Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЄКОНОМІКИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФІЛІЯ Факультет: економічний Спеціальність: облік і аудит КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни «особливості аудиту в галузях» Студента 3го курсу заочного відділення Ємєліна Сергія Івановича Дата відправлення: Дата прийому: 2007 Аудит обліку виготовлення готової продукції на підприємствах громадського харчування. Діяльність підприємств громадського харчування на сьогодні майже не відрізняється від буднів інших суб'єктів господарювання - спроба вирішення проблем з оподаткуванням, відсутність реального прибутку, залежність від платоспроможного попиту та інше. Проте певною особливістю громадського харчування є величезна (у порівнянні з &quo ;чистою&quo ; торгівлею) витратомісткість, яка практично коливається на рівні виробничих промислових підприємств (мається на увазі одиниця продукції). Ця особливість ще й обтяжена пострадянською системою управління, коли один фахівець планує, бухгалтер - обліковує, контролюючі органи - перевіряють, а менеджер - або регулює план, або &quo ;виробляє стимули&quo ; для об’єкта управління. Розбудова держави привела до відповідного краху цієї жорстко детермінованої системи. Тому персонал управління підприємством громадського харчування залишився перед вибором, чим конкретно слід займатися і кому. Відповідно контрольна функція управління як кажуть, &quo ;зависла у повітрі&quo ;. Це не дивно, бо безліч суб'єктів перевірки насамперед цікавляться податковим обліком (бо там значні економічні санкції). Якщо дослідити предмет перевірок, то, відкинувши технічний контроль, встановимо, що 90% часу займає контроль фінансовий,а в ньому - до 75 % - перевірка витрат обігу,виробництва,обслуговування та валових витрат. Безперечно, вплив та місце витрат як об'єкта (предмета) контролю важко переоцінити. Для податківців - це найсуттєвішій чинник зменшення розміру об'єкта оподаткування, фактор легалізації видатків. Для системи управління - найперший та найголовніший фактор собівартості і, опосередковано, - ціни реалізації продукції та послуг підприємства громадського харчування. Та й з, точки зору, так би мовити, &quo ;кримінальної&quo ;, витрати у громадському харчуванні є одним із надійніших шляхів приховування і зловживань, (завищення витрат готівки з каси при закупівлі сировини на ринку; збільшення видатків сировини та продукції понад потреби з нагоди свят та при замовленні банкетів; маніпулювання картками калькуляції з метою приховування реальних цін на продукцію громадського харчування, просто приховування виторгу у касі та інше). Так чи інакше витрати (разом з обсягом обороту) посідають одне з головних місць у контрольному полі (за нашими дослідженнями - від 65 до 85 %) у діяльності підприємств громадського харчування. Які ж завдання аудиту взагалі та внутрішнього аудиту конкретно відносно витрат стоять на сьогодні у ряду найактуальніших? Якщо підходити до аудиту в цілому, то витрати підприємства можуть потенційно бути предметом аудиту лише при оглядовій чи операційній перевірці.

