Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Реферат на тему : М.С. Грушевський – видатний політичний, громадський і державний діяч виконав: студент групи перевірив: Київ - 2007 План: Вступ Юність і зрілість Михайла Грушевського Працюючи у львівському університеті Написання багатотомного видання «Історія України-Руси» На чолі Центральної Ради Роки еміграції Повернення на Україну Висновки Вступ Кожний народ має своїх національних героїв, які в найкритичніший момент історії втілюють найкращі його риси, піднімають на боротьбу інших і беруть на себе відповідальність за майбутнє нації, ведучи її за собою. Однією з таких особистостей, без перебільшення, був Михайло Сергійович Грушевський. Тому я хочу розповісти про цю видатну людину, що після себе залишила великий слід в нашій історії. М.С.Грушевськии (1866—1934) жив і творив українську державність, писав її історію, перебуваючи у самій гущі життя, серед людей і для людей. Він був особистістю, яка не лише мала високі ідейні переконання, а й звичайні людські риси характеру, емоції і пристрасті, честолюбні амбіції, симпатії й антипатії, душевні потрясіння, певні слабкості й болючі помилки. А ще він був людиною своєї епохи — часів гострих соціальних суперечностей і жорстокого національного гніту з боку імперської влади стосовно українського народу і його еліти, до нього особисто як одного з найпомітніших її представників. Він і його сподвижники працювали за надто важких, часто екстремальних, виснажливих умов (наприклад у 1917—1918рр.) «Я був стомлений. — згадував М. Грушевсь­кии, — боявся за свої сили, за свою психічну рівновагу. вертаючи вечором з засідань, звичайно не міг заснути, хіба глибоко в ніч. При тім ми всі жили в безнастанній тривозі, в свідомості можливості якоїсь несподіваної катастрофи: арештів, збройного нападу і под.» У його працях концентрувалися попередні досягнення суспільно-політичної думки українства, уроки віковічного історичного генезису нації, теоретичні передбачення подальших шляхів розвитку українського суспільства, вибір найприйнятніших, найперспективніших варіантів спрямування визвольного руху, його стратегії, форм і методів боротьби, лінії поведінки в конкретних ситуаціях. В радянські часи, Михайла Грушевського якщо і згадували, то неодмінно з негативними ярликами. Його наукова, культурницька, педагогічна, громадська та політична діяльність неодмінно подавались у викривленому віддзеркаленні. Протягом десятиліть геніального вченого і відомого політичного діяча неодмінно зображували буржуазним раціоналістом (хоч він був соціалістом-революціонером), ідеологом і натхненником української контрреволюції (хоч насправді він був одним із вождів української революції та федералістом), ворогом Радянської влади (хоч він виступав за найширше, але рівноправне співробітництво з нею), агентом австро-німецького імперіалізму (хоч він був його непримиренним ворогом), заклятим ворогом українського народу (хоч він залишався його вірним сином до своеї раптової смерті), фальсифікатором історії України (хоч нічого глибшого і достовірнішого за його історичні дослідження на цій царині ми досі не маємо).

