського льоялзму М. Грушевський, в петербурськй «Реч»: «Розвязки укранського питання в Рос я не бачив у вдрванню вд не укранських земель» тльки в полагодженн його законоправною дорогою, спльними зусиллями поступово укранського й росйського громадянства, в межах росйсько держави  на основ конституцйного розвитку, автоном крав  нацонального почування» Такто ставилися до Рос свдом й активн укранц зпд знаку Товариства Укранських Поступовцв, що може бути признане за репрезентанта й викладника настров  думок довонного, нацонально здеклярованого укранства. Зате укранськ соцял-революцонери та соцял-демократи, якнебудь ставилися вороже до росйського уряду, то в основ не сходили з грунту росйсько державности й були явними противниками укранського сепаратизму. Разом з своми росйськими товаришами проголосили вони «вйну вйн», а в свох партйних пдземелях готувалися до соцяльного перевороту. Та все те в някй мр не давало уявлення про те, що дться й що назрва в укранських народнх масах, та як у них могутн укрита нацональна потенця

1. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

2. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

3. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

4. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

5. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

6. Розвиток української мови
7. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил
8. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

9. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

10. Розвиток української лексикографії

11. Бойовий шлях українських січових стрільців

12. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

13. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

14. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

15. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

16. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1944 рр.)

Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский

17. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

18. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

19. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

20. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

21. Культурний розвиток України

22. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст
23. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків
24. Лексико-граматична організація українських військових команд

25. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

26. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

27. Статистика продукції легкої промисловості в Україні

28. Гетьманщина і розвиток українознавства

29. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

30. Регіональний розвиток харчової промисловості України

31. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

32. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей

33. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

34. Розвиток менеджменту реклами в Україні

35. Ринок цінних паперів України

36. Розвиток лізингу в Україні

37. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

38. Формування та розвиток банківської системи України
39. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
40. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

41. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

42. Правовий режим цінних паперів в Україні

43. Ринковий обіг земель в Україні

44. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

45. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

46. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

47. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

48. Розвиток науки Антропологія в Україні

Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

50. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в Україні

51. Українська культура: становлення та розвиток

52. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

53. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

54. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення
55. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні
56. Розвиток недільних шкіл в Україні

57. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

58. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

59. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

60. Розвиток соціології в Україні

61. Розвиток церковної архітектури в Україні

62. Розвиток сільського туризма в Україні

63. Розвиток філософії в Україні

64. Становлення та розвиток податкової служби України

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

66. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

67. Розвиток і розміщення харчової промисловості

68. Розвиток транспортного машинобудування в Україні

69. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

70. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
71. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов
72. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

73. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

74. Состав земель населенных пунктов

75. Алгоритмы экономической (кадастровой) оценки городских земель и территориально-экономического зонирования

76. Правовое регулирование оборота земель промышленности

77. Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства

78. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

79. Громадянство України

80. Категории земель. Земли поселений

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

82. Львівський музей українського мистецтва

83. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

84. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

85. Освоение целинных и залежных земель

86. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
87. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
88. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

89. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

90. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

91. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

92. Стратегическое управление (укр)

93. Моделирование формирования цен на земельные участки Московской области. Кадастровая оценка земель

94. Политическое и государственное устройство земель древнерусского государства

95. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в XIV – XV вв.

96. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Історія України

98. Виникнення та формування українського етносу

99. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.