З методологічної точки зору Національні нормативи аудиту, на жаль, нічого практикам обліку та контролю не дають, окрім загальних фраз про професіоналізм або достатність свідчень чи компетентність перевіряючих. Лише норматив №12 &quo ;Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування&quo ;, певною мірою дає визначення самого внутрішнього контролю та його середовища. В СНД серед теоретиків та практиків так і не склалася єдина думка стосовно внутрішнього аудиту (навіть за посиланнями на зарубіжних фахівців). Так, Р.Адамс, Дж.К.Робертсон, В.Подольский, Г.Поляк, А.Савін та Л.Сотнікова вважають, що внутрішній аудит - це незалежна перевірка, спрямована на запобігання та виявлення помилок і порушень у процедурі управлінської діяльності, включаючи (особливо) функції обліку та регулювання. Інші автори (Я.Соколов, М.Білуха, Р.Алборов) у внутрішньому аудиті вбачають лише одну з форм внутрігосподарського контролю. Чітке визначення поняття внутрішнього аудиту ще чекає свого вирішення, тому Національний норматив № 12 є певним кроком в перед для практиків аудиту зовнішнього, які повинні тестувати внутрішній аудит на його ефективність. Разом з тим в нормативі №12, не говориться про витрати, лише про залишки на рахунках та про готівку і документооборот. Також мовчить про аудит витрат і класик цієї професії Р.Монтгомері (Mo gomery's AUDI I G, 11-Edi io , ew York, 1990). В його відомому підручнику серед переліку циклів виробництва (як об'єктів аудиту), витрат немає. І цьому є певне логічне пояснення, бо практично усі перекладені підручники орієнтовані на зовнішній аудит звітності, де внутрішній аудит є лише елементом (об'єктом) перевірки (тести на відповідність). Чи є проблемою внутрішній аудит витрат? Безумовно. Свідчень тому безліч. По-перше, - податковий облік, за правилами якого не легалізовані або неправомірні видатки не зараховуються до валових витрат і не зменшують об'єкт оподаткування. Порушення цього правила тягне за собою карну відповідальність. Найбільш суттєвими з цієї точки зору об'єктами в громадському харчуванні є касові готівкові операції; операції з підзвітними особами; витрати на маркетинг та інформаційно-консультаційні послуги; операції з сировиною та купівельними товарами; реалізація, особливо послуг та купівельних товарів; виробництво продукції власного виробництва. По-друге, - витрати на забезпечення процесу виробництва, а саме - розмір та реальність комунальних платежів та витрат на енергоносії, транспортні витрати; товарні втрати (норми природних втрат). По третє, - дії та оплата праці персоналу (її ефективність). По-четверте, - проблеми калькулювання, (особливо прогнозного калькулювання) через розробку майбутнього меню як бази для подальших витрат з наступним моніторингом їх здійснення, тощо. Особливою проблемою внутрішнього аудиту витрат є визначення та організація функціонування системи контролю за витратами саме в системі управління підприємством. У радянських системах управління традиційно контрольні функції покладалися на головного бухгалтера. Певною гарантією здійснення контролю була система матеріальної відповідальності посадових осіб.

Сьогодні ці чинники практично не спрацьовують, бо на більшості підприємствах бухгалтер є одночасно касиром і уособлює всю бухгалтерію. До того ж керівництво контролює передусім виторг (особливо - готівку) або валові доходи та рух матеріальних активів (за винятком основних засобів). Сучасна практика бартеризації підприємництва певною мірою нівелює витрати, але підвищує ціну бухгалтерської помилки з оподаткуванням, особливо з ПДВ. Наявність &quo ;тіньового&quo ; обороту тягне за собою &quo ;лівий&quo ; готівковий виторг. Тому керівництво підприємства громадського харчування вирішує питання управління в міру їх виникнення, що практично не дає змоги встановити дійову систему внутрішнього аудиту з його упереджувальною та запобіжною функціями. Окремим &quo ;острівцем&quo ; спокою в громадському харчуванні є так звана &quo ;закрита мережа&quo ; з її постійним контингентом споживачів. Проведені автором обстеження підприємств саме цієї мережі показали, що типовими об'єктами внутрішнього контролю (аудиту) в підприємствах громадського харчування закритої мережі на сьогодні є: 1.Наявність сировини ( матеріальне забезпечення виробничої програми), обсяг виторгу -35%; 2.Наявність коштів для розрахунків з постачальниками та іншими контрагентами - 25%; 3.Стан розрахунків з бюджетом з податків, платежів і зборів -12%; 4.Наявність виробничого персоналу певної кваліфікації - 6%; 5.Собівартість та ціна продукції та послуг -3%; 6.Стосунки з суб'єктами контролю - 10%; 7. Вирішення виробничих проблем та виконання завдань (дисципліна виконання) - 9%. Таким чином витрати контролюються лише опосередковано, як фактори, що впливають на інші показники, та складають близько 15 % контрольного поля підприємства. Головні центри відповідальності у громадському харчуванні сконцентровані на кухні та в торговому залі, коморі, у роздрібній лотковій торгівлі (матеріально-відповідальні особи), бухгалтерії. При цьому бухгалтерія часто відокремлена від інших центрів відповідальності й здійснює лише ретроспективний документальний контроль. Слід зважити і на те, що в разі реального переходу України до практики обліку за міжнародними стандартами перед якимось із центрів контролю (насамперед за все перед бухгалтером) постане проблема визначення та інтерпретації витрат. Концептуальні основи МСБО, наприклад принцип відповідності (ma chi g co cep ), базується на правилі, за яким витрати, що призводять до майбутніх економічних зисків, визнаються як активи; витрати, які приводять до поточних зисків визнаються як видатки, а витрати, які не дають ні яких зисків - це збитки. Вказаний принцип тісно пов'язаний з елементами фінансової звітності і, таким чином, витрати стають об'єктом і зовнішнього аудиту фінансової звітності. Порядок проведення аудиторської перевірки на підприємствах торгівлі. Ринкова економіка висуває нові завдання у сфері контролю від правильного рішення яких залежать його подальший розвиток і удосконалення. З метою адаптації фінансового контролю до ринкової економіки в Україні прийнято два Закони: Закон &quo ;Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні&quo ; від 26 січня 1993 р і Закон &quo ;Про аудиторську діяльність&quo ; від 22 квітня 1993 р.