ЮНІСТЬ І ЗРІЛІСТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО Михайло Сергійович Грушевський народився 17 вересня (за староримським стилем) 1866 року в місті Хелм (нині - республіка Польща) в учительській сім'ї. Згодом його батьки переїхали в Ставрополь, а пізніше поселилися на Кавказі, далеко від України. Там-то малий Михась провів свої дитячі роки. Проте батьки зуміли в далеких краях прищепити синові любов до України, до її історії, культури, священних традицій. Як писав М. С. Грушевський в «Автобіографії», «під впливом оповідань батька, що заховав тепле прив'язання до всього українського — мови, пісні, традиції, в мені рано збудилося й усвідомилося національне українське почуття, піддержуване книжками, тими рідкими поїздками на Україну, що малювалася тому в авреолі далекої «вітчини», і контрастом чужоплемінної й чужомовної «чужини». Юний Михайло Грушевський захопився історією України ще будучи студентом Тифліської гімназії, де він дуже багато читав, зокрема, історичні праці «Історія Русів», дослідження визначних українських істориків середини XIX ст. Михайла Максимовича, Миколи Костомарова, Аполлона Скальковського та інших відомих дослідників історії, етнографії, літератури й мистецтва. Про все це він пізніше згадував у своїх споминах. Але найбільшою школою для нього став відомий київський журнал «Киевская Старина», в якому друкувалися різні статті і розвідки з історії українського народу. Усе це спонукало молодого Грушевського обирати шлях до поглибленого вивчення історії України. У1886 році двадцятирічний Михайло Грушевський вже з багатими знаннями поступає на історико-філологічний факультет Київського університету. І тут щаслива доля звела його з видатним українським істориком, археологом, етнографом Володимиром Антоновичем, відомим дослідником і знавцем джерел з історії України. Михайло Грушевський, з головою пірнувши в історичну літературу, став його улюбленим учнем і саме під його впливом починає перші спроби наукового дослідження з історії України. Однією з перших наукових тем М.Грушевського була «Южнорусские господарские замки в І половине XVI века», яка власне й засвідчила про появу нового перспективного вченого з історії України. Наступна праця Грушевського, над якою він працював ще студентом університету, стосувалася історії Київської землі і княжих часів, її завершив у 1890 році, коли успішно кінчав свої університетські студії. Ця розвідка дещо пізніше була надрукована. Дослідницькі нахили студента, йото постійний інтерес до історії України привернули увагу видатного історика, професора Володимира Антоновича. Під його керівництвом М. Грушевський написав чимало коротких статей, оглядів, есе. Вінцем його наукових пошуків студентського періоду стала перша глибока наукова розвідка «История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века», за яку автор одержав золоту медаль. По закінченні університетського курсу талановитого молодого дослідника залишають при кафедрі російської історії. Прихід Грушевського в науку збігся з кампанією жорстокого переслідування всього українського в царській Росії. Згодом вчений писав про ті часи: «.п

о числу письменних Росія стоїть на однім з останніх місць поміж іншими краями. А між різними краями Росії Україна також належить до гірших, найменьше освічених». Значно сприятливішими були умови для національного відродження на західноукраїнських землях. Прагнучи утримати під своєю короною клаптикову імперію, цісарський уряд Австро-Угорщини, на відміну від царизму, певною мірою сприяв послабленню національних утисків. Отож самє Галичина стає центром тяжіння усіх націоиально-свідомих сил. Там створюються вогнища відродження української культури. Величезну роботу в цьому напрямі проводить Іван Франко. Саме навколо нього гуртуються найкращі сили української інтелігенції. Крім університетської кафедральної роботи, Михайло Грушевський постійно працює у бібліотеках і архівах, збирає історичні матеріали, формує свою бібліотеку, стає зрілим дослідником. У цьому ж часі він розробляє нову тему «Барське староство» (що на Поділлі), завершує її і захищає як магістерську дисертацію в 1894 році. Поступово в київських наукових колах ім'я Михайла Грушевського стає досить відомим. Працюючи у львівському університеті Маючи зв'язки із представниками львівських істориків, професор Антонович радить магістру Михайлу Грушевському виїхати до Львова, де, за рекомендацією свого наставника, він очолив у 1894 році кафедру «всесвітньої історії з спеціальним оглядом та історії Східної Європи» у Львівському університеті. У Львові молодий Михайло Грушевський розпочав свою бурхливу науково-педагогічну діяльність і протягом двадцяти років успішно працював як в університеті, так і в Науковому товаристві імені Т. Шевченка. І тут, в столиці Галичини, старовинному Львові, прийшло до вченого визнання і слава великого дослідника історії України. Два крила, два напрями стали основними в роботі Михайла Грушевського на Львівському науковому олімпі. Чітко вироблена організація праці вченого давала рік у рік свої плоди. Постійна робота в бібліотеках і архівах заповнювала теки вченого джерелами, а викладаня предмету, надто під час семінарських занять, додавало йому снаги. У своїй автобіографії професор Грушевський писав, як в університеті викладав і вів семінарські заняття, щоб «впровадити здібних слухачів в самостійні наукові заняття», а то і вів «приватні наукові заняття поза університетом», готував своїх учнів до самостійної наукової роботи і кращі їх реферати друкував у «Записках» НТШ. Так поступово створювалася Львівська школа професора Михайла Грушевського. На очах вчителя зростав рівень підготовки його учнів-студентів, спочатку вони під проводом професора відчитували виявлені ними документи й інтерпретували їх, обговорювали праці інших дослідників, проводили корисні дискусії з тих чи інших проблем історії України, ставали зрілими науковцями. Як згадував Грушевський. частина цих учнів після закінчення університету йшла в «глуху провінцію», а деякі з них «полишали значний слід в науковій роботі». Своїми перспективними учнями академік називає когорту вчених, які пізніше успішно працювали над історією України. Це були О.Терлецький, Д.Коренець, М.Кордуба,С.Томашівський,С.Р

А звдси вже виплива зовсм льоAчний висновок: коли доврря, то доврря до кнця, в усх сферах, як нацонального, так  економичного, полтичного й державного життя. Тут нема ворожнеч до Петрограду, але  цлковита байдужсть до його, бо укранська демократя ма свою власну владу, яку сама утворила й якй цлком довря. Але легче довритись нж справдити чись доврря. А особливо, коли те доврря походить вд частини в м'я нтересв цлого, бо ми поки-що представники доврря не всього цлого, а тльки якось його частини. Ми знамо, що ця частина велика, ми знамо, що друга частина силою природного ходу життя дйде незабаром до того самого. Але поки вона не дйшла, поки ц частини не злились в одне цле, процес нашого формування, значить, також не скнчився. А через те не закнчився й процес перетворення морально влади в публично-правову, повномочну, з усма властивими й компетенцями, функцями й апаратами. ¶ от завдання Центрально Ради в сей критичний, переходовий момент  прискорення сього процесу, допомога йому. @енеральний Секретарат яко виконавчий орAан Центрально Ради, котрому вона переда в сй сфер свою повновласть, тльки так  розум сво призначення

1. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

2. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

3. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

4. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

5. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

6. Принципи розробки та оцінки державної політики України
7. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
8. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

9. Податкова політика України

10. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

11. Державний бюджет України і бюджетне право

12. Інформаційна політика України

13. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

14. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

15. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

16. Державний лад України в роки Другої світової війни

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

17. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

18. Історія створення Державного Гімну України

19. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

20. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

21. Державний лад України при НЕП

22. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя
23. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій
24. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

25. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

26. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

27. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

28. Суспільно-політичне та культурне життя України

29. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

30. Державна агенція промоції культури України

31. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

32. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки

33. Валютна політика України

34. Вибори та їх роль у політичному житті України

35. Партійна система України. Політичний маркетинг

36. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

37. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

38. Політична влада у світі та в Україні
39. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
40. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

41. Структура системи соціального захисту населення і політики України

42. Митна політика України на сучасному етапі

43. Автоматизована система Державного казначейства України

44. Державне регулювання грошового обороту України

45. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

46. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

47. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

48. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

49. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

50. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

51. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

52. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

53. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

54. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
55. Державна політика в галузі охорони праці
56. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

57. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

58. Олександр І: людина і державний діяч

59. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

60. Симон Петлюра – політичний діяч

61. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

62. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

63. Державна політика в Україні

64. Політичний діяч Алексис де Теквіль

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Державне регулювання соціальної політики

66. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

67. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

68. Влияние магнитного поля

69. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

70. Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола
71. Налоговая система России в новом правовом поле
72. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

73. Поль Сезанн

74. С русскими воинами через века и поля боевой славы

75. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

76. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

77. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

78. Использование полей и закладок для редактирования и обработки информации в документах Word

79. Методы расчета электрических полей

80. Влияние электромагнитных полей (ЭМП) на живые организмы

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

82. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

83. Пол и характер

84. Психогенетика: сцепленное наследование, генетика пола

85. Защита от электромагнитных полей

86. Социальная дискриминация по признаку пола
87. Экспериментальные исследования электростатических полей с помощью электролитической ванны (№24)
88. Торсионные поля. Торсионные технологии

89. Профессор Штермери Ван-дер-Пол(C.Stormer,Van-der-Pol)

90. Влияние магнитного поля

91. Защита пользователя от негативных воздействий электромагнитных полей дисплея

92. Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека

93. Гравитация с точки зрения общей теории поля

94. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

95. Пол, власть и концепция "разделенных сфер": от истории женщин к гендерной истории

96. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Національна політика СРСР в роки перебудови

98. Нестор Махно: історично-політичний портрет

99. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

100. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.