За "железный порядок" и организованность работы в популярных книгах эти , машины часто называют роботами. Но они все-таки не то, что отвечает нашему интуитивному представлению о роботе как о машине, чем-то напоминающей человека, и постепенно их перестали так называть. Этим автоматам, как игрушечным андроидам, не хватало того главного, что свойственно человеку: двигательного богатства, способности к воспроизведению бесконечного множества самых разнообразных движений, способности по своему желанию бесконечно их изменять. 30 лет назад мы не могли и мечтать о гом, чтобы создать машину, по свободе движений хотя бы в первом приближении напоминающую живое существо. В "начинку" машины можно было поместить целый комплекс самых разнообразных механизмов и получить таким образом богатый набор ее движений. Но это был бы один и тот же, наперед заданный набор, изменить коюрый можно, только изменив "начинку" машины. А затем появились ЭВМ - особый класс машин, для которых и "сырьем" и "готовой продукцией" является информация, одни только числа и сигналы

1. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

2. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

4. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

5. Облік готової продукції та її реалізації

6. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
7. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
8. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

9. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

10. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

11. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

12. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

13. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

14. Механізм реалізації форфейтингу

15. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

16. Внутрішній аудит організації

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

17. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

18. Застосування права як особлива форма його реалізації

19. Проблеми реалізації норм права

20. Реалізація Конституції

21. Реалізація права на житло шляхом будівництва

22. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
23. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
24. Особливості реалізації фонеми в мовленні

25. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

26. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

27. Реалізація двохзв’язного списка

28. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

29. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

30. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

31. Реалізація шкіряного взуття

32. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

34. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

35. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

36. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

37. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

38. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти
39. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
40. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

41. Способи реалізації інвестиційних проектів

42. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

43. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

44. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

45. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

46. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

47. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

48. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Документальное оформление и учет поступления основных средств

50. Документальное оформление отпуска товаров

51. Документальное оформление, бухгалтерский и налоговый учет операций по покупке иностранной валюты

52. Аккредитивные формы расчетов, особенности, документальное оформление и отражение операций по счетам банков-эмитентов и исполняющих банков

53. Документальное оформление права собственности на вновь создаваемые объекты недвижимости

54. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
55. Корректировка таможенной стоимости: основания для проведения и порядок документального оформления
56. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

57. Організація виробництва продукції на підприємстві

58. Облік собівартості продукції на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

62. Організація обліку на підприємстві

63. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

64. Організація управлінського обліку на підприємстві

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Ревізійні комісії підприємств і організацій

66. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

67. Інтернаціоналізація підприємств

68. Організація обліку на торгівельному підприємстві

69. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

70. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
71. Організація виробництва на металургійному підприємстві
72. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

73. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

74. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

75. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

76. Інтеграційні форми підприємств і організацій

77. Организанізаційно-правові форми підприємств

78. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

79. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

80. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

82. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

83. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

84. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

85. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

86. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
87. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
88. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

89. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

90. Планування діяльності підприємств

91. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

92. Економічний аналіз підприємств

93. Аудит реализации продукции

94. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

95. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

96. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки

97. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

98. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

99. Аналіз стану охорони праці на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.